Byla 2-573/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Laumetos prekyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 14 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. L2-3394-431/2010 pagal kreditoriaus Freudenberg Vliesstoffe KG pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui uždarajai akcinei bendrovei „Laumetos prekyba“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Kreditoriaus Freudenberg Vliesstoffe KG atstovė 2010 m. sausio 12 d. pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo prašė priteisti iš skolininko UAB „Laumetos prekyba“ 171 717 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Kreditoriaus atstovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pareikšto reikalavimo sumos skolininkui priklausančių lėšų bei turto areštą. Kreditoriaus atstovė nurodė, kad skolos suma didelė, skolininkas vengia mokėti įsiskolinimą, į raginimą atsiskaityti geruoju neatsako, todėl kyla pagrįstų abejonių, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas ar taps neįmanomu.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 14 d. nutartimi pritaikė areštą skolininkui UAB „Laumetos prekyba“ priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, tačiau paliko teisę jį valdyti ir juo naudotis, o turto nesant ar esant nepakankamai, areštavo skolininko vardu atidarytose bankinėse sąskaitose esančius pinigus, uždrausdamas jais disponuoti, tačiau palikdamas teisę įnešti pinigus, taip pat iš areštuotų lėšų leisdamas išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Teismas pažymėjo, kad bendra areštuoto turto vertės ir lėšų suma turi atitikti 171 717 Lt sumą. Nutartyje nurodyta, kad kreditoriaus prašymas dėl arešto taikymo skolininkui nuosavybės teise priklausančiam turtui tenkintas, nes pareikšto reikalavimo suma didelė, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

7Skolininkas UAB „Laumetos prekyba“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartį pakeisti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones kreditoriui neįrodžius jų taikymo būtinumo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

81.

9Kreditoriaus nurodyta aplinkybė apie UAB „Laumetos prekyba“ neatsakymą į raginimą atsiskaityti nėra pagrįsta įrodymais. Nepateikta įrodymų apie šio raginimo įteikimą UAB „Laumetos prekyba“.

102.

11UAB „Laumetos prekyba“ nuo 2001 metų buvo vienintelė įgaliota Freudenberg Vliesstoffe KG atstovė Lietuvoje. Iki vienašališko santykių nutraukimo Freudenberg Vliesstoffe KG paprašė UAB „Laumetos prekyba“ grąžinti kai kurių pozicijų prekes, siekiant sumažinti perteklinių prekių kiekį sandėlyje bei tokiu būdu sumažinti balansinį įsiskolinimą. Po dalies prekių grąžinimo UAB „Laumetos prekyba“ buvo informuota apie atstovavimo santykių nutraukimą. Aplinkybė dėl skolinio įsipareigojimo nepagrįsta įrodymais.

123.

13Freudenberg Vliesstoffe KG vienašališkai nutraukė atstovavimo santykius su UAB „Laumetos prekyba“. Dėl to UAB „Laumetos prekyba“ patyrė 241 500 Lt nuostolį. UAB „Laumetos prekyba“ nėra skolinga kreditoriui, o pats kreditorius jai skolingas 87 736,81 Lt. Kreditoriaus pateikti dokumentai turi trūkumų (2009 m. rugpjūčio 17 d. raginime vokiečių ir lietuvių kalbomis nesutampa tariamo įsiskolinimo laikotarpis; ne visuose dokumentuose yra vertėjos parašas, antspaudas, patvirtinimas apie atsakomybę už sąmoningai melagingą vertimą).

144.

15Tai, kad skolininkas esą neįvykdė prievolės, yra pagrindas kreiptis į teismą, tačiau nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kreditorius nepateikė teismui faktų ar įrodymų, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vien aplinkybė, jog ilgą laiką neatsiskaitoma su kreditoriumi, jog pareikšta didelė reikalavimo suma, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

16Kreditoriaus Freudenberg Vliesstoffe KG atstovė atsiliepimu į skolininko UAB „Laumetos prekyba“ atskirąjį skundą prašo skolininko skundą atmesti, o teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad didelė reikalavimo suma yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių skolininkas, kurio vienintelis akcininkas ir direktorius yra tas pats asmuo, turėtų galimybę perleisti jam priklausantį turtą tretiesiems asmenims.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Klausimo nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skolininko skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 12, 178, 302, 338 str.).

19Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-428/2008; ir kt.). Ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

20Kreditoriaus skolininkui UAB „Laumetos prekyba“ pareikštų reikalavimų suma siekia 171 717 Lt (b. l. 1). Iš skundžiamos teismo nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą skolininkui siejo su didele pareikštų reikalavimų suma (b. l. 29-30). Todėl kreditoriaus prašyme ir skolininko skunde nurodytos aplinkybės dėl raginimo įvykdyti prievolę (padengti įsiskolinimą) šiuo atveju neturėjo įtakos skolininkui pritaikant laikinąsias apsaugos priemones.

21Skolininkas UAB „Laumetos prekyba“ prie atskirojo skundo nepateikė jokių įrodymų apie savo finansines galimybes, kurie sudarytų pakankamą pagrindą teigti, jog jis paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo procesiniam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos bei teismui nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju galima teigti, jog skolininkas skundo motyvais nepaneigė teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo. Skolininkui pareikštų reikalavimų mastas, neturint jokių duomenų apie skolininko turtą, sudarė pakankamą pagrindą manyti, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba iš viso bus neįmanoma jį įvykdyti.

22Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Toks asmuo esant įstatyme nustatytoms sąlygoms taip pat turi teisę reikšti prašymus, kuriais užtikrintų savo pareikštus reikalavimus bei būsimą teismo procesinio sprendimo įvykdymą (CPK 144 str.). Pats kreipimasis į teismą dėl to, kad neįvykdyta prievolė, savaime kiekvienu atveju nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tam reikalingos įstatyme nustatytos sąlygos. Šiuo atveju, kaip jau išdėstyta aukščiau, skolininkui pareikšta didelė reikalavimo suma sudarė pakankamą pagrindą manyti, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba iš viso bus neįmanoma jį įvykdyti, todėl negalima teigti, jog kreditoriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nemotyvuotas.

23Šioje byloje sprendžiamas tik procesinio teisinio pobūdžio klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių byla iš esmės nėra sprendžiama, t.y. teismas nevertina pareikštų reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo. Skolininko skundo argumentai, kad prašoma priteisti skola nepagrįsta įrodymais, kad skolininkas dėl vienašališko kreditoriaus sutarties nutraukimo patyrė 241 500 Lt nuostolį, kad skolininkas nėra skolingas kreditoriui, o pats kreditorius jam skolingas 87 736,81 Lt, gali būti reikšmingi bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjant iš esmės (priėmus skolininko prieštaravimus dėl kreditoriaus pareiškimo išduoti teismo įsakymą), o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skunde išdėstyti motyvai, kad kreditoriaus pateikti dokumentai turi trūkumų, taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, nes apeliantas nepaneigė byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo ir pagrįstumo, tačiau minėti argumentai gali turėti tam tikros reikšmės bylą nagrinėjant iš esmės.

24Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra nepagrįsta ir/ar neteisėta. Apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Kreditoriaus Freudenberg Vliesstoffe KG atstovė 2010 m. sausio 12 d.... 5. Kreditoriaus atstovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 14 d. nutartimi pritaikė areštą... 7. Skolininkas UAB „Laumetos prekyba“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą... 8. 1.... 9. Kreditoriaus nurodyta aplinkybė apie UAB „Laumetos prekyba“ neatsakymą į... 10. 2.... 11. UAB „Laumetos prekyba“ nuo 2001 metų buvo vienintelė įgaliota... 12. 3.... 13. Freudenberg Vliesstoffe KG vienašališkai nutraukė atstovavimo santykius su... 14. 4.... 15. Tai, kad skolininkas esą neįvykdė prievolės, yra pagrindas kreiptis į... 16. Kreditoriaus Freudenberg Vliesstoffe KG atstovė atsiliepimu į skolininko UAB... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 19. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 20. Kreditoriaus skolininkui UAB „Laumetos prekyba“ pareikštų reikalavimų... 21. Skolininkas UAB „Laumetos prekyba“ prie atskirojo skundo nepateikė jokių... 22. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 23. Šioje byloje sprendžiamas tik procesinio teisinio pobūdžio klausimas, ar... 24. Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....