Byla 2-2443-524/2009
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Zinplast Sp. Z.o.o. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sanvalda“ dėl skolos ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovo Zinplast Sp. Z.o.o. vardu jo atstovas advokatas Andrius Beniušis Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovės UAB „Sanvalda“ priteisti 127 064,56 Lt skolą už parduotas prekes, 9523,97 Lt netesybas, 1866 Lt sumokėtą žyminį mokestį, 807,60 Lt vertimo išlaidas, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, 3 798,08 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, ieškinį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodo, kad ieškovas pardavė atsakovei prekes (vamzdžius ir kitas santechnikos prekes), šalys susitarė dėl prekių pristatymo ir atsiskaitymo sąlygų. Prekes ieškovas pristatydavo atsakovei, prekių tiekimo ir atsiskaitymo sąlygos buvo nurodytos atsakovei išrašytose sąskaitose faktūrose – atsakovė turėjo atsiskaityti per 90 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Atsakovė iš ieškovo prekes gavo, pretenzijų dėl prekių kiekio ir kokybės nepareiškė, tačiau iki šiol su ieškovu neatsiskaitė ir liko skolinga 127 064,56 Lt. Prekių pristatymo faktą atsakovei patvirtina pridedami CMR važtaraščiai ir prekių pristatymo aktai.

3Ieškovui prašant nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, priimtinas preliminarus sprendimas.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas, Lenkijos įmonė Zinplast Sp. Z.o.o., pardavė ir išsiuntė atsakovei, Lietuvos įmonei UAB „Sanvalda“, prekes, už kurias pirkėjas turėjo atsiskaityti – tarp šalių susiklostė tarptautiniai prekių pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai. Šalys nebuvo sudariusios rašytinės sutarties, todėl ginčui spręsti taikytinos 1980-04-11 Jungtinių Tautų konvencijos „Dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių“ (toliau – Konvencija) nustatytos taisyklės. Vadovaujantis Konvencijos 53 straipsniu, atsakovas privalo sumokėti prekių kainą ir priimti jų pristatymą. Konvencijos 59 straipsnis įtvirtina atsakovo pareigą sumokėti kainą tą dieną, kuri nustatyta ar gali būti numatyta pagal sutartį.

6Nuo 2008-02-18 iki 2008-07-29 ieškovas kelis kartus atsakovei pardavė prekes ir už jas išrašė PVM sąskaitas faktūras. 2008-02-18 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 002/02/EX/2008 11 433,07 EUR sumai, 2008-02-18 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 003/05/EX/2008 13 165,72 EUR sumai, 2008-06-03 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 001/06/EX/2008 1042,32 EUR sumai, 2008-07-29 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 005/04/EX/2008 11 159,33 EUR sumai, pagal kurias atsakovė neatsiskaitė. Iš viso už parduotas prekes atsakovė ieškovui nėra sumokėjusi 127 064,56 Lt (36 800,44 EUR).

7Ieškovas PVM sąskaitose faktūrose nurodė, kad atsakovė jas turi apmokėti per 90 dienų nuo išrašymo datos. PVM sąskaita faktūra yra prekių ir paslaugų priėmimo fakto įrodymas, liudijantis prievolę atsiskaityti už parduotas prekes. Nors jos ne visos yra pasirašytos atsakovės, tačiau ieškovas pateikė tarptautinio krovinių vežimo keliais važtaraščius (CMR), iš kurių matyti, kad ieškovas siuntė prekes atsakovei UAB „Sanvalda“, kuriuos ji gavo, tai patvirtindama įmonės antspaudu bei atstovo parašu.

