Byla 2-848/2014
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutarties, kuria buvo tenkintas ieškovo UAB „TRITHO“ direktoriaus T. J. O. pareiškimas ir atsakovui UAB „TRITHO“ iškelta restruktūrizavimo byla, tretieji asmenys advokatų profesinė bendrija „Morkūnas Legal Bureau“, Sandfeld Holding Aps

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens Sandfeld Holding Aps atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutarties, kuria buvo tenkintas ieškovo UAB „TRITHO“ direktoriaus T. J. O. pareiškimas ir atsakovui UAB „TRITHO“ iškelta restruktūrizavimo byla, tretieji asmenys advokatų profesinė bendrija „Morkūnas Legal Bureau“, Sandfeld Holding Aps.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria nutarta iškelti atsakovui UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

5Ieškovas UAB „TRITHO“ direktorius T. J. O. pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo bylą bei paskirti restruktūrizavimo administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovas turi finansinių sunkumų, kuriuos sąlygojo nesąžininga UAB „TRITHO“ partnerių veikla, o pardavus nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, bendrovė toliau vykdė veiklą tik nuomojamoje žemėje, dėl ko įmonės veikla ir pajamos ženkliai sumažėjo, be to, dėl prasto derliaus ir kritusių produkcijos kainų 2013 metais UAB „TRITHO“ neturėjo objektyvių galimybių vykdyti atsiskaitymų su kreditoriais pagal planuotą grafiką. Nežiūrint nurodytų aplinkybių, įmonė ir toliau vykdo komercinę - ūkinę veiklą. Su pareiškimu teismui pateikti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, įmonė informavo visus kreditorius apie ketinimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Ieškovo manymu, egzistuoja tiek teisinis, tiek faktinis pagrindas iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą.

7Trečiasis asmuo (kreditorius) Sandfeld Holding Aps atsiliepime prašė atmesti ieškovo pareiškimą. Teigė, kad teismas turi atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, nes pagal restruktūrizavimo metmenų duomenis įmonės įsiskolinimai tikėtinai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Be to, restruktūrizavimo metmenyse nepateikta informacijos, ar kreditoriams mokėtinos sumos apima ir mokėtinus delspinigius ir palūkanas. 2013 metais įmonė patyrė net 2,54 mln. Lt nuostolį. Taip pat nurodo, kad pagal restruktūrizavimo metmenyse pateiktus duomenis, didelė dalis bendrovės turto yra trumpalaikis turtas, nežinoma tikroji jo vertė. Vertinant pateiktus restruktūrizavimo metmenis negalima daryti išvados, kad bendrovė šiuo metu aktyviai vykdo veiklą. UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 5 straipsnio reikalavimų, veiklos planas yra itin abstraktus, nekonkretus, deklaratyvus, tik imituojantis planuojamos veiklos gerinimą ir neva tai maksimaliai greitą skolų kreditoriams grąžinimą, jame nėra konkrečių duomenų, kokiu būdu ir kokiais terminais, finansų paskirstymo priemonėmis bendrovė atgaus mokumą. Kreditoriaus teigimu, atsakovo finansiniai sunkumai negalės būti pašalinti restruktūrizavimo būdu. Restruktūrizavimo administratoriumi prašė paskirti UAB „Restrus“.

8Ieškovo UAB „TRITHO“ direktorius T. J. O. pateikė paaiškinimus į trečiojo asmens Sandfeld Holding Aps atsiliepimą, kuriame nurodė, kad UAB „TRITHO“ ir kreditoriai (Kockerling GmbH &Co, SIA I. SEZ „Liepaja Bulk“, CHR. C. Grene A/S ir kt.) sudarė žodinius susitarimus, kuriais atsiskaitymo terminai su kreditoriais yra atidėti iki UAB „TRITHO“, siekdama išvengti bankroto iškėlimo, pagerins savo turtinę padėtį ir tokiu būdu turės galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Nurodė, kad po pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo dienos, bendrovė vykdė einamuosius mokėjimus. Pažymėjo, kad ji nėra nutraukusi veiklos, įmonė iki šiol užsiima žemės ūkio veikla, tačiau akivaizdu, kad UAB „TRITHO“ veiklai yra būdingas sezoniškumas, kas patvirtina faktą, jog UAB „TRITHO“ didžioji dalis pajamų kasmet yra uždirbama rugsėjo - lapkričio mėnesiais, nuėmus ir pardavus derlių. Taip pat pažymėjo, kad rengiant įmonės restruktūrizavimo plano metmenis turi būti nurodomas tik preliminarus verslo planas, o ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatytos priemonės turi būti išsamiai detalizuotos ir aptariamos įmonės restruktūrizavimo plane.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo bylą, atsakovo restruktūrizavimo administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bei išsprendė kitus su restruktūrizavimo bylos iškėlimu susijusius procesinius klausimus.

11Teismas, įvertinęs atsakovo 2013 m. finansinius duomenis (turto vertę, įsiskolinimų bei nuostolių dydį) nustatė, kad įmonė kol kas nėra tokios būklės, kad būtų pagrindo spręsti dėl jos nemokumo. Nors atsakovas turi pradelstų įsiskolinimų, tačiau jis realiai vykdo ūkinę-komercinę veiklą, kas leidžia teigti, kad įmonė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais. Teismas nusprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog įmonė yra nemoki ir dėl to atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą. Nustatė, kad šiuo metu įmonės pradelsti įsiskolinimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo finansinė padėtis nuo 2010 m. pradėjo blogėti, tačiau atsakovas siekia ir imasi priemonių atsiskaityti su kreditoriais. Teismas pažymėjo, kad vien aplinkybė, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi seniai, savaime nėra kliūtis pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva. Teismas, susipažinęs su į bylą pateiktomis UAB „TRIHTO“ PVM sąskaitomis faktūromis, sprendė, kad įmonė savo veiklą vykdo, dėl pirkėjų nesugebėjimo laiku atsiskaityti atsakovas prarado galimybę gautomis lėšomis disponuoti tinkamai. Teismo teigimu, pateikti duomenys, kad atsakovas pradėjo aktyviai siekti susigrąžinti jam priklausančias sumas iš debitorių. Be to, kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) viešai teikiamos informacijos, atsakovas 2013 m. spalio 25 d. sumokėjo privalomus mokėjimus valstybės biudžetui ir iki šiol juos moka. Teismas sprendė, kad atsakovas yra susidūręs su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau nėra nemokus, o įgyvendinęs restruktūrizavimo plane numatytas priemones, turės galimybę toliau vykdyti ūkinę - komercinę veiklą.

12Teismas pažymėjo kad atsakovas atitinka ir kitas ĮRĮ 4 straipsnio sąlygas, nes yra įsteigtas daugiau negu prieš 3 metus, nėra priimtas sprendimas dėl restruktūrizavimo bylos pabaigos ar nutraukti bylą dėl įmonės restruktūrizavimo, atsakovo atžvilgiu nėra priimto teismo sprendimo dėl bankroto paskelbimo įmonei.

13Teismas atsižvelgė ir į tai, kad restruktūrizavimo procese siekiama apsaugoti įmonės kreditorių, darbuotojų bei pačios įmonės interesus. Šis procesas gali turėti poveikį ne tik keliems privatiems asmenims, bet ir valstybės ekonomikai, jos biudžetui, kas lemia viešojo intereso egzistavimą restruktūrizavimo bylose. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas, išsaugant darbo vietas, atitinka viešą interesą, apsaugo darbuotojų kaip socialiai pažeidžiamos asmenų grupės interesus.

14Teismas nustatė, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys atitinka ĮRĮ reikalavimus (5 str. 1 d., 6 str. 2 d. 1 p.). Restruktūrizavimo plano metmenyse yra visos ĮRĮ numatytos privalomos metmenų sudedamosios dalys (ĮRĮ 5 str. 1 d.).

15Teismas nesutiko su kreditoriaus Sandfeld Holding Aps argumentais apie restruktūrizavimo metmenyse pateiktus nepagrįstus prognozuojamus pelno dydžius, kitus prognozinius skaičiavimus, restruktūrizavimo metmenų neatitikimą imperatyviems ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams bei restruktūrizavimo metmenyse nebuvimą jokių realių priemonių, galinčių iš esmės pasiekti restruktūrizavimo tikslus, pažymėdamas, kad metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat ir preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Teismas, nustatęs, kad įmonės debitorių įsiskolinimai finansiniais metais sudarė 678412,58 Lt, ir atsižvelgęs į tai, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse kaip viena iš svarbiausių priemonių veiklos pertvarkymui ir rezultatų pagerinimui įvardijamas teisminių procesų tęsimas, siekiant atgauti neteisėtai prarastas lėšas, pažymėjo, kad tokia priemonė negali būti laikoma neveiksminga, nes duomenų apie galinčius kilti sunkumus atgauti įsiskolinimus iš kitų debitorių nėra, debitoriai nėra nei bankrutuojančios, nei restruktūrizuojamos įmonės, o atgavus skolas iš debitorių būtų galima padengti didžiąją dalį pradelstų įsipareigojimų. Teismas, pasisakydamas dėl atsakovo argumento, kad metmenyse nepateikta informacija, ar kreditoriams mokėtinos sumos apima ir mokėtinus delspinigius ir palūkanas, nurodė, jog galutinis kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bus nustatyti teismo tvirtinant restruktūrizuojamos UAB „TRITHO“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus (ĮRĮ 23 str.). Teismas metmenyse nurodytas priemones vertino kaip atitinkančias bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus.

16Teismas taip pat nurodė, kad spręstini kiti su restruktūrizavimo bylos iškėlimu susiję procesiniai klausimai (paskirtinas restruktūrizavimo administratorius, nustatytinas administravimo išlaidų dydis ir kt.).

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

18Trečiasis asmuo (kreditorius) Sandfeld Holding Aps pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „TRITHO“. Trečiasis asmuo atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas netiksliai nustatė UAB „TRITHO“ kreditorių turimų kreditorinių reikalavimų ir įmonės pradelstų įsipareigojimų sumas ir neįvertino, kad absoliučiai visi atsakovo kreditorių kreditoriniai reikalavimai yra pradelsti. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas yra nemokus, o restruktūrizavimo plano metmenys neleidžia spręsti apie restruktūrizavimo sėkmę.
  2. Atsakovo pateikti restruktūrizavimo metmenys neatitinka imperatyvių ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų, restruktūrizavimo metmenyse nėra pasiūlyta jokių realių priemonių, išskyrus vienintelį būdą, kaip bendrovė ketina vykdyti pelningą veiklą – žemės dirbimą, galinčių iš esmės pasiekti restruktūrizavimo tikslus, nepateiktas aiškus verslo planas. Teismas rėmėsi vien deklaratyviais ieškovo teiginiais apie aktyvią atsakovo veiklą. Atsakovas 2013 m. gegužės-lapkričio mėnesiais išrašė PVM sąskaitas faktūras įmonėms, kurių didžiąją dalį sudarė tokios įmonės kaip UAB „Valhalla“, UAB „Dalum“, UAB „Rytų ūkis“. Šios įmonės yra susijusios su UAB „TRITHO“, nes visų jų direktoriumi yra tas pats asmuo – ieškovo direktorius, todėl atsakovas savo debitoriams gali daryti tiesioginę įtaką per įmonės vadovą. Apelianto teigimu, šių aplinkybių teismas nepagrįstai nevertino.
  3. Teismo išvada, kad į bylą pateikti duomenys, jog atsakovas pradėjo aktyviai siekti susigrąžinti jai priklausančias sumas iš debitorių yra nepagrįsta.
  4. Bendrovė nekilnojamojo turto neturi.

19Ieškovas UAB „TRITHO“ direktorius T. J. O. pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens (kreditorius) Sandefeld Holding Aps atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad teismas tinkamai įvertino su įmonės (ne)mokumu susijusias aplinkybes tiek, kiek būtina restruktūrizavimo klausimui išnagrinėti. Pažymėjo, kad atsakovo kreditoriai, išskyrus apeliantą, pritaria restruktūrizavimo bylos iškėlimui. Atsakovo nemokumo faktas jau buvo paneigtas apelianto inicijuotoje civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad įmonė šiuo metu patiria laikinus finansinius sunkumus, tačiau negali būti pripažinti pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies punkto reikalavimus nemokia. Atsakovas užsiima žemės ūkio veikla, gamina žemės ūkio produkciją, t.y. gauna pajamas, patiria išlaidas, šiuo metu įmonėje dirba 12 darbuotojų, bendrovė sudarinėja sutartis, vykdo einamuosius mokėjimus, į bylą pateiktas PVM sąskaitų faktūrų registras patvirtina faktą apie atsakovo uždirbamas pajamas. Aplinkybė, kad 2013 m. gegužės – lapkričio mėnesiais UAB „TRITHO“ išrašė PVM sąskaitas faktūras asmenims, kurių didžiąją dalį sudaro neva tarpusavyje susiję asmenys, nepaneigia fakto, jog įmonė vykdo veiklą. Pažymėjo, kad versle nėra draudžiama sudarinėti sandorius tarp tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių asmenų. Apelianto (kreditoriaus) Sandfeld Holding Aps argumentai dėl restruktūrizavimo metmenyse pateiktų nepagrįstų prognozuojamų pelno dydžių, kitų prognozinių skaičiavimų, restruktūrizavimo metmenų neatitikimo imperatyviems ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams bei restruktūrizavimo metmenyse nebuvimo jokių realių priemonių, galinčių iš esmės pasiekti restruktūrizavimo tikslus yra nepagrįsti, deklaratyvūs.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Trečiojo asmens Sandfeld Holding Aps atskirasis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Dėl bylos nagrinėjimo ribų

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

24Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

25Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar atskiruoju skundu skundžiama teismo nutartis, kuria teismas nutarė iškelti UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo bylą, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

26Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

27Ieškovas UAB „TRITHO“ direktorius T. J. O. su atsiliepimu dėl Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 7 d. nutarties pateikė papildomus įrodymus – UAB „TRITHO“ balansinius duomenis ir kreditorių sąrašą, sudarytą 2014 m. vasario 28 d., UAB „TRITHO“ sintetinės analizės registro – didžiosios knygos sąskaitos išrašo kopiją.

28Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

29Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovo UAB „TRITHO“ direktoriaus T. J. O. su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikti nauji rašytiniai įrodymai priimtini į bylą (CPK 314 str., 338 str.).

30Dėl restruktūrizavimo tikslų ir sąlygų bei atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų

31CPK 1 straipsnyje numatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. ĮRĮ reglamentuojamos procedūros, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.). ĮRĮ nustatytos tam tikros sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 str.). Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 str. 1 d.).

32Pažymėtina, kad įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Įmonės restruktūrizavimu siekiami tikslai – išsaugoti konkrečios įmonės veiklą, joje sukurtas darbo vietas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi ne tik įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, bet ir pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

33ĮRĮ reglamentuoja ir atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d.). Tai reiškia, kad spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas kompleksiškai vertina pateiktus dokumentus ir įmonės finansinę būklę bei restruktūrizavimo plano metmenis, tačiau nustatęs, kad egzistuoja bent viena iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant turi būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas neprivalo nustatinėti ir įsitikinti, kad įmonė neatitinka kiekvienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytų sąlygų. Kitaip tariant, įmonei gali būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, nepaisant to, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas vieną ar kelias sąlygas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 1 p.).

34Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi padarė išvadą, kad įmonė kol kas nėra tokios būklės, kad būtų pagrindo spręsti dėl jos nemokumo. Teismas nustatė, kad atsakovas yra susidūręs su laikinais finansiniais sunkumais, o įgyvendinęs restruktūrizavimo plane numatytas priemones, turės galimybę toliau vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Apeliantas (kreditorius), nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, atskirajame skunde nurodo, jog teismas netiksliai nustatė UAB „TRITHO“ kreditorių turimų kreditorinių reikalavimų ir įmonės pradelstų įsipareigojimų sumas ir neįvertino, kad absoliučiai visi atsakovo kreditorių kreditoriniai reikalavimai yra pradelsti. Apelianto teigimu, iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas yra nemokus, o restruktūrizavimo plano metmenys neleidžia spręsti apie restruktūrizavimo sėkmę. Apeliacinio teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo išvadų tokie atskirojo skundo argumentai nepaneigia. Nors atskirajame skunde apeliantas tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino atsakovo įmonės finansinius dokumentus bei atsakovo parengtus restruktūrizavimo plano metmenis, o nutartį grindė vien prielaidomis, nes, jo nuomone, atsakovas yra bankrutuojanti įmonė, apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis su šiais teiginiais nesutinka ir pažymi, kad apeliantas kartoja tuos pačius argumentus, dėl kurių iš esmės jau buvo pasisakyta skundžiamojoje nutartyje, kad apeliantas, nesutikdamas su teismo pateiktu finansinių dokumentų bei kitų įrodymų įvertinimu, pateikia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo bei siekia, kad tų pačių duomenų pagrindu būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė pirmosios instancijos teismas.

35Pažymėtina, kad tiek restruktūrizavimas, tiek bankrotas yra įmonės mokumo problemų sprendimo priemonės. Bankroto atveju realizuojamas nemokios įmonės turtas ir likviduojama pati nemoki įmonė, o iš realizavus šį turtą gautų pajamų tenkinami kreditorių reikalavimai. Restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Dar daugiau, teisės aktai įtvirtina būtent restruktūrizavimo prioriteto principą (ĮBĮ 9 str. 6 d.), nes restruktūrizavimas sudaro sąlygas pasiekti kreditoriaus ir skolininko interesų balansą.

36Bylos medžiaga patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-552-368/2014 2014 m. sausio 9 d. nutartimi, nustatęs, kad pagal 2013 m. lapkričio 30 d. UAB „TRITHO“ balansą finansiniais metais bendrovės turtas – 1 195 955 Lt, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams iš viso – 541 495,47 Lt, t. y. pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.), nutarė atsisakyti iškelti atsakovui UAB „TRITHO“ bankroto bylą. Iš byloje esančių naujausių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį matyti, kad atsakovo turimo turto balansinė vertė 2014 m. vasario 28 d. buvo 1 154 905 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 681 838 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos – 466 242 Lt (II t., b.l. 101). Kaip matyti iš atsakovo pateikto 2014 m. vasario 28 d. UAB „TRITHO“ prekybos skolų tiekėjams sąrašo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 565 174,06 (II t., b.l. 105-106). Atsakovo sintetinės analizės registro – didžiosios knygos sąskaitos registras patvirtina, kad laikotarpyje nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. kovo 25 d. atsakovas ėmėsi priemonių atgauti skolas iš debitorių ir atsiskaityti su kreditoriais (II t., b.l. 103-104). Ieškovas UAB „TRITHO“ direktorius T. J. O. su atsiliepimu pateikė ir kai kurių UAB „TRITHO“ kreditorių rašytinius sutikimus dėl skolų atidėjimo (II t., b.l. 98-100). Taigi, nors atsakovo finansinė padėtis nėra gera, tačiau akivaizdu, kad atsakovas deda protingas bei akivaizdžiai veiksmingas pastangas šiai padėčiai pagerinti, nepaisant to, kad dar nėra atsakovui iškelta restruktūrizavimo byla. Iš pateiktų į bylą atsakovo PVM sąskaitų faktūrų registro ir sintetinės analizės registro – didžiosios knygos sąskaitos, matyti, kad atsakovas vykdo savo ūkinę-komercinę veiklą, iš jos gauna pajamas (CPK 314 str.). Aplinkybė, kad atsakovas 2013 m. gegužės – lapkričio mėnesiais išrašė PVM sąskaitas faktūras, kurių didžiąją dalį sudarė tokios įmonės kaip UAB „Valhalla“, UAB „Dalum“, UAB „Rytų ūkis“, kurios yra susijusios su UAB „TRITHO“, nes visų jų direktoriumi yra tas pats asmuo – ieškovo direktorius, todėl atsakovas savo debitoriams gali daryti tiesioginę įtaką per įmonės vadovą, nepaneigia fakto, kad atsakovas vykdo veiklą. Apeliacinio teismo vertinimu, šie apelianto teiginiai yra deklaratyvūs. Įvertinus šiuos atsakovo finansinius duomenis negalima daryti išvados, kad atsakovas yra aiškiai nemokus, jo ūkinė-komercinė veikla yra nutraukta bei akivaizdžiai nėra galimybės įmonės restruktūrizuoti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atmetami kaip nepagrįsti apelianto atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenustatė atsakovo nemokumo bei jo netyrė (CPK 12 ir 178 str.). Priešingai, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovo finansinius duomenis, susijusius su atsakovo nemokumo būsenos nustatymu tokia apimtimi, kokia būtina ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte įtvirtinto atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylos pagrindo egzistavimui patikrinti.

37Pasisakant dėl skundo argumentų, susijusių su restruktūrizavimo plano įgyvendinimo realumu, apeliacinės instancijos teismas pirmiausiai atsižvelgia į kreditorių vaidmenį šiame procese. Būtent jiems atitenka teisė vertinti restruktūrizavimo plano ekonominį pagrįstumą ir naudingumą kreditoriams, tikslingumą siekti išsaugoti laikinų finansinių sunkumų turintį subjektą kaip veikiantį rinkos dalyvį, taip pat spręsti, ar restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią įmonę, nes jų reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu, todėl kreditorių susirinkime jų dauguma ir turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Šioje bylos procesinėje stadijoje pagrįstų ar bent tikėtinų duomenų, kad kreditorių dauguma nepritartų tokiam planui, nesama. Apelianto kreditorinio reikalavimo dydis (215 596,12 Lt) ir jo santykis su atsakovo turimu pradelstu įsiskolinimu (565 174,06 Lt) savo kreditoriams nesuponuoja bent tikėtinos išvados, kad planui galėtų nepritarti kreditorių dauguma.

38Be to, ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti preliminarus verslo planas. Išsamus verslo planas, atitinkantis ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus, nurodomas restruktūrizavimo plane, kuriam ir turi pritarti įmonės kreditoriai (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundo argumentai dėl bendrovės preliminaraus verslo plano nerealumo ir restruktūrizavimo beprasmiškumo, nepagrįstai reikalaujant plano tikslumo ir išsamumo jau restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje, nėra pagrįsti. Bylos duomenys patvirtina, kad pateiktas planas (I t., b.l. 101-124) nėra nerealus ar neįgyvendinimas, plane nurodytos reikalingos priemonės, pateikti skaičiavimai, prognozuojami rezultatai. Dėl šios priežasties atmetami kaip nepagrįsti apelianto atskirojo skundo argumentai, jog atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys nepatvirtina tikėtinos atsakovo mokumo atkūrimo perspektyvos (CPK 12 ir 178 str.).

39Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

40Apeliacinis teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

41Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

42Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties

43Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas UAB „TRITHO“ turi finansinių sunkumų ir nėra nutraukęs veiklos, t. y. atitinka ĮRĮ 4 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytas restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygas. UAB „TRITHO“ atitinka ir likusias ĮRĮ 4 straipsnio 3-5 punktuose nurodytas restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygas. Byloje nustatyta, kad nepažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nenustatyti pagrindai, kuriems esant teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d.), darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai iškėlė atsakovui UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 4 d.), todėl atskirasis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

44Dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti

45Iš skundžiamos nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad yra pasibaigęs teismo nustatytas terminas (2014 m. balandžio 22 d.) kreditoriams pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos. Todėl kreditorių reikalavimams pareikšti nustatytinas naujas terminas (ĮRĮ 7 str. 8 d. 3 p.).

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

48Nustatyti, kad RUAB „TRITHO“ kreditoriai turi teisę iki 2014 m. birželio 9 d. pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria nutarta iškelti atsakovui... 5. Ieškovas UAB „TRITHO“ direktorius T. J. O. pateikė pareiškimą,... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovas turi finansinių sunkumų, kuriuos sąlygojo... 7. Trečiasis asmuo (kreditorius) Sandfeld Holding Aps atsiliepime prašė atmesti... 8. Ieškovo UAB „TRITHO“ direktorius T. J. O. pateikė paaiškinimus į... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB... 11. Teismas, įvertinęs atsakovo 2013 m. finansinius duomenis (turto vertę,... 12. Teismas pažymėjo kad atsakovas atitinka ir kitas ĮRĮ 4 straipsnio sąlygas,... 13. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad restruktūrizavimo procese siekiama... 14. Teismas nustatė, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys atitinka ĮRĮ... 15. Teismas nesutiko su kreditoriaus Sandfeld Holding Aps argumentais apie... 16. Teismas taip pat nurodė, kad spręstini kiti su restruktūrizavimo bylos... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 18. Trečiasis asmuo (kreditorius) Sandfeld Holding Aps pateikė atskirąjį... 19. Ieškovas UAB „TRITHO“ direktorius T. J. O. pateikė atsiliepimą į... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Trečiojo asmens Sandfeld Holding Aps atskirasis skundas atmestinas, Šiaulių... 22. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo... 25. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar atskiruoju skundu skundžiama... 26. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą ... 27. Ieškovas UAB „TRITHO“ direktorius T. J. O. su atsiliepimu dėl Šiaulių... 28. Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog... 29. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovo... 30. Dėl restruktūrizavimo tikslų ir sąlygų bei atsisakymo iškelti... 31. CPK 1 straipsnyje numatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal... 32. Pažymėtina, kad įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko,... 33. ĮRĮ reglamentuoja ir atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 34. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi padarė išvadą, kad... 35. Pažymėtina, kad tiek restruktūrizavimas, tiek bankrotas yra įmonės mokumo... 36. Bylos medžiaga patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje... 37. Pasisakant dėl skundo argumentų, susijusių su restruktūrizavimo plano... 38. Be to, ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad įmonės... 39. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų... 40. Apeliacinis teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama,... 41. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirojo skundo... 42. Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties... 43. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas UAB „TRITHO“ turi finansinių... 44. Dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti... 45. Iš skundžiamos nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad yra pasibaigęs... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 47. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 48. Nustatyti, kad RUAB „TRITHO“ kreditoriai turi teisę iki 2014 m. birželio...