Byla 2-350-368/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei,

2dalyvaujant ieškovo UAB „Baldų alėja“ atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baldų alėja“ ieškinį atsakovui AB „Kanapa“ dėl permokėto nuomos mokesčio priteisimo ir atsakovo bankrutuojančios AB „Kanapa“ priešieškinį ieškovui UAB „Baldų alėja“ dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Baldų alėja“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo AB „Kanapa“ ieškovui UAB „Baldų alėja“ permokėtą 22 047,73 Lt nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2004 m. gruodžio 15 d. iki 2008 m. gruodžio 01 d.; priteisti atsakovui 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Baldų alėja“ naudai. Ieškovas nurodo, kad 2004 m. gruodžio 15 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė negyvenamų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo išnuomoti ieškovui 100,00 kv. m. bendro ploto patalpas, esančias ( - ), o ieškovas įsipareigojo už vieną išsinuomoto ploto kvadratini metrą atsakovui mokėti 15 Lt ir PVM nuomos mokestį per mėnesį. 2006 m. rugsėjo 25 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė priedą Nr. ( - ), prie sutarties, kuriuo susitarė, kad ieškovas atsakovui nuo 2006 m. spalio 1 d. mokės po 20 Lt ir PVM už 1 kv. m. ploto nuomos mokestį kas mėnesį. 2008 m. sausio 02 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė priedą Nr. ( - ), prie sutarties, kuriuo susitarė, kad ieškovas atsakovui nuo 2008 m. sausio 1 d. mokės po 25 Lt ir PVM už 1 kv. m. ploto nuomos mokestį kas mėnesį, toks nuomos mokestis galios iki 2008 m. birželio 1 d. 2008 m. liepos 1 d. priedu Nr. ( - ), prie sutarties 25 Lt ir PVM už 1 kv.m. nuomos mokestį kas mėnesį šalys nustatė iki 2008 m. gruodžio 31 d. Ieškovas nurodo, kad atsakovas realiai ieškovui sutartimi perdavė naudotis tik apie 76 kv.m. ploto patalpas, tačiau vieno kvadratinio metro kaina apibrėžtą nuomos mokestį už išnuomotas patalpas skaičiavo ne už realiai ieškovui suteiktą naudotis 76 kv.m. patalpų plotą, bet už 100 kv. m. plotą. Ieškovas pažymi, kad per visą sutarties galiojimo laikotarpį nuo 2004 m. gruodžio 15 d. iki 2008 m. gruodžio 01 d. atsakovui permokėjo 21 360 Lt ir 18 procentų PVM, iš viso 25 204,80 Lt. Ieškovas nurodo, kad 2009 m. gegužės 5 d. pranešimu atsakovui pranešė, kad įskaito ieškovui priklausantį mokėti už 2008 m. gruodžio mėnesį nuomos mokestį už faktiškai naudotus 76 kv.m., kas sudaro 1 900 Lt ir 18 procentų PVM, iš viso 2 242 Lt, ir 915,07 Lt kitų mokesčių, į ieškovo permokėtą atsakovui nuomos mokestį, po šio įskaitymo ieškovo atsakovui permokėtas nuomos mokestis sudaro 22 047,73 Lt. Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. gruodžio 30 d. prašymu dėl permokos grąžinimo atsakovo prašė grąžinti permokėtą nuomos mokestį. Atsakovas 2009 m. sausio 12 d. atsakymu į ieškovo prašymą dėl permokos grąžinimo atsisakė grąžinti nuomos mokesčio permoką tuo pagrindu, kad nuomos mokestis buvo skaičiuotas nuo sutartyje nurodyto patalpų dydžio ploto. Tada ieškovas 2009 m. vasario 9 d. pateikė atsakovui pakartotinę pretenziją, kartu pridėdamas ir antstolės Vaivos Šimkienės 2009 m. sausio 7 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame konstatuota, kad ieškovo faktiškai nuomotas iš atsakovo plotas yra apie 73 kv. m., bei siūlė geranoriškai išspręsti nuomos mokesčio permokos grąžinimo klausimą, tačiau atsakovas į pakartotinę pretenziją nesureagavo. Ieškovas vėl 2009 m. gegužės 5 d. pranešimu apie pinigų įskaitymą geranoriškai prašė spręsti susidariusi nuomos mokesčio permokos grąžinimo klausimą, tačiau ieškovas iš atsakovo negavo jokio atsakymo į išsiųsta dokumentą.

5Atsakovas bankrutuojanti AB „Kanapa“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad pagal 2004-12-15 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), ieškovas išsinuomojo ne 76 kv. m., o 100 kv. m. bendro ploto patalpas, todėl nuomos mokesčio nepermokėjo. Atsakovas pažymi, kad ieškovas nepateikė raštiško siūlymo atsakovui dėl minėtos sutarties sąlygų keitimo, dėl nuomojamų patalpų ploto sumažinimo, todėl atsakovas elgiasi nesąžiningai. Atsakovas nurodo, kad pagal CK 6.189 str. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl atsakovas privalo mokėti nuomos mokestį už 100 kv. m. bendro ploto išnuomotas patalpas.

6Atsakovas bankrutuojanti AB „Kanapa“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu UAB „Baldų alėja“ vienašalį sandorį - 2009-05-05 įskaitymą nuo jo sudarymo momento dėl 2 242,00 Lt nuomos mokesčio ir 915,07 Lt išlaidų už komunalines paslaugas už 2008 m. gruodžio mėnesį įskaitymo ir priteisti atsakovui iš ieškovo visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad pateikė Šiaulių miesto apylinkės teismui ieškinį dokumentinio proceso tvarka dėl 4 101,07 Lt nuomos mokesčio ir 857,38 Lt delspinigių priteisimo iš UAB „Baldų alėja“. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009-12-23 galutiniu sprendimu (civ. byla Nr. 2-4701-772/2009) priteisė BAB „Kanapa“ (Šiaulių apygardos teismo 2009-06-10 nutartimi bendrovei iškelta bankroto byla) iš UAB „Baldų alėja“ 236,00 Lt nuomos mokesčio ir 91,40 Lt delspinigių. Atsakovas pažymi, kad šis galutinis teismo sprendimas apeliacine tvarka yra nagrinėtas Šiaulių apygardos teisme (civ. byla Nr. 2A-344-267/2010). Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas minėtame galutiniame sprendime rėmėsi 2009-05-05 raštišku pranešimu, kuriuo UAB „Baldų alėja“ pranešė BAB „Kanapa“, jog įskaito 2 242,00 Lt nuomos mokesčio už 2008 m. gruodžio mėnesį ir 915,07 Lt skolos už komunalines paslaugas už tą patį laikotarpį, tai yra 3 157,07 Lt. Atsakovas pažymi, kad UAB „Baldų alėja“ neturėjo teisinio pagrindo padaryti vienašalį įskaitymą, nes pagal nuomos sutartį buvo išsinuomojusi 100 kv. m., o ne 76 kv. m. prekybinių patalpų plotą. Atsakovas nurodo, kad 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 41 p. aiškiai nurodyta, kad turtas ir įsipareigojimai finansinėje atskaitomybėje negali būti tarpusavyje užskaitomi.

7Ieškovas UAB „Baldų alėja“ pateikė teismui atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašo civilinę bylą nutraukti, o jeigu teismas laikys, kad pagrindo nutraukti civilinę bylą nėra, prašo atsakovo bankrutuojančios AB „Kanapa“ priešieškinį atmesti, bei priteisti iš atsakovo bankrutuojančios AB „Kanapa“ ieškovui UAB „Baldų alėja“ bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį nurodo, kad pirmosios instancijos teismas 2009 gruodžio 23 d. galutiniame sprendime konstatavo, kad bankrutuojanti AB „Kanapa“ netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal šalių sudarytą sutartį, faktiškai perdavė UAB „Baldų alėja“ nuomos teise naudotis tik 76 kv.m. plotą prekybai nuomojamoje patalpoje. Be to teismas konstatavo, kad UAB „Baldų alėja“ atliktas 2009-05-05 įskaitymas yra teisėtas, nepažeidžiantis jokių teisės normų. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartimi, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. galutinį sprendimą paliko nepakeistą, šis sprendimas yra įsiteisėjęs. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartyje pažymėjo, kad bankrutuojančios AB „Kanapa“ argumentai dėl UAB „Baldų alėja“ 2009-05-05 įskaitymo neteisėtumo atmetami kaip visiškai nepagrįsti. Ieškovas pažymi, kad tokiu būdu paminėtais teismų įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais yra konstatuota, kad bankrutuojanti AB „Kanapa“ UAB „Baldų alėja“ perdavė naudotis nuomos teise tik 76 kv.m. ploto, taip pat konstatuota, kad UAB „Baldų alėja“ atliktas 2009-05-05 įskaitymas yra teisėtas bei pagrįstas. Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad VĮ Audito ir apskaitos tarnybos priimti verslo apskaitos standartai „Finansinė atskaitomybė“ nereglamentuoja tarpusavio įsipareigojimų įskaitymų tarp atskirų įmonių.

