Byla e2A-936-370/2018
Dėl subrangos darbų termino pratęsimo ir patirtų išlaidų atlyginimo bei palūkanų priteisimo, dalies panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (arbitražo byloje – ieškovės) ATZWANGER S.P.A., atstovaujamos advokatės N. V., skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2018 m. gegužės 10 d. galutinio sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 358 pagal ieškovės ATZWANGER S.P.A. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „NEG Recycling“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Versina“ dėl subrangos darbų termino pratęsimo ir patirtų išlaidų atlyginimo bei palūkanų priteisimo, dalies panaikinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus komercinio arbitražo teisme buvo nagrinėjamas ieškovės (subrangovės) ATZWANGER S.P.A. ir atsakovių (rangovių) UAB „NEG Recycling“ ir UAB „Versina“ ginčas, kilęs iš šalių 2014-04-10 sudarytos subrangos sutarties Nr. 2013/4-41-1, kuri buvo viena iš sutarčių, sudarytų įgyvendinant Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gamyklos statybos projektą, projekto užsakovė – UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“.

62.

7Ieškovė ATZWANGER S.P.A. ieškinyje prašė: 1) pratęsti subrangos darbų baigimo laiką iki 2016-03-31; 2) iš atsakovių UAB „NEG Recycling“ ir UAB „Versina“ priteisti 468 605,19 Eur dydžio patirtų papildomų išlaidų bei 0,05 proc. dydžio palūkanų nuo laiku nesumokėtų sumų; 3) priteisti arbitražo išlaidas.

8II. Arbitražo teismo sprendimo esmė

93.

10Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2018 m. gegužės 10 d. priėmė galutinį sprendimą arbitražo byloje Nr. 358, kuriuo nuspręsta, kad: 1) ieškovei ATZWANGER S.P.A. suteikiamas subrangos sutartyje Nr. 2014/4-41-1 dėl Marijampolės regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimo ir statybos numatyto subrangos darbų baigimo laiko pratęsimas 318 dienų, t. y. iki 2016-03-28; 2) atsakovės UAB „NEG Recycling“ ir UAB „Versina“ solidariai sumoka ieškovei ATZWANGER S.P.A. 112 Eur už oro kondicionavimo sistemos remontą; 3) atsakovės UAB „NEG Recycling“ ir UAB „Versina“ solidariai sumoka ieškovei ATZWANGER S.P.A. 1 350 Eur, taip kompensuodami ieškovės išlaidas, patirtas keičiant projektinę dokumentaciją, kad būtų projektuojami septyni biotuneliai vietoje šešių; 4) atsakovės UAB „NEG Recycling“ ir UAB „Versina“ solidariai sumoka ieškovei ATZWANGER S.P.A. 7 567,66 Eur arbitražo rinkliavos ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo šios sumos nuo sprendimo priėmimo dienos iki visiško šios sumos sumokėjimo dienos; 5) visi kiti šalių reikalavimai ir prašymai atmetami.

11III. Skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

124.

13Pareiškėja (arbitražo byloje – ieškovė) ATZWANGER S.P.A. Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame skunde prašo panaikinti Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2018 m. gegužės 10 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 358, dalį, kuria arbitražo teismas atmetė ieškovės reikalavimus iš atsakovių priteisti 467 143,19 Eur ir 0,05 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo šios sumos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

145.

15Skunde nurodoma, kad arbitražo teismas pažeidė Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 46 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą imperatyvų reikalavimą nurodyti motyvus, kuriais remiantis priimtas sprendimas, todėl arbitražo teismo sprendimas (jo dalis, kuria atmesti ieškovės piniginiai reikalavimai) turi būti panaikintas KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkto pagrindu (arbitražo procesas neatitiko imperatyvių KAĮ nuostatų). Tokia pareiškėjos pozicija grindžiama šiais pagrindiniais argumentais:

165.1.

17Arbitražo teismas, priimdamas sprendimą atskirais ginčo klausimais, vadovavosi ne tik į bylą pateiktais paaiškinimais ir įrodymais, bet ir paties arbitražo teismo spėjimais bei prezumpcijomis (arbitražo teismas sprendimo 318 pastraipa). Tuo atveju, jei arbitražo teismui tam tikros aplinkybės atrodė neaiškios ar šalys jų neįrodinėjo, nors, arbitražo teismo vertinimu, privalėjo, arbitražo teismas jas turėjo aiškintis šalims užduodamas klausimus ir (ar) pareikalaudamas papildomų paaiškinimų ir (ar) įrodymų.

185.2.

19Arbitražo teismas nevertino ir (ar) nemotyvavo savo sprendimo atmesti šiuos ieškovės piniginius reikalavimus:

205.2.1.

21ieškovės (pareiškėjos) reikalavimą dėl 100 000 Eur rangovams suteiktos nuolaidos grąžinimo (sprendimo 373–378 pastraipos) (šis reikalavimas atmestas apskritai neatlikus jokio ginčo vertinimo). Susitarimo dėl subrangos sutarties 6 punkto pagrindu darbų kaina turėjo būti sumažinta minėta suma, nebent rangovai laiku nesumokėtų ieškovei mokėtinų sumų. Ginčo, kad rangovams buvo suteikta 100 000 Eur nuolaida tarp šalių nebuvo, t. y. šalys nesutarė, ar rangovai (atsakovai) su subrangove (ieškove) atsiskaitė laiku, ar ne. Arbitražo teismas, konstatuodamas, kad byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų atsiskaitymo vėlavimą, taip pat, kad rangovai nėra atsakingi už neatsiskaitymą laiku, neatsižvelgė į ieškovės pateiktus įrodymus ir paaiškinimus, taip pat nenurodė, kuo remiantis tokia išvada padaryta.

225.2.2.

23Ieškovės (pareiškėjos) reikalavimą dėl išlaidų, atsiradusių dėl to, kad rangovai (atsakovai) pareikalavimo iš subrangovės (ieškovės) pateikti technologinės dalies darbo projektą (šis reikalavimas arbitražo teismo atmestas be motyvų konstatuojant, kad ieškovė turėjo parengti technologinės dalies darbo projektą (sprendimo 405 pastraipa).

245.2.3.

25Arbitražo teismas taip pat nemotyvavo sprendimo atmesti ir kitus ieškovės (pareiškėjos) reikalavimus, iš esmės nevertindamas ne tik procesiniuose dokumentuose, bet ir ieškovės galutinėje pretenzijoje išdėstytų argumentų dėl sutarties pažeidimo, įskaitant ir reikalavimus dėl kitų papildomai atsiradusių išlaidų atlyginimo.

265.2.4.

27Ieškovė dėl uždelsto projekto užbaigimo (kuris, kaip konstatavo arbitražo teismas, buvo uždelstas dėl rangovų kaltės (sprendimo 342 pastraipa), reikalavo priteisti 95 004,3 Eur sumą papildomoms darbo sąnaudoms atlyginti, tačiau šis reikalavimas buvo atmestas arbitražo teismui konstatavus, kad ieškovė neįrodė patirtų nuostolių dydžio. Iš sprendimo neaišku, kodėl arbitražo teismas ieškovės pateiktus duomenis šiam reikalavimui pagrįsti laikė nepakankamais ir (ar) apskritai jų nevertino.

285.2.5.

29Arbitražo teismas atmetė ir ieškovės reikalavimus bei įrodymus dėl papildomų išlaidų, patirtų rangovų prašymu siekiant pagreitinti projekto įgyvendinimą, nors atsakovės priešingas aplinkybes patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikė (arbitražo sprendimo 359–364 pastraipos).

305.3.

31Arbitražo teismo sprendime nėra motyvų, dėl kokių priežasčių konstatavęs, kad ieškovė dėl projekto uždelsimo galėjo patirti nuostolių, reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo atmetė, vietoj to, kad būtų taikęs CK 6.249 straipsnio 1 dalį ir priteistinų nuostolių dydį nustatęs savo iniciatyva.

326.

33Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo (atsakovė) UAB „Versina“ teismo prašo atmesti pareiškėjos skundą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

347.

35Atsiliepimas į skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

367.1.

37Pareiškėja nepagrįstai siekia panaikinti tik dalį arbitražo teismo sprendimo. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, negalima panaikinti tik dalies arbitražo teismo sprendimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-566-370/2018). Be to, vien tai, kad pareiškėja pripažįsta arbitražo teismą tinkamai motyvavus dalį sprendimo, leidžia teigti nesant pagrindo panaikinti likusią sprendimo dalį.

387.2.

39Arbitražo teismo sprendimas yra motyvuotas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punktą. Arbitražo teismas pasisakė dėl visų ieškovės (pareiškėjos) turtinio pobūdžio reikalavimų, nurodė, kodėl vienus jų tenkina, o kitus atmeta. Tai, kad ieškovės (pareiškėjos) reikalavimai buvo atmesti dėl įrodymų trūkumo, reiškia ne sprendimo motyvų nebuvimą, o pačios ieškovės nesugebėjimą įrodyti ir pagrįsti savo reikalavimus. Pareiškėja turėjo visas galimybes pateikti jos reikalavimus pagrindžiančius įrodymus.

407.3.

41Priešingai nei skunde nurodo pareiškėja, arbitražo teismas neprivalėjo šalims užduoti papildomų klausimų ar reikalauti papildomų paaiškinimų ir (ar) įrodymų. Ne arbitražo teismas, o ginčo šalys turėjo įrodinėjimo pareigą byloje. Be to, toks pareiškėjos argumentas prieštarauja šalių autonomiškumo principui.

427.4.

43Pareiškėjos pateiktas skundas nepagrįstas. Juo siekiama peržiūrėti arbitražo teismo sprendimą, bylą išspręsti pakartotinai, nors įstatymai nenumato apeliacijos arbitražo procese, o Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas arbitražo teismo sprendimo panaikinimo klausimą, bylos nenagrinėja iš naujo. Dėl to teisiškai nereikšmingomis laikytinos skunde nurodytos esminės ginčo faktinės aplinkybės bei kartu su juo pridedami priedai.

447.5.

45Net tuo atveju, jei būtų galima daryti nepagrįstą prielaidą, kad arbitražo teismo sprendimas negalioja, Lietuvos apeliacinis teismas neturi pagrindo nagrinėti bylos dėl žalos priteisimo.

468.

47UAB „NEG Recycling“ atsiliepimo į skundą nepateikė.

48IV. Lietuvos apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

499.

50Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimo apskundimo tvarka ir sąlygos įtvirtinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) III dalies XVI skyriaus bei KAĮ VIII skyriaus normose. Pagal CPK 301 straipsnio 5 dalį skundai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių arbitražų sprendimų, pateikti KAĮ nustatyta tvarka, yra pateikiami tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui ir nagrinėjami mutatis mutandis taikant šiame skyriuje nustatytas taisykles.

5110.

52Pagal galiojantį teisinį reguliavimą arbitražo teismo sprendimai gali būti panaikinti tik KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtintais pagrindais, kurių esmė ir patikrinimo tvarka yra skirtinga – sprendimo suderinamumas su viešosios tvarkos reikalavimais ir ginčo arbitruotinumas (KAĮ 50 str. 3 d. 5 ir 6 p.) tikrinami ex officio (pagal pareigas) (KAĮ 50 str. 4 d.), o visi kiti arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai, numatyti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, analizuojami tik esant tokiam vienos iš šalių reikalavimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-471-916/2016). Lietuvos apeliacinis teismas spręsdamas dėl KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų pagrindų (ne)egzistavimo neturi teisės peržengti jam priskirtų kompetencijos ribų – arbitražo teismo sprendimų tikrinti fakto ir materialiosios teisės taikymo aspektu, t. y. nagrinėti bylą iš esmės, aiškintis, ar arbitrai teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai ištyrė bei įvertino įrodymus, ar tinkamai taikė teisės normas ir pan. Draudimas peržiūrėti arbitražo teismo sprendimo turinį yra vienas pagrindinių (tarptautinio) arbitražo principų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-611/2015).

5311.

54Nagrinėjamu atveju pareiškėja (arbitražo byloje – ieškovė) skundą grindžia KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkto pagrindu, pagal kurį arbitražo teismo sprendimas gali būti panaikintas, kai skundą padavusi šalis pateikia įrodymus, kad arbitražo teismo sudėtis ar arbitražo procesas neatitiko šalių susitarimo ir (arba) imperatyvių šio įstatymo nuostatų. Pareiškėjos teigimu, arbitražo teismas, nagrinėdamas šalių ginčą ir priimdamas sprendimą, kuriuo atmesti ieškovės atsakovėms reikšti piniginiai reikalavimai, pažeidė imperatyvią KAĮ 46 straipsnio 2 dalies nuostatą, įpareigojančią arbitražo teismą sprendime nurodyti motyvus, kuriais remiantis jis priimtas, todėl toks arbitražo teismo sprendimas (jo dalis, kuria netenkinti ieškinio reikalavimai) turi būti panaikintas. Teisėjų kolegija su tokia pareiškėjos pozicija nesutinka.

5512.

56Pažymėtina, kad sprendžiant dėl KAĮ 46 straipsnio 2 dalies nuostatų galimo pažeidimo, susijusio sprendimo nemotyvavimu (netinkamu motyvavimu), turi būti atsižvelgiama į teismų praktiką, suformuotą CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto, reglamentuojančio absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą (sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų)), taikymo klausimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1156/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-935-823/2018).

5713.

58Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nepaneigdamas teismo sprendimo motyvavimo svarbos ir būtinybės, yra išaiškinęs, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą; absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu laikomas tik visiškas motyvų nebuvimas; teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2013; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298-687/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. E3K-3-156-403/2018).

5914.

60Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad arbitražo teismo sprendimas (prašoma panaikinti jo dalis, kuria netenkinti ieškovės piniginiai reikalavimai) galėtų būti panaikintas dėl motyvų nebuvimo. Tokia išvada darytina įvertinus arbitražo teismo sprendimo turinį, iš kurio matyti, kad arbitražo teismas, suskirstęs ieškovės reikštus piniginius reikalavimus į tris grupes (reikalavimas kompensuoti papildomas išlaidas (nuostolius), patirtas dėl projekto uždelsimo; reikalavimas kompensuoti papildomas išlaidas, patirtas dėl papildomų darbų atlikimo; reikalavimas atsiskaityti pagal subrangos sutartį), sprendime pasisakė dėl kiekvieno iš jų, nurodydamas priežastis (argumentus), dėl kurių atsisakyta tenkinti ieškinio reikalavimus (arbitražo sprendimo 349–417 pastraipos). Be to, pareiškėja skunde ir neįrodinėja, jog arbitražo teismo sprendime apskritai nebūtų pasisakyta dėl kurio nors iš ieškovės byloje pareikštų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, atmestini skundo argumentai, kuriais prašoma panaikinti arbitražo teismo sprendimą kaip esantį be motyvų.

6115.

62Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo naikinti arbitražo teismo sprendimą (jo dalį) dėl pareiškėjos įrodinėtino nepakankamo arbitražo teismo sprendimo motyvavimo, iš skundo argumentų nustačius, kad tokia pareiškėjos pozicija iš esmės yra grindžiama aplinkybėmis, susijusiomis su arbitražo teismo netinkamai atliktu įrodymų tyrimu ir vertinimu ginčo situacijoje, t. y. aplinkybėmis, kurių teismas, pagal Lietuvoje galiojančią nacionalinių arbitražų priimtų sprendimų patikros mechanizmą, vykdomą anuliavimo forma, neturi teisės vertinti, nes tokiu būdu būtų pažeistas draudimas peržiūrėti arbitražo teismo sprendimo turinį (žr. į šios nutarties 10 p.). Atsižvelgiant į tai, taip pat pareiškėjai skunde neįrodinėjant, kad prašoma panaikinti arbitražo teismo sprendimo dalis priimta pažeidus (nepagrįstai apribojus) jos teisę ginti savo poziciją byloje teikiant įrodymus ir (ar) paaiškinimus, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju skundo argumentai dėl motyvų neišsamumo, jais iš esmės tik išreiškiant nesutikimą su arbitražo teismo sprendimo dalimi (priimtu rezultatu netenkinti ieškovės piniginių reikalavimų), nesuponuoja išvados egzistuojant pareiškėjos įrodinėtinam arbitražo teismo sprendimo (jo dalies) panaikinimo pagrindui.

6316.

64Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių spręstina, kad pareiškėja neįrodė KAĮ 46 straipsnio 2 dalyje įtvirtino reikalavimo arbitražo teismui motyvuoti savo sprendimą pažeidimo, kaip pagrindo naikinti priimtą arbitražo teismo sprendimą (jo dalį) pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punktą.

6517.

66Teisėjų kolegija, turėdama pareigą ex officio patikrinti, ar neegzistuoja KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktuose įtvirtinti arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindai (žr. į šios nutarties 10 p.), nenustatė, kad tarp šalių (privačių juridinių asmenų) kilęs ginčas iš šalis siejusių subrangos teisinių santykių (ieškinio reikalavimai buvo nukreipti į subrangos darbų termino pratęsimą ir patirtų išlaidų atlyginimą bei palūkanų priteisimą) negalėtų būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas (KAĮ 12 str.) ar kad priimtas arbitražo teismo sprendimas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įtvirtintai viešajai tvarkai (KAĮ 50 str. 3 d. 6 p.).

6718.

68Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėja neįrodė, o teismas nenustatė KAĮ įtvirtintų pagrindų naikinti Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2018 m. gegužės 10 d. sprendimo (jo dalies), todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

6919.

70Atsisakius tenkinti pareiškėjos skundą, spręstinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suinteresuotam asmeniui UAB „Versina“ klausimas (CPK 93 str.).

7120.

72Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

7321.

74Suinteresuoto asmuo UAB „Versina“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2018-09-17 pateikė prašymą priteisti 616,92 Eur (su PVM) bylinėjimosi išlaidas, kurių dydis ir faktas įrodinėjami kartu su prašymu pridėtais dokumentais (2018-07-23 ir 2018-08-17 PVM sąskaitomis faktūromis Nr. TGSLT1802077 ir TGSLT1802291 bei 2018-08-06 ir 2018-08-28 atliktais mokėjimo nurodymais).

7522.

76Teismas, įvertinęs šiuos suinteresuoto asmens pateiktus duomenis, nustatė, kad nei PVM sąskaitose faktūrose, nei mokėjimo nurodymuose nėra nuorodų į tai, kad sąskaitos išrašytos ir apmokėtos būtent už šioje civilinėje byloje suteiktas teisines paslaugas (atsiliepimo į skundą parengimą). Atsižvelgiant į tai ir UAB „Versina“ nepateikus kitų jos patirtas išlaidas šioje byloje pagrindžiančių įrodymų, prašymas priteisti 616,92 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 98 str. 1 d.).

77Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsniu,

Nutarė

78pareiškėjos (arbitražo byloje – ieškovės) ATZWANGER S.P.A. (j. a. k. 02227070212) skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2018 m. gegužės 10 d. galutinio sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 358, (jo dalies) panaikinimo, atmesti.

79Arbitražo bylą Nr. 358 grąžinti arbitražo institucijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus komercinio arbitražo teisme buvo nagrinėjamas ieškovės... 6. 2.... 7. Ieškovė ATZWANGER S.P.A. ieškinyje prašė: 1) pratęsti subrangos darbų... 8. II. Arbitražo teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2018 m. gegužės 10 d. priėmė... 11. III. Skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 12. 4.... 13. Pareiškėja (arbitražo byloje – ieškovė) ATZWANGER S.P.A. Lietuvos... 14. 5.... 15. Skunde nurodoma, kad arbitražo teismas pažeidė Lietuvos Respublikos... 16. 5.1.... 17. Arbitražo teismas, priimdamas sprendimą atskirais ginčo klausimais,... 18. 5.2.... 19. Arbitražo teismas nevertino ir (ar) nemotyvavo savo sprendimo atmesti šiuos... 20. 5.2.1.... 21. ieškovės (pareiškėjos) reikalavimą dėl 100 000 Eur rangovams suteiktos... 22. 5.2.2.... 23. Ieškovės (pareiškėjos) reikalavimą dėl išlaidų, atsiradusių dėl to,... 24. 5.2.3.... 25. Arbitražo teismas taip pat nemotyvavo sprendimo atmesti ir kitus ieškovės... 26. 5.2.4.... 27. Ieškovė dėl uždelsto projekto užbaigimo (kuris, kaip konstatavo arbitražo... 28. 5.2.5.... 29. Arbitražo teismas atmetė ir ieškovės reikalavimus bei įrodymus dėl... 30. 5.3.... 31. Arbitražo teismo sprendime nėra motyvų, dėl kokių priežasčių... 32. 6.... 33. Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo (atsakovė) UAB „Versina“... 34. 7.... 35. Atsiliepimas į skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:... 36. 7.1.... 37. Pareiškėja nepagrįstai siekia panaikinti tik dalį arbitražo teismo... 38. 7.2.... 39. Arbitražo teismo sprendimas yra motyvuotas ir pagrįstas, todėl nėra... 40. 7.3.... 41. Priešingai nei skunde nurodo pareiškėja, arbitražo teismas neprivalėjo... 42. 7.4.... 43. Pareiškėjos pateiktas skundas nepagrįstas. Juo siekiama peržiūrėti... 44. 7.5.... 45. Net tuo atveju, jei būtų galima daryti nepagrįstą prielaidą, kad... 46. 8.... 47. UAB „NEG Recycling“ atsiliepimo į skundą nepateikė.... 48. IV. Lietuvos apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 49. 9.... 50. Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimo apskundimo... 51. 10.... 52. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą arbitražo teismo sprendimai gali būti... 53. 11.... 54. Nagrinėjamu atveju pareiškėja (arbitražo byloje – ieškovė) skundą... 55. 12.... 56. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl KAĮ 46 straipsnio 2 dalies nuostatų... 57. 13.... 58. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nepaneigdamas teismo sprendimo motyvavimo... 59. 14.... 60. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad arbitražo... 61. 15.... 62. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo naikinti arbitražo teismo... 63. 16.... 64. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių spręstina, kad pareiškėja neįrodė... 65. 17.... 66. Teisėjų kolegija, turėdama pareigą ex officio patikrinti, ar neegzistuoja... 67. 18.... 68. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 69. 19.... 70. Atsisakius tenkinti pareiškėjos skundą, spręstinas bylinėjimosi išlaidų... 71. 20.... 72. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 73. 21.... 74. Suinteresuoto asmuo UAB „Versina“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2018-09-17... 75. 22.... 76. Teismas, įvertinęs šiuos suinteresuoto asmens pateiktus duomenis, nustatė,... 77. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 78. pareiškėjos (arbitražo byloje – ieškovės) ATZWANGER S.P.A. (j. a. k.... 79. Arbitražo bylą Nr. 358 grąžinti arbitražo institucijai....