Byla e2-25927-294/2017
Dėl skolos priteisimo ir sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB PRELISTA ieškinį atsakovui UAB PROFIL PLIUS vienas dėl skolos priteisimo ir sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovas prašo pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu tarp UAB „PROFIL PLIUS“ ir UAB „PRELISTA“ atliktą 2753,00 EUR sumai užskaitą; taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „PROFIL PLIUS“ BUAB „PRELISTA“ naudai 2753,00 EUR (du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys EUR 00 ct), priteisti iš atsakovo procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-05-05 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą Nr. B2-4360-562/2016 UAB „PRELISTA“ (įmonės kodas 302566181, Lazdynų Pelėdos g. 26, Vilnius). Nutartis įsiteisėjo 2016-05-16 d. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo partneriai” (leidimo teikti administravimo paslaugas Nr. 196, įrašymo į Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą data 2011-01-21 d. eilės Nr. B-JA136 (skelbiamas Įmonių bankroto valdymo departamento interneto svetainėje). Vilniaus apygardos teismo 2016-09-05 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4360-562/2016 patvirtino BUAB „Prelista“ kreditorių finansinį reikalavimą 122.579,45 EUR sumai. Vilniaus apygardos teismo 2017-01-05 d. nutartimi Nr. B2-2597-562/2016 patikslino BUAB „Prelista“ (toliau -arba Ieškovas arba BUAB „Prelista“) kreditorių finansinį reikalavimą 124 454,45 EUR sumai. 2015-12-29 VMI viršininkas Sprendimu dėl mokestinės nepriemokos perėmimo Nr. (23.21-08) 324- 18483 nusprendė patenkinti mokesčių mokėtojo UAB „PROFIL PLIUS“ prašymą ir sutiko, kad žemiau nurodyto mokesčio mokėtojo UAB „PROFIL PLIUS“ 2753,00 EUR mokestinę nepriemoką bei su ja susijusias sumas perimtų UAB „Prelista“. Iš UAB „Prelista“ dokumentacijos seka, kad po 2015-12-29 VMI priimto sprendimo buvo sumažintas UAB „Prelista“ įsiskolinimas UAB „PROFIL PLIUS“. Todėl darytina išvada, kad 2753,00 EUR sumai tarp UAB „Prelista“ ir UAB „PROFIL PLIUS“ buvo atlikta užskaita. Iš viešai prieinamų duomenų (Turto arešto akto registro) seka, kad Atsakovas UAB „PROFIL PLIUS“ (toliau - UAB „PROFIL PLIUS“ ar Atsakovas) 2015-12-29 atliko 2753,00 EUR sumos užskaitą, esant taikytam UAB „Prelista“ turto areštui 4608,56 EUR sumai nuo 2015-11-06. Kadangi šalys ne[privalėjo sudaryti sandorio, kuris kartu pažeidė ir kitų kreditorių interesus, prašo sandorį pripažinti negaliojančiu ir taikyti restituciją.

3Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bei į LR CPK 142 str. 4 d., teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinio pareiškimas bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo įteiktas atsakovui tinkamai (įteiktas įmonės vadovui asmeniškai). Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, o ieškovas ieškinyje pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Pagal CPK 285 str. 2 d. nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-05-05 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą Nr. B2-4360-562/2016 UAB „PRELISTA“ (įmonės kodas 302566181, Lazdynų Pelėdos g. 26, Vilnius). Nutartis įsiteisėjo 2016-05-16 d. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo partneriai” (leidimo teikti administravimo paslaugas Nr. 196, įrašymo į Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą data 2011-01-21 d. eilės Nr. B-JA136 (skelbiamas Įmonių bankroto valdymo departamento interneto svetainėje). Vilniaus apygardos teismo 2016-09-05 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4360-562/2016 patvirtino BUAB „Prelista“ kreditorių finansinį reikalavimą 122.579,45 EUR sumai. Vilniaus apygardos teismo 2017-01-05 d. nutartimi Nr. B2-2597-562/2016 patikslino BUAB „Prelista“ (toliau -arba Ieškovas arba BUAB „Prelista“) kreditorių finansinį reikalavimą 124 454,45 EUR sumai. 2015-12-29 VMI viršininkas Sprendimu dėl mokestinės nepriemokos perėmimo Nr. (23.21-08) 324- 18483 nusprendė patenkinti mokesčių mokėtojo UAB „PROFIL PLIUS“ prašymą ir sutiko, kad žemiau nurodyto mokesčio mokėtojo UAB „PROFIL PLIUS“ 2753,00 EUR mokestinę nepriemoką bei su ja susijusias sumas perimtų UAB „Prelista“. Iš UAB „Prelista“ dokumentacijos seka, kad po 2015-12-29 VMI priimto sprendimo buvo sumažintas UAB „Prelista“ įsiskolinimas UAB „PROFIL PLIUS“. Todėl darytina išvada, kad 2753,00 EUR sumai tarp UAB „Prelista“ ir UAB „PROFIL PLIUS“ buvo atlikta užskaita. Iš viešai prieinamų duomenų (Turto arešto akto registro) seka, kad Atsakovas UAB „PROFIL PLIUS“ (toliau - UAB „PROFIL PLIUS“ ar Atsakovas) 2015-12-29 atliko 2753,00 EUR sumos užskaitą, esant taikytam UAB „Prelista“ turto areštui 4608,56 EUR sumai nuo 2015-11-06.

7Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.).

8Kadangi actio Pauliana instituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties laisvės principo apribojimą, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintiną dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas.

9Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-25/2012).

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003). Plėtodamas actio Pauliana taikymo praktiką pagal bankroto administratoriaus pareikštą ieškinį, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad sprendžiant, ar ginčijami sandoriai pažeidžia kreditorių teises, būtina įvertinti įrodinėjamo pažeidimo pobūdį sandorio sudarymo metu egzistuojančiomis sąlygomis, atsižvelgiant į reikalavimą pareiškusio administratoriaus statusą ir ginčijamų sandorių esmę. Neatsižvelgus į nurodytas aplinkybes gali būti pažeista ginčo šalių interesų pusiausvyra vieno kreditoriaus sąskaita nepagrįstai suteikiant naudą kitiems kreditoriams ir taip sudarant sąlygas piktnaudžiauti teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010).

11CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012), taip pat tai, kad šios aplinkybės, susijusios su skolininko mokumo sumažėjimu, būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio. Kreditorių teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio, nes pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriams patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio skolininko turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2007). Arba pakanka įrodyti, kad nors skolininkas, perleidęs turtą ir netapo nemokus, tačiau gerokai sumažino savo turtą ir sudarė realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2007).

12Pažymėtina, kad pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių pažeidimu, be kita ko, laikomas atvejis, kai skolininkas būdamas nemokus ginčijamu sandoriu suteikia pirmenybę kitam kreditoriui. Šiai aplinkybei nustatyti nėra būtina įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti skolininkui bankroto bylą. Be to, vien tik faktas, jog sandorius ginčija bankroto administratorius, nesudaro pagrindo ginčijamus ir iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius vertinti pagal taisykles, kurios yra būdingos bankroto procesui. Actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais išvengiant bankroto, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius, taip piktnaudžiaujant savo teisėmis.

13Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, actio Pauliana paskirtis – kompensacinė, nes, pripažinus pagal kreditoriaus ieškinį skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Taigi sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis AB Turto bankas v. BAB ,,Rimeda“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-201/2001; 2006 m. sausio 11 d. nutartis VĮ Valstybės turto fondas v. UAB ,, Ortofina“ ir kt.,bylos Nr. 3K-3-17/2006; kt.).

14Iš bylos medžiagos ir ieškovo nurodytų argumentų darytina išvada, kad ieškovas įrodė visas actio Pauliana instituto būtinąsias taikymo sąlygas, todėl yra pagrindas pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu tarp UAB „PROFIL PLIUS“ ir UAB „Prelista“ atliktą 2753,00 EUR sumai užskaitą bei taikyti šiai sumai restituciją.

15(S)

16Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas normas bei tai, kad atsakovas sutartyje nustatytu terminu su ieškovu neatsiskaitė, ieškovo reikalavimas priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

17Bylinėjimosi išlaidos nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 83 str.) išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą.

18Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinas 170 EUR žyminis mokestis (už reikalavimus dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu bei dėl piniginės sumos priteisimo) (CPK 79 str., 93 str., 96 str.).

19Vadovaudamasis CPK 268, 285-286 str. teismas

Nutarė

20Ieškovo PRELISTA, juridinio asmens kodas 302566181, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“ ieškinį patenkinti visiškai ir pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu tarp UAB „PROFIL PLIUS“ ir UAB „Prelista“ atliktą 2753,00 EUR sumai užskaitą bei priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „PROFIL PLIUS“, juridinio asmens kodas 301731648, 2753 EUR (du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys eurai) skolą bei 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2753 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš UAB „PROFIL PLIUS“, juridinio asmens kodas 301731648, valstybei 170 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt eurų) žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), esanti AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sumokėjus, kvitą ar mokėjimo nurodymą reikia pateikti sprendimą priėmusiam teismui.

22Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą (jeigu byloje buvo paskirtas teismo posėdis), taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data bei žyminio mokesčio kvitas.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio... 2. Ieškovas prašo pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu tarp UAB... 3. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bei... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Pagal CPK 285 str. 2 d. nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą už akių,... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad Vilniaus apygardos... 7. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 8. Kadangi actio Pauliana instituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties... 9. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1)... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad bankrutuojančios... 11. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent... 12. Pažymėtina, kad pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių... 13. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų... 14. Iš bylos medžiagos ir ieškovo nurodytų argumentų darytina išvada, kad... 15. (S)... 16. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi... 17. Bylinėjimosi išlaidos nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 83... 18. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinas 170 EUR žyminis... 19. Vadovaudamasis CPK 268, 285-286 str. teismas... 20. Ieškovo PRELISTA, juridinio asmens kodas 302566181, atstovaujamo bankroto... 21. Priteisti iš UAB „PROFIL PLIUS“, juridinio asmens kodas 301731648,... 22. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...