8Ieškovo UAB „Baldų alėja“ ieškinys tenkintinas, o atsakovo bankrutuojančios AB „Kanapa“ priešieškinys atmestinas.

9Nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti kitai šaliai (nuomininkui) daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o nuomininkas - mokėti nuomos mokestį, grąžinti daiktą pasibaigus sutarčiai (CK 6.477 str. 1 d.). Tai dvišalis, atlygintinis, konsensualinis sandoris. Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. Vienos nuomos sutartinių santykių šalies teisės atitinka kitos pareigas ir atvirkščiai. CK nustato šias pagrindines nuomotojo pareigas: perduoti nuomininkui tinkamos būklės daiktą, atitinkantį sutarties sąlygas bei daikto paskirtį (CK 6.483 str. 1 d.). Tai reiškia, kad daiktas turi būti perduotas nuomininkui valdyti, juo naudotis pagal paskirtį, tačiau juo disponuoja nuomotojas. Daiktas turi būti perduotas laikantis sutartyje nustatyto termino nurodytoje vietoje. Nuomotojas perduoda daikto dokumentus ir priedus, būtinus daiktui naudoti. Sutartyje turi būti nurodyti daikto trūkumai, jeigu jų buvo. Jeigu nuomotojas neperduoda daikto, dokumentų arba priedų, nuomininkas turi teisę išreikalauti tą daiktą ir išieškoti dėl pavėluotai įvykdytos sutarties atsirandančius nuostolius arba atsisakyti sutarties ir dėl neįvykdytos sutarties gauti atlygį už nuostolius.

10Tarp šalių kilo ginčas dėl permokėto nuomos mokesčio grąžinimo, kadangi ieškovas nurodė, kad atsakovas realiai perdavė negyvenamų patalpų nuomos sutartimi Nr. ( - ), naudotis tik apie 76 kv. m. ploto patalpas, tačiau nuomos mokestis buvo skaičiuojamas ne už realiai ieškovui suteiktą naudotis 76 kv. m. patalpų plotą, bet už 100 kv. m. plotą. Teismas pažymi, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 23 d. galutinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad bankrutuojanti AB „Kanapa“ netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus UAB „Baldų alėja“ ir neperdavė pastarajam pagal perdavimo - priėmimo aktą viso sutartyje nurodyto patalpos nuomos ploto. Savo išvadas Šiaulių miesto apylinkės teismas parėmė sutarčių aiškinimo nuostatomis, kurios suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Teismas sutinka su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. galutinio sprendimo motyvais, kad atsakovas faktiškai išnuomavo ieškovui tik 76 kv. m., o ne 100 kv. m. plotą prekybai nuomojamoje patalpoje. Šiaulių miesto apylinkės teismas minėtu galutiniu sprendimu tuo pačiu atmėtė ir bankrutuojančios AB „Kanapa“ reikalavimus priteisti iš UAB „Baldų alėja“ nuomos mokestį už 24 kv. m. prekybinio ploto nuomą. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pagal Civilinio kodekso 6.131 straipsnį įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą yra pranešama kitai šaliai. Šiaulių miesto apylinkės teismas savo galutiniame sprendime pažymėjo, kad UAB „Baldų alėja“ pateikė teismui 2009-05-05 pranešimą adresuota AB „Kanapa“, jog nesumokėtą nuomos mokestį ir skolą už komunalines paslaugas per 2008 m. gruodžio mėnesį, UAB „Baldų alėja“ įskaito į AB „Kanapa“, permokėtą 25 204,80 Lt nuomos mokesčio sumą. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad toks UAB „Baldų alėja“ veiksmas nelaikytinas įstatymo draudžiamu, nes jis padarytas iki bankroto bylos AB „Kanapa“, iškėlimo momento, t. y. nepažeidžiantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. nuostatų. Teismas sutinka su pirmos instancijos teismo argumentais ir pripažįsta nepagrįstu atsakovo bankrutuojančios AB „Kanapa“ priešieškinio reikalavimą pripažinti negaliojančiu UAB „Baldų alėja“ vienašalį sandorį – 2009-05-05 įskaitymą nuo jo sudarymo momento. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad UAB „Baldų alėja“ neturėjo teisinio pagrindo padaryti vienašalį įskaitymą, nes pagal nuomos sutartį ieškovas buvo išsinuomojęs 100 kv.m., o ne 76 kv. m. prekybinių patalpų plotą. Teismas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartyje konstatavo, kad bankrutuojančios AB „Kanapa“ teiginiai, kad UAB „Baldų alėja“ nėra pateikusi reikalavimo pakeisti nuomos sutarties sąlygą dėl nuomojamo ploto dydžio, todėl privalo vykdyti šalims įstatymo galią turinčią sutartį tinkamai ir sąžiningai, t. y. mokėti nuomos mokestį už 100 m2 patalpų plotą, prieštarauja nuomos santykius reguliuojančioms teisės normoms ir civilinėje teisėje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str., 6.483 str., 6.484 str., 6.485 str.). Minėtas teismas savo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartyje nurodė, kad pagal CK 6.130 str. 1 d. ir 6.131 str. 1 d. nustatytas teisės normas viena prievolės šalis gali savo valia įskaityti priešpriešinį vienarūšį reikalavimą, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įstatyme įtvirtinta įskaitymo samprata rodo, kad priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymas yra vienašalis sandoris, todėl teismas nesutiko su BAB „Kanapa“ teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CK 6.131 str. nuostatas, nepagrįstai sprendė, jog nesumokėtą nuomos mokestį ir skolą už komunalines paslaugas per 2008 m. gruodžio mėnesį atsakovas teisėtai įskaitė į apeliantui permokėtą 25204,80 Lt nuomos mokesčio sumą. Šiaulių apygardos teismo vertinimu, visiškai teisus yra UAB „Baldų alėja“, teigdama, kad verslo subjektų tarpusavio įsipareigojimų įskaitymai pagal sandorius yra vykdomi remiantis civilinio kodekso normomis, o ne BAB „Kanapa“ cituojamais verslo apskaitos standartais, kurie reglamentuoja įmonės vidaus apskaitos politiką, jos apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo principus.

11Apibendrinant pirmiau nurodytus motyvus, teismas konstatuoja, kad ieškovo ieškinys yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas, o atsakovo priešieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Iš atsakovo priteistina ieškovui 22 047,73 Lt nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2004 m. gruodžio 15 d. iki 2008 m. gruodžio 01 d., 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 22 047,73 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-05-29 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2505,00 Lt už advokato pagalbą, bei 16,37 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 88 str.1 d. 3, 6 p., 98 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268-270 str., 279 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti.

15Priteisti iš atsakovo BAB „Kanapa“ (įmonės kodas 145770750, adresas Tilžės g. 13, Šiauliai, a. s. Nr. ( - )) ieškovo UAB „Baldų alėja“ (įmonės kodas 145755086, adresas Tilžės g. 118, Šiauliai, a. s. Nr. ( - )) naudai 22 047,73 Lt (dvidešimt du tūkstančius keturiasdešimt septynis litus 73 ct) nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2004 m. gruodžio 15 d. iki 2008 m. gruodžio 01 d., 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 22 047,73 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-05-29 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2505,00 Lt (du tūkstančius penkis šimtus penkis litus) už advokato pagalbą, bei 16,37 Lt (šešiolika litų 37 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai