Byla 2K-237/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Josifo Tomaševičiaus, Albino Sirvydžio ir pranešėjo Jono Prapiesčio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. D. kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nuosprendžio, kuriuo, pakeitus Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nuosprendį, V. D. nusikalstama veika perkvalifikuota iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 201 straipsnio 3 dalies į to paties BK straipsnio 2 dalį paskiriant jam 35 MGL (4550 Lt) dydžio baudą. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčiu, 66 straipsniu, V. D. į paskirtą bausmę įskaitytas jo laikinojo sulaikymo laikas nuo 2010 m. birželio 10 d. iki 2010 m. birželio 12 d., jį prilyginant 4 MGL dydžio baudai. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punktu, konfiskuotas V. D. automobilis „Audi A6“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) Likusi pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis palikta galioti nepakeista.

2Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nuosprendžiu V. D. buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 201 straipsnio 3 dalį 20 MGL (2600 Lt) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčiu, 66 straipsniu, V. D. į paskirtą bausmę įskaičius jo laikinojo sulaikymo laiką nuo 2010 m. birželio 10 d. iki 2010 m. birželio 12 d., vieną sulaikymo parą prilyginant 2 MGL dydžio baudai, galutinė bausmė jam paskirta 16 MGL (2080 Lt) dydžio bauda.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą,

Nustatė

4V. D. nuteistas už tai, kad 2010 m. birželio 10 d., apie 12.30–12.47 val., savo automobilio „Audi A6“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) bagažinėje iš Telšių r. Žarėnų k. į Telšius (duomenys neskelbtini) gabeno 103,020 litro 48,4–49,8 proc. tūrinės etilo alkoholio koncentracijos naminės degtinės.

5Apeliacinės instancijos teismas, nuosprendyje nurodęs, kad pirmosios instancijos teismas suformulavo neteisingas išvadas dėl nuteistojo V. D. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikavimo, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nuteistojo parodymams dėl naminės degtinės įsigijimo asmeninėms reikmėms suteikė prioritetą prieš kitus objektyvius įrodymus. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos tvirtinimu, akivaizdu, kad 10 vnt. plastikinių talpyklų 103,020 litro naminės degtinės yra aiškiai per didelis kiekis asmeniniam vartojimui. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pats nuteistasis teisiamajame posėdyje pripažino, jog naminės degtinės būtų davęs tėvams, ja būtų atsiskaitinėjęs su darbininkais, kurie paprastai už atliktus darbus prašo pavaišinti degtine. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, tai „pagal savo esmę taip pat atitinka realizacijos tikslo turinį“. Apeliacinės instancijos teismas nuosprendyje nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, jog V. D. savo automobiliu „Audi A6“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) gabeno naminę degtinę, nepagrįstai šio nelaikė nusikaltimo padarymo priemone – be jo V. D. nebūtų galėjęs padaryti jam inkriminuojamo nusikaltimo, t. y. gabenti naminės degtinės. Dėl to apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį pakeitė ir nuteistojo V. D. nusikalstamą veiką perkvalifikavo iš BK 201 straipsnio 3 dalies į šio straipsnio 2 dalį ir, vadovaudamasis BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis, nusprendė konfiskuoti jo automobilį „Audi A6“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini)

6Kasaciniu skundu nuteistasis V. D. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį be pakeitimų.

7Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai jo nusikalstamą veiką perkvalifikavo iš BK 201 straipsnio 3 dalies į šio straipsnio 2 dalį, nes jis naminę degtinę įsigijo ne realizuoti, o savo reikmėms. Pasak kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismo išvada, kad jo įsigytas naminės degtinės kiekis yra aiškiai per didelis asmeniniam vartojimui, pagrįsta prielaidomis bei subjektyviais svarstymais. Kasatoriaus tvirtinimu, jis įsigyta namine degtine norėjo pamaloninti darbininkus ir jo aiškinimas, kad ja ketino pavaišinti darbininkus ir pats išgerti, nereiškia, jog jis turėjo tikslą įsigytą naminę degtinę realizuoti, t. y. atsilyginti darbininkams už darbą, nes darbo užmokestis jiems buvo mokamas atskirai. Kasatorius teigia, kad įstatymų leidėjas nėra apibrėžęs naminės degtinės kiekio ribos, kurią viršijus, būtų laikoma, jog naminė degtinė skirta realizuoti. Be to, kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad toks naminės degtinės kiekis, kokį jis įsigijo, Žemaitijoje paprastai nelaikomas skirtu realizuoti, jeigu nėra tai paneigiančių aplinkybių.

8Nuteistojo V. D. nuomone, apeliacinės instancijos teismas taip pat pažeidė BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, nes plečiamai aiškino nusikaltimo įrankio bei priemonės sąvoką ir nepagrįstai konfiskavo jo automobilį. Kasatoriaus tvirtinimu, apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas automobilio konfiskavimo klausimą, vadovavosi tik formaliais, įstatymo numatytais pagrindais ir neatsižvelgė į kitas aplinkybes. Kasatoriaus teigimu, konfiskuotas automobilis yra šeimos turtas, jis buvo įsigytas šeimos poreikiams tenkinti – jų neįgalios dukters vežiojimui pas gydytojus, senų tėvų, gyvenančių 20 km nuo jo (kasatoriaus), priežiūrai, nebuvo perdirbtas specialiai naminei degtinei gabenti, taip pat jame nebuvo įrengta ir slėptuvių. Kasatorius atkreipia dėmesį ir į tai, kad jo žmona nežinojo ir negalėjo žinoti apie tai, jog jis įsigis ir konfiskuotu automobiliu gabens naminę degtinę. Pasak kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas automobilio konfiskavimo klausimą, neatsižvelgė į tai, kad automobilio konfiskavimas jam bei jo šeimai sukels daug sunkesnes pasekmes nei jam paskirta bausmė.

9Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorė Jurga Zieniūtė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo V. D. atmesti.

10Prokurorė atsiliepime į kasacinį skundą nurodo, kad pats nuteistasis V. D. teigė, jog pusę įsigytos naminės degtinės ketino nuvežti tėvams į kaimą, o likusią – panaudoti atsiskaitant (pamaloninant) su darbininkais už atliktus darbus. Tai, pasak prokurorės, patvirtina, kad nuteistasis V. D. naminę degtinę įsigijo ir gabeno turėdamas tikslą ją realizuoti tretiesiems asmenims. Prokurorės teigimu, nusikalstamos veikos kvalifikavimui esminės įtakos neturi aplinkybė, kad įsigytą naminę degtinę V. D. ketino realizuoti ne parduodant ją, o atsiskaitant (pamaloninant) darbininkus už atliktus darbus. Nusikalstamos veikos kvalifikavimui svarbu tai, kad tokiais kaltininko veiksmais buvo pažeista namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo bei realizavimo tvarka. Prokurorės nuomone, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nuteistojo V. D. kėslus realizuoti įgytą ir gabenamą naminę degtinę patvirtino ir didelis jos kiekis bei koncentracija. Be to, prokurorė atkreipia dėmesį į tai, kad Telšių rajono apylinkės teismo 2004 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu V. D. buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 201 straipsnio 3 dalį už 30 litrų 51 proc. stiprumo naminės degtinės įsigijimą bei gabenimą neturint tikslo jos realizuoti, todėl jam iš asmeninės patirties buvo žinoma, kad įstatymai draudžia prekybą tokiais produktais ir atsakomybė kyla tiek už jų įsigijimą, tiek už gabenimą, tiek už realizavimą.

11Prokurorė atsiliepime į kasacinį skundą nesutinka ir su nuteistojo V. D. argumentais dėl BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo. Prokurorė nurodo, kad BK 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas reikalavimas sprendžiant turto konfiskavimo klausimą baudžiamojo proceso tvarka nustatyti, ar turtas atitinka konfiskuotino turto požymius, ir teismo baigiamajame akte nurodyti, kaip jis buvo panaudotas darant nusikalstamą veiką arba kokiu būdu kaltininkas gavo naudos, t. y. išdėstyti motyvus, pagrindžiančius teismo išvadą dėl konfiskuojamo turto pripažinimo nusikalstamos veikos įrankiu, priemone ar rezultatu. Be to, prokurorė atkreipia dėmesį į tai, kad turtas gali būti pripažįstamas nusikalstamos veikos priemone ir tada, kai jis nėra tiesiogiai pritaikytas nusikalstamai veikai daryti, bet yra nustatoma, jog nusikalstamos veikos padarymas nenaudojant jo būtų labai apsunkintas. Siekiant nustatyti, ar turtas gali būti pripažįstamas nusikalstamos veikos priemone, turi būti išnagrinėjamos visos reikšmingos turto panaudojimo nusikalstamos veikos darymo procese aplinkybės, pavyzdžiui, įvertinamas gabenamo dalyko kiekis. Dėl to, prokurorės nuomone, apeliacinės instancijos teismas, nurodęs, jog V. D. apie 17 km gabeno 10 plastikinių talpyklų su daugiau nei 100 litrų naminės degtinės, pagrįstai konstatavo, kad be automobilio jis negalėjo to padaryti, ir automobilį, kuriuo buvo gabenama naminė degtinė, pripažino nusikaltimo priemone bei jį konfiskavo. Prokurorė taip pat pabrėžia, kad apeliacinės instancijos teismas, konfiskuodamas V. D. automobilį kaip nusikaltimo padarymo priemonę, nepažeidė proporcingumo ir konstitucinių teisingumo bei teisinės valstybės principų. Teismas nuteistajam už jo padarytą nusikalstamą veiką paskyrė švelniausią BK 201 straipsnio 2 dalies sankcijoje nurodytą bausmės rūšį – baudą, kurios dydis artimas baudos minimumui, ir taip bausmę suderino su baudžiamojo poveikio priemone – automobilio konfiskavimu.

12Nuteistojo V. D. kasacinis skundas atmestinas.

13Dėl kasatoriaus argumentų dėl jo nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 201 straipsnio 2 dalį

14Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai jo nusikalstamą veiką perkvalifikavo iš BK 201 straipsnio 3 dalies į šio straipsnio 2 dalį, nes jis naminę degtinę įsigijo ne realizuoti, o savo reikmėms. Kasatoriaus tvirtinimu, jis įsigyta namine degtine norėjo pamaloninti darbininkus ir jo aiškinimas, kad ja ketino pavaišinti darbininkus ir pats išgerti, nereiškia, jog jis turėjo tikslą įsigytą naminę degtinę realizuoti, t. y. atsilyginti darbininkams už darbą, nes darbo užmokestis jiems buvo mokamas atskirai.

15Pagal BK 201 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas turėdamas tikslą realizuoti neteisėtai pagamino, laikė, gabeno penkiasdešimt arba daugiau litrų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruotą, denatūruotą ar techninį etilo alkoholį, jų skiedinius (mišinius) ar aparatus jiems gaminti arba juos realizavo. Vadinasi, pagal šią BK 201 straipsnio dalį kaltininkas atsako tik tada, kai jis etilo alkoholį, jų skiedinius ar namų gamybos stiprius alkoholinius gėrimus neteisėtai gamina, laiko ar gabena turėdamas tikslą tokius alkoholinius gėrimus realizuoti. Tikslas realizuoti suprantamas kaip kaltininko noras gaminamus, laikomus ar gabenamus etilo alkoholį, jo skiedinius ar namų gamybos stiprius alkoholinius gėrimus parduoti, dovanoti, išmainyti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims. Taigi nusikalstamos veikos kvalifikavimui pagal BK 201 straipsnio 2 dalį įtakos neturi tai, kad kaltininkas įsigytus namų gamybos stiprius alkoholinius gėrimus, nedenatūruotą, denatūruotą ar techninį etilo alkoholį, jų skiedinius (mišinius) ar aparatus jiems gaminti ketino realizuoti ne už pinigus. Nusikalstamos veikos kvalifikavimui pagal BK 201 straipsnio 2 dalį svarbu tai, kad kaltininkas tokiais savo veiksmais pažeidė namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo bei realizavimo tvarką. Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad nusikaltimo tikslas įrodinėjamas atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, vertinant byloje surinktų duomenų visetą, todėl baudžiamosiose bylose, iškeltose pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, teismai, spręsdami klausimą dėl tikslo realizuoti buvimo, atsižvelgia į rastų alkoholinių gėrimų, jų skiedinių (mišinių) kiekį, vietą, ar jų gabenimui panaudotos transporto priemonės ir pan.

16Iš baudžiamosios bylos matyti, kad ir pirmosios, ir apeliacinės instancijos teismai nustatė, jog V. D. įsigijo ir savo automobiliu plastikinėse talpyklose gabeno 103,020 litro

1748,4–49,8 proc. stiprumo naminės degtinės, kuria ketino atsiskaityti su jo būstą remontuojančiais bei jo tėvams padedančiais darbininkais. Vadinasi, apeliacinės instancijos teismas, teisingai nurodęs, kad toks didelis stipraus namų gamybos alkoholinių gėrimų kiekis yra aiškiai per didelis asmeniniam naudojimui, pagrįstai konstatavo, kad nuteistojo V. D. nurodyti naminės degtinės įsigijimo bei gabenimo tikslai „pagal savo esmę taip pat atitinka realizacijos tikslo turinį“.

18Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistojo V. D. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 201 straipsnio 2 dalį.

19Dėl kasatoriaus argumentų dėl BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo

20Nuteistasis V. D. kasaciniame skunde nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, nes plečiamai aiškino nusikaltimo įrankio bei priemonės sąvoką ir nepagrįstai konfiskavo jo automobilį. Kasatoriaus teigimu, konfiskuotas automobilis yra šeimos turtas, jis buvo įsigytas šeimos poreikiams tenkinti – jų neįgalios dukters vežiojimui pas gydytojus, senų tėvų, gyvenančių 20 km nuo jo (kasatoriaus), priežiūrai, nebuvo perdirbtas specialiai naminei degtinei gabenti, taip pat jame nebuvo įrengta ir slėptuvių. Kasatorius atkreipia dėmesį ir į tai, kad jo žmona nežinojo ir negalėjo žinoti apie tai, jog jis įsigis ir konfiskuotu automobiliu gabens naminę degtinę.

21Pagal baudžiamąjį įstatymą baudžiamojo poveikio priemonė turto konfiskavimas, jei yra pagrindas, privalomai skiriama kaltininkui kartu su bausme. Konfiskuotinas, t. y. priverstinai neatlygintinai paimamas valstybės nuosavybėn, tik tas turtas, kuris buvo nusikalstamos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Teismas privalo konfiskuoti darant nusikalstamą veiką panaudotus pinigus ir kitus materialią vertą turinčius daiktus (BK 42 straipsnio 6 dalis, 67 straipsnio 3 dalis, 72 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 2 punktas (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo redakcija). Teismų praktikoje BK 72 straipsnio 2 dalies prasme nusikalstamos veikos įrankiu ar priemone pripažįstami turintys ekonominę vertę daiktai (prietaisai, įrenginiai, mechanizmai) ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudojo darydamas nusikalstamą veiką. Teismas, spręsdamas, ar turtas laikytinas nusikalstamos veikos įrankiu ar priemone, įvertina šio turto panaudojimo reikšmę nusikalstamos veikos sudėties požymiams realizuoti. Nusikalstamos veikos priemone pripažįstamas specialiai nusikalstamai veikai daryti pritaikytas turtas (pavyzdžiui, transporto priemonė, kurioje įrengta slėptuvė nusikalstamos veikos dalykui paslėpti) arba toks turtas, be kurio panaudojimo nusikalstamos veikos padarymas būtų labai apsunkintas (pavyzdžiui, transporto priemonė, panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas), taip pat kai kurių nusikalstamų veikų dalykas (pavyzdžiui, kasacinės bylos Nr. 2K-636/2007, 2K-500/2010, 2K-24/2011).

22Nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog tais atvejais, kai kaltininkas darydamas nusikalstamą veiką kaip įrankį ar priemonę panaudojo turtą, kuris bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso ir kitam asmeniui, toks bendraturtis nelaikytinas „kitu asmeniu“ pagal BK 72 straipsnio 3 dalies 1 punktą ar 4 dalį, todėl sprendžiant klausimą dėl turto konfiskavimo neturi reikšmės ta aplinkybė, ar jis suteikė turtą arba turėjo ir galėjo žinoti, kad toks turtas bus panaudotas darant nusikalstamą veiką. Žalos, atsiradusios dėl bendraturčio neteisėtų veiksmų sumažėjus bendrajai jungtinei nuosavybei, atlyginimo klausimas gali būti sprendžiamas civilinio proceso tvarka (pavyzdžiui, kasacinė byla Nr. 2K-336/2008).

23Iš baudžiamosios bylos matyti, kad nuteistasis V. D., turėdamas tikslą realizuoti, iš Žarėnų kaimo į apie 17 km nuo jo esančius Telšius jam ir jo sutuoktinei bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiu automobiliu „Audi A6“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai gabeno 103,020 litro įsigytos naminės degtinės. Taigi akivaizdu, kad be transporto priemonės panaudojimo nusikalstamo dalyko – 103,020 litro naminės degtinės – gabenimas būtų neįmanomas. Vadinasi, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nuteistojo V. D. automobilį „Audi A6“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo jis neteisėtai gabeno įsigytą naminę degtinę, pripažino nusikaltimo padarymo priemone ir ją konfiskavo.

24Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuteistojo V. D. baudžiamojoje byloje BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatos pritaikytos tinkamai.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Nuteistojo V. D. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nuosprendžiu V. D.... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą,... 4. V. D. nuteistas už tai, kad 2010 m. birželio 10 d., apie 12.30–12.47 val.,... 5. Apeliacinės instancijos teismas, nuosprendyje nurodęs, kad pirmosios... 6. Kasaciniu skundu nuteistasis V. D. prašo panaikinti apeliacinės instancijos... 7. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai jo... 8. Nuteistojo V. D. nuomone, apeliacinės instancijos teismas taip pat pažeidė... 9. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorė Jurga Zieniūtė... 10. Prokurorė atsiliepime į kasacinį skundą nurodo, kad pats nuteistasis V. D.... 11. Prokurorė atsiliepime į kasacinį skundą nesutinka ir su nuteistojo V. D.... 12. Nuteistojo V. D. kasacinis skundas atmestinas.... 13. Dėl kasatoriaus argumentų dėl jo nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK... 14. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai jo... 15. Pagal BK 201 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas turėdamas tikslą realizuoti... 16. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad ir pirmosios, ir apeliacinės instancijos... 17. 48,4–49,8 proc. stiprumo naminės degtinės, kuria ketino atsiskaityti su jo... 18. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 19. Dėl kasatoriaus argumentų dėl BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo... 20. Nuteistasis V. D. kasaciniame skunde nurodo, kad apeliacinės instancijos... 21. Pagal baudžiamąjį įstatymą baudžiamojo poveikio priemonė turto... 22. Nagrinėjamos baudžiamosios bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad teismų... 23. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad nuteistasis V. D., turėdamas tikslą... 24. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Nuteistojo V. D. kasacinį skundą atmesti....