Byla 2-2224-773/2015
Dėl naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant ieškovei ir ieškovo V. D. atstovei V. D., ieškovo V. D. atstovei advokato padėjėjai Aušrai Bartninkienei, atsakovei S. J., atsakovės atstovui R. T., atsakovės atstovei advokatei Jelenai Koltakovai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų V. D. ir V. D. patikslintą ieškinį atsakovei S. J. dėl naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo,

Nustatė

2Ieškovai V. D. ir V. D. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu (T.1, b.l. 3-5) ir patikslintu ieškiniu (T.1, b.l. 136-138), kurio reikalavimus galutinai sutikslinę (T.2 , b.l. 72) teismo prašė: 1) įpareigoti atsakovę S. J., gyvenančią ( - ) (unikalus Nr. ( - )) iš kamino ST-1 šachtos K-5 (Nr. 2 iš kiemo pusės) pašalinti kamino įdėklą; 2) vadovaujantis 2002 m. UAB „Ardynas“ parengtu planu (b. l. 29, I tomas) nustatyti kamino ST-1, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) tarp 1 ir 5 butų, naudojimosi tvarką: a) ieškovai V. D. ir V. D., gyvenantys ( - ) (unikalus Nr. ( - )), naudosis kamino ST-1 šachta K-5 (šachta Nr. 2 skaičiuojant nuo kiemo pusės); b) atsakovė S. J., gyvenanti ( - ) (unikalus Nr. ( - )), naudosis kamino ST-1 šachta K-6 (šachta Nr. 1 skaičiuojant nuo kiemo pusės). Ieškovai nurodė, kad ieškovui V. D. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), o atsakovei S. J. nuosavybės teise priklauso butas, esantis virš ieškovui nuosavybės teise priklausančio buto, t.y. esantis ( - ). Ieškovai taip pat nurodė, kad namas, esantis ( - ), yra dviejų aukštų, kurį statant 1961 m. apšildymui buvo išmūrintas kaminas, einantis per abu namo aukštus (kaminas ST-1), naudojamas apšildyti patalpas tiek kūrenant kietu kuru (malkomis), tiek naudojant dujas. Ieškovų nurodymu, apie 1998 m. bendromis ieškovo ir atsakovės lėšomis kaminas ST-1 buvo renovuotas. Ieškovai paaiškino, kad įrengtame kamine yra viena šachta einanti tiek per pirmą, tiek per antrą aukštą nuo kiemo pusės žiūrint antra šachta (Nr. 2) ir viena šachta einanti tik per antrą aukštą (iki antro aukšto grindų, pirmo aukšto lubų, Nr. 1). Kaip pažymėjo ieškovai, atsakovė S. J. savo bute pasistatė dujinį katilą ir dujinio katilo naudojimui į kamino šachtą, kuri eina nuo pirmo aukšto grindų iki kamino viršaus (antra šachta nuo kiemo pusės - Nr. 2), įstatė įdėklą, o ieškovui V. D., gyvenančiam pirmame aukšte, paliko naudotis kamino šachtą, kuri eina tik nuo antro aukšto grindų iki kamino viršaus (pirma šachta nuo kiemo pusės – Nr. 1). Ieškovų teigimu, dėl nurodytų aplinkybių ieškovas negali pabaigti pasistatyti dujinio katilo ir tinkamai įsirengti dujinio šildymo bei naudotis kaminu, kadangi pirmą aukštą siekianti kamino šachta naudojama atsakovės. Ieškovų vertinimu, tikėtina, kad tokia situacija susiklostė, nes prieš atsakovei užimant kamino šachtą Nr. 2, nebuvo parengtas išsamus kamino ST-1 būklės tyrimas, tokiu būdu neišsiaiškinta dėl kamino šachtų priklausomumo konkrečiam butui ir nebuvo nustatyta nors žodinė kamino šachtomis naudojimosi tvarka. Ieškovai teigia, kad daug kartų bandė geranoriškai spręsti susidariusią situaciją - kalbėjo su atsakove, prašė geranoriškai pašalinti įdėklą iš antros šachtos ir leisti ieškovui naudotis šia kamino dalimi. Ieškovai taip pat nurodė, kad dėl susidariusios situacijos raštu kreipėsi tiek į atsakovę, tiek ir į Kauno Aleksoto seniūniją, tačiau atsakovė nesileidžia į derybas ir kategoriškai atsisako ieškovui leisti naudotis kamino šachta, kuri siekia pirmą aukštą. Ieškovai taip pat prašė paskirti atsakovei S. J. baudą, nes ji pažeidė Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. taikytas laikinąsias apsaugos priemones (T.2, b. l. 62-63).

3Atsakovė S. J. atsiliepime į ieškinį ir patikslintą ieškinį su ieškiniu nesutiko (T.1, b.l. 21-23, 157-163) ir nurodė, kad antra kamino šachta naudojasi nuo apsigyvenimo bute Nr. 5 pradžios 1961 metais. Atsakovė pažymėjo, kad 1974 m. pakeičiant buto apkūrenimo būdą iš kieto kuro į dujas, butas buvo dujofikuotas nekeičiant dujinio katilo eksploatuojamos antros kamino šachtos, buvo naudojamas kanalas. Atsakovės buto dujofikavimas buvo atliktas 1974 m. pagal Kauno elektros tinklų gyvenamojo namo Z. A. gatvė ( - ) 1971 m. gruodžio 20 d. suderintą dujotiekio projektą. Atsakovė taip pat nurodė, kad projekte 2 aukšto plane pažymėtas atsakovės šildymo katilo pajungimas į šachtą Nr. 5, kuri eilės tvarka kamine skaičiuojama antra šachta, taip pat projekte pažymėta, kad pirmo aukšto butas (esantis po atsakovės butu) nedujofikuotas. Atsakovė pažymėjo, kad aplinkybė, jog ieškovai ir atsakovė 1998 m. bendromis lėšomis renovavo kaminą ST.1, patvirtina, jog bendraturčiai naudojo kamino angas pagal dujofikavimo projektą ir ginčo nebuvo. Atsakovė nurodė, kad 2002 m. rugsėjo 11 d. buvo gautos techninės buto sąlygos buto dujofikavimui siekiant pakeisti dujų šildymo katilą. Atsakovė taip pat nurodė, kad UAB „Ardynas“ atliko dūmtraukių kanalų techninio stovio patikrinimą ir nustatė, jog ( - ) naudojamas kanalas ST.1 K-4 ir ST.1 K-5 yra tinkamai naudojami. Atsakovės teigimu, ginčas dėl kamino kilo ieškovui 2014 m. nusprendus keisti savo buto apšildymą iš turbo katilo, išvesto į lauką, į apkūrenimą dujiniu katilu, prijungiant jį prie kamino šachtos. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovas nėra pateikęs duomenų, kuria kamino šachta naudojosi iki šiol ir kategoriškai nesutiko su ieškovų pateikta ekspertize, nes ekspertas vertinimo metu nurodė ekspertizės aktui priešingas aplinkybes. Atsakovė taip pat prašė teismo paskirti ieškovams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t.y. už prašymą paskirti baudą atsakovei S. J. dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo (T.2, b. l. 79-80).

4Ieškinys atmestinas

5Teismas nustatė, kad ieškovui V. D. priklauso butas, esantis ( - ) (T.1, b.l. 6), o atsakovei S. J. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (T.1, b.l. 7), todėl ieškovas ir atsakovė bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo bendrojo naudojimo objektus, tarp jų ir ginčo kaminą, plane žymimą ST.1 (CK 4.82 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 4.75 straipsnio 1 dalį bendrosios nuosavybės teisės objektu naudojamasi bendraturčių sutarimu. Ši nuostata dėl nekilnojamųjų daiktų detalizuota CK 4.81 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtinta nekilnojamojo daikto bendraturčių teisė tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto patalpomis ar kito nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgiant į dalis, turimas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Bendraturčiai turi teisę susitarimą dėl naudojimosi tvarkos patvirtinti notariškai ir įregistruoti viešame registre (CK 4.81 straipsnio 2 dalis). Tokiu atveju naudojimosi tvarka tampa privaloma ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį turto bendrosios nuosavybės teisėmis. Susitarimas, nepriklausomai nuo jo formos, yra privalomas susitariantiems bendraturčiams, tačiau, pasikeitus kuriam nors iš susitarusių bendraturčių, jis naujajam bendraturčiui privalomos galios nebeturi, jei nebuvo laikytasi CK 4.81 straipsnio 2 dalies reikalavimų susitarimo formai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-956/2003; 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2006; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-571/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. vasario 18 d. Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalgoje Nr. AC-32-1, nurodė, kad teismai praktikoje išaiškino naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarkos nustatymo bendrąsias taisykles, taikytinus nekilnojamųjų daiktų naudojimosi tvarkos nustatymo kriterijus, kurie yra tokie: 1) teisėtumo kriterijus, 2) adekvatumo dalims bendrosios nuosavybės teisėje kriterijus, 3) socialinės taikos ir proporcingumo kriterijus, 4) naudojimosi daiktu racionalumo (patogumo) ir efektyvumo kriterijus, 5) faktinių nuosavybės teisinių santykių stabilumo kriterijus. Teisinio reguliavimo apibrėžtumo, pagrįstų lūkesčių ir kiti civilinės teisės principai (CK 1.2, 1.5, kiti straipsniai) bei nuosavybės teisės (kaip daiktinės teisės) prigimtis lemia civilinių teisinių santykių stabilumo siekį. Tačiau vienas iš svarbiausių civilinių santykių stabilumo nustatant bendrosios nuosavybės naudojimo tvarką garantų – teismų praktikoje nusistovėjęs reikalavimas atsižvelgti į susiklosčiusius faktinius bendro daikto naudojimo santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2003). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, bendrosios dalinės nuosavybės objekto naudojimo principus labiausiai atitinka tokie pakeitimai, daromi bendraturčių iniciatyva, kuriais kuo mažiau būtų keičiami turto įsigijimo metu šalių valią atitikę susitarimai dėl naudojimo tvarkos. Taip būtų užtikrinta proporcinga bendraturčių teisių apsauga nepažeidžiant teisėtų lūkesčių principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2007).

6Teismas nustatė, kad tarp bylos šalių yra kilęs ginčas dėl naudojimosi kamino ST.1 šachtomis K-5 ir K-6, esančiomis name ( - ). Ieškovai V. D. ir V. D. ieškiniu teismo prašo: 1) įpareigoti atsakovę S. J. iš kamino ST-1 šachtos K-5 pašalinti kamino įdėklą, ir 2) vadovaujantis 2002 m. UAB „Ardynas“ parengtu planu nustatyti kamino ST-1, esančio name ( - ), tarp ( - ) ir ( - ) butų, naudojimosi tvarką, pagal kurią ieškovai naudosis kamino ST-1 šachta K-5, o atsakovė naudosis kamino ST-1 šachta K-6. Atsakovė S. J. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir nurodė, kad faktinė naudojimosi tvarka kamino šachtomis jau yra nusistovėjusi - šachta K-5 ji naudojasi teisėtai pagal dujofikavimo projektą.

7Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę iš kamino ST-1 šachtos K-5 pašalinti kamino įdėklą

8Teismas, tirdamas faktines aplinkybes dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę S. J. iš kamino ST-1 šachtos K-5 pašalinti kamino įdėklą, nustatė, kad šį reikalavimą ieškovai iš esmės grindžia tuo, jog ginčo kamino šachta eina per abu namo aukštus, iki jų pirmame aukšte esančio buto Nr. 1, tačiau atsakovė į ją įstatė įdėklą dujinio katilo naudojimui, todėl ieškovas negali pasistatyti dujinio katilo ir tinkamai įsirengti dujinio šildymo bei naudotis kaminu. Teismas, tirdamas šį ieškinio reikalavimą, nustatė, kad atsakovė S. J. šia kamino šachta naudojasi pagal UAB „Ardynas“ 2002 m. parengtą dujinio šildymo katilo pakeitimo planą, parengtą J. U., 2002 m. rugsėjo 17 d. suderintą su AB „Lietuvos dujos“, pagal kurį kamino ST-1 šachtos K-4 ir K-5 buvo priskirtos atsakovės butui, esančiam ( - ), po pataisymo į šachtą K-5 pajungus dujinį katilą (T.2, b.l. 19) ir jame 2002 m. rugsėjo 24 d. pastačius nerūdijančio plieno dūmtraukį (įdėklą) su durelėmis valymui ir kondensato nuvedimui vamzdeliu (T.2, b.l. 18, 21). Teismas taip pat nustatė, kad ieškovų butui, esančiam ( - ), dujinio šildymo katilo pakeitimas buvo įvykdytas 2005 m. pagal UAB „Ardynas“ 2005 m. liepos mėn. parengtą dujinio šildymo katilo pakeitimo planą, parengtą J. U., 2005 m. liepos 12 d. suderintą su AB „Lietuvos dujos“, pagal kurį suprojektuotas sieninis dujinis šildymo ir karšto vandens ruošimo katilas „Turbo“ 24 KW, ant pastato sienos yra esamas membraninis dujų skaitiklis G-6 spintoje, dujofikuojamos patalpos vėdinimui nustatant žaliuzės groteles kanale K-4 (T. 2, b. l. 8-15). Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta projektų autorė J. U. patvirtino, kad kamino kanalų panaudojimą priskyrė butams pagal užsakovų nurodytą naudojimosi šachtomis faktinę tvarką ir situaciją vietoje, be to, atsižvelgė į esamus Komprojekto 1971 – 1974 metais parengtus pirmo ir antro aukšto butų dūmų bei ventiliacijos kanalų prijungimo planus (2015 m. balandžio 22 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 1 val. 33 min. 27 sek.). Teismas, ištyręs byloje pateiktą Lietuvos KŪM Komprojekto Kauno filialo 1971 – 1974 metų vidaus dujotiekio projektą, aukštų planų aksonometriją (T. 2, b. l. 5, 7), ir dūmų bei ventiliacijos kanalų prijungimo planus (T.2, b.l. 4, 6), nustatė, kad kamino ST-1 ginčo šachta K-5 buvo priskirta antro aukšto butui, esančiam ( - ). Atsižvelgiant į šiuos ištirtus įrodymus teismas sprendžia, kad atsakovė S. J. kamino ST-1 šachta K-5 naudojasi teisėtai, jame 2002 m. rugsėjo 24 d. pastatytas nerūdijančio plieno dūmtraukis (įdėklas) yra sumontuotas pagal parengtą dujofikavimo projektą, tuo tarpu ieškovų butui, esančiam ( - ), dujinio šildymo katilas pagal planą pajungtas ne per šią šachtą, tuo užtikrinant minėto buto apšildymą dujiniu katilu, todėl nėra jokio pagrindo laikyti, kad atsakovė S. J. naudodama bendrąją dalinę nuosavybę elgiasi neteisėtai ar pažeidžia ieškovų teises. Teismas pažymi ir tai, kad nors ieškovai nurodo, jog įdėjus į šachtą K-5 įdėklą ir atsakovei minėta šachta naudojantis, jie patys negali pabaigti pasistatyti dujinio katilo bei tinkamai įsirengti dujinio šildymo ir naudotis kaminu, tačiau nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų. Priešingai, kaip 2015 m. kovo 24 d. teismo posėdžio metu paaiškino ieškovė V. D., po atsakovės dujofikavimo 2002 m. pablogėjo kamino trauka (garso įrašas nuo 1 val. 24 min. 26 sek.), kas tik patvirtina, kad atsakovei į kamino šachtą K-5 įdėjus kamino įdėklą, ieškovai ir toliau šildėsi butą naudodami jiems priskirtą šachtą K-6, t.y. naudojosi bendrąja daline nuosavybe pagal ilgalaikę faktinę nusistovėjusią tvarką. Be to, ieškovė V. D. nurodė, kad tai, jog jų šachta užimta, jie įsivaizduoja (2015 m. kovo 24 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 1 val. 57 min. 49 sek.). Esant šioms aplinkybėms teismas laiko, kad ieškovai neįrodė, jog atsakovei į kamino šachtą K-5 įdėjus kamino įdėklą, jie negali visiškai naudotis kaminu, t.y. kad taip yra pažeidžiamos jų teisės naudotis bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomu objektu, kurios turėtų būti ginamos teismo (CPK 178 straipsnis, CK 1.138 straipsnis, 4.72 straipsnio 1 dalis, 4.75 straipsnis, 4.82.straipsnio 1 dalis). Tai, kad panaudojus reikiamas medžiagas ir technologijas ieškovams yra galimybė toliau naudotis jiems faktiškai priskirta šachta K-6, teismo posėdžio metu nurodė ir ekspertas V. Š. (2015 m. balandžio 22 d. teismo poėdžio garso įrašas nuo 3 val. 53 min. 18 sek). Įvertinęs teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes ir padarytas teisines išvadas teismas sprendžia, kad ieškovų V. D. ir V. D. ieškinys dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę iš kamino ST-1 šachtos K-5 pašalinti kamino įdėklą atmestinas kaip nepagrįstas, nes ieškovai neįrodė atsakovės S. J. veiksmų neteisėtumo ir teisių pažeidimo (CPK 178 straipsnis).

9Dėl reikalavimo nustatyti kamino ST-1 naudojimosi tvarką

10Teismas, tirdamas ieškinio reikalavimą dėl kamino ST-1 naudojimosi tvarkos nustatymo, pažymi, kad teismų praktikoje nustatant naudojimosi daiktu tvarką, visų pirma yra išskirtas teisėtumo ir faktinių nuosavybės teisinių santykių stabilumo kriterijai. Teismas šioje byloje vertina, ar ieškovų siūloma nustatyti naudojimosi ginčo kamino šachtomis naudojimosi tvarka atitinka nusistovėjusiai faktinei kamino naudojimo tvarkai, ar prašoma nustatyti naudojimosi tvarka atitinka teisėtumo kriterijų. Teismas vertina byloje esančius rašytinis įrodymus ir bylos šalių paaiškinimus, iš kurių nustatyta, kad ieškovas butą, esantį ( - ), o atsakovė butą, esantį ( - ), įsigijo 1992 m. liepos 15 d. (T.1, b.l. 6 – 7), be to, kaip nurodė pati atsakovė, ji bute gyvena nuo 1961 m. (2015 m. kovo 24 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 2 val. 37 min. 27 sek.). Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad bylos šalys bendrojo naudojimo objektus, esančius ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo nuo 1992 m., sprendžia, jog per ilgesnį nei 20 metų laikotarpį objektyviai nusistovėjo tam tikra faktinė naudojimosi daiktu tvarka. Faktinė nusistovėjusi kamino ST-1 šachtų naudojimosi tvarka tokia, kad atsakovė naudojasi kamino ST-1 šachta K-5, o ieškovai naudojasi kamino ST-1 šachta K-6. Teismas nustatė, kad ginčo kamino šachtos šalių faktiškai naudojamos pagal jų priskyrimą butams nuo 1971 - 1974 m., t.y. jau net daugiau nei 40 metų.

11Kaip nurodė atsakovė S. J., 2002 m. rugsėjo 11 d. buvo gautas techninės buto sąlygos buto dujofikavimui siekiant pakeisti dujų šildymo katilą. Byloje pateiktas UAB „Ardynas“ 2002 m. projektas (T.1, b.l. 26-39), iš kurio matyti kamino ST-1 detalizacija, nurodanti, kad ( - ) butas naudojasi šachtomis Nr. 3 ir 6, tuo tarpu ( - ) butas naudojasi šachtomis Nr. 4 ir 5. Iš ieškovų butui, esančiam ( - ), dujinio šildymo katilo pakeitimo projekto, parengto UAB „Ardynas“ 2005 m. liepos mėn. pagal paties ieškovo V. D. užsakymą, nustatyta, kad ieškovams priskirtas atskiras dūmų kanalas ST-1, K-1, kuris bendrame 2002 m. UAB „Ardynas“ parengtame plane (T.1, b.l. 29) kamine ST-1 atitinka šachtą K-6 (T.1 b. l. 29). Antstolio S. U. 2014 m. rugpjūčio 25 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad ieškovų butas yra apšildomas naudojant dujinį pečių „Junkers“, kuris yra su turbo kaminu bei išėjimu į lauką (T.1, b.l. 8-9). Teismas pažymi, kad nors ieškovai neigia, kad yra nusistovėjusi naudojimosi kaminu tvarka, tačiau įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus, darytina išvada, jog ilgalaikė faktinė naudojimosi kaminu ST-1 tvarka tarp ieškovų ir atsakovės yra nusistovėjusi. Teismas pažymi, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovė S. J. po 2002 m. buto dujofikavimo naudodama kamino ST-1 šachtą K-5 tai daro neteisėtai, ir tuo pažeidžia ieškovų teises. Byloje be liudytoja apklaustos ieškovų dukters A. N. parodymų nėra tiesioginių įrodymų, patvirtinančių ieškovų teiginius, kad po 2002 m. pablogėjo kamino traukimas, kokio lygio jis faktiškai yra, be to, ieškovai nepateikė įrodymų, jog būtų specialiai kreipęsi dėl pablogėjusio traukimo, jie taip pat neneigia, kad įsirengė dujinį pečių „Junkers“, kuriuo kaminas išeina į lauką. Tokia naudojimosi tvarka, kai ieškovai naudojasi kamino ST-1 šachta Nr. 6, o atsakovė šachta Nr. 5, pažymėta UAB „Ardynas“ 2002 m. projekte, kuris yra patvirtintas AB „Lietuvos dujos“ (T.1, b.l. 29). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių žodinių paaiškinimų nustatyta, kad iki 2014 m. ginčų tarp šalių dėl kamino naudojimosi tvarkos nekilo ir tik 2014 m. pavasarį ieškovas V. D. pareiškė pretenzijas atsakovei S. J. dėl naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo (T.1, b.l. 12). Teismas pažymi, kad ieškovai nenurodė, kaip konkrečiai yra pažeidžiamos jų teisės, nes šiuo metu jiems priklausantis butas yra tinkamai apšildomas, o vien noras pakeisti ilgalaikę faktiškai nusistovėjusią kamino šachtų naudojimosi tvarką neproporcingai pažeistų atsakovės S. J. teises, kuri jau labai ilgą laiką naudojasi kamino ST-1 šachta Nr. 5 ir nuo 2002 m. jame yra sumontavusi kamino įdėklą. Pažymėtina ir tai, kad paties UAB „Ardynas“ 2002 m. projekto ieškovai neginčija ir reikalavimo panaikinti jo sprendinius nereiškia.

12Teismas pažymi, kad nors ieškovai pateikė į bylą teismo eksperto V. Š. atliktą 2015 m. sausio 12 d. kamino šachtų techninės ekspertizės aktą (T.1, b.l. 139-147), kuriame nurodyta ir tai, kad vidaus dujotiekio planai pagal 2002 m. ir 2005 m. UAB „Ardynas“ dujinio šildymo katilo pakeitimo projektus neatitinka faktinės situacijos (1 atsakymas), ir kamino šachta, kuria naudojasi butas, esantis ( - ), į kurią įdėtas dujinio katilo įdėklas yra iki pirmo aukšto grindų, užmūryta 30 cm aukštyje skaičiuojant nuo II aukšto perdangos viršaus (2 atsakymas), tačiau šis ekspertizės aktas nepaneigia teismo nustatytų teisiškai reikšmingų aplinkybių. Teismas, vertindamas pateiktą 2015 m. sausio 12 d. ekspertizės aktą, pažymi, kad eksperto išvada, kaip įrodymas, civiliniame procese yra tik dėl iškeltoje civilinėje byloje teismo nutartimi paskirto tyrimo gauta išvada, kurią pateikia teismo ekspertu paskirtas asmuo, pritaikęs specialiąsias žinias (CPK 212 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymima, kad jeigu toks tyrimas atliktas ne pagal teismo ar teisėjo nutartį civilinėje byloje, tai, nepaisant jo tiriamojo – mokslinio pobūdžio, gauta išvada laikoma rašytiniu įrodymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2010, 2008 gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2008 ir kt.). Atsižvelgiant į šį CPK normų aiškinimą eksperto V. Š. 2015 m. sausio 12 d. kamino šachtų techninės ekspertizės akte pateiktos išvados vertintinos kaip rašytinis įrodymas, nes jos gautos ne vykdant teismo nutartimi paskirtą ekspertizę, o ieškovės užsakymu (CPK 197 straipsnis, T.1, b.l. 139). Teismas pažymi, kad eksperto V. Š. 2015 m. sausio 12 d. ekspertizės aktas neatitinka ir teismo ekspertizės akto turiniui keliamų reikalavimų bei yra su esminiais trūkumais - akte nenurodyta, kokie dokumentai buvo nagrinėjami, nebuvo atlikti kamino šachtų detalūs matavimai bei skaičiavimai, tyrimai dėl jų panaudojimo dujiniam katilui pajungti, taip pat tyrimo metu naudoti metodai, ko pasėkoje aktas vertintinas kaip nepatikimas įrodymas. Be to, ekspertizės akto išvadose pateiktas atsakymas į šeštą klausimą grindžiamas ne objektyviais duomenimis, o eksperto subjektyvia nuomone, be to, vadovaujantis nebegaliojančiu statybos techniniu reglamentu, kas tik sutvirtina teismo įsitikinimą dėl pateiktų eksperto išvadų nepatikimumo (CPK 185, 216 straipsniai, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 24 straipsnis; T.1, b. l. 139-142).

13Teismas, įvertinęs visas nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, sprendžia, kad ieškovų V. D. ir V. D. ieškinio dalis dėl naudojimosi tvarkos kamino šachtomis nustatymo atmestina kaip neatitinkanti teisėtumo kriterijaus, nes ji prieštarauja atsakovės S. J. teisėms ir teisėtiems interesams naudotis pagal UAB „Ardynas“ 2002 m. parengtą dujinio šildymo katilo pakeitimo planą, suderintą su AB „Lietuvos dujos“, pagal kurį kamino ST-1 šachta K-5 buvo priskirta naudotis atsakovės butui, esančiam ( - ) (T.2, b. l. 19), o taip pat ilgalaikei tarp šalių nusistovėjusiai faktinei naudojimosi ginčo kaminu tvarkai. Teismas sprendžia, kad ieškinys atmestinas ir dėl to, kad ieškovai neįrodė savo teisių pažeidimo, pagrindo ir būtinumo nustatyti jų prašomą naudojimosi daiktu tvarką, kuria iš esmės būtų pakeista ilgalaikė faktinė kamino šachtų naudojimosi tvarka (CPK 179, 180 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad bendrosios dalinės nuosavybės objekto (daikto) atžvilgiu nustatytos tvarkos pakeitimas esant bent vieno iš bendraturčių iniciatyvai yra leistinas, jei toks pakeitimas yra pozityvus, pagrįstas racionaliu daikto naudojimu arba daikto vertės pagerinimu, taip pat nedaro žalos ir nesuvaržo kitų bendraturčių teisių, taip pat jei toks pakeitimas nedraudžiamas įstatymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2005). Teismai turi laikytis nuostatos, kad bendrosios dalinės nuosavybės objekto naudojimo principus labiausiai atitinka tokie pakeitimai, daromi vieno iš bendraturčių iniciatyva, kuriais kuo mažiau keičiami jo įsigijimo metu ar vėliau sudaryti šalių valią atitikę susitarimai dėl naudojimo tvarkos. Taip būtų užtikrinta proporcinga bendraturčių teisių apsauga nepažeidžiant teisėtų lūkesčių principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2007). Nagrinėjamoje byloje ieškovai reikalavimo pakeisti jau faktiškai nusistovėjusią naudojimosi kaminu tvarką nereiškė, todėl teismas savo iniciatyva negali modifikuoti ieškinio reikalavimo ir spręsti dėl naudojimosi daiktu tvarkos pakeitimo, tuo neišeidamas už ieškinio reikalavimų ribų (CPK 265 straipsnis). Teismui konstatavus, kad ieškovų prašoma nustatyti naudojimosi kamino ST-1, esančio name ( - ), tarp ( - ) ir ( - ) butų, šachtomis tvarka neatitinkanti teisėtumo kriterijaus ir prieštarauja ilgalaikiai faktinei naudojimosi tvarkai, kitų šalių nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų teismas netiria, nes jos nėra teisiškai reikšmingos (CPK 185 straipsnis).

14Dėl baudų paskyrimo

15Ieškovai V. D. ir V. D. 2015 m. balandžio 9 d. pateikė teismui prašymą dėl baudos atsakovei paskyrimo (T.2, b. l. 62-63) už Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą, nes 2015 m. kovo 31 d. jie pastebėjo, kad pasikeitė išardytos kamino sienos forma ir dydis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudos atsakovei paskyrimo, įvertina tai, kad nors iš pateiktų nuotraukų matyti, jog siena yra praardyta (T.2, b.l. 63), tačiau pažymėtina, jog Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ne tik uždraudė atsakovei atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau taip pat leido ekspertui V. Š. praardyti kamino, esančio name ( - ), ST-1 šoną ir atlikti jo apžiūrą (T.1, b.l. 129-131). Teismas taip pat įvertina, kad ieškovai nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, jog kamino ardymo darbus atliko būtent atsakovė, o ne patys ieškovai, ekspertas ar kiti tretieji asmenys, todėl ieškovų prašymą dėl baudos atsakovei paskyrimo atmeta (CPK 145 straipsnio 9 dalis).

16Atsakovė S. J. 2015 m. balandžio 21 d. pateikė prašymą dėl baudos ieškovams paskyrimo (T.2, b.l. 79-80) už tai, kad kreipdamiesi į teismą su prašymu dėl baudos jai paskyrimo ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudos ieškovams paskyrimo, įvertina tai, kad prašymą ieškovai pateikė tik vieną kartą ir prie jo pridėjo foto nuotraukas, kuriuose matyti praardytos sienos pakitimai (T.2, b. l. 62-63). Esant šioms nustatytoms aplinkybėms teismui nėra pakankamo pagrindo laikyti, kad ieškovai gali būti pripažįstami piktnaudžiaujantys procesinėmis teisėmis nesąžiningai pareiškiant nepagrįstą prašymą dėl baudos atsakovei skyrimo. Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, teismas atsakovės prašymą dėl baudos ieškovams paskyrimo atmeta (CPK 95 straipsnis).

17Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

18Teismui ieškinį atmetus visiškai panaikinamos ir Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - įpareigoti ieškovą V. D., a.k. ( - ) neatlikti gyvenamojo namo, esančio ( - ), kamino sienų ir kanalų konstrukcijų savavališkų pakeitimų (T.1, b.l. 49-50), taip pat Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - 1) įpareigoti atsakovę S. J., a.k. ( - ) neatlikti gyvenamojo namo, esančio ( - ), kamino sienų ir kanalų konstrukcijų savavališkų pakeitimų; 2) leisti ekspertui V. Š. praardyti kamino, esančio name ( - ), ST-1 šoną ir atlikti kamino apžiūrą, nes išnyko jų taikymo faktinis pagrindas (T.1, b.l. 129-131; CPK 150 straipsnio 2 dalis).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

20Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovė S. J. patyrė 995,29 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir kitų bylinėjimosi išlaidų (T.2, b.l. 117-120), kurios ieškinį atmetus visiškai priteistinos iš ieškovų V. D. ir V. D. (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6, 8, 9 punktai, 93 straipsnio 1 dalis).

21Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ekspertas V. Š. už dalyvavimą teismo posėdžiuose patyrė 150 Eur išlaidų (T.2, b.l. 24-25), kuriuos 2015 m. kovo 12 d. į teismo depozitinę sąskaitą yra įnešusi ieškovė V. D. (T.2, b.l. 23). Ieškovo atstovei advokato padėjėjai A.Bartninkienei pateikus prašymą ekspertą iškviesti į teismo posėdį (T.1, b.l. 175), ekspertas V. Š. dalyvavo 2015 m. kovo 24 d. ir 2015 m. balandžio 22 d. teismo posėdžiuose (T.2, b.l. 52, 139), todėl ieškinį atmetus visiškai, eksperto patirtos išlaidos už dalyvavimą teismo posėdžiuose pagal pateiktą sąskaitą faktūrą Nr. 0192 padengiamos iš ieškovės į teismo depozitinę sąskaitą sumokėtos sumos (CPK 89 – 91 straipsniai, T.2, b.l. 23, 25).

22Valstybė šioje byloje patyrė 17,94 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškinį atmetus visiškai, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos solidariai iš ieškovų V. D. ir V. D. (CPK 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92, 93 straipsniais, 96 straipsnio 2 dalimi, 150 straipsnio 2 dalimi, 263 – 270, 307 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti solidariai iš ieškovų V. D., a.k. ( - ) ir V. D., a. k. ( - ) atsakovei S. J., a.k. ( - ) 995,29 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt penkis eurus ir dvidešimt devynis centus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

26Priteisti solidariai iš ieškovų V. D., a. k. ( - ) ir V. D., a.k. ( - ) 17,94 Eur (septyniolika eurų ir devyniasdešimt keturis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

27Atmesti ieškovų V. D. ir V. D. prašymą dėl baudos atsakovei S. J. skyrimo.

28Atmesti atsakovės S. J. prašymą dėl baudos ieškovams V. D. ir V. D. skyrimo.

29Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartimi Nr. 2-20966-773/2014 taikytas laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti ieškovą V. D., a. k. ( - ) neatlikti gyvenamojo namo, esančio ( - ), kamino sienų ir kanalų konstrukcijų savavališkų pakeitimų.

30Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi Nr. 2-20966-773/2014 taikytas laikinąsias apsaugos priemones - 1) įpareigoti atsakovę S. J., a. k. ( - ) neatlikti gyvenamojo namo, esančio ( - ), kamino sienų ir kanalų konstrukcijų savavališkų pakeitimų; 2) leisti ekspertui V. Š. praardyti kamino, esančio name ( - ), ST-1 šoną ir atlikti kamino apžiūrą.

31Ekspertui V. Š. pateiktą sąskaitą 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų) sumai už dalyvavimą teismo posėdžiuose apmokėti iš ieškovės V. D. 2015 m. kovo 12 d. į teismo depozitinę sąskaitą įneštos sumos.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai... 2. Ieškovai V. D. ir V. D. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu... 3. Atsakovė S. J. atsiliepime į ieškinį ir patikslintą ieškinį su ieškiniu... 4. Ieškinys atmestinas... 5. Teismas nustatė, kad ieškovui V. D. priklauso butas, esantis ( - ) (T.1, b.l.... 6. Teismas nustatė, kad tarp bylos šalių yra kilęs ginčas dėl naudojimosi... 7. Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę iš kamino ST-1 šachtos K-5 pašalinti... 8. Teismas, tirdamas faktines aplinkybes dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti... 9. Dėl reikalavimo nustatyti kamino ST-1 naudojimosi tvarką... 10. Teismas, tirdamas ieškinio reikalavimą dėl kamino ST-1 naudojimosi tvarkos... 11. Kaip nurodė atsakovė S. J., 2002 m. rugsėjo 11 d. buvo gautas techninės... 12. Teismas pažymi, kad nors ieškovai pateikė į bylą teismo eksperto V. Š.... 13. Teismas, įvertinęs visas nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines... 14. Dėl baudų paskyrimo... 15. Ieškovai V. D. ir V. D. 2015 m. balandžio 9 d. pateikė teismui prašymą... 16. Atsakovė S. J. 2015 m. balandžio 21 d. pateikė prašymą dėl baudos... 17. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 18. Teismui ieškinį atmetus visiškai panaikinamos ir Kauno apylinkės teismo... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 20. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 21. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ekspertas V. Š. už dalyvavimą... 22. Valstybė šioje byloje patyrė 17,94 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92, 93 straipsniais, 96... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti solidariai iš ieškovų V. D., a.k. ( - ) ir V. D., a. k. ( - )... 26. Priteisti solidariai iš ieškovų V. D., a. k. ( - ) ir V. D., a.k. ( - )... 27. Atmesti ieškovų V. D. ir V. D. prašymą dėl baudos atsakovei S. J. skyrimo.... 28. Atmesti atsakovės S. J. prašymą dėl baudos ieškovams V. D. ir V. D.... 29. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartimi Nr.... 30. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi Nr.... 31. Ekspertui V. Š. pateiktą sąskaitą 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimt... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...