Byla e2-31582-934/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Rasai Jakubovskajai, dalyvaujant ieškovo UAB „AER LIBER“ atstovui advokatui Daliui Vaitekūnui (2018-10-24 teismo posėdyje), advokatei Jurgitai Bieliūnienei (2018-11-30 teismo posėdyje), atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ atstovei Vestai Kasputei (2018-10-24 teismo posėdyje),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Aer liber“ ieškinį atsakovui UAB „Small Planet Airlines“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ priešieškinį ieškovui UAB „Aer liber“ dėl reikalavimo perleidimo sutarčių su keleiviais pripažinimo negaliojančiomis, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, – D. S., E. K., M. U., V. U., D. I., A. I., I. M., V. G., J. G., A. G., D. G., V. I., R. I., G. I., V. I., M. K., Ž. J., S. T., V. K., M. K., K. B., D. S., V. S., J. S., J. Š., D. Š., D. K., V. K..

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

51. Ieškovas UAB „Aer liber“ (toliau – ir ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 10 200,00 Eur skolos, 8 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 53-56). Ieškinys iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

61.1. Ieškovas sudarė šias reikalavimo perleidimo sutartis su keleiviais (pradiniais kreditoriais), kurių pagrindu įgijo reikalavimo teises į atsakovą UAB „Small Planet Airlines“:

71.1.1. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. S., E. K., M. U. ir V. U., dėl 1 600,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-TDX-1816;

81.1.2. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. I. ir A. I., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-ONX-6624;

91.1.3. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su I. M. ir V. G., dėl 800,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenzijas Nr. SPA-FOX-2693 ir Nr. SPA-ASY-7903;

101.1.4. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su J. G., A. G. ir D. G., dėl 1 200,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA- RGO-0730;

111.1.5. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su V. I., R. I., G. I. ir V. I., dėl 1 600,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-EVP-5230;

121.1.6. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su M. K., Ž. J., S. T. ir V. K., dėl 1 000,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-ZUM-2504;

131.1.7. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su M. K., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-HMB-2919;

141.1.8. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su K. B., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-HMB-2919;

151.1.9. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su V. S., J. S., J. S., D. S., D. K. ir V. K., dėl 2 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-PIZ-0925;

161.1.10. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. S., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-PIZ-0925;

171.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 1 dalimi, apie perleistas reikalavimo teises atsakovui buvo pranešta elektroniniais laiškais;

181.3. Ieškinio pareiškimo teismui dieną atsakovas nėra sumokėjęs įsiskolinimo naujajam kreditoriui, t. y. ieškovui, dėl ko ieškovas yra priverstas kreiptis į teismą dėl skolos bendroje 10 200,00 Eur priteisimo iš atsakovo;

191.4. Pagal šias reikalavimo perleidimo sutartis pradiniai kreditoriai – keleiviai – perleido ieškovui savo turimas reikalavimo teises į atsakovą, kurias jie įgijo pagal 2004-02-11 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004 (toliau – ir Reglamentas);

201.5. Atsakovo kompensaciniai pasiūlymai, pagal kuriuos atsakovas pasiūlė keleiviams kompensuojamas sumas, kas leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad dėl mokėtinų kompensacijų dydžio ginčo tarp šalių nėra. Tokiu būdu, atidėjus arba atšaukus keleivių (pradinių kreditorių) skrydžius, atsakovui atsirado prievolė mokėti jiems kompensacijas, kuri atsakovui (kaip oro vežėjui) kyla tiesiogiai iš Reglamento;

211.6. Šiuo atveju, nepriklausomai nuo tarp keleivių ir oro vežėjo pasirašytos vežimo sutarties sąlygų, oro vežėjo (atsakovo) prievolė išmokėti keleiviams kompensacijas atsiranda iš delikto (t.y. oro vežėjui atšaukus arba atidėjus skrydį), ir šalys negali iš anksto numatyti, ar įvyks tam tikras įvykis (t.y. skrydžio atidėjimas arba atšaukimas), kuris sąlygos keleivių reikalavimo teisės į oro vežėją atsiradimą;

221.7. Keleivių reikalavimo teisės kyla tiesiogiai iš Reglamento, kuris nustato tam tikro fiksuoto dydžio kompensacijas, skaičiuojamas pagal atidėto arba atšaukto skrydžio atstumą, tačiau ne pagal kokius nors kitokius, išimtinai su keleivių asmenimis susijusius kriterijus. Tokiu būdu, keleiviams įgijus teisę reikalauti kompensacijų iš atsakovo (kaip oro vežėjo) dėl atidėto arba atšaukto skrydžio, atsakovui atsiranda išimtinai piniginio pobūdžio prievolė ir nėra jokių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad ši prievolė gali būti neatsiejamai susijusi su kreditoriaus, t.y. keleivio, asmeniu.

232. Atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ (toliau – ir atsakovas) pateikė priešieškinį, prašydamas: 1) pripažinti ieškovo reikalavimo perleidimo sutartis su keleiviais negaliojančiomis, t. y.: pripažinti negaliojančia 2018-05-15 UAB „Aer liber“ reikalavimo perleidimo sutartį su D. S., E. K., M. U. ir V. U., dėl 1 600,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-TDX-1816; pripažinti negaliojančia 2018-05-15 UAB „Aer liber" reikalavimo perleidimo sutartį su D. I. ir A. I. dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-ONX-6624; pripažinti negaliojančia 2018-05-15 UAB „Aer liber" reikalavimo perleidimo sutartį su I. M. ir V. G., dėl 800,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenzijas Nr. SPA-FOX-2693 ir N r. SPA-ASY-7903; pripažinti negaliojančia 2018-05-15 UAB „Aer liber" reikalavimo perleidimo sutartį su J. G., A. G. ir D. G., dėl 1 200,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-RGO-0730; pripažinti negaliojančia 2018-05-15 UAB „Aer liber" reikalavimo perleidimo sutartį su V. I., R. I., G. I. ir V. I., dėl 1600,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-EVP-5230; pripažinti negaliojančia 2018-05-15 UAB „Aer liber" reikalavimo perleidimo sutartį su M. K., Ž. J., S. T. ir V. K., dėl 1000,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA- ZUM-2504; pripažinti negaliojančia 2018-05-15 UAB „Aer liber" reikalavimo perleidimo sutartį su M. K., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-HMB-2919; pripažinti negaliojančia 2018-05-15 UAB „Aer liber" reikalavimo perleidimo sutartį su K. B., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA- HMB-2919; pripažinti negaliojančia UAB „Aer Liber" 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su V. S., J. S., J. S., D. S., D. K. ir V. K., dėl 2 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-PIZ-0925; pripažinti negaliojančia UAB „Aer Liber“ 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. S., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-PIZ- 0925; 2) priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas (2 t., b. l. 1-6). Priešieškinis iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

242.1. Reglamento Nr. 261/2004 pagrindu atsirandančios keleivių reikalavimo teisės yra neatsiejamai susijusios su keleivių asmeniu, todėl negali būti perleistos tretiesiems asmenims. Tokia atsakovo pozicija grindžiama tuo, jog tokia reikalavimo teisė yra griežtai susijusi su keleivių kaip vartotojų apsauga ir žalos atlyginimu dėl Vežėjo neįvykdytų įsipareigojimų. Vežėjo įsipareigojimų nevykdymas gali rimtai paveikti keleivių asmeninį gyvenimą (pvz.: prarasta darbo diena, sutrumpėjusios atostogos, patirti nemalonumai ir nepatogumai). Tai, kad teisė į kompensaciją yra asmeninio pobūdžio, patvirtina Reglamento Nr. 261/2004, tiesiogiai taikomo ES teisės akto, preambulėje įtvirtinti tikslai, konkrečiai 2 ir 12 punktai;

252.2. Atsižvelgus į tai, jog skrydis yra paslauga, suteikiama keleiviui asmeniškai, keleivio patirti nemalonumai ir nepatogumai, kuriuos sukelia atsisakymas vežti, skrydžių atidėjimas ar atšaukimas, taip pat, yra asmeninio pobūdžio. Tokiu atveju, reikalavimo teisė dėl kompensacijos pagal Reglamentą Nr. 261/2004 gavimo, yra neatsiejamai susijusi su kreditoriaus asmeniu. Tuo tarpu, trečiosios šalies pasitelkimas, siekiant įgyvendinti Reglamentą Nr. 261/2004, prieštarauja jo prigimčiai, kadangi pagrindinė šio Reglamento paskirtis yra lengvai ir greitai užtikrinti keleivių (kaip vartotojų) teises, išmokant jiems atitinkamas kompensacijas.

262.3. Kreipdamiesi į ieškovą, keleiviai su juo, taip pat, sudaro perleidimo sutartis/ įgaliojimus (angl. „Power of Attorney"), sutikdami su jo pateikiamomis naudojimosi taisyklėmis, kurių pagrindu keleiviai įgalioja ieškovą tarpininkauti kompensacijos pagal Reglamentą Nr. 261/2004 atgavimo santykiuose su atsakovu;

272.4. Ieškovo pateikti įgaliojimai inicijuoti teisminį procesą bei atstovauti keleivius teisminėje stadijoje yra sudaryti neteisėtai, pažeidžiant CPK 56 straipsnį, kadangi toks įgaliojimas laikomas tinkamu tik tuomet, jei įgaliotasis yra advokatas, advokato padėjėjas ar asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, kai atstovaujama savo artimiems giminaičiams ar sutuoktiniui/sutuoktinei.

282.5. Taip pat pažeidžiamas ir CK 2.138 straipsnio 1 dalies 2 punktas, kadangi įgaliojimui, keleivių (fizinių asmenų) vardu, atlikti veiksmus kompensacijos pagal Reglamentą Nr. 261/2004 atgavimo santykiuose su ieškovu, yra privalomas patvirtinimas notarine tvarka. Įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymas sandorį daro niekiniu;

292.6. Ieškovas atsakovui pateikė perleidimo sutartis/įgaliojimus atstovauti ne visus pradiniame ieškinyje nurodytus keleivius atgaunant kompensaciją pagal Reglamentą Nr. 261/2004. Pretenzijoje Nr. SPA-RGO-0730, keleiviai: J. G., A. G. ir D. G., ieškovas atsakovui pateikė įgaliojimą atstovauti tik J. G.. Atsižvelgus į tai, atsakovas abejoja ieškovo kompetentingumu ir mano, jog, tokiu būdu, ieškovas gali bandyti pasipelnyti keleivių sąskaita;

302.7. Atsižvelgus į vartojimo sutarties sąvoką, pateiktą CK 6.2281 straipsnyje, bylos faktines aplinkybes, keleivių bei ieškovo statusą ir kelionių tikslus, įgaliojimai bei reikalavimo perleidimo sutartys yra laikomos vartojimo sutartimis;

312.8. Pastaraisiais metais reikalavimų perleidimų dėl teisės į kompensaciją pagal Reglamentą Nr. 261/2004 skaičius vis didėja, o tai reiškia, jog keleiviai, pasitelkdami tarpininkavimo bendroves, tokias kaip UAB „Aer Liber", praranda galimybę pilnai atgauti jiems priklausančią kompensaciją pagal Reglamentą Nr. 261/2004, kadangi tokio tipo įmonės taiko atitinkamą mokestį, skaičiuojamą nuo atgautos kompensacijos sumos (ieškovas taiko net 25 procentų mokestį + PVM). Atsakovas mano, kad taip pažeidžiamos keleivių kaip vartotojų (silpnesnės šalies) teisės, nes tarpininkavimo bendrovės kaip UAB „Aer Liber“, pasinaudoja keleivių neišprusimu ir, dėl taikomos grobuoniškos kainodaros, pasisavina labai didelę kompensacijos dalį, kuri, priešingu atveju, atitektų keleiviui. Teismas privalo užkirsti kelią tolimesniam tokios ydingos praktikos plitimui ir, nuostatas dėl ieškovo taikomų paslaugų mokesčio sąžiningumo, turėtų vertinti ex officio.

323. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašė jį atmesti (2 t., b. l. 133-137). Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

333.1. Šiuo atveju atsakovas yra užsakomųjų skrydžių (čarterinių) bendrovė, kuri specializuojasi skrydžių atostogų kryptimis vykdymu, kuomet keleiviai paprastai nesirenka konkretaus oro vėžėjo, o įsigyja visą komplektą paslaugų (į kurį dažniausiai įeina ir lėktuvo bilietai, apgyvendinimas, maitinimas ir kt.) per tarpininką, t. y. vieną ar kitą turizmo paslaugų agentūrą. Dėl ko nepagrįsta būtų teigti, kad tarp keleivių bei juos vežančio oro vežėjo susiklosto tokie teisiniai santykiai, kurie savo esme prilygtų grynai asmeninio pobūdžio santykiams;

343.2. Oro vežėjo (atsakovo) prievolė išmokėti keleiviams kompensacijas atsiranda ne iš sutartinių santykių, o iš delikto. Kompensacijos dėl atidėto/atšaukto skrydžio priklauso keleiviams būtent Reglamento, o ne sudarytų vežimo sutarčių pagrindu. Analizuojant visą Reglamento preambulę bei joje įtvirtintus Reglamento tikslus, yra akivaizdu, kad jame įtvirtinamomis priemonėmis siekiama sudrausminti oro vežėjus bei sugriežtinti oro vežėjų atsakomybę prieš keleivius, kaip įmanoma labiau išplėsti keleivių teisių apsaugą ir pan., neišskiriant nei vieno oro vežėjo ir (ar) keleivio. Tokia šios prievolės kilmė neduoda pagrindo pripažinti, kad kreditoriaus, t.y. keleivio, asmuo atsakovui (kaip skolininkui) turi esminės reikšmės, kadangi kompensacijos išmokėjimas yra nustatytas ne tarpusavio (t.y. oro vežėjo ir keleivio) sutarimu, o kompetentingos Europos Sąjungos institucijos, bei atsižvelgiant į Reglamente įtvirtintus jo tikslus, atlieka dvigubą funkciją – ne tik kompensuoja keleivio galimai patirtus nepatogumus, tačiau tuo pačiu ir drausmina patį oro vežėją;

353.3. Reglamento preambulėje yra tik nurodomos objektyvios jo atsiradimą sąlygojusios priežastys, o ne sukuriamos grynai asmeninės kiekvieno keleivio ir oro vežėjo prievolės. Atsakovas nenurodė jokių kitų reikšmingų aplinkybių, t.y. aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, jog kiekvieno iš pradinių kreditorių (keleivių) asmuo atsakovui turi esminės reikšmės, ir teisė reikalauti kompensacijos priklauso tik šiems keleiviams ir ji negali būti perleidžiama tretiesiems asmenims.

363.4. Pats kompensacijos dydis yra apskaičiuojamas pagal objektyvius kriterijus, t. y. atidėto/atšaukto skrydžio ortodrominį atstumą, bei egzistuojant kitoms Reglamente nurodytoms sąlygoms, kas tik papildomai pagrindžia ieškovo poziciją, kad šiuo atveju neegzistuoja tokio lygio „asmeniškumo“ elementas, kuris leistų teigti, kad Reglamento pagrindu atsirandanti prievolė oro vežėjui yra susijusi tik su keleivio asmeniu;

373.5. Ieškovo pareikštas ieškinys yra grindžiamas reikalavimo perleidimo sutartimis, t. y. ieškovas savo (o ne keleivių) reikalavimą kildina iš reikalavimo perleidimo sutarčių, kurių pagrindu ieškovas įsigijo reikalavimo teises į atsakovą. Atsakovo pateiktais įgaliojimais kaip savo reikalavimo pagrindu ieškovas savo ieškinyje nesivadovauja (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovo pateikti įgaliojimai buvo sudaryti keleivių atstovavimui ikiteisminėje kompensacijos išieškojimo stadijoje, vėliau ieškovas reikalavimo teises iš keleivių įsigijo reikalavimo perleidimo sutarčių pagrindu;

383.6. Aplinkybe dėl ieškovo negalėjimo atstovauti keleivių interesams atsakovas remiasi tik dabar, teikdamas savo priešieškinį, tačiau ikiteisminiame kompensacijos išieškojimo etape atsakovas teikė ieškovui informaciją, susijusią su keleiviams priklausančiomis kompensacijomis, priėmė ieškovo siunčiamus dokumentus ir kt. Reikalavimo teisių supirkimas iš keleivių nėra neteisėta ar draudžiama veikla ir yra analogiška kitų skolų supirkimu ir išieškojimu užsiimančių įmonių veiklai. Tokio pobūdžio veiklą vykdančios įmonės veikia visoje Europos Sąjungoje ir remiantis 2017-03-09 Europos komisijos informaciniu pranešimu, jos yra įvardinamos kaip įmonės, teikiančios keleiviams skundų dėl kompensacijų pagal Reglamentą išmokėjimo parengimo paslaugas;

393.7. Atsižvelgiant į tai, kad oro vežėjai vėluoja išmokėti keleiviams jiems priklausančias kompensacijas (šiuo konkrečiu ginčo atveju, atsakovas buvo nurodęs, kad priklausančias kompensacijos išmokės 6 (šešių) savaičių bėgyje, tačiau per nurodytą terminą jos nebuvo išmokėtos, o atsakovas, dėl riboto biudžeto, prašė pratęsti terminą kompensacijoms išmokėti), o keleiviai neretai nežino arba neturi galimybių išsireikalauti jiems priklausančių kompensacijų, tokios įmonės kaip ieškovo, padeda patenkinti keleivių poreikį gauti jiems priklausančias sumas, prisiimdamos visas išlaidas ir riziką, tenkančią šių kompensacijų išieškojimo procese;

403.8. Ieškovas, būdamas tarpininku, veikia sėkmės modelio principu ir teikia tokią naudą keleiviams: teikia patogesnę paslaugą, kuri orientuota į keleivio interesus, taupo keleivių laiką ir reikalauja minimalių pastangų, investuoja į švietimą apie keleivių teises, ieškovo internetinėje svetainėje pateikiama skaičiuoklė, kurios pagalba keleivis nemokamai gali pasitikrinti kompensacijos dydį, koordinuoja procesą, atstovauja civilinės aviacijos institucijose ir teismuose, įgalina keleivius ginti savo interesus teismuose, sujungiant reikalavimus į grupinį ieškinį, taip mažinant teismo laiką ir teisinius kaštus, veikia savo rizika, o savo mokestį taiko tik sėkmingai išieškojus kompensaciją;

413.9. Nors atsakovas savo priešieškinyje taip pat nurodo, kad pateiktos reikalavimo perleidimo sutartys turėtų būti kvalifikuojamos vartojimo sutartimis, o jose nustatytos sąlygos dėl atsiskaitymo turėtų būti pripažintos nesąžiningomis vartojimo sutarčių sąlygomis, ieškovas laikosi pozicijos, kad tokio pobūdžio reikalavimui pareikšti atsakovas nėra tinkamas subjektas. Įstatymai nenumato galimybės reikšti tokio pobūdžio reikalavimo subjektui, kuris nėra vartojimo sutarties, kurios sąlygas prašoma pripažinti nesąžiningomis, šalis;

423.10. Ieškovo pateiktos reikalavimo perleidimo sutartys negali būti kvalifikuojamos kaip vartojimo sutartys. Minėtų reikalavimo perleidimo sutarčių dalykas – keleivių turimos reikalavimo teisės į oro vežėją perleidimas įmonei, superkančiai tokio pobūdžio skolas, dėl ko akivaizdu, kad reikalavimo perleidimo sutartys neatitinka vartojimo sutarties apibrėžimo;

433.11. Atsakovas apsiriboja tik deklaratyvaus pobūdžio teiginiais bei nenurodo, kokiu konkrečiu įstatyme įtvirtintu pagrindu jo nurodytos reikalavimo perleidimo sutarčių sąlygos galėtų būti pripažintos nesąžiningomis. Ieškovas savo tinklalapyje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo įkainius, su kuriais gali susipažinti bet kuris suinteresuotas asmuo bei kurie yra taikomi visoms be išimties sudaromoms reikalavimo perleidimo sutartims ir mokami tik kompensacijos sėkmingo išieškojimo atveju ir atitinka ES vidurkį sutinkamai su 2015 Europos vartotojų centro ataskaita. Keleiviai prieš sudarydami tokio pobūdžio sutartį su ieškovu turi pasirinkimo galimybę, dėl ko ieškovo įkainiai patys savaime negali būti laikomi nesąžiningais bei pažeidžiančiais keleivių teises. Ieškovas nėra PVM mokėtojas, dėl ko atsakovas nepagrįstai teigia, neva ieškovas keleiviams taiko PVM mokestį;

443.12. Atsakovo pareikštas reikalavimas niekaip neįtakotų šios bylos baigties, kadangi iš priešieškinyje dėstomų motyvų yra matyti, kad atsakovas nesąžiningomis laiko tas reikalavimo perleidimo sutarčių sąlygas, kuriose nurodytas atlygis už perleidžiamą reikalavimą, tačiau remiantis CK 6.2282 straipsnio 8 dalimi, panaikinus nesąžiningas vartojimo sutarties sąlygas, likusios sąlygos lieka galioti, tuo tarpu ieškovas išsaugotų savo reikalavimo teisę į atsakovą net ir panaikinus reikalavimo perleidimo sutarčių sąlygas dėl atlygio dydžio. Be to, aukščiau išdėstytos aplinkybės dėl ieškovo teikiamos naudos keleiviams patvirtina, kad ieškovo nustatyti įkainiai nelaikytini nesąžiningais ar kitaip pažeidžiančiais keleivių teises.

454. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų D. S., V. S., J. S., J. Š., D. Š., D. K., V. K. pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį, prašė ieškovo UAB „AER LIBER“ ieškinį tenkinti, atsakovo UAB „Small Planet Airlines peišieškinį atmesti, civilinę bylą nagrinėti teismo posėdyje tretiesiems asmenims D. S., V. S., J. S., J. Š., D. Š., D. K., V. K. nedalyvaujant. Nurodė, kad su ieškovo ieškiniu sutinka ir palaiko jame išdėstytas aplinkybes ir argumentus. Papildomai paaiškino, jog atsakovo priešieškinio argumentai yra neteisingi, kadangi UAB „Small Planet Airlines“ tenkino keleivių pretenzijas dėl kompensacijos išmokėjimo už vėlavusį skrydį. Tačiau atsakovui delsiant išmokėti kompensacijas, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo. Atsakovo teiginiai, jog tretieji asmenys negalėjo sudaryti reikalavimo perleidimo sutarčių su ieškovu, yra visiškai nepagrįsti ir vertintini tik kaip siekis išvengti atsiskaitymo (3 t., b. l. 170-171).

465. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, – D. S., E. K., M. U., V. U., D. I., A. I., I. M., V. G., J. G., A. G., D. G., V. I., R. I., G. I., V. I., M. K., Ž. J., S. T., V. K., M. K., K. B. atsiliepimų nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį tretieji asmenys informuoti viešo paskelbimo būdu (3 t., b. l. 168-169).

476. Ieškovo atstovai teismo posėdžių metu palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes ir argumentus, prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, jog vartotojai už reikalavimo perleidimą sumoka 25 procentai nuo perleidžiamos sumos. Nėra jokių požymių, pagal kuriuos keleivių teisė reikalauti kompensacijų, būtų laikoma asmenine prievole. Prievolė išmokėti keleiviams kompensacijas, kyla ne iš šalių tarpusavio susitarimo, o Reglamento pagrindu. Pats atsakovas pripažino, kad išmokėdamas kompensacijas remiasi išimtinai Reglamente nurodytomis sąlygomis: vėlavimo faktu, vėlavimo trukme ir skrydžio atstumu. Kompensacijos išmokėjimas ieškovui niekaip nepažeidžia keleivių teisių. Kelių teises pažeidžia kompensacijos nemokėjimas. Reikalavimas reiškiamas ne keleivių vardu, o reikalavimo teisių perleidimo pagrindu. Reikalavimo perleidimas nėra ginčijamas šalių (2 t., b. l. 150-151, 3 t., b. l. 182-183).

487. Atsakovo atstovė 2018-10-24 vykusio teismo posėdžio metu palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Papildomai iš esmės paaiškino, jog mano, kad keleivio teisė į kompensaciją ir neatsiejamai susijusi su asmeniu. Keleiviai, pasirašę reikalavimo perleidimo teises, nesupranta, kad tos reikalavimo teisės nebeturi. Jeigu būna nepatenkinti įmonės, kuriai perleido reikalavimą, veiksmais, keleiviai nebegali pasirinkti kito savo teisių gynimo būdo, nes būna perleidę savo reikalavimą. Kai išmokamas Reglamente nustatytas fiksuotas kompensacijos dydis, atsakovas nevertina keleivio asmeninių savybių, jo patirtų išgyvenimų. Jeigu dėl kompensacijų išmokėjimo į atsakovą būtų kreipęsi keleiviai tiesiogiai, atsakovas kompensacijas būtų išmokėjęs bendra tvarka. Atsakovas buvo gavęs pretenzijas tų asmenų, kurių reikalavimo perleidimą atsakovas ginčija, tačiau kompensacijų neišmokėjo, jie turėjo sulaukti savo eilės (2 t., b. l. 150-151). Į 2018-11-30 vykusį teismo posėdį atsakovo atstovė neatvyko, prašė bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant (3 t., b. l. 179, 182-183).

49Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis atmestinas.

50II. Ginčo esmė

518. Ginčas tarp šalių kilo dėl reikalavimo perleidimo sutarčių teisėtumo. Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog keleivių teisė į kompensacijas pagal Reglamentą nėra neatsiejamai susijusi su keleivių asmeniu, kadangi prievolė išmokėti kompensaciją kyla ne iš šalių tarpusavio susitarimo, o kompetentingos Europos Sąjungos institucijos priimto imperatyvaus teisės akto pagrindu. Kompensacijos mokėjimas ieškovui, o ne keleiviui niekaip nepažeidžia atsakovo teisių ar interesų. Atsakovas įrodinėjo, jog keleivio teisė į kompensaciją ir neatsiejamai susijusi su asmeniu, todėl ieškovo su keleiviais sudarytos reikalavimo perleidimo sutartys turi būti pripažintos negaliojančiomis. Atsakovas neginčijo keleivių, t. y. trečiųjų asmenų, teisės reikalauti išmokėti kompensacijas bei perleistų reikalavimų sumos dydžio. Ginčo dėl to, kad kompensacijos keleiviams (tretiesiems asmenims) nebuvo išmokėtos, tarp šalių taip pat nekilo.

529. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13 straipsniai), be kita ko, reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus, teismas negali vykdyti įrodinėjimo naštą už šalis. Kiekviena šalis turi procesinę naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Šio principo esmę sudaro tai, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių ginčą, todėl šalys negali būti tik abejingos stebėtojos. Be to, pasitelkus aptariamą taisyklę užtikrinamas šalių lygiateisiškumo principo tinkamas įgyvendinimas, sudarant šalims vienodas galimybes įgyvendinti procesines teises. Šalių pasyvumas procese, nepasinaudojimas teise, kartu ir našta įrodinėti, sukelia tam tikrus neigiamus procesinius padarinius – teismas laiko tam tikras aplinkybes neįrodytomis, o tai gali lemti nepalankaus teismo sprendimo priėmimą, šalies, kuri neįrodė savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindo, atžvilgiu.

5310. Nagrinėjamu teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, patikslino šalių procesinę naštą įrodinėti, buvo atnaujinęs bylos nagrinėjimą iš esmės, siūlė atsakovui pateikti papildomus įrodymus, kurie pagrįstų jų teisę ginčyti sudarytas reikalavimų perleidimo sutartis, siūlė ginčą spręsti taikiai (2 t., b. l. 150-151, 159-160, 3 t., b. l. 182-183).

54III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

5511. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ginčija ieškovo su trečiaisiais asmenimis sudarytas reikalavimo perleidimo sutartis, kurių pagrindu ieškovas prašo priteisti skolą, o ginčo dėl ieškiniu prašomos priteisti skolos dydžio nėra, pasisakytina dėl priešieškinio reikalavimų.

5612. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovas sudarė šias reikalavimo perleidimo sutartis su keleiviais (pradiniais kreditoriais), kurių pagrindu įgijo reikalavimo teises į atsakovą UAB „Small Planet Airlines“: 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. S., E. K., M. U. ir V. U., dėl 1 600,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-TDX-1816 (1 t., b. l. 57-59); 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. I. ir A. I., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-ONX-6624 (1 t., b. l. 60-62); 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su I. M. ir V. G., dėl 800,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenzijas Nr. SPA-FOX-2693 ir Nr. SPA-ASY-7903 (1 t., b. l. 63-66); 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su J. G., A. G. ir D. G., dėl 1 200,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA- RGO-0730 (1 t., b. l. 67-69); 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su V. I., R. I., G. I. ir V. I., dėl 1 600,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-EVP-5230 (1 t., b. l. 70-72); 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su M. K., Ž. J., S. T. ir V. K., dėl 1 000,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-ZUM-2504 (1 t., b. l. 73-75); 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su M. K., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-HMB-2919 (1 t., b. l. 76-77); 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su K. B., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-HMB-2919 (1 t., b. l. 78-80); 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su V. S., J. S., J. Š., D. Š., D. K. ir V. K., dėl 2 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-PIZ-0925 (1 t., b. l. 83-85); 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. S., dėl 400,00 Eur reikalavimo teisės, kylančios pagal pretenziją Nr. SPA-PIZ-0925 (1 t., b. l. 81-82). Apie sudarytas reikalavimo perleidimo sutartis naujasis kreditorius (UAB „AER LIBER“) informavos skolininką (UAB „Small Planet Airlines“) elektroniniu paštu (1 t., b. l. 85-93).

5713. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Pagal CK 6.103 straipsnio normą reikalavimo perleidimo sutarties formai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir pagrindinei prievolei. Draudžiama perleisti tokį reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas, arba reikalavimą, kuris neatsiejamai susijęs su kreditoriaus asmeniu (CK 6.102 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.102 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas perleisti tokį reikalavimą, dėl kurio negalimas išieškojimas, be kita ko, reiškia ir draudimą perleisti reikalavimą, kurio pradinis kreditorius neturi, arba negaliojantį reikalavimą, nes tokio reikalavimo negalima įgyvendinti. Tai reiškia, kad susitarus dėl to, kas neįmanoma, prievolė negalioja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2008; 2016 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-288-611/2016).

5814. Nagrinėjamu atveju atsakovui buvo pranešta apie perleistas reikalavimo teises (1 t., b. l. 85-93), o atsakovas nepateikė ieškovui (kaip naujajam kreditoriui) jokių duomenų, pagrindžiančių kad perleisto reikalavimo atžvilgiu išieškojimas būtų neįmanomas ar atsakovo prievolė būtų neegzistuojanti arba pasibaigusi. Kaip minėta, atsakovas neginčija keleivių teisės reikalauti išmokėti kompensacijas, atsakydamas į pretenzijas atsakovas pasiūlė keleiviams kompensuojamas sumas (1 t., b. l. 59, 62, 65, 66, 69, 72, 75, 80, 85), todėl pradiniai kreditoriai (tretieji asmenys) turėjo teisę reikalauti kompensacijos atlyginimo, dėl kurios sudarytos reikalavimo perleidimo sutartys, ir ši jų teisė galiojo cesijos sutarties sudarymo metu. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad aukščiau nurodytos aplinkybės, dėl kurių būtų neįmanoma perleisti minėtų reikalavimų, neegzistuoja.

5915. Pagal reikalavimo perleidimo sutartis pradiniai kreditoriai (keleiviai) perleido ieškovui savo turimas reikalavimo teises į atsakovą, kurias jie įgijo pagal 2004-02-11 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004. Reglamento preambulėje, be kita ko, nurodyta, kad Bendrija turėtų sugriežtinti tuo reglamentu nustatytus apsaugos standartus, siekiant suteikti keleiviams daugiau teisių ir užtikrinti, kad oro vežėjai vykdytų veiklą suderintomis sąlygomis liberalizuotoje rinkoje. Taigi Reglamento tikslas – kompensuoti keleivių patiriamus nepatogumus atidėjus arba atšaukus skrydį, tačiau pati savaime ši aplinkybė neįrodo, kad keleivio teisė reikalauti kompensacijos yra grynai asmeninio pobūdžio. Reglamento 5 straipsnio 1 dalies c) punktas nustato, kad atšaukus arba atidėjus skrydį, keleiviai turi teisę į kompensaciją, kurią skrydį vykdantis oro vežėjas išmoka pagal 7 straipsnį. Reglamento 7 straipsnis nustato keleiviams mokėtinų kompensacijų dydžius, priklausomai nuo atidėto arba atšaukto skrydžio atstumo ir vėlavimo laiko. Taigi, kompensacijos dydis nepriklauso nuo keleivio asmeninių savybių, emocinio sukrėtimo, išgyvenimų ar kitų su asmeniu susisusiu kriterijų. Prievolė išmokėti keleiviams kompensaciją kyla Reglamente apibrėžtų objektyvių kriterijų pagrindu. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas iš esmės neginčijo apskaičiuoto kompensacijos dydžio bei aplinkybės, jog ji buvo apskaičiuota Reglamento 7 straipsnio nustatyta tvarka, priešingai, pripažino, kad kai išmokamas Reglamente nustatytas fiksuotas kompensacijos dydis, atsakovas nevertina keleivio asmeninių savybių, jo patirtų išgyvenimų. Taigi, remiantis atsakovo nurodytomis aplinkybėmis, teismas neturi pagrindo daryti išvados, jog keleivių teisė į kompensacijas pagal Reglamentą yra neatsiejamai susijusi su keleivių (kaip kreditorių) asmeniu. Be to, remiantis atsakovo nurodytomis aplinkybėmis, teismas taip pat neturi pagrindo daryti išvados, kad kompensacijos mokėjimas ieškovui, o ne keleiviui, pažeidžia atsakovo teises ar interesus, priešingai, atsakovas, vengdamas savalaikiai sumokėti kompensacijas, elgiasi nesąžiningai bei pažeidė keleivių teisę savalaikiai gauti kompensaciją už patirtus nepatogumus.

6016. Atsakovas taip pat teigia, kad ieškovo pateikti įgaliojimai inicijuoti teisminį procesą bei atstovauti keleivius teisminėje stadijoje yra sudaryti neteisėtai, pažeidžiant CPK 56 straipsnį, kadangi toks įgaliojimas laikomas tinkamu tik tuomet, jei įgaliotasis yra advokatas, advokato padėjėjas ar asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, kai atstovaujama savo artimiems giminaičiams ar sutuoktiniui/sutuoktinei. Teismas nesutinka su šiuo atsakovo argumentu, kadangi nagrinėjamu atveju ieškinys yra pareikštas ne įgaliojimų, o Reikalavimo perleidimo sutarčių pagrindu, kurios sudarytos 2018-05-15 (1 t., b. l. 57-82).

6117. Atsakovas taip pat nurodė, kad keleiviai, pasitelkdami tarpininkavimo bendroves, tokias kaip UAB „Aer Liber“, praranda galimybę pilnai atgauti jiems priklausančią kompensaciją pagal Reglamentą, kadangi tokio tipo įmonės taiko atitinkamą mokestį, skaičiuojamą nuo atgautos kompensacijos sumos ir taip pažeidžiamos keleivių kaip vartotojų (silpnesnės šalies) teisės bei tokios reikalavimų perleidimo sutartys yra nesąžiningos. Tačiau pagal CK 6.2284 straipsnį būtent vartotojas turi teisę teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis vartojimo sutarties nesąžiningas sąlygas. Tačiau įstatymai nesuteikia teisės atsakovui reikšti tokio pobūdžio reikalavimus vartotojų vardu. Kita vertus, pažymėtina tai, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, – D. S., V. S., J. S., J. Š., D. Š., D. K., V. K. pateiktame atsiliepimą į ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį, nurodė, kad su ieškovo ieškiniu sutinka ir palaiko jame išdėstytas aplinkybes ir argumentus, prašė priešieškinį atmesti. Paaiškino, jog atsakovui delsiant išmokėti kompensacijas, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo (3 t., b. l. 170-171). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo teiginys, jog ieškovas, naudodamasis keleivių neišprusimu pažeidžia jų kaip vartotojų (silpnesnės šalies) teises, yra nepagrįstas ir vertintinas tik kaip nesąžiningas siekis išvengti skolos sumokėjimo.

6218. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, jog atsakovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo ieškovo su trečiaisiais asmenimis sudarytas (keleiviais) reikalavimo perleidimo sutartis vertinti kaip neatsiejamai susijusias su asmeniu ir tuo pagrindu pripažinti jas negaliojančiomis. Todėl priešieškinis atmestinas kaip nepagrįstas.

6319. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo tarp šalių dėl keleivių, t. y. trečiųjų asmenų, teisės reikalauti išmokėti kompensacijas bei perleistų reikalavimų sumos dydžio, nekilo, ir teismui konstatavus, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo priešieškinį, darytina išvada, kad ieškovo ieškinys dėl 10 200,00 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

6420. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai bei aplinkybės yra teisiškai nereikšmingi sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje vande Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

65Dėl procesinių palūkanų priteisimo

6621. Ieškovas taip pat prašė priteisti 8,00 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, jog pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, palūkanų dydis apskaičiuojamas, taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą 8 procentiniais punktais padidintą vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotąją palūkanų normą, kuri pagal Europos centrinio banko oficialiame interneto tinklalapyje skelbiamą informaciją kreipimosi į teismą dieną sudarė 0,00 procentų.

6722. Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti ir ieškinys tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-11 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2014).

6823. Nagrinėjamu atveju ieškinį tenkinus bei atsižvelgiant į tai, kad šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, todėl iš atsakovo priteistinos 8,00 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą 10 200,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-06-25 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

69Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

7024. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis).

7125. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovas patyrė 1596,55 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t., b. l. 7, 97-99, 2 t., 146-148, 3 t., b. l. 174-176) bei 230,00 Eur dydžio žyminį mokestį (1 t., b. l. 3, 94). Įvertinęs ieškinio bei atsiliepimo į priešieškinį turinį, jų apimtį, taip pat tai, kad prašoma bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), dydžių, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalaujama priteisti išlaidų suma atitinka protingumo, sąžiningumo reikalavimus, todėl prašymas tenkintinas. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1596,55 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Iš viso ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 1826,55 Eur bylinėjimosi išlaidų (230,00 + 1596,55) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

7226. Atmetus priešieškinį, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos iš ieškovo (CPK 93 straipsnis).

7327. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 62,52 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Tenkinus ieškinį, valstybės patirtos išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnis).

74Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

75Ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.

76Priteisti iš atsakovo UAB „Small Planet Airlines“, juridinio asmens kodas 300659612, 10 200,00 Eur dydžio skolą, 8 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos (10 200,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1826,55 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovo UAB „AER LIBER“, juridinio asmens kodas 304685405, naudai.

77Priteisti iš atsakovo UAB „Small Planet Airlines“, juridinio asmens kodas 300659612, valstybės naudai 62,52 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu pirmosios instancijos teisme. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

78Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 5. 1. Ieškovas UAB „Aer liber“ (toliau – ir ieškovas) kreipėsi į teismą... 6. 1.1. Ieškovas sudarė šias reikalavimo perleidimo sutartis su keleiviais... 7. 1.1.1. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. S., E. K., M. U. ir V.... 8. 1.1.2. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. I. ir A. I., dėl... 9. 1.1.3. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su I. M. ir V. G., dėl... 10. 1.1.4. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su J. G., A. G. ir D. G.,... 11. 1.1.5. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su V. I., R. I., G. I. ir V.... 12. 1.1.6. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su M. K., Ž. J., S. T. ir V.... 13. 1.1.7. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su M. K., dėl 400,00 Eur... 14. 1.1.8. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su K. B., dėl 400,00 Eur... 15. 1.1.9. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su V. S., J. S., J. S., D.... 16. 1.1.10. 2018-05-15 reikalavimo perleidimo sutartį su D. S., dėl 400,00 Eur... 17. 1.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109... 18. 1.3. Ieškinio pareiškimo teismui dieną atsakovas nėra sumokėjęs... 19. 1.4. Pagal šias reikalavimo perleidimo sutartis pradiniai kreditoriai –... 20. 1.5. Atsakovo kompensaciniai pasiūlymai, pagal kuriuos atsakovas pasiūlė... 21. 1.6. Šiuo atveju, nepriklausomai nuo tarp keleivių ir oro vežėjo... 22. 1.7. Keleivių reikalavimo teisės kyla tiesiogiai iš Reglamento, kuris... 23. 2. Atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ (toliau – ir atsakovas) pateikė... 24. 2.1. Reglamento Nr. 261/2004 pagrindu atsirandančios keleivių reikalavimo... 25. 2.2. Atsižvelgus į tai, jog skrydis yra paslauga, suteikiama keleiviui... 26. 2.3. Kreipdamiesi į ieškovą, keleiviai su juo, taip pat, sudaro perleidimo... 27. 2.4. Ieškovo pateikti įgaliojimai inicijuoti teisminį procesą bei... 28. 2.5. Taip pat pažeidžiamas ir CK 2.138 straipsnio 1 dalies 2 punktas, kadangi... 29. 2.6. Ieškovas atsakovui pateikė perleidimo sutartis/įgaliojimus atstovauti... 30. 2.7. Atsižvelgus į vartojimo sutarties sąvoką, pateiktą CK 6.2281... 31. 2.8. Pastaraisiais metais reikalavimų perleidimų dėl teisės į... 32. 3. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašė jį atmesti (2... 33. 3.1. Šiuo atveju atsakovas yra užsakomųjų skrydžių (čarterinių)... 34. 3.2. Oro vežėjo (atsakovo) prievolė išmokėti keleiviams kompensacijas... 35. 3.3. Reglamento preambulėje yra tik nurodomos objektyvios jo atsiradimą... 36. 3.4. Pats kompensacijos dydis yra apskaičiuojamas pagal objektyvius... 37. 3.5. Ieškovo pareikštas ieškinys yra grindžiamas reikalavimo perleidimo... 38. 3.6. Aplinkybe dėl ieškovo negalėjimo atstovauti keleivių interesams... 39. 3.7. Atsižvelgiant į tai, kad oro vežėjai vėluoja išmokėti keleiviams... 40. 3.8. Ieškovas, būdamas tarpininku, veikia sėkmės modelio principu ir teikia... 41. 3.9. Nors atsakovas savo priešieškinyje taip pat nurodo, kad pateiktos... 42. 3.10. Ieškovo pateiktos reikalavimo perleidimo sutartys negali būti... 43. 3.11. Atsakovas apsiriboja tik deklaratyvaus pobūdžio teiginiais bei... 44. 3.12. Atsakovo pareikštas reikalavimas niekaip neįtakotų šios bylos... 45. 4. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų D. S., V. S.,... 46. 5. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, – D. S.,... 47. 6. Ieškovo atstovai teismo posėdžių metu palaikė procesiniuose... 48. 7. Atsakovo atstovė 2018-10-24 vykusio teismo posėdžio metu palaikė... 49. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis atmestinas. ... 50. II. Ginčo esmė... 51. 8. Ginčas tarp šalių kilo dėl reikalavimo perleidimo sutarčių teisėtumo.... 52. 9. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12... 53. 10. Nagrinėjamu teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, patikslino... 54. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 55. 11. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ginčija ieškovo su trečiaisiais... 56. 12. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovas sudarė... 57. 13. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko... 58. 14. Nagrinėjamu atveju atsakovui buvo pranešta apie perleistas reikalavimo... 59. 15. Pagal reikalavimo perleidimo sutartis pradiniai kreditoriai (keleiviai)... 60. 16. Atsakovas taip pat teigia, kad ieškovo pateikti įgaliojimai inicijuoti... 61. 17. Atsakovas taip pat nurodė, kad keleiviai, pasitelkdami tarpininkavimo... 62. 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įvertinus byloje nustatytų... 63. 19. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo tarp šalių dėl keleivių, t. y.... 64. 20. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai bei aplinkybės... 65. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 66. 21. Ieškovas taip pat prašė priteisti 8,00 procentų palūkanas už... 67. 22. Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra... 68. 23. Nagrinėjamu atveju ieškinį tenkinus bei atsižvelgiant į tai, kad... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 70. 24. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 71. 25. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovas patyrė... 72. 26. Atmetus priešieškinį, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 73. 27. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 62,52 Eur... 74. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 263-270... 75. Ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.... 76. Priteisti iš atsakovo UAB „Small Planet Airlines“, juridinio asmens kodas... 77. Priteisti iš atsakovo UAB „Small Planet Airlines“, juridinio asmens kodas... 78. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...