Byla 2S-1271-567/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento, atstovaujamo SĮ „Vilniaus miesto būstas“, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-6779-910/2014 pagal skolininko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento, atstovaujamo SĮ „Vilniaus miesto būstas“, prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. L2-6864-727/2013 pagal kreditoriaus AB LESTO pareiškimą skolininkui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui dėl skolos išieškojimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Kreditorius AB LESTO kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas priteisti iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 1547,82 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-11-01 AB LESTO ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Atsakovas nemokėjo už jam teikiamas paslaugas už laikotarpį 2012-01-01 – 2012-11-30 ir liko skolingas 1547,82 Lt (LR CK 6.383 str. - 6.388 str.).

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-16 išdavė teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 1547,82 Lt skolą, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-16 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

6Skolininkas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas, atstovaujamas SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. L2-6864-727/2013 pagal kreditoriaus AB LESTO pareiškimą skolininkui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui dėl skolos priteisimo teismo įsakymo išdavimo tvarka, užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo įsakymu, kuriuo kreditoriui AB LESTO iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento priteista 1547,82 Lt skolos, 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-16 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 54,15 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės darbuotoja 2013-01-18 priėmė teismo 2013-01-17 pažymą apie 2013-01-16 išduotą teismo įsakymą, tačiau per klaidą dokumentas liko neužregistruotas. Vilniaus miesto savivaldybė yra institucija, kiekvieną dieną gaunanti didelį kiekį korespondencijos, todėl teismo dokumentai su 2013-01-16 teismo įsakymu atsitiktinai liko neužregistruoti, dėl to nebuvo pareikšti prieštaravimai dėl kreditoriaus reikalavimų. Apie tai, kad pareiškėjas privalo vykdyti teismo įsakymą, Vilniaus miesto savivaldybė sužinojo 2013-03-19, gavusi antstolio R. K. 2013-03-14 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raginimą įvykdyti sprendimą. Kreditoriaus pareiškime nedetalizuotas skolos dydis, t. y. už kokiuose objektuose suvartotą elektros energiją priteisiama skola. Skola galbūt susidarė už Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems butams tiektą elektros energiją, tačiau byloje nebuvo įtraukti tretieji asmenys, kurie buvo tiesioginiai elektros energijos vartotojai. Galimai teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų pareigų. Neatnaujinus proceso ir neišnagrinėjus bylos iš esmės, pareiškėjas praras galimybę pasinaudoti regreso teise prieš butų nuomininkus. Teismas, išduodamas teismo įsakymą ir nesigilindamas į bylos aplinkybes, negynė viešojo intereso. Pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo remiamasi 2011-11-01 Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartimi, kurios nėra byloje, kreditorius AB LESTO šios sutarties neturi, todėl tikėtina, kad kreditorius rėmėsi tikrovės neatitinkančiais įrodymais.

7Kreditorius AB LESTO pateikė atsiliepimą į prašymą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad SĮ „Vilniaus miesto būstas“ yra netinkamas atstovas. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo. CPK 55 straipsnyje įtvirtinta, kad juridinio asmens atstovais teisme gali būti juridinio asmens valdymo organų nariai. Tokiu atveju laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Bylą taip pat gali vesti per atstovus pagal pavedimą – advokatus, advokatų padėjėjus, vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu arba per juridinio asmens darbuotoją ar valstybės tarnautoją, turinį aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ neatitinka įstatymo nustatytų kriterijų, todėl negali būti skolininko atstovas. Civilinės bylos šalimi, t. y. skolininku, byloje buvo nurodytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas, kurio atžvilgiu ir buvo priimtas teismo įsakymas, todėl teismas nesprendė dėl jokių kitų į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų. Teismo įsakymas skolininkui buvo įteiktas tinkamai, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Aplinkybė, kad skolininkas netinkamai organizuoja gautų dokumentų tvarkymą, nėra pagrindas atnaujinti procesą šioje byloje. Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami. Teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, todėl teismas nepažeidė jokių proceso teisės normų. Viešojo intereso gynimas nereiškia, kad teismas skolininko vardu turėtų reikšti prieštaravimus ar atsisakyti išduoti teismo įsakymą, jei skolą prašoma priteisti iš savivaldybės.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-19 nutartimi nutarė atmesti prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. L2-6864-727/2013. Teismas nustatė, kad kreditorius AB LESTO atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo teisingai pažymėjo, kad juridinio asmens atstovu teisme gali būti juridinio asmens valdymo organų nariai arba atstovas pagal pavedimą (advokatas, advokato padėjėjas, vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu, juridinio asmens darbuotojas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą). Kreditoriaus teigimu, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nepatenka į nė vieną pirmiau nurodytų subjektų kategoriją, todėl negali atstovauti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdo visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įstatuose, patvirtintuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-22 įsakymu Nr. 30-694, įtvirtinta, kad įmonės pagrindinis tikslas – administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas; laikantis teisės aktų reikalavimų atstovauti Vilniaus miesto savivaldybės interesus. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atstovauja Vilniaus miesto savivaldybę visų kategorijų bylose, susijusiose su įmonės veiklos sritimi. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, todėl SĮ „Vilniaus miesto būstas“ turi pagrindą atstovauti skolininką nagrinėjamoje civilinėje byloje.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad, siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos:

111) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis);

122) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą kreipiasi per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis);

133) prie prašymo pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007). LR CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Nurodytas terminas nėra naikinamasis – jeigu asmuo praleidžia trijų mėnesių terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, šis terminas gali būti atnaujintas (CPK 78 straipsnis). LR CPK 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas naikinamasis terminas – prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai. Teismas pažymėjo, kad prašymą atnaujinti procesą byloje, užbaigtoje įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-16 įsakymu, paduotas, nepažeidus CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto naikinamojo penkerių metų termino. Pareiškėjo rašytiniuose paaiškinimuose išdėstyti argumentai visiškai neatsako į teismo įpareigojimą pagrįsti, kada pareiškėjas sužinojo apie proceso atnaujinimo pagrindu nurodomas aplinkybes (b. l. 97-98). Atsižvelgdamas į susiklosčusią procesinę situaciją dėl CPK 368 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto termino prašymui atnaujinti procesą paduoti, teismas sprendė pagal byloje esančią medžiagą. Teismas nustatė, kad pareiškėjo atstovas 2013-07-24 kreipėsi į kreditorių AB LESTO, prašydamas suteikti informaciją, už kokias paslaugas priteista ir išieškoma skola. Kreditorius 2013-08-21 rašte SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nurodė, kad teismo įsakymu priteista skola už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 už bendroms reikmėms suvartotą elektros energiją objektuose, nurodytuose PVM sąskaitose-faktūrose. Prie šio rašto pareiškėjui buvo pridėta ir PVM sąskaitų-faktūrų ataskaita (b. l. 40, 41-43). Teismas konstatavo, kad apie proceso pagrindu nurodomas aplinkybes pareiškėjas turėjo sužinoti vėliausiai 2013-08-23, kai gavo kreditoriaus raštą dėl skolos pagrindo ir prie jo pridėtus dokumentus (b. l. 40). Prašymą atnaujinti procesą teismui pateikė 2014-01-08, t. y. praleidęs CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą. Atsižvelgdamas į šioje konkrečioje byloje esančius duomenis, teismas neturėjo pagrindo padaryti išvadą, kad terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl nėra pagrindo jį atnaujinti (CPK 78 straipsnio 1 dalis). Prašymą atnaujinti procesą šioje byloje pareiškėjas buvo pateikęs ir 2013-10-10 (b. l. 21), tačiau teismui konstatavus, kad prašymas turi trūkumų, buvo nustatytas terminas jiems pašalinti (b. l. 35). Pareiškėjui nepašalinus teismo nurodytų trūkumų, prašymas pripažintas nepaduotu (b. l. 44). Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo teigti, kad prašymą atnaujinti procesą pareiškėjas pateikė 2013-10-10. Konstatavus, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą paduotas, praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą trijų mėnesių terminą ir nenustačius pagrindo praleistam terminui atnaujinti, atsisakytina atnaujinti procesą (CPK 370 straipsnio 3 dalis). Pareiškėjas savo prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Teismas nurodė, kad kreditorius AB LESTO kreipėsi į teismą su pareiškimu teismo įsakymo išdavimo tvarka. CPK 433 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami. Pagal CPK 435 straipsnio 3 dalį, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, teismas netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo. 2013-01-15 gavęs kreditoriaus AB LESTO pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, teismas, laikydamasis įstatymo nuostatų, nevertino kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo. Bylose dėl teismo įsakymo išdavimo nėra numatytas trečiųjų asmenų institutas, todėl, gavęs pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, teismas neturi pagrindo įtraukti į bylą trečiųjų asmenų. Teismo įsakymas išduodamas tik dėl kreditoriaus nurodyto skolininko. Negavęs skolininko prieštaravimų dėl teismo įsakymo, kuris skolininkui buvo įteiktas tinkamai, teismas negali spręsti dėl kitų asmenų, neįtrauktų į bylą, teisių ir pareigų. Įsiteisėjus teismo įsakymui, civilinė byla užbaigiama, išduodamas vykdomasis dokumentas. Pažymoje, patvirtinančioje dokumentų gavimą, pasirašė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo skyriaus poskyrio vedėja A. E. E. (b. l. 12). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad skolininkui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai, o skolininkas per įstatymo nustatytą dvidešimties dienų terminą nepareiškė prieštaravimų dėl kreditoriaus reikalavimo, įsiteisėjusį teismo įsakymą 2013-02-15 išsiuntė kreditoriui. Įstatymas nenumato teismui pareigos tikrinti kreditoriaus reikalavimo pagrįstumą, sprendžiant pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo klausimą (CPK 435 straipsnio 3 dalis). Kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo klausimas sprendžiamas tik tuo atveju, jeigu skolininkas pareiškia prieštaravimus dėl teismo įsakymo ir byla pereina į ginčo teiseną. Išnagrinėjęs prašymą atnaujinti procesą, teismas konstatavo, kad pareiškėjo išdėstyti argumentai ir aplinkybės, kurios nurodomos, kaip proceso atnaujinimo pagrindas, nepagrindžia, jog išduotu teismo įsakymu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų, todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas, atstovaujamas SĮ „Vilniaus miesto būstas“, pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti 2014-03-19 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. A2-6779-910/2014 ir priimti naują sprendimą - skolininko prašymą dėl proceso atnaujinimo patenkinti. Nurodė, kad kreditorius AB LESTO 2013-08-21 rašte Nr. 50220-6184 nurodytas skolų susidarymo laikotarpis yra nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31, pridedamose lentelėse nėra pateikta informacija apie objektus, kuriems išrašytos sąskaitos už 2012 m. rugsėjo mėn. Kreditorius minėtame rašte nurodė, kad neturi duomenų apie išlikusią Elektros energijos pardavimo sutartį Nr. 120579-51110/2113244, sudarytą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentu, todėl skolininkui minėtos sutarties pateikti negali. Skolininkui nėra žinoma apie visas proceso pagrindu nurodomas aplinkybes. Kartu su raštu pateiktose lentelėse nėra detalizuotas skolos dydis konkrečiai už kiekvieną objektą, t.y. už kokiuose objektuose suvartotą elektros energiją yra priteista skola. Skola nurodyta bendrai už visus objektus, todėl, neatnaujinus teismo proceso ir neišnagrinėjus bylos iš esmės, skolininkas prarastų galimybę pasinaudoti regreso teise prieš butų nuomininkus. Vilniaus miesto savivaldybės darbuotoja 2013-01-18 priėmė teismo pažymą apie teismo įsakymo priėmimą, tačiau per klaidą dokumentas liko neužregistruotas. Vilniaus miesto savivaldybė kiekvieną dieną gauna didelį kiekį korespondencijos, todėl atsitiktinai dokumentas liko neužregistruotas. Vilniaus miesto apylinkės teismas, priimdamas 2013-01-16 teismo įsakymą, neatsižvelgė į viešąjį interesą (LR CK 2.34 str.).

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas. Proceso atnaujinimo institutas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje vertinamas, kaip ekstraordinarus būdas, peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais (2008-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008). Dėl to procesas privalo būti atnaujintas, jeigu yra pagrįstas pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija, kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Proceso atnaujinimas negali būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį, tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą.

18Nurodyti proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas taikytų ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Dėl to bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2004).

19Būtina nustatyti, kad byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, priimtas ir įsiteisėjęs teismo įsakymas pažeidžia pareiškėjo teises ar įstatymų saugomus interesus. Įsiteisėjusio teismo įsakymo įtaka į bylą neįtraukto ir joje nedalyvavusio asmens materialiosioms teisėms ir pareigoms nustatoma, atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų teisinių santykių turinį. Ta aplinkybė, kad LR CPK 365 straipsnio 1 dalis numato, kad į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo turi teisę paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo, savaime nereiškia, kad kiekvienu atveju procesas turi būti besąlygiškai atnaujintas.

20Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais. Atnaujinus procesą teismo įsakymu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio teismo įsakymo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Prejudiciniai faktai – tai aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu kitoje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Tokios aplinkybės nėra pripažįstamos prejudicinėmis asmenims, kurie nedalyvavo procese, todėl gali būti ginčijamos kitose bylose dėl kilusių kitų ginčų.

21Atmestinas apelianto argumentai, kad, neatnaujinus teismo proceso ir neišnagrinėjus bylos iš esmės, skolininkas prarastų galimybę pasinaudoti regreso teise prieš butų nuomininkus, kadangi teismo įsakymas neužkerta skolininkui teisės kreiptis į teismą su atskirais ieškiniais dėl jo teisių gynybos teismine tvarka, pareiškiant konkrečius reikalavimus įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į LR CK nustatytus ieškinio senaties terminus. Teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo įsiteisėjęs 2013-01-16 išduotas teismo įsakymas neturės prejudicinės galios naujai iškeltoms civilinėms byloms, kuriose dalyvaus kiti asmenys, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę pareikšti naujus ieškinius, teikdama įrodymus ir argumentus, siekiant nustatyti faktines aplinkybes pagal konkretaus ginčo dalyką.

22Nagrinėjamu atveju kreditorius AB LESTO 2013-01-15 kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-16 išdavė teismo įsakymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento. Minėtas teismo įsakymas ir pranešimas dėl teismo įsakymo skolininkui įteiktas 2013-01-18 (b.l. 12). 2013-10-10 skolininkas Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas, atstovaujamas SĮ „Vilniaus miesto būstas“, pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo (b.l. 21-23). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-06 nutartimi nustatė terminą trūkumams pašalinti (b.l. 35). Minėta nutartis skolininkui įteikta 2013-11-11 (b.l. 38). 2013-11-14 skolininkas Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas, atstovaujamas SĮ „Vilniaus miesto būstas“, pateikė patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo (b.l. 38-39). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-15 nutartimi pareiškėjo prašymas ir patikslintas prašymas dėl proceso atnaujinimo laikytas nepaduotu (b.l. 44-45). 2013-01-08 pareiškėjas pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo (b.l. 47-49).

23LR CPK XXIII skyrius nustato bylų dėl teismo įsakymo nagrinėjimo ypatumus. CPK 431 str. 1 d. nustatyta, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka nagrinėjamos bylos pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kt.). Teismo įsakymo instituto pagalba realizuojami CPK įtvirtinti proceso operatyvumo ir koncentruotumo principai leidžia veiksmingiau ginti pažeistas teises.

24Apeliantas teigia, jog teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, o neatnaujinus proceso ir neišnagrinėjus bylos iš esmės, skolininkas praras galimybę pasinaudoti regreso teise prieš butų nuomininkus. Pažymėtina, jog sistemiškai aiškinant teisės normas, reglamentuojančias CPK XXIII skyriuje numatytą teismo įsakymo išdavimo tvarką, darytina išvada, jog pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo stadijoje teismas nevertina pareikštų reikalavimų pagrįstumo įrodymų egzistavimo ar pakankamumo, taip pat sutartinių sąlygų sąžiningumo, o pasisako tik dėl pareikštų reikalavimų galimumo iš esmės, t.y. jų atitikimo imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

25Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apelianto argumentus, kad su pareiškimu pateiktose lentelėse nėra pateikta informacija apie objektus, kuriems išrašytos sąskaitos už 2012 m. rugsėjo mėn., kad nėra duomenų apie išlikusią Elektros energijos pardavimo sutartį Nr. 120579-51110/2113244, sudarytą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentu, nes teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo (CPK 435 str. 3 d.), atsižvelgiant į tai, kreditorius neprivalo pagrįsti savo reikalavimo ir jo faktinio pagrindo įrodymais (CPK 433 str. 3 d.).

26Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju proceso atnaujinimas LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatytu pagrindu yra negalimas, kadangi įstatymas nenumato teismui pareigos, išduodant teismo įsakymą, spręsti klausimą, ar teismo įsakymo išdavimas turės įtakos trečiųjų asmenų materialiosioms teisėms ir pareigoms, nes šioje teisenoje nėra taikomas trečiųjų asmenų institutas.

27Bylos duomenimis apie priimtą 2013-01-16 teismo įsakymą skolininkas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas buvo tinkamai informuotas 2013-01-18 (b.l. 18). Aplinkybė, kad skolininkas kiekvieną dieną gauna didelį kiekį korespondencijos, neatleidžia jo nuo pareigos rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus. Laikydamiesi šių principinių nuostatų, visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (LR CPK 7 straipsnio 2 dalis).

28Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti atskirąjį skundą. Teismas daro išvadą, kad šioje civilinėje byloje išduotu teismo įsakymu teismas nenusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens tiesioginių materialiųjų teisių ar pareigų. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė apelianto teisių ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ir teisinio pagrindo atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Kiti argumentai ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai nėra teisiškai reikšmingi bylos nagrinėjimo dalykui, sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjo nurodytu CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, todėl teismas jų nevertina.

29Teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamoje nutartyje yra tinkamai ir objektyviai įvertintos ir išnagrinėtos proceso atnaujinimui reikšmingos aplinkybės ir klausimai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamoje nutartyje nėra prieštaravimų, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta, procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes proceso atnaujinimo klausimas išspręsta teisingai (LR CK 1.5 str., CPK 2 str., 7 str., 17 str., 18 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 314 str., 320 str., 336 str., 338 str., 366 str. 1 d. 7 p., 370 str.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

31Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Kreditorius AB LESTO kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-16 išdavė teismo įsakymą, kuriuo... 6. Skolininkas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų... 7. Kreditorius AB LESTO pateikė atsiliepimą į prašymą, prašydamas jį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-19 nutartimi nutarė atmesti... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad, siekiant apsaugoti bylos... 11. 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises... 12. 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą kreipiasi per... 13. 3) prie prašymo pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas atmestinas. Proceso atnaujinimo institutas Lietuvos... 18. Nurodyti proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso... 19. Būtina nustatyti, kad byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, priimtas... 20. Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas... 21. Atmestinas apelianto argumentai, kad, neatnaujinus teismo proceso ir... 22. Nagrinėjamu atveju kreditorius AB LESTO 2013-01-15 kreipėsi į teismą su... 23. LR CPK XXIII skyrius nustato bylų dėl teismo įsakymo nagrinėjimo ypatumus.... 24. Apeliantas teigia, jog teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos... 25. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apelianto argumentus, kad... 26. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju proceso... 27. Bylos duomenimis apie priimtą 2013-01-16 teismo įsakymą skolininkas Vilniaus... 28. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad byloje nėra duomenų,... 29. Teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 31. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartį...