Byla 1-148-733/2019

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant D. B.,

3dalyvaujant prokurorui M. M.,

4kaltinamajai I. Š.,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6I. Š., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, ( - ), ( - ), dirbanti ( - ), gyv. ( - ) (deklaruota gyvenamoji vieta: ( - )), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 201 straipsnio 2 dalį.

7Teismas

Nustatė

8I. Š., turėdama tikslą realizuoti, laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio mėnesio, tikslesnė data ir laikas nenustatyti, iki 2018 m. gruodžio 11 d., 20 val. 45 min., ( - ), gyvenamojo namo garaže, neteisėtai laikė 200 l namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 51,9 - 52,6 %.

9Kaltinamoji I. Š., apklausta teisiamajame posėdyje dėl jai pareikšto kaltinimo pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, kalta prisipažino visiškai ir patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. l. 65, 66, 73, 74), kad 2018 m. gruodžio mėn. pradžioje, tikslios datos ir laiko neprisimena, ji iš nepažįstamo asmens už 50 Eur nusipirko 20 plastikinių 10 l talpų su namine degtine, kurią laikė gyvenamojo namo garaže. Po kelių dienų atvykę policijos pareigūnai kratos metu paėmė iš jos visą naminę degtinę. Tvirtina, kad naminę degtinę pirko savo reikmėms, t. y. tikslu vaišinti artimuosius, pažįstamus. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi.

10Iš tarnybinio pranešimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo matyti, kad 2018-12-11 Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje buvo gauta informacija, jog I. Š., gyv. ( - ), savo namuose laiko ir pardavinėja naminę degtinę (b. l. 1).

11Iš kratos protokolo ir jo priedo – fotolentelės matyti, kad 2018-12-11 ( - ), I. Š. gyvenamojo namo garaže atliekant kratą buvo rasta ir paimta 20 plastikinių 10 l talpų, pilnų skysčio, turinčio specifinį naminei degtinei būdingą kvapą (b. l. 14-19).

12Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-12-13 nutartimi patvirtintas 2018-12-11 adresu, ( - ), atliktos kratos gyvenamojo namo garaže, pas I. Š., teisėtumas (b. l. 29, 30 ).

13Daiktų apžiūros protokole užfiksuoti kratos metu rastų ir paimtų 20 plastikinių 10 l talpų individualūs požymiai, paimti skysčio ėminiai tyrimams (b. l. 31, 32).

14Namų gamybos alkoholinių gėrimų tyrimo specialisto 2019-01-17 išvadoje Nr. 30-(1099)-IS1-46 konstatuota, kad skysčio ėminiai, esantys dvidešimtyje butelių, paimti 2018-12-11, adresu, ( - ), atlikus kratą gyvenamojo namo garaže, pas I. Š., yra namų gamybos stiprus alkoholinis gėrimas, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 51,9 - 52,6 % (b. l. 44-47).

15Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad statiniai, esantys ( - ), asmeninės nuosavybės teise po ½ dalį priklauso I. Š. ir V. B. (b. l. 23-26).

16Teismas

konstatuoja:

17Aptartų faktinių duomenų, kurie laikytini įrodymais, visetas leidžia tiksliai nustatyti visas į įrodinėjimo dalyką įeinančias aplinkybes ir padaryti neabejotiną išvadą, kad kaltinamosios I. Š. kaltumą patvirtinančių įrodymų, jog ji padarė jai inkriminuojamą tyčinį nusikaltimą, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje, yra surinkta pakankamai. Kaltinamoji I. Š. pripažįsta padariusi nusikaltimą. Jos parodymus patvirtina ir papildo nuoseklūs, tarpusavyje neprieštaringi nuosprendyje aptarti įrodymų šaltiniai.

18I. Š. veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, nes ji, turėdama tikslą realizuoti neteisėtai laikė daugiau nei 50 litrų, t. y. 200 litrų – 51,9 - 52,6 % etilo alkoholio koncentracijos namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų - naminės degtinės.

19BK 201 straipsnio 2 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos objektas – namų gamybos stipriųjų alkoholinių gėrimų, etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo, realizavimo tvarka. Vadinasi, šioje normoje reglamentuoto nusikaltimo būtinasis subjektyviosios pusės požymis yra specialusis tikslas, t. y. kaltininkas atsako tik tada, kai jis etilo alkoholį, jų skiedinius ar namų gamybos stipriuosius alkoholinius gėrimus neteisėtai gamina, laiko ar gabena turėdamas tikslą tokius alkoholinius gėrimus realizuoti. Tikslas realizuoti suprantamas kaip kaltininko noras gaminamus, laikomus ar gabenamus etilo alkoholį, jo skiedinius ar namų gamybos stipriuosius alkoholinius gėrimus parduoti, dovanoti, skolinti, išmainyti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims atlygintinai arba neatlygintinai. Nusikalstamos veikos kvalifikavimui pagal BK 201 straipsnio 2 dalį svarbu tai, kad kaltininkas tokiais savo veiksmais pažeidžia namų gamybos stipriųjų alkoholinių gėrimų, etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo bei realizavimo tvarką. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, jo prisipažinimu ar neprisipažinimu padarius nusikalstamą veiką, bet ir objektyviais bylos duomenimis, taigi, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrajame bylos kontekste. Pagal teismų praktiką sprendžiant klausimą dėl tikslo realizuoti buvimo, atsižvelgiama į rastų naminių stipriųjų alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) kiekį, vietą, ar jiems gabenti panaudotos transporto priemonės ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-237/2011, 2K-291-699/2016). Be to, pagal teismų praktiką kitų asmenų vaišinimas laikytinas neteisėtų medžiagų platinimu, nepriklausomai nuo asmens ketinimų (ar tai daroma už atlygį, ar kaip padėka, pagarbos ženklas), nes tokiu būdu neteisėtos medžiagos yra paskleidžiamos, suvartojamos ne tik kaltinamojo, bet ir kitų asmenų, kurie neprisidėjo prie šių medžiagų įgijimo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-291-699/2016, 2K-33-303/2019).

20Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą

21Kaltinamosios I. Š. anyta A. Š. raštiškai prašo atleisti jos marčią I. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą nutraukti (b. l. 108, 109). Kaltinamoji ir prokuroras palaiko tokį laiduotojos prašymą.

22BK 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo. Laiduotojais gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys (BK 40 straipsnio 3 dalis). Šio straipsnio 2 dalyje nustatytos kitos būtinos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimo sąlygos, susijusios su nusikalstamą veiką padariusiu asmeniu: 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta; 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Pažymėtina, kad asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą tik esant visų BK 40 straipsnio 1 – 3 dalyse nurodytų sąlygų visumai.

23Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra visos formalios BK 40 straipsnyje numatytos sąlygos, kurios sudaro pagrindą svarstyti klausimą dėl I. Š. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Kaltinamoji I. Š. padarė BK 201 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą, kuris pagal BK 11 straipsnio 4 dalį laikytinas apysunkiu nusikaltimu. Bylos nagrinėjimo metu kaltinamoji prašė atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teismui buvo pateiktas A. Š. raštiškas prašymas, kad ji sutinka būti kaltinamosios I. Š. laiduotoja, prašo ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduoti kaltinamąją jos atsakomybei pagal laidavimą (BK 40 straipsnio 1 dalis). I. Š. nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą (b. l. 53, BK 40 straipsnio 2 dalies 1 punktas), visiškai pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi padariusi nusikalstamą veiką (BK 40 straipsnio 2 dalies 2 punktas), dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo pretenzijų nekilo (BK 40 straipsnio 2 dalies 3 punktas). I. Š. dirba ( - ), darbdavio charakterizuojama itin teigiamai (b. l. 55, 109), administracinėn atsakomybėn nėra patraukta (b. l. 54). Teisiamajame posėdyje I. Š. nuoširdžiai gailėjosi, teigė, kad įvertino savo netinkamą elgesį. Teismas neturi pagrindo netikėti šiais kaltinamosios teiginiais, juo labiau, kad apie jos nuoširdumą leidžia spręsti ir jos elgesys teisminio nagrinėjimo metu. Šios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad I. Š. ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų (BK 40 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

24Nagrinėjamu atveju I. Š. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės prašė jos anyta A. Š., kuri yra neteista, administracinėn atsakomybėn netraukta, ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos seniūnės charakterizuojama itin teigiamai, kaip asmuo gebantis daryti teigiamą įtaką kitiems asmenims (b. l. 110-113). Be to, A. Š. savo prašyme nurodė, kad ji marčiai I. Š. galės daryti teigiamą poveikį, kontroliuoti jos kasdienį elgesį asmeniniame gyvenime, tinkamai koreguoti jos vertybines nuostatas. Teismo vertinimu, minėtos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad laiduotoja A. Š. yra verta teismo pasitikėjimo. Jos asmenybė yra teigiama ir ji gali daryti marčiai I. Š. teigiamą įtaką, nes su ja nuolat bendrauja, jas sieja artimas ir stiprus šeiminis ryšys, tarpusavio pasitikėjimas (BK 40 straipsnio 1 ir 3 dalys).

25Nagrinėjamu atveju nustačius visas BK 40 straipsnio 1 – 3 dalyse numatytas sąlygas, I. Š. atleistina nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, nustatant vienerių metų laidavimo terminą (BK 40 straipsnio 4 dalis).

26Dėl baudžiamojo poveikio priemonės - įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą taikymo

27BK 67 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pilnamečiui asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės baudžiamojo kodekso VI skyriuje numatytais pagrindais, gali būti skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės.

28Nusikalstamą veiką padariusį asmenį atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės jam nėra skiriama jokia bausmė. Tai reiškia, kad toks asmuo ne tik išvengia teistumo, bet ir nepatiria kitų neigiamų pasekmių, kurias sukelia sankcijos už padarytą nusikalstamą veiką taikymas. Atsižvelgiant į tai, kad BK 201 straipsnio 2 dalies sankcijoje švelniausia bausmės rūšis yra bauda, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju I. Š. taikytina BK 67 straipsnio 2 dalies 6 punkte ir 71 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, kurios dydį – 6 MGL (300 Eur, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-08-30 nutarimas Nr. 707„Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ (įsigaliojęs 2018-01-01), teismas parenka įvertinęs I. Š. nusikalstamos veikos pavojingumą, nustatant, jog nurodyta įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą turi būti sumokėta per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

29Kiti klausimai

30I. Š. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 47, 48), naikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

31Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 20 vnt. 10 l talpų su 195 l namų gamybos stipriu alkoholiniu gėrimu ir skysčio ėminiai, esantys dvidešimtyje butelių, sudėti į dvi kartonines dėžes, paimti 2018-12-11, adresu, ( - ), atlikus kratą gyvenamojo namo garaže, pas I. Š. (b. l. 35, 37, 48, 50), vadovaujantis BK 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 94 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, nuosprendžiui įsiteisėjus, konfiskuotini ir sunaikintini Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tokiam turtui sunaikinti tvarka.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 302 straipsniu, 303 straipsnio 4 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 4 dalimi, 307 straipsnio 5 ir 7 dalimis, 308 straipsniu,

Nutarė

33I. Š., kaltinamą padarius nusikaltimą, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis BK 40 straipsniu, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant ją laiduotojos A. Š., gim. ( - ), atsakomybei be užstato, nustatant vienerių metų laidavimo terminą, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

34Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 71 straipsniu, paskirti I. Š. baudžiamojo poveikio priemonę – 6 MGL (300 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Nustatyti, jog I. Š. nurodytą įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą privalo sumokėti per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią Luminor Bank AS, nurodant vardą, pavardę ir asmens kodą. Jei įmoką moka kitas asmuo, būtina nurodyti asmens, už kurį mokama, vardą, pavardę ir asmens kodą.

35I. Š. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

36Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis, BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 20 vnt. 10 l talpas su 195 l namų gamybos stipriu alkoholiniu gėrimu ir skysčio ėminius, esančius dvidešimtyje butelių, sudėtus į dvi kartonines dėžes, saugomus Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariate pagal 2018-12-14 kvitą B Serija BBB Nr. 065981 ir pagal 2019-01-22 kvitą B Serija BBB Nr. 064382, konfiskuoti ir sunaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tokiam turtui sunaikinti tvarka.

37Išaiškinti I. Š., kad:

381. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas (BK 40 straipsnio 7 dalis).

392. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas (BK 40 straipsnio 8 dalis).

40Išaiškinti A. Š., kad laiduotoja turi teisę atsisakyti laidavimo. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, sprendžia dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

41Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant D. B.,... 3. dalyvaujant prokurorui M. M.,... 4. kaltinamajai I. Š.,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. I. Š., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 7. Teismas... 8. I. Š., turėdama tikslą realizuoti, laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio... 9. Kaltinamoji I. Š., apklausta teisiamajame posėdyje dėl jai pareikšto... 10. Iš tarnybinio pranešimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo matyti, kad... 11. Iš kratos protokolo ir jo priedo – fotolentelės matyti, kad 2018-12-11 ( -... 12. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-12-13 nutartimi patvirtintas... 13. Daiktų apžiūros protokole užfiksuoti kratos metu rastų ir paimtų 20... 14. Namų gamybos alkoholinių gėrimų tyrimo specialisto 2019-01-17 išvadoje Nr.... 15. Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 16. Teismas... 17. Aptartų faktinių duomenų, kurie laikytini įrodymais, visetas leidžia... 18. I. Š. veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, nes ji,... 19. BK 201 straipsnio 2 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos objektas – namų... 20. Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą... 21. Kaltinamosios I. Š. anyta A. Š. raštiškai prašo atleisti jos marčią I.... 22. BK 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį... 23. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra visos formalios BK 40 straipsnyje... 24. Nagrinėjamu atveju I. Š. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės prašė jos... 25. Nagrinėjamu atveju nustačius visas BK 40 straipsnio 1 – 3 dalyse numatytas... 26. Dėl baudžiamojo poveikio priemonės - įmokos į nukentėjusių nuo... 27. BK 67 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pilnamečiui asmeniui, atleistam nuo... 28. Nusikalstamą veiką padariusį asmenį atleidžiant nuo baudžiamosios... 29. Kiti klausimai... 30. I. Š. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 31. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 20 vnt.... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 33. I. Š., kaltinamą padarius nusikaltimą, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje,... 34. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 71 straipsniu, paskirti I.... 35. I. Š. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 36. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis, BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 ir... 37. Išaiškinti I. Š., kad:... 38. 1. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą,... 39. 2. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą,... 40. Išaiškinti A. Š., kad laiduotoja turi teisę atsisakyti laidavimo. Šiuo... 41. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...