Byla 2A-344-267/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Burbulienės, kolegijos teisėjų: Birutės Simonaitienės, Vytauto Kursevičiaus, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo BAB „Kanapa“ atstovui advokatui Petrui Labanauskui, atsakovo UAB „Baldų alėja“ atstovams I. S. ir advokatui Drąsučiui Narmontui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. galutinio sprendimo pakeitimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baldų alėja“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas BAB „Kanapa“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Baldų alėja“ 4101,07 Lt skolos, 857,38 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad šalys 2004 m. gruodžio 15 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 05-15/12/2004, pagal kurią atsakovas išsinuomojo iš ieškovo 100 m2 ploto patalpas, esančias Tilžės g. 13, Šiauliuose, ir turėjo sumokėti už nuomą ir komunalinius mokesčius – 4101,07 Lt. Atsakovas pagal sutarties 4.2. p. šias sumas privalėjo sumokėti iki 2008-12-30, tačiau prievolės sumokėti sutartą kainą už nuomą, sutartyje nustatytais terminais atsakovas neįvykdė. Sutarties 5.1. p. buvo numatyti 0,2 procentų dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo dieną. Ieškovas apskaičiavo, kad delspinigiai už laikotarpį nuo 2007-12-30 iki 2009-01-30 yra 857,38 Lt.

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „Baldų alėja“ ieškovui AB ,,Kanapa“ 4101,07 Lt skolą, 857,38 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4958,45 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-05-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 74 Lt žyminį mokestį ir 476 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų.

6Atsakovas UAB „Baldų alėja“ pateikė prieštaravimus dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. preliminaraus sprendimo. Nurodė, kad paaiškėjo, jog ieškovas realiai atsakovui sutartimi perdavė naudotis tik apie 76 m2 plotu prekybai, nors nuomos mokestį už išnuomotas patalpas skaičiavo ne už realiai atsakovui suteiktą naudotis 76 m2 patalpų plotą, bet už 100 m2 plotą. Tokiu būdu ieškovas nepagrįstai visą sutarties galiojimo laikotarpį nuo 2004-12-15 iki 2008-12-31 atsakovui skaičiavo nuomos mokestį ir už 24 m2 patalpų plotą, kurio realiai atsakovui neperdavė ir pastarasis juo nesinaudojo. Atsakovo teigimu, jis per visą sutarties galiojimo laikotarpį nuo 2004-12-15 iki 2008-12-01 ieškovui permokėjo 21360 Lt ir 18 procentų PVM, iš viso: 25204,80 Lt nuomos mokesčio. Atsakovas pažymėjo, jog jis nesumokėjo dalies nuomos mokesčio bei kitų mokesčių ieškovui tik todėl, kad pats ieškovas yra skolingas atsakovui daug didesnę pinigų sumą. Nurodė, kad atsakovas dalį skolos įskaitė, o dėl likusio 22047,73 Lt permokėto nuomos mokesčio priteisimo iš ieškovo kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą.

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 23 d. galutiniu sprendimu 2009 m. gegužės 27 d. preliminarų sprendimą pakeitė: priteisė ieškovui BAB ,,Kanapa“ iš atsakovo UAB „Baldų alėja“ 236 Lt nuomos mokesčio, 91,40 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 327,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2009-05-21) dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir 9,81 Lt žyminio mokesčio. Tuo pačiu teismas priteisė atsakovui UAB ,,Baldų alėja“ iš BAB ,,Kanapa“ 413,16 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė į valstybės biudžetą iš ieškovo BAB ,,Kanapa“ 4,85 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, o iš atsakovo UAB „Baldų alėja“ 4,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas pažymėjo, kad tarp šalių kilo ginčas dėl nuomojamų patalpų ploto dydžio. Įvertinęs atsakovo pateiktus įrodymus, teismas padarė išvadą, kad ieškovas netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus atsakovui ir neperdavė pastarajam pagal perdavimo – priėmimo aktą viso sutartyje nurodyto patalpos nuomos ploto. Teismo vertinimu, kadangi ieškovas pasiūlė atsakovui būsimą patalpų nuomos sutarties redakciją, tai jam tenka ir pareiga įrodyti, jog atsakovui iš tikro buvo išnuomotas sutartyje nurodyto dydžio patalpų plotas. Todėl teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad ieškovas faktiškai išnuomavo atsakovui tik 76 m2, o ne 100 m2 plotą prekybai nuomojamoje patalpoje. Vertindamas byloje esantį atsakovo 2009-05-05 pranešimą ieškovui, jog nesumokėtą nuomos mokestį ir skolą už komunalines paslaugas per 2008 m. gruodžio mėnesį, atsakovas įskaito į ieškovui permokėtą 25204,80 Lt nuomos mokesčio sumą, teismas pripažino šį įskaitymą teisėtu. Tuo pačiu teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti jam iš atsakovo nuomos mokestį už 24 m2 prekybinio ploto nuomą. Pažymėjo, jog ieškovas ieškiniu prašė priteisti jam dar 236 Lt nuomos mokesčio iš atsakovo už holo nuomą 2007 m. lapkričio mėnesį ir 857,38 Lt delspinigių už laiku nesumokėtus nuomos mokesčius bei komunalines paslaugas. Nurodydamas, kad atsakovas ieškovo reikalavimo sumokėti 236 Lt minėto nuomos mokesčio neginčijo ir šios sumos 2009-05-05 pranešimu į susidariusią permoką neįskaitė, teismas šią sumą priteisė ieškovui. Atsižvelgęs į tai, jog atsakovas pagrindinę skolą ieškovui būtų sumokėjęs, jeigu nebūtų permokos ir į tai, kad sutartinis delspinigių dydis santykinai yra nepagrįstai didelis (73 metiniai procentai), teismas sumažino priteistinų delspinigių dydį iki 0,02 %, o tuo pačiu ieškovo reikalavimui dėl apskaičiuoto delspinigių laikotarpio taikė ieškinio senatį. Todėl teismas, atlikęs delspinigių perskaičiavimus, nustatė, kad atsakovas turi ieškovui sumokėti iš viso 91,40 Lt delspinigių. Be to, teismas priteisė ieškovui iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos 327,40 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Patenkinęs ieškinį iš dalies, teismas proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai paskirstė bylinėjimosi išlaidas tarp šalių.

8Apeliaciniu skundu ieškovas BAB „Kanapa“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. galutinį sprendimą pakeisti ir priteisti iš atsakovo UAB „Baldų alėja“ 4101, 07 Lt skolos, 857,38 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4958,45 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-05-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Apelianto motyvai yra tokie:

91. Teismas netinkamai rėmėsi sutarčių aiškinimo nuostatomis (CK 6.193 str. 1 d.), padarydamas nepagrįstą išvadą, kad ieškovas faktiškai išnuomojo tik 76 m2, o ne 100 m2 plotą prekybai nuomojamoje patalpoje. Šalys 2004-12-15 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 05-15/12/2004, pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui 100 m2 patalpas, esančias Tilžės g. 13, Šiauliuose. Atsakovas su išnuomotu patalpų dydžiu sutiko ir mokėjo nuomos mokestį, todėl teismas nepagrįstai netaikė CK 6.189 str. nuostatų, numatančių, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Be to, atsakovas nėra pateikęs reikalavimo pakeisti nuomos sutarties sąlygą dėl nuomojamo ploto dydžio (CK 6.233 str.), todėl atsakovas privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), t.y. mokėti nuomos mokestį už 100 m2 nuomojamų patalpų plotą.

102. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CK 6.131 str. nuostatas, nepagrįstai laikė, kad nesumokėtą nuomos mokestį ir skolą už komunalines paslaugas per 2008 m. gruodžio mėnesį atsakovas teisėtai įskaitė į ieškovui permokėtą 25204,80 Lt nuomos mokesčio sumą. Atsakovas neturėjo teisinio pagrindo atlikti vienašalį įskaitymą, nes buvo išsinuomavęs 100 m2, o ne 76 m2 plotą, tokio įskaitymo nenumato ir verslo apskaitos standartai.

113. Teismas nepagrįstai sumažino delspinigių dydį, netinkamai taikė CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ir 6.258 str., kadangi atsakovas prievolės neįvykdė, todėl sutartyje nustatyto dydžio delspinigius privalo mokėti.

12Atsiliepimu į ieškovo BAB „Kanapa“ apeliacinį skundą atsakovas UAB „Baldų alėja“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. galutinį sprendimą bei priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas atsakovo naudai, nurodant jas išmokėti iš ieškovo bankroto administravimui naudojamų lėšų. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Nebuvo jokio pagrindo ieškovui atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, nes apeliacinis skundas pateiktas beveik po 3 mėnesių po skundžiamo sprendimo priėmimo. Tai, kad ieškovas, teikdamas ankstesnį apeliacinį skundą, nesilaikė CPK 55 str. 2 d. nuostatų, apeliacinį skundą padavė neįgalintas asmuo, nesudarė pagrindo šio juridinio asmens, atstovaujamo advokato, klaidą pateisinti ir dėl to atnaujinti terminą jau kito apeliacinio skundo pateikimui.

142. Apeliacinis skundas neatitinka apeliaciniam skundui keliamų reikalavimų, kadangi iš apeliacinio skundo nėra aišku, ar, apelianto nuomone, teismas neturėjo taikyti CK 6.193 str. nuostatų, ar, pagrįstai taikydamas minėtą straipsnį, teismas šio straipsnio normas taikė ir aiškino netinkamai.

153. Ieškovas pagal sutartį atsakovui perdavė naudotis tik 76 m2 ploto patalpas, o nuomos mokestį skaičiavo už 100 m2, tokiu būdu atsakovas ieškovui permokėjo iš viso 25204,80 Lt nuomos mokesčio. Apeliaciniame skunde apeliantas nenurodė, kad teismas būtų pažeidęs įrodymų vertinimo taisykles ir netinkamai įvertinęs įrodymus.

164. Apeliaciniame skunde paminėti verslo apskaitos standartai, reglamentuoja tam tikrą įmonės apskaitos dalį, tačiau šie standartai nereglamentuoja tarpusavio įsipareigojimų įskaitymų tarp atskirų įmonių.

175. Apeliantas nepateikia jokių motyvų, kuo pasireiškė pirmosios instancijos teismo netinkamas CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.258 str. nuostatų taikymas.

18Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apelianto atstovas prašė skundą tenkinti, o atsakovo direktorė ir bendrovės atstovas prašė sprendimą palikti nepakeistą.

19Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d.1 p.).

20Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų.

21Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 2004-12-15 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 05-15/12/2004 išnuomotų patalpų ploto ir nuomos kainos. Šia sutartimi ieškovas BAB „Kanapa“ (nuomotojas) įsipareigojo ne vėliau kaip 2004-12-15 perduoti nuomos teise naudotis atsakovui UAB „Baldų rojus“ (nuomininkui) 100 m2 bendro ploto patalpas, esančias adresu Tilžės 13, Šiauliai, II – me aukšte, o nuomininkas įsipareigojo už patalpų nuomą mokėti kiekvieną mėnesį (ne vėliau kaip einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą) nuomos mokestį po 15 Lt už m2 + PVM (sutarties 1.1., 2.1., 2.6, 4.1. punktai).

22Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas neįvykdė sutarties 2.1. punkte nustatytos nuomotojo pareigos perduoti nuomininkui 100 m2 patalpas ne vėliau kaip 2004-12-15, šalims pasirašant patalpų perdavimo – priėmimo aktą, jame fiksuojant realią patalpų būklę, jų perdavimo datą. Šį faktą apeliacinės instancijos teismo posėdyje pripažino abi ginčo šalys. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas savo reikalavimus nepagrįstai grindžia CK 6.189 str., 6.223, 6.200 str. nuostatomis, nes CK 6.200 str. įpareigoja abi sutarties šalis vykdyti sutartį tinkamai, sąžiningai ir kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Tuo tarpu, bylos medžiaga leidžia teisėjų kolegijai spręsti, jog nagrinėjamu atveju paties ieškovo BAB „Kanapa“ veiksmai neatitinka bendrųjų sutarčių vykdymo principų, įtvirtintų CK 6.200 str. Ieškovas, teismo vertinimu, elgiasi nesąžiningai, nes neįvykdęs sutartinės nuomotojo pareigos – perduoti nuomininkui sutarties sąlygas atitinkančias patalpas, reikalauja iš atsakovo nuomos mokesčio už 100 m2 bendro ploto patalpas, nors nuomotojas faktiškai naudojosi tik 76 m2 ploto patalpomis. Iškėlęs bylą dėl 3186 Lt nuomos mokesčio priteisimo, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių sutarties sąlygas atitinkančių patalpų perdavimo nuomininkui faktą, apeliaciniu skundu taip pat neginčijo pirmosios instancijos teismo išvados dėl faktiškai perduoto patalpų ploto (76 m2). Tokį ieškovo pasirinktą teisių gynybos būdą teisėjų kolegija vertina kaip neatitinkantį CPK 178 str. įtvirtintos bendrosios įrodinėjimo pareigos taisyklės, teigiančios, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi, nes civilinio proceso tikslas yra nustatyti materialiąją tiesą byloje (CPK 176 str., 178 str.). Apelianto teiginiai, kad atsakovas nėra pateikęs reikalavimo pakeisti nuomos sutarties sąlygą dėl nuomojamo ploto dydžio, todėl privalo vykdyti šalims įstatymo galią turinčią sutartį tinkamai ir sąžiningai, t. y. mokėti nuomos mokestį už 100 m2 patalpų plotą, prieštarauja nuomos santykius reguliuojančioms teisės normoms ir civilinėje teisėje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str., 6.483 str., 6.484 str., 6.485 str.).

23Spręsdama tarp šalių kilusį ginčą teisėjų kolegija įvertina ir tai, kad ieškovas, sudarydamas sutartį, buvo įsipareigojęs ne tik perduoti išnuomotas patalpas nuomininkui pasirašant Patalpų perdavimo – priėmimo aktą, bet ir garantuoti, kad nuomininko darbuotojai ir klientai darbo valandomis nevaržomai patektų į sutarties 1.1. p. nurodytas patalpas (sutarties 2. 6. p.). Be to, reikia įvertinti ir tai, kad 2004-12-15 nuomos sutartis Nr. 05-15/12/2004 nebuvo įregistruota viešajame registre (b. l. 187 – 194). Nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartys, sudarytos ilgesniam nei vienerių metų terminui, gali būti panaudotos prieš trečiuosius asmenis, tik tuo atveju, jeigu įstatymo nustatyta tvarka įregistruotos viešame registre (CK 1.75 str., 6.478 str. 2 d., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 3 str. 2 d.). Todėl, kolegijos vertinimu, visiškai nepagrįsti yra apelianto atstovo argumentai, kad nuomotojas AB „Kanapa“ neprivalėjo spęsti nuomininkų tarpusavio santykių ir ginčų dėl išnuomotų patalpų baldų ekspozicijų užimtų plotų (b. l. 106).

24Pagal CK 6.130 str. 1 d. ir 6.131 str. 1 d. nustatytas teisės normas viena prievolės šalis gali savo valia įskaityti priešpriešinį vienarūšį reikalavimą, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įstatyme įtvirtinta įskaitymo samprata rodo, kad priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymas yra vienašalis sandoris. Todėl negalima sutikti su apelianto teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CK 6.131 str. nuostatas, nepagrįstai sprendė, jog nesumokėtą nuomos mokestį ir skolą už komunalines paslaugas per 2008 m. gruodžio mėnesį atsakovas teisėtai įskaitė į apeliantui permokėtą 25204,80 Lt nuomos mokesčio sumą. Teisėjų kolegijos vertinimu, visiškai teisus yra atsakovas, nurodęs atsiliepime į pateiktą apeliacinį skundą, kad verslo subjektų tarpusavio įsipareigojimų įskaitymai pagal sandorius yra vykdomi remiantis civilinio kodekso normomis, o ne apelianto cituojamais verslo apskaitos standartais, kurie reglamentuoja įmonės vidaus apskaitos politiką, jos apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo principus.

25Apeliaciniame skunde ieškovas vienašalį sandorį dėl 3157,07 Lt nuomos mokesčio ir skolos už komunalines paslaugas įskaitymo į permokėtą 25204,80 Lt nuomos mokesčio sumą įvardija kaip niekinį ir negaliojantį. Tačiau 2010-09-13 teismo posėdyje ieškovo atstovas pateikė kopiją ieškinio dėl minėto UAB „Baldų alėja“ 2009-05-05 vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu. Tokią nenuoseklią ir prieštaringą ieškovo poziciją teisėjų kolegija vertina kaip siekimą sau naudingo rezultato, ir ieškovo argumentus, susijusius su įskaitymo teisėtumu, atmeta kaip visiškai nepagrįstus.

26CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 str. 3 d.. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas.

27Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009) išaiškinta, kad įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

28Byloje nustatyta, jog tarp šalių sudarytos nuomos sutarties 5.1 p. numatyta, kad nuomininkas, laiku nesumokėjęs nuomos mokesčio, už kiekvieną uždelstą dieną moka po 0,2 procento delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (b. l. 3 – 4). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, jog šalių sudarytoje sutartyje numatyti 0,2 proc. delspinigiai, sudarantys 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Atskirai pažymėtina, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog teismo sumažintos netesybos yra mažesnės už jo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą. Ieškovas savo apeliaciniame skunde taip pat nenurodė konkrečių bylos aplinkybių, įrodymų ar teisinių argumentų, kurie pagrįstų jo teiginį, kad pareikštam reikalavimui delspinigių dalyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą. Nors įstatymas įpareigoja apeliantą tai padaryti (CPK 306 str. 1 d. 3 p.).

29Išnagrinėjusi bylą apeliacinėje instancijoje, teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas taikyti pareikštam reikalavimui delspinigių dalyje ieškinio senatį ir sumažinti delspinigių dydį, tinkamai taikė CK 1.5 str., 1.125 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas ir priėmė teisingą bei pagrįstą sprendimą, kurio apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti.

30Atsižvelgdama į šias aplinkybes bei į CPK 320 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, nustačiusi, kad nėra absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų, kolegija apeliacinį skundą atmeta.

31Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovui priteistina 847 Lt advokato teisinės pagalbos apeliacinėje instancijoje išlaidų, jas išmokant iš BAB „Kanapa“ bankroto administravimui naudojamų lėšų (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

34Priteisti iš ieškovo BAB „Kanapa“ (įmonės kodas 145770750, adresas Tilžės g. 13, Šiauliai, a. s. Nr. ( - )) atsakovo UAB „Baldų alėja“ (įmonės kodas 145755086, adresas Tilžės g. 118, Šiauliai, a. s. Nr. ( - )) naudai 847 Lt (aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis litus) advokato teisinės pagalbos apeliacinėje instancijoje išlaidų, jas išmokant iš BAB „Kanapa“ bankroto administravimui naudojamų lėšų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas BAB „Kanapa“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą... 5. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. preliminariu... 6. Atsakovas UAB „Baldų alėja“ pateikė prieštaravimus dėl Šiaulių... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 23 d. galutiniu sprendimu... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas BAB „Kanapa“ prašo Šiaulių miesto... 9. 1. Teismas netinkamai rėmėsi sutarčių aiškinimo nuostatomis (CK 6.193 str.... 10. 2. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CK 6.131 str. nuostatas,... 11. 3. Teismas nepagrįstai sumažino delspinigių dydį, netinkamai taikė CK... 12. Atsiliepimu į ieškovo BAB „Kanapa“ apeliacinį skundą atsakovas UAB... 13. 1. Nebuvo jokio pagrindo ieškovui atnaujinti terminą apeliaciniam skundui... 14. 2. Apeliacinis skundas neatitinka apeliaciniam skundui keliamų reikalavimų,... 15. 3. Ieškovas pagal sutartį atsakovui perdavė naudotis tik 76 m2... 16. 4. Apeliaciniame skunde paminėti verslo apskaitos standartai, reglamentuoja... 17. 5. Apeliantas nepateikia jokių motyvų, kuo pasireiškė pirmosios instancijos... 18. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apelianto atstovas prašė skundą... 19. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 326 str. 1... 20. Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio... 21. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 2004-12-15 negyvenamųjų... 22. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas neįvykdė sutarties 2.1.... 23. Spręsdama tarp šalių kilusį ginčą teisėjų kolegija įvertina ir tai,... 24. Pagal CK 6.130 str. 1 d. ir 6.131 str. 1 d. nustatytas teisės normas viena... 25. Apeliaciniame skunde ieškovas vienašalį sandorį dėl 3157,07 Lt nuomos... 26. CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per... 27. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų... 28. Byloje nustatyta, jog tarp šalių sudarytos nuomos sutarties 5.1 p. numatyta,... 29. Išnagrinėjusi bylą apeliacinėje instancijoje, teisėjų kolegija mano, kad... 30. Atsižvelgdama į šias aplinkybes bei į CPK 320 str. 2 d. nuostatą, pagal... 31. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovui priteistina 847 Lt advokato... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 33. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. galutinį sprendimą... 34. Priteisti iš ieškovo BAB „Kanapa“ (įmonės kodas 145770750, adresas...