81980-06-19 Romos konvencijos „Dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės“ 4 straipsnio

91 dalis nustato, kad tais atvejais, kai šalys nepasirenka taikytinos teisės, taikoma valstybės, su kuria sutartinė prievolė yra labiausiai susijusi, teisė. Manoma, kad labiausiai su prievole pagal sutartį yra susijusi ta valstybė, kurios teritorijoje sutarties sudarymo metu yra šalies, kuri turi įvykdyti pareigą, labiausiai būdingą tai sutarčiai, įprastinė gyvenamoji vieta arba, jei ji yra juridinio asmens teises turintis ar jų neturintis subjektas, – centrinė administracija (1980-06-19 Romos konvencijos „Dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės“ 4 straipsnio 2 dalis). Kadangi nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl atsakovės, turinčios buveinę Lietuvos Respublikoje, prievolės atsiskaityti už prekes, taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) normos.

10Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad pirkėjas (atsakovas) būtų visiškai įvykdęs savo prievoles ir pardavėjo išrašytose sąskaitose faktūrose nurodytais terminais būtų atsiskaitęs su pardavėju (ieškovu) už parduotas prekes, todėl atsakovas laikomas pažeidęs prievolę (Konvencijos 53 straipsnis, CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi atsakovė vėluoja sumokėti kainą už priimtas prekes, ieškovas turi teisę į palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos (Konvencijos 78 straipsnis).

11Remiantis bylos rašytiniais įrodymais ieškinys tenkintinas – ieškovui iš atsakovės priteistina

12127 064,56 Lt skola už parduotas prekes, netesybos – 9523,97 Lt palūkanos, 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos (Konvencijos 53, 59, 78 straipsniai, CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos ieškovui visos bylinėjimosi išlaidos – 1866 Lt už ieškinį valstybei sumokėtas žyminis mokestis bei 807,60 Lt turėtų dokumentų vertimo iš užsienio į lietuvių kalbą išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovas prašo priteisti 3 798,08 Lt advokato pagalbai apmokėti. Tačiau teismas iš atsakovo priteistinų advokato išlaidų dydį nustato atsižvelgdamas į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytus advokatų paslaugų įkainius (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgus į Rekomendacijų 8.2 punkte rekomenduojamą už ieškinio surašymą priteisti maksimalų 3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimalių mėnesinių algų dydį už suteiktas teisines paslaugas, iš atsakovės priteistina

152 400 Lt ieškovo išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 428 straipsniu, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanvalda“ 127 064,56 Lt skolą už parduotas prekes, 9523,97 Lt palūkanas, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2009-10-20) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, sumokėtą 1866 Lt žyminį mokestį, 807,60 Lt vertimo išlaidas bei 2 400 Lt advokato pagalbai apmokėti ieškovui Zinplast Sp. Z.o.o.

19Pareikalauti, kad UAB „Sanvalda“ per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdytų sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų motyvuotus prieštaravimus.

20Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir ieškovui Zinplast Sp. Z.o.o. gali būti išduotas vykdomasis raštas.

21Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Erika Misiūnienė,... 2. ieškovo Zinplast Sp. Z.o.o. vardu jo atstovas advokatas Andrius Beniušis... 3. Ieškovui prašant nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, priimtinas... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas, Lenkijos... 6. Nuo 2008-02-18 iki 2008-07-29 ieškovas kelis kartus atsakovei pardavė prekes... 7. Ieškovas PVM sąskaitose faktūrose nurodė, kad atsakovė jas turi apmokėti... 8. 1980-06-19 Romos konvencijos „Dėl sutartinėms prievolėms taikytinos... 9. 1 dalis nustato, kad tais atvejais, kai šalys nepasirenka taikytinos teisės,... 10. Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Remiantis bylos rašytiniais įrodymais ieškinys tenkintinas – ieškovui iš... 12. 127 064,56 Lt skola už parduotas prekes, netesybos – 9523,97 Lt palūkanos,... 13. Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos ieškovui visos bylinėjimosi... 14. Ieškovas prašo priteisti 3 798,08 Lt advokato pagalbai apmokėti. Tačiau... 15. 2 400 Lt ieškovo išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 98... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 428 straipsniu,... 17. ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanvalda“ 127... 19. Pareikalauti, kad UAB „Sanvalda“ per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo... 20. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti,... 21. Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka....