Byla 2A-218-340/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus, Rūtos Veniulytės - Jankūnienės, Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotos asmens Z. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų S. S., J. S., T. K. pareiškimą, byloje dalyvauja suinteresuoti asmenys: Vilniaus apskrities viršininko administracija, V. Z., T. R., M. S., M. P., T. S., R. S., R. S., V. S., G. V., E. V., V. V., M. V., S. V., D. T., S. D., K. S., I. K., A. K., M. T. R., S. S., D. R., A. G., V. S., I. M., E. Z., M. L., M. L., J. M., V. R., I. S., V. R., S. S., V. M., A. Š., V. V. S., G. S., D. R., J. B., K. D., J. Š., V. V., K. R., L. Š., F. S., J. D., M. G., J. S., J. K., V. U., G. T., H. B., J. B., S. Š., E. C., B. M., J. J., D. R., T. U., H. U., J. U., I. B., I. B., K. B., K. B., Č. G., J. G., L. M., A. Z., S. M., V. N., J. N., A. V., Z. K., G. B., S. S.; A. S., J. K., S. M., I. Š., I. S., G. B., K. B., E. B., R. D., K. Z., Z. Z., J. L., O. Z., M. K., K. K., G. G., A. Z.; I. Z.; V. K., M. S., G. S., G. Z., Z. G., V. P., S. S., V. F., J. B., K. B., L. S., D. M.; A. A.; V. J., V. A., V. D., dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir termino atnaujinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008 m. sausio 28 d. sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 3,9803 ha žemės sklypą ( - ). Faktas nustatytas nuosavybės teisių į žemę atkūrimo tikslu. Teismas taip pat atnaujino pareiškėjoms J. S., T. K. įstatymų nustatytą terminą pateikti Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus (teismo sprendimą) ir giminystės ryšį su V. K. patvirtinančius dokumentus nuosavybės teisių atkūrimo į V. K. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemės sklypą ( - ), byloje.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, atnaujinęs procesą ir jį įtraukęs S. S., 2008 m. birželio 18 d. sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 3,9803 ha žemės sklypą ( - ). Faktas nustatytas nuosavybės teisių į žemę atkūrimo tikslu. Teismas atnaujino pareiškėjai S. S. įstatymų nustatytą terminą pateikti Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus (teismo sprendimą) ir giminystės ryšį su V. K. patvirtinančius dokumentus nuosavybės teisių atkūrimo į V. K. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemės sklypą ( - ), byloje.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. liepos 30 d. nutartimi buvo ištaisyti rašymo apsirikimai ir minėto teismo sprendimo rezoliucinės dalies 4 dalyje įterpti žodžiai „prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo“ ir išdėstyta visa 4 dalies redakcija.

7Suinteresuotas asmuo Z. Z. pateikė prašymą atnaujinti procesą šioje byloje, įtraukti Z. Z. byloje suinteresuotu asmeniu, apklausti liudytojus ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos pareiškimą atmesti. Paaiškino, jog kaimas yra rėžinis, todėl visi pretendentai yra suinteresuoti asmenys šioje byloje. Ji nebuvo įtraukta suinteresuotu asmeniu, teismas sprendė dėl jos teisių ir pareigų, todėl procesas atnaujintinas. Teismas spręsdamas dėl turėtos žemės kiekio neteisingai nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, t. y. nustatė, jog pareiškėjai jos turėjo daugiau, nei faktiškai turėjo, dėl to sumažėjo galimybė atkurti suinteresuoto asmens Z. Z. turėtą žemės kiekį. Apie teismo sprendimą, dėl kurio prašoma atnaujinti procesą, sužinojo 2008 m. balandžio pabaigoje įvykusiame pretendentų atkurti žemės nuosavybę susirinkime ir nedelsiant kreipėsi į teismą. Be to, teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, nes rėmėsi liudytojų, kurie nieko nežinojo apie faktines aplinkybes, parodymais.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi atnaujino procesą šioje byloje.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimu suinteresuoto asmens Z. Z. prašymą atmetė, pakeitė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimą ir jį keičiantį Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. birželio 18 d. sprendimą bei Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. liepos 30 d. nutartį dalyje dėl termino atnaujinimo ir ją išdėstė taip: „atnaujinti pareiškėjai S. S. įstatymų nustatytą terminą pateikti Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus (teismo sprendimą) ir giminystės ryšį su V. K. patvirtinančius dokumentus nuosavybės teisių atkūrimo į V. K. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemės sklypą Vilniaus( - ), byloje“. Likusioje dalyje sprendimą paliko nepakeistą.

11Teismas remdamasis Lietuvos centrinio valstybės archyvo duomenimis, Vilniaus apskrities archyvo pažyma, 1936-1938 metų notarinių aktų registracijos knyga, suinteresuotų asmenų parodymais padarė išvadą, jog iš 1937 m. notaro įrašo akivaizdu, jog K. buvo išsinuomojęs bent jau 1,197 ha iš A. S., todėl akivaizdu, jog V. K. turėjo naudotis ne mažiau kaip dviem žemės sklypais. Teismas sprendė, jog suinteresuotų asmenų teiginiai, kad 3,9803 ha yra įskaityta V. K. turėtos 2 dešimtinės nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Viena dešimtinė lygi 1,0925 ha. Tuomet dvi dešimtinės turėtų būti 2,185 ha, pridėjus 1,1197 ha išsinuomotus iš A. S. gautųsi, kad V. K. turėtų 3,382 ha žemės. Tačiau byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad V. S. valdė kaip savo ūkį 4,1 ha žemės ir, kaip jau nustatyta, buvo du žemės sklypai. Teismo nuomone, vertinti, kad skaičiai panašūs negalima, nes paklaida yra beveik vienas hektaras, t. y. paklaida yra aiškiai per didelė, kad būtų galima suklysti ir yra objektyvių įrodymų, jog V. K. naudojosi ne vienu, o bent dviem žemės sklypais. Teismas sprendė, kad labiau tikėtina nei netikėtina, jog V. K. turėjo ir valdė 3,9803 ha žemės iki 1940 metų nacionalizacijos.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

13Suinteresuotas asmuo Z. Z. apeliaciniu skundu prašo priimti naują sprendimą byloje ir pareiškėjos S. S. prašymą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 3,9803 ha žemės ( - ) pagal dabartinį administracinį suskirstymą ( - ), atmesti. Skundą grindžia tokiais argumentais:

141. 1948 m. spalio 20 d. ( - ) kaimo žemės apskaitos žiniaraštyje įrašytas žemės naudotojas V. K., turėjęs 4,1 ha žemės. Daugelis ( - ) kaimo senbuvių teigia, kad V. K. niekada neturėjo savo žemės – jis buvo kelių priežiūros tarnautojas, o ne ūkininkas.

152. 1948 metų žiniaraštyje V. K. sutuoktinė V. K. nepaminėta, taigi tikėtina, jog jos paveldėta žemė priskirta šeimos galvai – vyrui. Byloje yra duomenys, kad V. K. 1937 m. gegužės 10 d. išsinuomojo 30 metų iš A. S. 1197 kv.m žemės. Taigi tikėtina, kad iki nacionalizacijos V. K. valdė įvairiais pagrindais 3197 kv.m žemės. Nėra jokių duomenų apie galimai buvusius sandorius dėl žemės nuosavybės perleidimo, todėl nustatyti juridinį faktą, jog V. K. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė 3,9803 ha žemės, nėra pagrindo.

163. Nors teismas juridinę reikšmę turintį faktą nustatė remdamasis didesnės tikimybės principu, tačiau neatsižvelgė į faktą, jog V. K. 1197 kv.m žemės nepriklausė nuosavybės teise.

17Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, tinkamai ir visapusiškai analizavo pateiktuose rašytiniuose įrodymuose nurodytus duomenis ir jų įtaką juridinę reikšmė turinčio fakto nustatymui; objektyviai įvertino šalių bei liudytojų paaiškinimus bei rašytinius dokumentus, visapusiškai išsiaiškino bylos aplinkybes.

18Pareiškėja S. S., suinteresuoti asmenys J. S. ir T. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Paaiškina, kad faktą, jog V. K. iki nacionalizacijos turėjo 3,9803 ha žemės sklypą patvirtina 2007 m. gegužės 23 d. Vilniaus apskrities archyvo pažyma Nr. (8.12)-V5-2158, kuri remiantis poįstatyminiais aktais (1993 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 407) bei kasacinio teismo praktika yra priskiriama prie žemės valdymą nuosavybės teise patvirtinančių papildomų įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2005). Aplinkybes, kuriomis žemę įgijo bei valdė V. K., nurodė suinteresuoti asmenys J. S. bei T. K.. Aplinkybes, susijusias su V. K. įgyta žeme, paliudijo liudytojas F. O.. V. K. valdė 4,1 ha žemės, iš kurių 1197 kv.m buvo valdoma nuomos teisėmis, todėl nuosavybė teise valdoma žemės dalis buvo lygi 3,9803 ha. Suinteresuotas asmuo klaidingai nurodo, kad nuosavybės teise valdomos žemės kiekis turėtų būti 3197 kv.m. Suinteresuotiems asmenims negali būti žinoma, kokiu teisiniu pagrindu V. K. valdė žemės sklypą, kadangi jie apskritai nurodė, jog jis žemės neturėjo.

19Suinteresuoti asmenys V. Z., R. S., V. S., G. V., E. V., V. V., S. V., A. K., I. S., S. S., J. S., H. B., K. B., K. B., J. G., A. Z., E. B., M. S., K. Z., A. G., V. S., V. R., V. M., V. V. S., J. K., G. T., Č. G., F. S., A. S., J. K., R. D., J. L., M. K., K. K., G. G., V. K., M. S., G. S., V. J., V. A., M. V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą tenkinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos S. S. prašymą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą atmesti. Paaiškina, kad suinteresuotų asmenų tėvai yra pasakoję, kad V. K. niekada neturėjo savo žemės – jis nebuvo ūkininkas, nes dirbo kelio tarnyboje. Tenkinti pareiškėjos prašymą nebuvo pagrindo, nes negalima nustatyti, kokiu pagrindu V. K. žemę valdė iki nacionalizacijos.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

21Apeliacinis skundas iš dalies patenkinamas.

22Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje iš dalies netinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas (CPK 176, 185 str.), o būtent šie teisės taikymo (aiškinimo) aspektai sudaro apeliacijos dalyką; netinkamas įrodymų vertinimas sudaro pagrindą iš dalies pakeisti skundžiamą sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

23Po proceso atnaujinimo nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl V. K. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos žemės kiekio. Įtraukta į bylos nagrinėjimą po proceso atnaujinimo suinteresuotu asmeniu Z. Z. ir kiti pretendentai į nuosavybės teisės į žemę buvusiame rėžiniame ( - ) kaime atkūrimą prašo pareiškimą atmesti, nes V. K., į kurio nuosavybės teisės atkūrimą pretenduoja pareiškėjos S. S., J. S., T. K. buvo kilęs iš Baltarusijos, neturėjo žemės ( - ) kaime, paveldėti negalėjo, jokių duomenų apie žemės pirkimą byloje nėra. Pareiškėjos bylos nagrinėjimo metu nuosekliai aiškino, kad V. K., atvykęs iš Baltarusijos, vedė V. S. ir įsigijo apie keturis hektarus žemės iš žmonos dėdės A. S. 1938-1939 m.; pareiškėjos rėmėsi 2007 m. gegužės 23 d. Vilniaus apskrities archyvo pažyma Nr. (8.12)-V5-2158 bei liudytojo F. O. parodymais.

24Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis nagrinėjamoje byloje; teismas pagrįstai įvertino 2007 m. gegužės 23 d. Vilniaus apskrities archyvo pažymą Nr. (8.12)-V5-2158 kaip rašytinį įrodymą apie V. K. žemės valdymą nuosavybės teise iki nacionalizacijos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2005), tačiau sutinka su apeliantų teiginiais, kad į V. K. valdytą žemę buvo įskaityta ir jo žmonos V. K. (S.) paveldėta žemė. Teismas atmetė šį argumentą, kaip neįrodytą (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad įrodinėjimas juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose yra specifinis, įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, neišvengiamai daromos prielaidos. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-98/2009, 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009). Teisėjų kolegijos vertinimu, nors tiesioginių įrodymų, kad į V. K. valdytą žemę, apskaitytą 1948 m. žiniaraštyje, buvo įskaityta ir jo žmonos V. K. (S.) paveldėta žemė, nėra, tačiau nagrinėjamos bylos aplinkybės leidžia tai konstatuoti, vadovaujantis didesnės tikimybės principu.

252007 m. gegužės 23 d. Vilniaus apskrities archyvo pažymoje Nr. (8.12)-V5-2158 nurodyta, kad 1948 m. spalio 20 d. ( - ) kaimo žemės apskaitos žiniaraštyje įrašytas žemės naudotojas V. K., turėjęs 4,1 žemės (b.l. 31, t.1). V. K. sutuoktinė V. K. (S.) paveldėjo po tėvo ir motinos mirties 1926 m. 2 dešimtinės žemės; šis faktas nustatytas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-09-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-477-820/2010 ir nagrinėjamoje byloje neginčijamas. Pažymėtina, kad duomenų apie V. K. (S.) žemės valdymą nuosavybės teise atskirai nuo motinos ar vyro nuo paveldėjimo 1926 m. nėra, 1948 m. žiniaraštyje V. K. taip pat nepaminėta, taigi remiantis didesnės tikimybės principu V. K. paveldėta žemė buvo 1948 m. žemės apskaitos žiniaraštyje įskaityta į šeimos galvos V. K. valdytą žemę, t. y. labiau tikėtina, kad V. K. nuosavybės teise valdė 1,7953 ha žemės (3,9803 ha – 2,185 ha (2 deš.)).

26Pagal Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tik įrodžius nuosavybės teisės atsiradimo pagrindą, galima nustatyti nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-01-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2003), tačiau teisėjų kolegija nesutinka su apeliantų argumentu, kad byloje pareiškėjos nepateikė jokių duomenų apie žemės įsigijimo pagrindą.

27Pareiškėjos bylos nagrinėjimo metu nuosekliai aiškino, kad V. K. atvyko iš Baltarusijos, vedė V. S. ir įsigijo apie keturis hektarus žemės iš žmonos dėdės A. S. 1938-1939 m. (b.l. 74, 105, t.1). Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2002-06-27 pažymėjimo Nr. T-1478-K duomenimis V. K. 1937 m. gegužės 10 d. išsinuomojo 30 metų iš A. S. turimo apie 2 ha ploto žemės sklypo ( - ) kaime 1197 kv.m žemės (b.l. 71, t.1); t. y. rašytiniai įrodymai patvirtina faktą, kad A. S. turėjo apie 2 ha žemės nuosavybės teise. Vertinant pareiškėjų paaiškinimus, liudytojo F. O. parodymus ir 2007 m. gegužės 23 d. Vilniaus apskrities archyvo pažymos Nr. (8.12)-V5-2158 duomenis apie V. K. valdytą žemę 1948 m. visumoje, teisėjų kolegija daro išvadą, V. K. 1938-1939 m. įsigijo iš A. S. 1,7953 ha žemės. Faktas, kad 1937 m. jis nuomavo dalį A. S. žemės sklypo, vėlesnio šios žemės pirkimo didelės tikimybės nepaneigia.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

29Pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir ją išdėstyti taip: Suinteresuoto asmens Z. Z. prašymą iš dalies tenkinti: nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 1,7953 ha dešimtines žemės ( - ). Likusioje dalyje sprendimą teismas palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008 m. sausio 28 d. sprendimu nustatė... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, atnaujinęs procesą ir jį įtraukęs S.... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. liepos 30 d. nutartimi buvo... 7. Suinteresuotas asmuo Z. Z. pateikė prašymą atnaujinti procesą šioje... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimu... 11. Teismas remdamasis Lietuvos centrinio valstybės archyvo duomenimis, Vilniaus... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 13. Suinteresuotas asmuo Z. Z. apeliaciniu skundu prašo priimti naują sprendimą... 14. 1. 1948 m. spalio 20 d. ( - ) kaimo žemės apskaitos žiniaraštyje įrašytas... 15. 2. 1948 metų žiniaraštyje V. K. sutuoktinė V. K. nepaminėta, taigi... 16. 3. Nors teismas juridinę reikšmę turintį faktą nustatė remdamasis... 17. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 18. Pareiškėja S. S., suinteresuoti asmenys J. S. ir T. K. atsiliepimu į... 19. Suinteresuoti asmenys V. Z., R. S., V. S., G. V., E. V., V. V., S. V., A. K.,... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 21. Apeliacinis skundas iš dalies patenkinamas.... 22. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 23. Po proceso atnaujinimo nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl V. K. iki 1940... 24. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo... 25. 2007 m. gegužės 23 d. Vilniaus apskrities archyvo pažymoje Nr.... 26. Pagal Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tik įrodžius nuosavybės... 27. Pareiškėjos bylos nagrinėjimo metu nuosekliai aiškino, kad V. K. atvyko iš... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 29. Pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimą...