Byla 2-5743-565/2010

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo UAB „B. O.“ ieškiniu atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

5ieškovas UAB „B. O.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl nuostolių priteisimo.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovas neteisėtai anuliavo ortopedijos techninių priemonių užsakymus, suvestus į informacinę sistemą UAB O. V.“ vardu nuo 2009-01-05 iki 2009-03-27, nes UAB O. V.“ buvo reorganizuota prijungiant šią įmonę prie ieškovo, visi užsakymai buvo įvykdyti, priemones gavę asmenys turėjo teisę gauti kompensaciją už šių priemonių įsigijimą. Už nurodytu laiku pagamintas ortopedijos technines priemones atsakovas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų turėjo sumokėti ieškovui 90 928,25 lt.

7Byla nutrauktina, nes byla teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui (CPK 137 str. 2 d., 1 p., 293 str. 1 p.).

8Bendrosios kompetencijos teismai civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nagrinėja ginčus, kylančius iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių (CPK 1 str. 1 d.). Administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.).

9Sprendžiant klausimą dėl bylos priskirtinumo, esminę reikšmę turi tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių prigimtis.

10Pagal Sveikatos draudimo įstatymo 9 str. 3 d. 4 p. parama ortopedijos technikos priemonėms įsigyti apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto Sveikatos apsaugos ministerijos sudaryta tvarka. Sveikatos apsaugos ministras 2006-03-31 įsakymu Nr. V-234 patvirtino Valstybinės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas). Aprašo 8 p. nustatyta, kad ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos šio aprašo nustatyta tvarka kompensuojamos per ortopedijos įmones, sudariusias sutartis su Valstybine ligonių kasa. Ieškovas yra privati ortopedijos įmonė, atsakovas – centrinis viešojo administravimo subjektas, naudojantis jai perduotas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas (Sveikatos priežiūros įstatymo 31 str. 1 p.) ir aprašo nustatyta tvarka sumokanti iš šių lėšų ieškovui už pagamintas ortopedijos technikos priemones sumą, kurią turi gauti apdraustasis kaip kompensaciją už ortopedijos techninę priemonę.

11Taigi, santykiai tarp ieškovo ir atsakovo kyla viešosios teisės normų imperatyviojo reguliavimo pagrindu, atsakovui vykdant viešąjį administravimą sveikatos apsaugos srityje. Ta aplinkybė, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudaroma sutartis, nekeičia šių santykių pobūdžio, nes sutartis yra tik priemonė kompensuoti ortopedijos techninių priemonių įsigijomą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

12Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ginčas turi būti nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. l d., 19 str. 1 d.), todėl byla nutrauktina (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-05-06 nutartis civ. byloje Nr.A-339/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008-07-31 nutartis civ. byloje Nr.2-551/2008.

13Ieškovas turi teisę Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreiptis su reikalavimu į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

14Vadovaudamasi CPK 290 str. 1 d.,

Nutarė

15nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „B. O.“ ieškiniu atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl nuostolių atlyginimo.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai