Byla e2YT-2273-874/2018
Dėl nuosavybės teisės į pastatus pagal įgyjamąją senatį nustatymo, suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas

1Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėja Vijoleta Kurtkienė, sekretoriaujant Romutei Braslauskienei, dalyvaujant pareiškėjui A. P., jo atstovei advokatei Vandai Laukevičienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. P. pareiškimą dėl nuosavybės teisės į pastatus pagal įgyjamąją senatį nustatymo, suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas A. P. savo pareiškimą palaikė, patvirtino jame išdėstytas aplinkybes, prašydamas nustatyti faktą, kad jis įgijo pagal įgyjamąją senatį nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus kiemo statinius (šulinį), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Paaiškino, kad jį po aštuonių klasių baigimo priglaudė E. V. kaip globotinį. Nuo 1983 m. prisiregistravo pas E. V. ir ten gyveno. Po kariuomenės 1985 m. vėl grįžo pas ją gyventi. E. V. mirė ( - ), jis palaidojo ir pasiliko gyventi jos namuose. Kiti globotiniai išėjo gyventi kitur. E. V. seserys į palikimą nepretendavo, paliko jam E. V. namą. Jis notariškai nieko nesusitvarkė, nes tuomet neturėjo pinigų. Po sunkios ligos grįžus į namus prieš šešis metus, į E. V. turtą ėmė reikšti pretenzijas E. V. dukterėčia J. D. Iki 2010 m. jis nuolat gyveno ( - ), dabar gyvena tam tikrais laikotarpiais, nes yra neįgalus ir negali vienas gyventi žiemos metu. Tačiau sodybą prižiūri jis, po operacijos samdė žmones, kad prižiūrėtų. Nuo pavasario iki rudens ten gyvena. J. D. buvo pakeitusi namo spyną. Dabar jis vėl valdo namus kaip savo. Po E. V. mirties toje sodyboje gyveno ir tvarkėsi kaip šeimininkas, kaip savininkas. Nežino kitų asmenų, kurie turėtų daugiau teisių nei jis į tuos namus. J. D. irgi žinojo, kad jis valdo po E. V. mirties likusį turtą, bet apgaule paėmė namų knygą ir kreipėsi į teismą. Visą laiką jis mokėjo visus mokesčius ir dabar moka.

5Liudytoja J. A. parodė, kad ji gyvena ( - ). Nuo 2009 m. dirba Joniškio seniūne, jai priklauso ir Kalnelio kaimo teritorija. Visą laiką galvojo, kad namas, esantis ( - ), yra A. P. Matydavo kaip jis ten tvarkosi: vežė žemes, kirto senas slyvas, tvarkė aplinką. Pamena, kad tame name gyveno E. V. su sugyventiniu, gyveno priglausti vaikai Š., po to, priglaudė gyventi A. P. Po E. V. mirties name liko gyventi A. P. Nuo 2010 m. A. P. mato rečiau, bet sodyba prižiūrėta, žemės mokestis sumokėtas. Nežino, kad kiti asmenys būtų tuo adresu gyvenę.

6Liudytoja S. Š. parodė, kad į Kalnelio kaimą atsikėlė gyventi 1998 m. Tada jau gyveno A. P. ginčo name, kuris yra priešais jos šeimos sodybą. J. D. ten niekada negyveno, nematė, kad būtų prižiūrėjusi ginčo namą. Sodybos aplinka rūpinosi A. P.

7Liudytojas P. Š. parodė, kad į Kalnelio kaimą atsikėlė gyventi 1998 m. Ginčo namas yra priešais jo šeimos namą. Tame name gyveno A. P. Apie septynerius metus ten pastoviai niekas negyvena. 2012 m. ginčo sodyboje pjovė žolę, jam už darbą sumokėjo A. P. Nėra matęs, kad J. D. ginčo sodybą būtų prižiūrėjusi.

8Liudytoja R. T. parodė, kad ji gyvena ( - ). Žinojo, kad ginčo name gyveno jos uošvės sesuo E. V., kuri rūpinosi iš internato priglaustais vaikais. Ten taip pat gyveno A. P. Jos uošvė sakė, kad po E. V. mirties ji su seserimi atsisakė paveldėjimo teisių į namą ir jį perleido A. P. Mano, kad ginčo namas priklauso A. P. J. D. ginčo namu nesirūpino. A. P. rūpinosi ginčo namu, kai neturėjo sveikatos samdė žmones, kad nupjautų žolę. Jau keletą metų name pastoviai negyvenama, bet A. P. atvažiuoja pagal galimybes ir ten tvarkosi. Žemės mokestį mokėjo A. P.

9Liudytoja J. J. parodė, kad iki 1978 m. gyveno Kalnelio kaime. Ginčo namas turi priklausyti A. P. Jos mama ir J. D. mama buvo seserys. Kai žuvo E. V., jos mama prašė J. D. mamos geruoju sutvarkyti dokumentus, kad namas liktų A. P., nes jis kaip našlaitis gyveno pas E. V. Mama su seserimi važiavo į Joniškį ir atsisakė palikimo į ginčo namą. Po E. V. mirties ginčo name visą laiką gyveno A. P. J. D. niekada nevaldė ginčo namo. Šiuo metu A. P. pastoviai ginčo name negyvena, bet atvažiuoja apipjauti žolės, aptvarkyti aplinkos.

10Liudytoja S. B. parodė, kad gyvena Kalnelio kaime. A. P. gyveno pas E. V., jai padėdavo, šiai mirus, palaidojo ir toliau gyveno ginčo name. Ten A. P. pastoviai gyveno iki ligos, po to, atvažiuodavo aptvarkyti aplinką. J. D. nevaldė ir nesirūpino ginčo turtu.

11Liudytoja N. B. parodė, kad nuo 2000 m. gyvena ( - ). Iki 2010 m. A. P. pastoviai gyveno ginčo name, laikė gyvulius, augino daržą. Nuo 2010 m. A. P. ten pastoviai nebegyvena, bet atvažiuoja dažnai, pjauna žolę, geni medžius. J. D. nesirūpino ginčo turtu.

12Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad jeigu pareiškėjui pateikus papildomus įrodymus, teismui pakaktų duomenų pagrįstai konstatuoti, kad yra nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo sąlygų visuma, neprieštaraus, kad pareiškėjo pareiškimas būtų patenkintas. Prašė nagrinėti bylą suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Apie bylos nagrinėjimą suinteresuotam asmeniui pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Pareiškėjo paaiškinimu, liudytojų, apklaustų civilinėje byloje Nr. A2-457-959/2015, parodymais, suinteresuoto asmens atsiliepimu į pareiškimą, prijungtomis civilinėmis bylomis Nr. 2-171-457/2015, Nr. A2-457-959/2015, Nr. 2-8-874/2017, pateiktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad E. V., gim. ( - ), mirusi ( - ), iki savo mirties valdė gyvenamąjį namą su priklausiniais, esančius ( - ), ūkinėse knygose buvo įrašyta kaip šeimos galva. Pareiškėjas A. P., 1985 m. liepos 2 d. grįžęs iš armijos, apsigyveno E. V. name, 1983 m. - 1985 m. ūkinėje knygoje, eilutėje „Giminystės ryšiai su šeimos galva“, buvo įrašytas kaip šeimos galvos E. V. globotinis. Po E. V. mirties 1986 m. - 1990 m. ūkinėje knygoje A. P. grafoje įrašas „globotinis“ buvo išbrauktas ir jo vietoje įrašyta „šeimos galva“ (c. b. Nr. 2-171-457/2015 b. l. 25; c. b. Nr. A2-457-959/2015 1 t., b. l. 137-138, 2 t., b. l. 5-6). Pareiškėjo A. P. paaiškinimais, liudytojų J. A., S. Š., P. Š., R. T., J. J., S. B., N. B. parodymais, pateiktais mokėjimo dokumentais, žemės nuomos mokesčio deklaracijomis, buitinių atliekų išvežimo konteineriais sutartimi, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi nustatyta, kad A. P. po E. V. mirties liko gyventi adresu ( - ), ir ten nuolat gyveno iki 2010 m., o nuo 2010 m., nors pastoviai negyvena šiuo adresu, tačiau namų valdą prižiūri, pats atvyksta nupjauti žolę, apgenėti medžius arba šiems darbams atlikti samdo kaimynus, moka žemės nuomos mokestį, už elektrą, atliekų tvarkymą (c. b. Nr. A2-457-959/2015 2 t., b. l. 16-35). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014-11-11 duomenimis, adresu ( - ), nekilnojamieji daiktai ir daiktinės teisės į juos, neįregistruotos (c. b. Nr. 2-171-457/2015 b. l. 7). Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos pagrindu nekilnojamajam turtui, esančiam ( - ), tai yra, gyvenamajam namui yra suteiktas unikalus Nr. ( - ), ūkiniams pastatams, unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), kitiems inžineriniams statiniams - šuliniui, unikalus Nr. ( - ) (c. b. Nr. 2-171-457/2015 b. l. 10-18). Joniškio rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-171-457/2015 J. D. pareiškimą patenkino ir nustatė, kad J. D. pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) (c. b. Nr. 2-171-457/2015 1 t., b. l. 49-51). Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota J. D. nuosavybės teisė į ginčo nekilnojamąjį turtą, kurį ji 2015 m. gegužės 20 d. dovanojimo sutartimi Nr. 1-2186 padovanojo D. N. Joniškio rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-18-959/2016 pripažino niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2015 m. gegužės 20 d. ginčo nekilnojamojo turto dovanojimo sutartį Nr. 1-2186, sudarytą tarp J. D. ir D. N.; pripažino negaliojančiais įrašus Nekilnojamojo turto registre apie J. D. ir D. N. nuosavybės teisę į ginčo nekilnojamąjį turtą. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-961-210/2016 Joniškio rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 25 d. sprendimą paliko nepakeistą. Joniškio rajono apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8-874/2017 ieškovo A. P. ieškinį dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą pripažinimo paliko nenagrinėtą, nes po atsakovės J. D. mirties, pastarosios teisių perėmėjų neatsirado, todėl nebeliko ginčo šalies (c. b. Nr. 2-8-874/2017 2 t., b. l. 109-111, 163).

15Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo būdas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis); 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas; 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas; 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas); 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011).

16Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo metu surinktus įrodymus, daro išvadą, kad yra nustatytos visos būtinos sąlygos pareiškėjui A. P. nuosavybės teisei į nekilnojamuosius daiktus – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus inžinerinius statinius - šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), įgyti įgyjamąja senatimi. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą matyti, kad minėti nekilnojamieji daiktai neturi savininko. Nustatyti, kad turtas buvo valdomas teisėtai, byloje leidžia įrodymai, jog nuo 1987 m. birželio 17 d. iki šio momento nei vienas asmuo nepareiškė pareiškėjui pagrįstų pretenzijų į valdomus pastatus ir nėra jokių duomenų apie tai, jog nekilnojamieji daiktai buvo valdomi prieš kurio nors asmens valią. Ši faktinė aplinkybė taip pat patvirtina tai, jog pastatai visą valdymo laikotarpį buvo valdomi sąžiningai. Apie tai, jog nekilnojamieji daiktai buvo valdomi atvirai, leidžia teigti pareiškėjo ir liudytojų nurodytos aplinkybės. Tai, kad nekilnojamieji daiktai visą valdymo laikotarpį buvo valdomi kaip savi, o visas nekilnojamųjų daiktų valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio l dalyje nustatytą terminą patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, pareiškėjo paaiškinimai ir liudytojų parodymai (CPK 178 straipsnis).

17Paskelbus 2018 m, vasario 6 d. viešai apie bylos iškėlimą dėl pastatų įgijimo įgyjamąja senatimi, nebuvo gauta suinteresuotų asmenų pareiškimo. Byloje nėra duomenų, kad nekilnojamieji daiktai priklauso valstybei ar savivaldybei. Suinteresuotas asmuo neprieštarauja pateiktam pareiškimui.

18Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad per visą laikotarpį nuo valdymo pradžios nekilnojamųjų daiktų valdymas atitiko CK 4.68-4.71 straipsniuose numatytas sąlygas, todėl valdymo teisė transformavosi į nuosavybės teisę. Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus, nustatytas aplinkybes, nustatytinas faktas, kad pareiškėjas įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus inžinerinius statinius - šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), (CPK 185 straipsnis, CK 4.68-4.71 straipsniai). Juridinio fakto nustatymas reikalingas nekilnojamojo turto nuosavybės teisei įregistruoti.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 268, 270 straipsniais, 530-533 straipsniais, teismas

Nutarė

20pareiškimą tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. P., a. k. ( - ), įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus inžinerinius statinius - šulinį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pagal įgyjamąją senatį.

22Fakto nustatymas reikalingas nekilnojamojo turto nuosavybės teisei įregistruoti.

23Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėja Vijoleta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas A. P. savo pareiškimą palaikė, patvirtino jame išdėstytas... 5. Liudytoja J. A. parodė, kad ji gyvena ( - ). Nuo 2009 m. dirba Joniškio... 6. Liudytoja S. Š. parodė, kad į Kalnelio kaimą atsikėlė gyventi 1998 m.... 7. Liudytojas P. Š. parodė, kad į Kalnelio kaimą atsikėlė gyventi 1998 m.... 8. Liudytoja R. T. parodė, kad ji gyvena ( - ). Žinojo, kad ginčo name gyveno... 9. Liudytoja J. J. parodė, kad iki 1978 m. gyveno Kalnelio kaime. Ginčo namas... 10. Liudytoja S. B. parodė, kad gyvena Kalnelio kaime. A. P. gyveno pas E. V., jai... 11. Liudytoja N. B. parodė, kad nuo 2000 m. gyvena ( - ). Iki 2010 m. A. P.... 12. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas atsiliepime į... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Pareiškėjo paaiškinimu, liudytojų, apklaustų civilinėje byloje Nr.... 15. Įgyjamoji senatis – tai pirminis nuosavybės teisės į daiktą įgijimo... 16. Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo metu surinktus įrodymus, daro... 17. Paskelbus 2018 m, vasario 6 d. viešai apie bylos iškėlimą dėl pastatų... 18. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad per visą laikotarpį nuo valdymo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 268, 270... 20. pareiškimą tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. P., a. k. (... 22. Fakto nustatymas reikalingas nekilnojamojo turto nuosavybės teisei... 23. Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui,...