Byla II-419-201/2018
Dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2 – osios kuopos 1- ojo būrio 2018-08-23 priimto nutarimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Adolfina Simaitienė, sekretoriaujant Svajonei Krakienei, dalyvaujant skundą pateikusiam asmeniui R. P. G.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi R. P. G. skundą dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2 – osios kuopos 1- ojo būrio 2018-08-23 priimto nutarimo,

3Teismas

Nustatė

4R. P. G. 2018-08-23 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2 – osios kuopos 1- ojo būrio nutarimu pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 422 straipsnio 5 dalį, paskirta 300 eurų dydžio bauda su teisės vairuoti transporto priemonės atėmimu 12 mėnesių už tai, kad jis 2018-08-23, 22.35 val., ( - ) vairavo transporto priemonę Mercedes – Benz ( - ) valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas (0,66 prom.) neblaivumo laipsnis.

52018-10-09 Klaipėdos apylinkės teisme gautas administracinėn atsakomybėn patraukto asmens R. P. G. skundas, kuriame nurodoma, kad su 20180-8-23 Kelių policijos tarnybos nutarimas nepagrįstas. Motyvuoja tuo, kad buvo blaivus, kreipėsi į ligoninę dėl kraujo tyrimo per vieną valandą nuo protokolo įteikimo. Protokolas jam buvo įteiktas 2018-08-23 23.30 val.. Sėdint policijos automobilyje, alkoholio kvapas nuo jo nesklido, elgėsi adekvačiai, kalba buvo rišli, judesiai koordinuoti. Ligoninėje atlikus tyrimą, gauti rezultatai parodė, kad kraujyje buvo 0,27 prom. etilo alkoholio. Įvertinus tikslų tyrimą, prašo panaikinti Kelių policijos nutarimą. (b.l. 3)

6Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą - Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariatas atsiliepime į skundą nurodė, kad su R. P. G. skundu nesutinka. Atsiliepime nurodoma, kad byloje esantys neatitikimai tarp 2018-09-23, 22.35 val. pareigūnų alkotesterio parodymų ir medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto duomenų (2018-09-23, 22.35 val. - 0,66 prom., 2018-09-24, 00.28 val. - 0,28 prom., 00.50 val. - 0,20 prom., paimtame kraujo mėginyje - 0,27 prom.) negali būti teigiamai vertinami R. P. G. atžvilgiu. Pažeidėjo neblaivumo laipsnis 2018-09-23, 22.35 vai. buvo toks, už kurį ANK 422 str. 5 d. numato administracinę atsakomybę. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos nuomone, R. P. G. skundas yra nepagrįstas ir turi būti netenkintas, paliekant galioti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018-09-23 priimtą nutarimą Nr. 30-ANR_N-13060- 2018.

7Teismo posėdžio metu R. P. G. skundą palaikė, paaiškino, kad dieną buvo gėręs 2 bokalus alaus. Jautėsi visiškai blaivas. Į ligoninę per valandą negalėjo nuvažiuoti, kadangi pareigūnai ilgai rašė protokolą. Kai įteikė jam, tada iš karto išsikvietęs taksi nuvažiavo į ligoninę. Per daug vairavimo metų tai yra pirmas kartas.

8Skundas netenkintinas.

9ANK 569 straipsnyje nustatyta, kad administracinio nusižengimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ANK 569 straipsnio taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

10Vadovaujantis ANK 641 straipsniu, teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

11ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyta atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai, užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų. To paties straipsnio 9 dalyje numatyta, kad už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.

12Įvykio vietoje atlikto vairuotojo blaivumo patikrinimo alkotesteriu rezultatai, nesant duomenų apie pažeistą patikrinimo procedūrą, paprastai geriausiai atspindi asmens būseną vairavimo metu, tačiau pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tai nėra vienintelis ir neginčijamas įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-24-2013, kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-121-697/2018). Medicininės apžiūros metu, kuri atliekama praėjus tam tikram laikui po reikšmingo įvykio, nustatytas neblaivumo laipsnis neparodo to neblaivumo laipsnio, kuris buvo prieš tam tikrą laiko tarpą, taigi, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens iniciatyva atlikto kraujo tyrimo rezultatai patys savaime nepaneigia testavimo techninėmis priemonėmis duomenų; jie, kaip minėta, taip pat turi būti vertinami pagal tas pačias taisykles, kaip ir kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-39-2014). Tačiau dėl įvykio metu užfiksuoto asmens neblaivumo laipsnio neturi kilti jokių abejonių.

13Teismui nekyla abejonių dėl teisės pažeidimo padarymo fakto ir veikos kvalifikavimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo 2018-08-23, 22.35 val., ( - ), vairavo transporto priemonę Mercedes – Benz ( - ) valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas (0,66 prom.) neblaivumo laipsnis Tai patvirtina administracinio nusižengimo protokolas, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parodymai (b.l. 9), sprendimas nušalinti nuo transporto priemonių vairavimo (b.l. 11), bei kita bylos medžiaga. Duomenų apie tai, kad alkoholio matuoklis, kuriuo buvo tikrinamas R.P. G. neblaivumas įvykio vietoje, neatitiko jam keliamų reikalavimų ar kad pareigūnai, atlikę patikrą, nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintomis Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėmis, nėra. Paprastai pareigūnai patikrinimą atlieka tik alkotesteriu ir tokio patikrinimo rezultatai laikomi objektyviais ir patikimais, jei neįrodoma priešingai. R.P. G. teigia, kad į ligoninę nuvyko iš karto po to, kai gavo protokolą, t.y. 2018-03-28, 23.30, kadangi negalėjo anksčiau atvykti dėl to, jog pareigūnai ilgai rašė protokolą. Specialisto išvadoje nurodyta, jog R.P. G. kraujas paimtas 2018-09-24, 00.29 val. ir gautas rezultatas 0,27 prom. Kaip jau minėta, teismų praktikoje pripažįstama, jog asmens neblaivumo laipsnis svarbus tik toks, koks jis buvo vairavimo metu, todėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens iniciatyva atlikto kraujo tyrimo rezultatai patys savaime nepaneigia testavimo techninėmis priemonėmis duomenų ir turi būti vertinami pagal tas pačias taisykles, kaip ir kiti įrodymai. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad R.P. G. buvo nustatytas 0,66 promilių neblaivumas (2018-08-23, 22.35 val.), o R.P. G. iniciatyva atlikti medicininę apžiūrą neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti buvo atlikta po beveik dviejų valandų (2018-08-24. 00.29 val.). Pažymėtina, jog alkoholio kiekis žmogaus organizme dėl oksidacijos (redukcijos) procesų dėsningai mažėja. Be to, alkoholio koncentracija iškvėptame ore ir kraujyje gali skirtis, nes tiriamos skirtingos organizmo terpės – iškvėptas oras ir kraujas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pats R.P. G. neneigė, jog 2018-08-23 jis vartojo alkoholį, apklausiamas teisme jis nurodė, jog 2018-08-23 jis išgėrė 2 bokalus alaus. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas policijos pareigūnams administracinio nusižengimo protokole pripažino vairavęs neblaivus ir nuoširdžiai gailėjosi. Todėl, atsižvelgus į visus byloje surinktus duomenis, darytina išvada, jog R.P. G. sustabdymo momentu, t. y. 2018-08-23, 22.35 val., jo kraujyje alkoholio koncentracija buvo 0,66 promilės etilo alkoholio, tai atitinka lengvą neblaivumo laipsnį. Todėl R.P. G. buvo pagrįstai surašytas administracinio nusižengimo protokolas, jį surašė ir bylą išnagrinėjo pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nusižengimas buvo tinkamai kvalifikuotas, o nuobauda skirta pagal įstatymus bei atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus.

14Įvertinus išdėstytą, darytina išvada, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2 – osios kuopos 1- ojo būrio 2018-08-23 nutarimas Nr. 30-ANR_N-13060-2018 priimtas pagrįstai, todėl administracinėn traukiamas asmuo R. P. G. įpareigotinas sumokėti minėtu nutarimu paskirtą nuobaudą – 300 Eur (trijų šimtų eurų) dydžio baudą, paliekant paskirtą administracinio poveikio priemonę - teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 12 mėnesių .

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 569 straipsniu, 642 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16R. P. G. skundo netenkinti.

17Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2 – osios kuopos 1- ojo būrio 2018-08-23 nutarimas Nr. 30-ANR_N-13060-2018, kuriuo R. P. G. pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio 5 dlį paskirta 300 Eur dydžio bauda su teisės vairuoti transporto priemonės atėmimu 12 mėnesių, palikti nepakeistą.

18Nutartis gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per 20 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos, skundą paduodant Klaipėdos apygardos teismui arba per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai