Byla 2-171-457/2015
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Gestautas,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

3pareiškėja J. D. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo nustatyti faktą, kad ji pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus kiemo statinius (šulinys), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Pareiškėja nurodo, kad jos motinos E. P. (iki santuokos- V.) seseriai E. (I.) V., gim. ( - ), mirusiai 1987 m. birželio 17 d. ( - ), priklausė gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais, esančiais ( - ). E. V. buvo netekėjusi, vaikų neturėjo, po jos mirties ji iš karto priėmė palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti. E. V. mirties metu galiojo 1964 m. civilinis kodeksas, kurio 587 str. numatė, jog laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti ir šie veiksmai turėjo būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Tačiau tuo metu ji paveldėjimo dokumentų nesusitvarkė, nors E. V. paliktu turtu naudojosi visą laiką kaip savu, ir tai trunka daugiau kaip 27 metai. Ji norėjo gyvenamąjį namą su priklausiniais ir nuosavybės teises į jį įregistruoti, tačiau paaiškėjo, kad E. V. priklausęs ir po jos mirties likęs nekilnojamasis turtas nėra registruotas Nekilnojamojo turto registre, o VĮ Registrų centras be dokumentų negali įregistruoti jos nuosavybės teisių, nes daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti patys nekilnojamieji daiktai. Šiuo metu ji yra pasidariusi gyvenamojo namo ir jo priklausinių kadastrinių matavimų bylą, gyvenamajam namui yra suteiktas unikalus Nr. ( - ), ūkiniams (pagalbiniams) pastatams - Nr. ( - ), Nr. ( - ), kitiems statiniams (šulinys) -Nr. ( - ). Ji nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į šiame pareiškime nurodytą nekilnojamąjį turtą kitokiu CK 4.47 str. nurodytu būdu, šis turtas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė, nėra įregistruotas viešame registre kito asmens vardu, ji šį turtą įgijo sąžiningai, jį sąžiningai valdė daugiau kaip dešimt metų, pradėdama valdyti buvo pagrįstai įsitikinusi, kad niekas neturi daugiau už ją teisių į šį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius, išliko sąžininga valdytoja visą įgyjamosios senaties laiką. Visą valdymo laiką ji po tetos mirties likusį gyvenamąjį namą su priklausiniais valdė teisėtai, atvirai, nepertraukiamai, šis turtas buvo valdomas kaip savas, t. y. ji elgėsi kaip jo savininkė (pastatus prižiūrėjo, remontavo ir jais naudojosi) bei suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už ją į valdomą turtą, buvo ir yra įsitikinusi, kad nėra kito asmens, kuris yra šio nekilnojamojo turto savininkas. Mano, kad ji atitinka įstatyme nustatytas sąlygas nuosavybės teisėms į gyvenamąjį namą ir jo priklausinius, esančius ( - ), įteisinti.

4Suinteresuotam asmeniui – VĮ Registrų centro Šiaulių filialui apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į pareikštą pareiškimą, kuriame nurodoma, kad dėl pareikšto pareiškimo neprieštarauja (32 b. l.).

5Suinteresuotam asmeniui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į pareikštą pareiškimą, kuriame nurodoma, kad mokesčių inspekcija neprieštarauja, kad būtų nustatytas namo su priklausiniais nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį įgijimo faktas (34-35 b. l.).

6Suinteresuotam asmeniui – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į pareikštą pareiškimą, kuriame nurodoma, kad tarnyba dėl pareikšto pareiškimo neprieštarauja (40-43 b. l.).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Byloje esančiais dokumentais: pareiškimu (1-4 b. l.), pareiškėjos J. D. gimimo liudijimo, santuokos liudijimo, asmens tapatybės kortelės kopijomis (6, 19-20 b. l.), 2014-11-18 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma Nr. (P1-7672) P2-9314 (21 b. l.), pareiškėjos motinos E. P. (V.) santuokos sudarymo įrašo ir mirties liudijimų kopijomis (22-23 b. l.), 2014-11-18 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma Nr. (P1-7673) P2-9302 (24 b. l.), E. V. mirties akto įrašo kopija (25 b. l.), Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2014-11-11 informacija Nr. (8.6.5) 1INF-8227 (7 b. l.), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Joniškio skyriaus pažyma Nr. 27SD-1969 (8 b. l.), Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2014-12-29 sprendimo Nr. (8.8.8.) ŠKDT-799, Nr. (8.6.13.) ŠR-706 kopija (9 b. l.), Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopija (10-18 b. l.), nustatyta ir įrodyta, kad pareiškėja J. D. daugiau kaip 10 metų sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdo nekilnojamąjį turtą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus kiemo statinius (šulinys), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), jog ji turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į šiuos nekilnojamuosius daiktus, tačiau šia galimybe nepasinaudojo.

92015-02-19 specialiame interneto tinklapyje paskelbus pranešimą apie šios bylos iškėlimą ir nagrinėjimą, niekas pareiškėjos J. D. nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), kitų kiemo statinių (šulinys), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo neginčijo, todėl pareiškimas tenkintinas, nes šio fakto nustatymas pareiškėjai sukelia teisines pasekmes - teisę įregistruoti nekilnojamąjį turtą nuosavybės teisėmis.

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.22 str., 4.47 str. 11 p., 4.68 – 4.71 str., CPK 533, 259, 260, 263, 265, 270 str., teismas,

Nutarė

11pareiškimą patenkinti.

12Nustatyti, kad pareiškėja J. D., a. k. ( - ), gyv. ( - ), pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus kiemo statinius (šulinys), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

13Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui per Joniškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai