Byla e2-182-1048/2020
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje su kitais asmenimis nuosavybėje, nustatymo, ir atsakovės B. K. priešieškinį ieškovui VĮ Turto bankas dėl turto padalinimo, tretieji asmenys UAB „Vikreda“, UAB „Akmenės vandenys“, VšĮ „Akmenės būstas“, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, UAB „Akmenės energija“, N. K. B., V. K

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Aušra Diržienė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant ieškovo VĮ Turto bankas atstovui Dainiui Vinciūnui, atsakovei B. K., jos atstovei advokatei Jutai Kareivei, tretiesiems asmenims N. K. B., V. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VĮ Turto bankas ieškinį atsakovei B. K. dėl turto dalies, esančios bendrojoje su kitais asmenimis nuosavybėje, nustatymo, ir atsakovės B. K. priešieškinį ieškovui VĮ Turto bankas dėl turto padalinimo, tretieji asmenys UAB „Vikreda“, UAB „Akmenės vandenys“, VšĮ „Akmenės būstas“, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, UAB „Akmenės energija“, N. K. B., V. K.,

2Teismas

Nustatė

3ieškovas ieškiniu (galutinį reikalavimą patikslino 2020-09-02 teismo posėdžio metu) pareiškė reikalavimus: 1) pripažinti, kad sutuoktiniai A. K. ir B. K. santuokos metu įgijo ir lygiomis dalimis, po ½ dalį, bendrosios jungtinės nuosavybės teise iki A. K. mirties (miręs ( - )) valdė nekilnojamąjį turtą: butą, esantį ( - ); butą, esantį ( - ); 2) pripažinti, kad A. K. nuosavybės teise priklausė ½ dalis nekilnojamojo turto: buto, esančio ( - ); buto, esančio ( - ). Ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2019-09-12 raštu kreipėsi į Akmenės rajono 2-ąjį notaro biurą dėl dėl mirusio A. K. likusio turto perėjimo valstybei. Notarė nurodė, kad likęs nekilnojamas turtas (2 butai) yra įgyti santuokos metu, todėl palikimo perėjimo valstybei liudijimą bus galima išduoti tik tuo atveju, kai bus atskirtas santuokoje įgytas turtas.

4Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimui į ieškinį pateikti pateikė priešieškinį (2020-09-01 patikslintą ieškinį), kuriame nurodė, kad atsakovė sutinka su ieškovo reikalavimu pripažinti, kad sutuoktiniai A. K. ir B. K. santuokos metu įgijo ir lygiomis dalimis, po ½ dalį, bendrosios jungtinės nuosavybės teise, iki A. K. mirties valdė nekilnojamąjį turtą, su likusia ieškinio dalimi nesutinka. Atsakovė priešieškiniu pareiškė reikalavimus pripažinti atsakovei nuosavybę į 3 kambarių butą su rūsiu, esančiu ( - ), vidutinės rinkos vertės 4439; pripažinti A. K. nuosavybę į 1 kambario butą, esantį ( - ), buto vidutinė rinkos vertė 0 Eur; priteisti A. K. iš atsakovės kompensaciją 2219,50 Eur už dalintino turto vertės skirtumą; priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo. Priešieškinyje nurodė, kad santuokos metu buvo įgyti du butai, kurie registruoti A. K. vardu. Nutraukiant santuoką turtas nebuvo padalintas, todėl nutraukus santuoką bendroji jungtinė nuosavybė pasibaigė, turtas buvo valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Priešieškinyje pažymėta, kad nors realiai buto adresu ( - ), nebėra, tačiau jis Nekilnojamojo turto registre registruotas, todėl jis turi būti dalintinas. Atsakovės manymu, jos prašomas turto padalinimo būdas yra teisingas ir protingas, kadangi dar būdamas gyvas A. K. su tuo sutiko, jie kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl turto padalinimo, tačiau buvęs sutuoktinis mirė ir bylą teismas nutraukė. Atsakovė bute, adresu ( - ), iki šiol gyvena, moka mokesčius. Butą Ž. gatvėje A. K. įgijo nesitaręs su atsakove, jį įgijo savo poreikiams tenkinti iš savo asmeninių lėšų.

5Ieškovas VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką bei sąlygas, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo bei (ar) disponavimo juo įstatymai, nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, pagal kurio 2 straipsnio 1 dalį, disponavimą turtu apima teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę. Pastebėtina, kad pagrindiniai valstybės (savivaldybių) turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn būdai yra įtvirtinti šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje, tačiau nei šiame, nei kituose įstatymo straipsniuose nėra numatyta valstybės turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn galimybė atidalijimo, išmokant valstybei kompensaciją, pagrindu. Taigi, įvertinant valstybės turto perleidimą reglamentuojančių teisės normų imperatyvų pobūdį, konstatuotina, kad atidalijus turtą išmokant kompensaciją pinigais atidalijamam bendraturčiui – valstybei, o tuo pačiu atsakovei priteisiant valstybei priklausantį turtą, būtų pažeistas viešosios teisės principas – valstybės turtas perduotas kitaip, negu nustatyta imperatyviuoju reguliavimu, pažeidžiant įtvirtintą tvarką ir šio reguliavimo tikslus. Be to, pažymėjo, kad VĮ Turto bankas valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą privačių asmenų nuosavybėn perleidžia tik viešo aukciono būdu.

6Trečiasis asmuo UAB „Akmenės vandenys“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį, kuriame nurodė, kad sprendimą palieka priimti teismo nuožiūra ir atkreipė dėmesį, kad namas, kuriame priklausė butas (Žalgirio gatvėje), yra nugriautas.

7Trečiasis asmuo UAB „Akmenės energija“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį, kuriame nurodė, kad sutinka su pareikštu VĮ Turto bankas ieškiniu.

8Trečiasis asmuo UAB „Vikreda“ pateikė atsiliepimu į ieškinį ir priešieškinį bei patikslintą ieškinį, kuriuose nurodė, kad sutinka su VĮ Turto bankas ieškiniu, nesutinka su atsakovės priešieškiniu, prašo ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti, prašo priteisti trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimuose nurodė, kad trečiasis asmuo yra A. K. kreditorius, jam priteista 67863,62 Eur nuostolių atlyginimo, yra pradėtas priverstinis išieškojimas. Pažymėjo, kad atsakovės siūlomas nekilnojamojo turto padalijimo būdas akivaizdžiai pažeidžia kreditorių interesus, kadangi buto Ž. gatvėje iš viso nebėra, be to, buto R. gatvėje vidutinė rinkos vertė yra nustatyta 1996 metais, todėl neatitinka realios buto rinkos vertės. Be to, pažymėjo, kad vadovaujantis teismų praktika, konstatuotina, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog valstybės turto pardavimo bei nuosavybės į jį perleidimo sąlygas ir tvarką reguliuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

9Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškovo VĮ Turto bankas ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti.

10Trečiasis asmuo VšĮ „Akmenės būstas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sprendimą priimti palieka teismo nuožiūra.

11Kiti tretieji asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų nepateikė.

12Teismo posėdžio metu ieškovo VĮ Turto bankas atstovas Dainius Vinciūnas patikslino, kad palaiko pradiniu ieškiniu pareikštą reikalavimą, paaiškino, kad ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti visiškai, su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytu pagrindu, papildomai paaiškino, kad dalinti turtą išmokant kompensaciją neleidžia specialusis įstatymas - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

13Atsakovė teismo posėdžio metu prašė priešieškinį tenkinti, paaiškino, kad santuoka tarp jos ir buvusio sutuoktinio A. K. įregistruota ( - ), nutraukta ( - ), nutraukiant santuoką turtas nebuvo padalintas. Santuokos metu buvo įgyti du butai. Butą R. gatvėje sutuoktiniai įgijo kartu santuokos metu, butą Ž. gatvėje A. K. įsigijo santuokos metu, tačiau jį įsigijo vienas, nesitaręs su atsakove, jau sutuoktiniams gyvenant atskirai, atsakovė apie tą butą nieko nežinojo. A. K. buvo išvykęs į L., ten kurį laiką gyveno, apie 15 metų atsakovė butą R. gatvėje prižiūrėjo viena, tačiau vėliau A. K. grįžo į Lietuvą, jis iki mirties apie 9 metus gyveno viename bute su atsakove adresu ( - ), mokesčius už butą jie mokėjo kartu. Pažymėjo, kad prieš teikiant priešieškinį jai buvo žinoma, kad buto Ž. gatvėje nebėra, kad jis nugriautas. Atsakovė pažymėjo, kad tokį turto pasidalinimą buvo aptarę ir buvę sutuoktiniai, jie kreipėsi į tesimą dėl turto padalinimo, tačiau byla nebuvo baigta nagrinėti dėl A. K. mirties.

14Trečiasis asmuo N. K. B. teismo posėdžio metu sutiko su priešieškiniu, prašė jį tenkinti, paaiškino, kad atsakovė yra jos mama, o A. K. – tėtis. Tėtis mirė ( - ), į jo likusį turtą nepretenduoja. Mama visada gyveno bute R. gatvėje, būtų sąžininga padalinti per pusę arba mamai visą butą. Jos žiniomis, buto Žalgirio gatvėje nebėra, apie tai jai sakė mama. Tėtis iki mirties kartu su mama gyveno ( - ), ji nuo tėvų gyveno atskirai, tačiau tėvus dažnai aplankydavo. Apie Ž. gatvėje butą ji nieko nežinojo, nežino, kas ir kada šį butą įsigijo. Jos nuomone, butą Ramučių gatvėje reikėtų palikti mamai. Po tėvo mirties butu rūpinasi mama, o tėvui esant gyvam už teikiamas paslaugas butui mokėjo abu tėvai.

15Trečiasis asmuo V. K. su priešieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, paaiškino, kad atsakovė yra jo mama, ji užaugino, tėvas A. K. mirė ( - ). Mamai su tėvu buvo sunku, tėvas turėjo savų problemų. Nugriautą butą dalinti nėra visiškai logikos, mama apie tą butą nežinojo. Realiai yra butas R. gatvėje, mama visą laiką jame pragyveno, todėl jis norėtų, kad visą butą priskirtų mamai, nes mama į butą yra įdėjusi daug investicijų. Taip būtų teisinga. Pažymėjo, kad į tėvo palikimą nepretenduoja.

16Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

17Iš santuokos nutraukimo įrašo matyti, kad santuoka tarp A. K. ir B. K. buvo įregistruota ( - ) (įrašo Nr. 17), santuokos nutraukimas įregistruotas ( - ) Akmenės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 10). Duomenų apie tai, kad nutraukiant santuoką būtų padalintas santuokos metu įgytas turtas, nėra. Gyventojų registro tarnybos duomenimis, A. K. ( - ) mirė (mirė ištuokoje, ištuokos data – ( - )); nuo 2007-04-11 savo gyvenamąją vietą deklaravo adresu ( - ). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, A. K. vardu įregistruotas šis nekilnojamas turtas: butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), pagal 1992-03-17 pirkimo-pardavimo sutartį pagal LR 1991-06-28 įstatymą; butas, unikalus Nr. ( - ), esantis Ž. g., pagal 1996-01-18 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-185.

18VĮ Turto bankas 2019-09-12 kreipėsi į Akmenės rajono 2-ąjį notaro biurą su prašymu (Nr. (16.6-43)SK4-10398) išduoti palikimo perėjimo valstybei liudijimą mirusio A. K. turtui. Notarė Stasė Martinaitienė 2019-10-07 raštu informavo VĮ Turto banką apie tai, kad A. K. vardu įregistruoti butai yra įgyti santuokos metu ir dėl to turtas priklauso sutuoktiniams bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise, todėl palikimo perėjimo valstybei liudijimą bus galima išduoti tik tuo atveju, kai bus atskirtas santuokoje įgytas turtas.

19Iš Testamentų registro išrašo matyti, kad po A. K. mirties palikimą priėmė Lietuvos Respublikos (palikimo priėmimo data – 2019-09-18).

20Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalį 2000 m. civilinio kodekso (CK) trečiosios knygos VI skyriaus antrojo skirsnio normos, susijusios su sutuoktinių turto pagal įstatymus nustatytu teisiniu režimu, taikomos nepaisant to, ar tas turtas įgytas iki šio kodekso įsigaliojimo, ar jam įsigaliojus. Dėl to sprendžiant dėl santuokoje įgyto turto teisinio režimo, turi būti vadovaujamasi 2000 m. CK normomis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 3.87 straipsnio 1, 2 dalys numato, kad įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu.

21Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, A. K. vardu įregistruoti butai (adresu ( - ), ir adresu ( - )) yra įgyti A. K. bei B. K. santuokos metu, todėl yra pagrindas pripažinti, jog butai buvo įgyti kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Tačiau kaip matyti iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, santuoka tarp atsakovės ir A. K. buvo nutraukta (santuokos nutraukimas įregistruotas 1999-01-22), nutraukiant santuoką santuokos metu įgytas turtas liko nepadalintas.

22Teismas pažymi, kad pagal formuojamą teismų praktiką, remiantis CK 3.100 straipsnio 4 punktu, nutraukus santuoką, bendroji jungtinė nuosavybė pasibaigia. Tai reiškia, kad, nutraukus santuoką, turto, kuris pagal šeimos teisės normas buvo priskirtinas bendrajai jungtinei nuosavybei, teisiniam režimui nebetaikomos šeimos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos. Tokiais atvejais, kai sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas nepadalijamas santuokos nutraukimo byloje, nutraukus santuoką, jis valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise, o buvę sutuoktiniai yra laikomi bendrosios dalinės nuosavybės dalyviais (CK 4.72, 4.73 straipsniai). Buvę sutuoktiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą valdo, juo naudojasi ir disponuoja bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), taip pat turi teisę reikalauti atidalyti kiekvienam jų tenkančią bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo turto dalį (CK 4.80 straipsnis), negalėdami susitarti, turi teisę kreiptis į teismą (4.75 straipsnio 1 dalis, 4.80 straipsnio 1 dalis) ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-04 nutartį Nr. 3K-3-369/2011).

23Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad nutraukiant A. K. ir B. K. santuoką liko nepadalintas sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausęs turtas, remiantis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir formuojama teismine praktika, yra pagrindas pripažinti, jog nutraukus santuoką B. K. ir A. K. santuokos metu įgytą turtą (du butus) iki A. K. mirties valdė bendrosios dalinės nuosavybės teise. Jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčių dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys yra lygios (CK 4.73 straipsnio 3 dalis). Ieškovas prašo padalinti santuokos metu įgytą turtą, pripažįstant, kad B. K. ir A. K. asmeninės nuosavybės teise priklausė po ½ dalį kiekvieno buto. Atsakovė su tokiu turto padalinimu sutinka, t. y. sutinka, kad jai ir buvusiam sutuoktiniui santuokos metu įgytas turtas priklausė lygiomis dalimis. Įvertinus šias aplinkybes, yra pagrindas pripažinti, kad A. K. asmeninės nuosavybės teise priklausė po ½ dalį kiekvieno buto, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas. Teismas pažymi, kad ieškovo pareikštas reikalavimas pripažinti, kad sutuoktiniai A. K. ir B. K. santuokos metu įgijo ir lygiomis dalimis bendrosios jungtinės nuosavybės teise iki A. K. mirties valdė ginčo nekilnojamąjį turtą yra ydingas, kadangi, kaip jau teismas aukščiau išdėstė, po santuokos nutraukimo buvę sutuoktiniai ginčo turtą valdė bendrosios dalinės nuosavybės teise. Tačiau šis reikalavimas ieškinio esminiam patenkinimui neturi įtakos.

24Pažymėtina, kad ieškovas reiškia reikalavimą dėl bendraturčiams B. K. ir A. K. priklausiusio turto padalinimo, o atsakovė priešieškiniu reiškia reikalavimą dėl turto atidalinimo.

25Kaip matyti iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, po A. K. mirties jo palikimą 2019-09-18 priėmė Lietuvos Respublika. Kadangi nebuvo padalintas turtas tarp A. K. ir B. K., t. y. nebuvo žinoma turto dalis, kuri priklauso A. K., pastarojo turto paveldėtojas – valstybė, kurią atstovauja VĮ Turto bankas, kreipėsi į teismą su reikalavimu dėl turto padalinimo. Teismas pažymi, kad palikimo perėjimas valstybei laikytinas nuo kreipimosi į notarą dienos, todėl šiuo atveju konstatuotina, kad Lietuvos Respublika yra priėmusi A. K. palikimą, šią aplinkybę patvirtina ir Testamentų registro išrašas. Taigi, šiuo metu ginčo butų bendraturčiai yra atsakovė B. K. ir Lietuvos Respublika.

26Pažymėtina, kad valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką bei sąlygas, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo bei (ar) disponavimo juo įstatymai, nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (toliau – ir Įstatymas), pagal kurio 2 straipsnio 1 punktą disponavimą turtu apima teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę. Valstybės (savivaldybės) turto perleidimo santykių reglamentavimas pagal Įstatymą yra grindžiamas valstybės turto tvarkymo visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais (Įstatymo 9 straipsnis). Racionalumo principas reiškia, kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas; sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais, nes būtent per valstybės (savivaldybių) turto santykių reglamentavimą valstybė reguliuoja ūkinę veiklą, ir šis reglamentavimas yra imperatyvus. Taigi, valstybės (savivaldybių) turto tvarkymo santykiuose teisėta yra tik tai, kas tiesiogiai leista Įstatymo. Pagrindiniai valstybės (savivaldybių) turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn būdai yra įtvirtinti Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje, tačiau nei šiame, nei kituose Įstatymo straipsniuose nėra numatyta valstybės turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn galimybė atidalijimo, išmokant valstybei kompensaciją, pagrindu. Valstybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas privačių asmenų nuosavybėn perleidžiamas tik viešo aukciono būdu (Įstatymo 21 str.).

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad dėl civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių subjektų - valstybės (savivaldybės) - savitumo ir objekto - valstybės (savivaldybės) turto – specifikos, su valstybės ir savivaldybės turto perdavimu susijusiems santykiams netaikomos CK nuostatos, kad civilinės teisės ir pareigos gali atsirasti ir iš įstatymo nenustatytų pagrindų; pripažinus priešingai, būtų sudarytos sąlygos švaistyti valstybės ir savivaldybių turtą, taip pažeisti viešąjį interesą. Valstybės ar savivaldybių turtas, kaip viešosios nuosavybės teisės objektas, turi būti naudojamas tik siekiant patenkinti tam tikrus viešuosius interesus, o teisės normos, reglamentuojančios valstybės ir savivaldybės turto perleidimą, turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (2011-05-17 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/2011 ir kt.).

28Taigi, įvertinant valstybės (savivaldybių) turto perleidimą reglamentuojančių teisės normų imperatyvų pobūdį konstatuotina, kad atidalijus turtą, išmokant kompensaciją pinigais atidalijamam bendraturčiui – valstybei, o tuo pačiu atsakovei priteisiant valstybei priklausantį turtą, būtų pažeistas viešosios teisės principas – valstybės turtas perduotas kitaip, negu nustatyta imperatyviuoju reguliavimu, pažeidžiant įtvirtintą tvarką ir šio reguliavimo tikslus (saugomas vertybes). Valstybės turto bankas yra vykdančioji institucija, jai nesuteikta teisė keisti viešosios nuosavybės valdomo turto teisinio statuso ir jos perleidimo būdų (Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Turto banko įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 ir 2 punktai).

29Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad atsakovės priešieškiniu pareikštas reikalavimas dėl turto atidalijimo būdo yra teisiškai nepagrįstas, todėl atmestinas.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų.

31Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas, o priešieškinis atmestinas, atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

32Trečiasis asmuo UAB „Vikreda“ prašo priteisti 605,00 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Pagrindžiant šias išlaidas pateikė 2020-03-31 PVM sąskaitą faktūrą 695,75 Eur sumai už suteiktas paslaugas pagal pridedamą atskaitą. Iš prie sąskaitos pateiktos atskaitos matyti, kad paslaugas sudaro susipažinimas su civilinė byla Nr. e2-182-1048/2020, atsiliepimo į ieškinį ir priešieškinį rengimas. Iš pateikto 2020-05-05 mokėjimo nurodymo Nr.60 matyti, kad UAB „Vikreda“ advokatų profesinei bendrijai „( - )“ pervedė 2000 Eur. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad atsakovė sutiko su ieškovo pareikštu reikalavimu dėl turto padalinimo, atsižvelgtina ir į ieškiniu ir priešieškiniu pareikšto reikalavimo pobūdį. Be to, teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjama byla nėra sudėtinga, trečiasis asmuo pateikė tik du atsiliepimus (iš esmės į tapačius ieškinį ir priešieškinį), kuriuose didžiąja dalimi yra cituojamos įstatymo nuostatos ir teismų praktika, prie atsiliepimų nepateikta jokių papildomų įrodymų, reikšmingų bylos nagrinėjimui. Pažymėtina, kad trečiojo asmens atstovas nedalyvavo nei viename teismo posėdyje. Įvertinus šias aplinkybes, vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, trečiajam asmeniui „Vikreda“ iš atsakovės išlaidos už advokato teisinę pagalbą mažintinos iki 100,00 Eur.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

34Tenkinti ieškovo VĮ Turto bankas ieškinį.

35Pripažinti, kad A. K., a. k. ( - ) (mirė ( - )), asmeninės nuosavybės teise priklausė šis nekilnojamas turtas:

36-

37½ dalis buto, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );

38-

39½ dalis buto, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

40Atmesti atsakovės B. K. priešieškinį.

41Priteisti iš atsakovės B. K., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą Eur) išlaidų už advokato teisinę pagalbą trečiajam asmeniui UAB „Vikreda“, įmonės kodas 302318339, Naikių g. 13, Krakių k., Mažeikių rajonas.

42Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Aušra Diržienė,... 2. Teismas... 3. ieškovas ieškiniu (galutinį reikalavimą patikslino 2020-09-02 teismo... 4. Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimui į ieškinį pateikti pateikė... 5. Ieškovas VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame... 6. Trečiasis asmuo UAB „Akmenės vandenys“ pateikė atsiliepimą į ieškinį... 7. Trečiasis asmuo UAB „Akmenės energija“ pateikė atsiliepimą į ieškinį... 8. Trečiasis asmuo UAB „Vikreda“ pateikė atsiliepimu į ieškinį ir... 9. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą,... 10. Trečiasis asmuo VšĮ „Akmenės būstas“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 11. Kiti tretieji asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų nepateikė.... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo VĮ Turto bankas atstovas Dainius Vinciūnas... 13. Atsakovė teismo posėdžio metu prašė priešieškinį tenkinti, paaiškino,... 14. Trečiasis asmuo N. K. B. teismo posėdžio metu sutiko su priešieškiniu,... 15. Trečiasis asmuo V. K. su priešieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti,... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.... 17. Iš santuokos nutraukimo įrašo matyti, kad santuoka tarp A. K. ir B. K. buvo... 18. VĮ Turto bankas 2019-09-12 kreipėsi į Akmenės rajono 2-ąjį notaro biurą... 19. Iš Testamentų registro išrašo matyti, kad po A. K. mirties palikimą... 20. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,... 21. Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, A. K. vardu įregistruoti butai... 22. Teismas pažymi, kad pagal formuojamą teismų praktiką, remiantis CK 3.100... 23. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad nutraukiant A. K. ir B.... 24. Pažymėtina, kad ieškovas reiškia reikalavimą dėl bendraturčiams B. K. ir... 25. Kaip matyti iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, po A. K. mirties jo... 26. Pažymėtina, kad valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad dėl... 28. Taigi, įvertinant valstybės (savivaldybių) turto perleidimą... 29. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į nurodytą teisinį... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 31. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas, o priešieškinis atmestinas,... 32. Trečiasis asmuo UAB „Vikreda“ prašo priteisti 605,00 Eur patirtas... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 34. Tenkinti ieškovo VĮ Turto bankas ieškinį.... 35. Pripažinti, kad A. K., a. k. ( - ) (mirė ( - )), asmeninės nuosavybės teise... 36. -... 37. ½ dalis buto, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - );... 38. -... 39. ½ dalis buto, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).... 40. Atmesti atsakovės B. K. priešieškinį.... 41. Priteisti iš atsakovės B. K., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą Eur)... 42. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...