Byla e2-1282-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje atsakovės pusėje – uždaroji akcinė bendrovė „Eltirema“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 6 d. nutarties dėl civilinės bylos nutraukimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Litgrid“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje atsakovės pusėje – uždaroji akcinė bendrovė „Eltirema“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Irdaiva“ 2018-03-07 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Litgrid“ sprendimą dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties sudarymo. Ieškinyje nurodoma, jog perkantysis subjektas AB „Litgird“ vykdo viešąjį pirkimą – atvirąjį konkursą „Infrastruktūros priežiūros centro Utenos regiono 330 – 110 kV įtampos oro linijų eksploatacijos darbai“ (toliau – Konkursas). Ieškovė UAB „Irdaiva“ (su JVS partneriu UAB „Litenergoservis“) Konkurso dalyvių 2018 m. sausio 29 d. pasiūlymų eilėje užėmė antrąją vietą. Ieškovė nurodė kad perkančiosios organizacijos sprendimas dėl trečiojo asmens UAB „Eltirema“ paskelbimo Konkurso laimėtoja yra neteisėtas, nepagrįstas, priimtas pažeidžiant fundamentalųjį viešųjų pirkimų skaidrumo principą, todėl turi būti panaikintas.
 2. Atsakovė AB „Litgrid“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškinio reikalavimai niekuo nesusiję su ieškinio pagrindais, kadangi tam tikros trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlymo konfidencialios informacijos nesuteikimas ieškovei niekaip nelėmė ir nėra susijęs su ieškovės ginčijamais atsakovės sprendimais dėl trečiojo asmens UAB „Eltirema“ paskelbimo pirkimo laimėtoja ir pirkimo sutarties su UAB „Eltirema“ sudarymo bei su šių sprendimų teisėtumu. Taip pat atsakovė prašė civilinę bylą nutraukti. Nurodė, kad ieškovė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4232 straipsnio reikalavimus dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, nes ikiteismine tvarka neginčijo atsakovės sprendimo dėl trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu dėl tariamo trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams ir dėl praleistų terminų šia tvarka pasinaudoti nebegalima.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Eltirema“ atsiliepime į ieškinį prašė civilinę bylą nutraukti ieškovei nesilaikius nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, kai nebegalima šia tvarka pasinaudoti arba ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog ieškovės pretenzijoje, pareikštoje perkančiajai organizacijai privaloma ikiteismine tvarka, nebuvo keliamas reikalavimas dėl Konkurso rezultatų panaikinimo dėl trečiojo asmens (jo pasitelkto subtiekėjo) atitikties/neatitikties kvalifikaciniams reikalavimams, t.y. ieškinyje formuluojamas visai kitas materialusis ieškinio reikalavimas. Nors ieškinyje keliami ir pretenzijoje atsakovei nurodyti argumentai dėl tariamai nepagrįsto ieškovės teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialiais duomenimis ribojimo, tačiau jie nesusiejami nei su ieškinio materialiuoju reikalavimu – panaikinti Konkurso rezultatus, nei su šio reikalavimo pagrindu – tariama trečiojo asmens neatitiktimi kvalifikaciniams reikalavimams, o sutampantis pretenzijos ir ieškinio pagrindas – tariami ieškovės teisių pažeidimai neleidžiant susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialiai informacija formuluojami tik kaip procesiniai prašymai, adresuoti teismui, o ne materialieji reikalavimai, keliami atsakovei.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018-06-06 nutartimi civilinę bylą nutraukė, priteisė iš ieškovės UAB „Irdaiva“ trečiojo asmens UAB „Eltirema“ naudai 1 950 Eur bylinėjimosi išlaidas.
 2. Teismas nustatė, kad įvertinus pretenzijos turinį, matyti, jog joje nebuvo nurodyta jokių aplinkybių ir prielaidų dėl perkančiosios organizacijos 2018-01-29 sprendimo neteisėtumo, dėl trečiojo asmens neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad ieškovė pareiškė atsakovei pretenziją, kuri nebuvo susieta su tikslu ginčyti būtent atsakovės 2018-01-29 sprendimą. Iš pretenzijos turinio matyti, kad ieškovė nesutiko su perkančiosios organizacijos sprendimais (2018-02-09, 2018-02-13 leisti susipažinti tik su nekonfidencialia trečiojo asmens pasiūlymo dalimi). Šią išvadą patvirtina pretenzijoje aiškiai ir vienareikšmiai išdėstyta ieškovės pozicija, kad ji kelia reikalavimą pateikti nurodytą informaciją. Atsakovė ikiteismine tvarka nenagrinėjo jokių aplinkybių dėl 2018-01-29 sprendimo teisėtumo, juolab kad jau buvo pasibaigęs VPĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas pretenzijos pateikimo terminas šiam spendimui apskųsti. Taigi, ieškovė ikiteismine tvarka siekė ginti savo subjektinę teisę susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymu, o ne nuginčyti atsakovės sprendimą dėl viešojo konkurso rezultatų.
 4. Aplinkybę, kad ieškovė pretenzijoje taip pat prašė nesudaryti sutarties su trečiuoju asmeniu teismas vertino kaip procesinio pobūdžio prašymą, susijusį su kitu jos prašymu – sustabdyti pirkimo procedūras, juolab ieškovė nenurodė pretenzijoje jokių faktinių aplinkybių dėl perkančiosios organizacijos 2018-01-29 sprendimo neteisėtumo.
 5. Taip pat teismas nurodė, kad ieškinyje ieškovė nurodė naujas aplinkybes, kurios nebuvo nurodytos pretenzijoje, t.y. kadangi atsakovė ir trečiasis asmuo slepia ar net nepateikė savo pasiūlyme informacijos apie subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą (subrangovo EBVPD, deklaracijos, valstybinių institucijų išduotų pažymų), trečiojo asmens kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų. Duomenų, patvirtinančių, jog šiuo pagrindu ieškovė negalėjo ginčyti atsakovės 2018-01-29 sprendimo išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka, byloje nėra. Pažymėtina, kad ieškovė ieškinyje akcentavo, jog jos materialus ieškinio reikalavimas yra 2018-01-29 atsakovės sprendimo panaikinimas, o prašymas išreikalauti iš atsakovės į bylą jo nurodytus rašytinius įrodymus, yra procesinio pobūdžio.
 6. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovė nesilaikė privalomos išankstinės sprendimo ne teisme tvarkos ginčijant atsakovės 2018-01-29 sprendimą ir šia tvarka nebegalima pasinaudoti. Taip pat teismas vertino, kad šalių procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti dėl pažeidimo akivaizdumo ir teismo pareigos veikti ex officio (savo iniciatyva), kaip teigė ieškovė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „Irdaiva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-06-06 nutartį ir perduoti šią bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Galimai netikslus ieškinio reikalavimų suformulavimas negali būti teisėta bylos nutraukimo priežastimi. Net ir nustatęs, kad ieškovė netiksliai suformulavo ieškinio reikalavimus, teismas privalėjo taikyti ieškinio procesinių trūkumų pašalinimo institutą ir nustatyti ieškovei terminą pašalinti tikrus ar tariamus procesinius trūkumus – suformuluoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) atitinkančius ieškinio reikalavimus.
  2. Pretenzijos reikalavimas nesudaryti sutarties su Konkurso laimėtoju savo esme ir turiniu yra absoliučiai tapatus ieškinio reikalavimui – panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties su UAB „Eltirema“ sudarymo. Ieškovė tinkamai laikėsi ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, o pretenzijos esmė (turinys) ir ieškinio reikalavimai yra absoliučiai pagrįsti, teisėti ir tapatūs.
  3. Nepriklausomai nuo tikslių ieškinio ir pretenzijos reikalavimų formuluočių, teismui konstatavus perkančiosios organizacijos veiksmuose skaidrumo principo pažeidimą, teismas turi teisę ir pareigą ex officio panaikinti atsakovės neteisėtus sprendimus.
 2. Atsakovė AB „Litgrid“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2018-06-06 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Ieškinyje keliami reikalavimai, kurie nebuvo keliami ikiteisminėje ginčo sprendimo procedūroje (t. y. ieškovės pateiktoje pretenzijoje). Ieškinyje reikalaujama panaikinti atsakovės sprendimą dėl pirkimo laimėtojos paskelbimo ir pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymo. Ieškovė 2018-02-19 pretenzijoje reikalavo išviešinti trečiojo asmens UAB „Eltirema“ ir jo subrangovo UAB „Holo projects“ pasiūlymo ir pasiūlymo paaiškinimų dokumentus, susijusius su trečiojo asmens ir jo subrangovo kvalifikacijos įrodymais, be jokių „užtušavimų“ (išskyrus fizinių asmenų asmens kodus, telefonus ir adresus); išviešinti trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlyme nurodytas kainos sudėtines dalis; nesudaryti sutarties su UAB „Eltirema“ tol, kol nebus išviešinta ir įvertinta aukščiau nurodyta informacija. Pretenzijoje nebuvo nurodyta jokių aplinkybių arba prielaidų dėl atsakovės sprendimo dėl pirkimo laimėtojos paskelbimo ir pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymo neteisėtumo, dėl trečiojo asmens neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Aplinkybė, kad ieškovė pretenzijoje taip pat prašė nesudaryti sutarties su trečiuoju asmeniu vertinama kaip procesinio pobūdžio prašymas, susijęs su kitu jos prašymu – sustabdyti pirkimo procedūras, juolab kad ieškovė nenurodė jokių faktinių aplinkybių dėl atsakovės 2018-01-29 sprendimo neteisėtumo.
  2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-05-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-248/2018 pažymėjo, kad jei tiekėjas dėl nesupažindinimo su kito dalyvio pasiūlymu gali teisėtai pateikti pretenziją, tuo pačiu pagrindu jis gali kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus ir teisme. Ieškinys pateikiamas teismui iš esmės todėl, kad ieškovės reikalavimai nebuvo patenkinti ikiteisminėje ginčo stadijoje. Atsižvelgdama į nurodytą teisminę praktiką, ieškovė galėjo pareikšti savarankišką materialųjį reikalavimą įpareigoti atsakovę supažindinti su trečiojo asmens UAB „Eltirema“ pasiūlymu. Nagrinėjamu atveju ieškovė ginčijo atsakovės sprendimą dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymo, kuris nebuvo kvestionuojamas pretenzijoje.
  3. Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovė nepagrįstai ir neteisėtai įslaptino nekonfidencialią informaciją, yra deklaratyvūs ir neatitinkantys faktinių aplinkybių. Atsakovė ir trečiasis asmuo visus dokumentus, susijusius su trečiojo asmens pasiūlymo dalies konfidencialumu ir trečiojo asmens atitikimu pirkimo dokumentų kvalifikacijos reikalavimams pateikė teismui, kuris galėjo įsitikinti atsakovės veiksmų teisėtumu bei trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktimi pirkimo dokumentų reikalavimams. Be to, ieškovė nepareiškė teismui jokio materialaus reikalavimo, susijusio su trečiojo asmens pasiūlymo išviešinimu.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Eltirema“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2018-06-06 nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš ieškovės trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Ieškovė ieškiniu siekė panaikinti pirkimo rezultatus, o pretenzijoje tik siekė susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu. Šias aplinkybes patvirtina tai, kad ieškovė ieškinyje nurodė visiškai naujus, lyginant su pretenzija, reikalavimo pagrindus, t. y. ieškinyje nurodė tariamą trečiojo asmens neatitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, o pretenzijoje tokio pobūdžio argumentai nebuvo keliami.
  2. Nors ieškovė ieškinyje iš tiesų kėlė atitinkamus ir pretenzijoje atsakovei nurodytus argumentus dėl tariamai nepagrįstos jos teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialiais duomenimis ribojimo, tačiau pastarųjų argumentų nesusiejo nei su ieškinio materialiuoju reikalavimu – panaikinti Konkurso rezultatus, nei su šio reikalavimo pagrindu – tariama trečiojo asmens neatitiktimi kvalifikaciniams reikalavimams, o sutampantį pretenzijos ir ieškinio pagrindą – tariamus jos teisės pažeidimus, neleidžiant susipažinti su trečiojo asmens konfidencialia informacija – formulavo tik kaip procesinį prašymą, adresuotą teismui, o ne materialųjį reikalavimą, keliamą atsakovei.
  3. Vienas iš esminių reikalavimų, keliamų ieškovei – pretenzijos ir ieškinyje nurodytų aplinkybių sutaptis galimų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų atžvilgiu. Jei tiekėjas dėl nesupažindinimo su kito dalyvio pasiūlymu gali teisėtai pateikti pretenziją, tuo pačiu pagrindu jis gali kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus ir teisme. Nors tiekėjų teisė susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iš tiesų turi procedūrinio elemento pažymių, tačiau, siekiant apginti šios teisės įgyvendinimą, pareikšto reikalavimo pobūdis dėl to nelaikytinas išimtinai procesiniu ir atskirai (savarankiškai) neginamu.
  4. Net ir teismui pripažinus (nors toks reikalavimas ieškinyje nekeliamas), kad atsakovė nepagrįstai tam tikrą informaciją pripažino konfidencialia, tai nereiškia, kad trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, todėl šiuo (ieškinyje pareikšto materialiojo reikalavimo) aspektu nėra ir negali būti konstatuojamas atsakovės galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumas, kuris galėtų būti konstatuotas tik tuo atveju, jei be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimo būtų aišku, kad atsakovė prašomu panaikinti 2018-01-29 perkančiosios organizacijos sprendimu dėl Konkurso rezultatų pripažino jo laimėtoju trečiąjį asmenį, nors jis aiškiai neatitiko kvalifikacinių reikalavimų.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2018-06-06 nutartis paliktina nepakeista.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 3. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria civilinė byla nutraukta CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

12Dėl civilinės bylos nutraukimo pagrįstumo

 1. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė 2017-09-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje vykdė infrastruktūros priežiūros centro Utenos regiono 330-110 kv įtampos oro linijų eksploatavimo darbų pirkimą atviro Konkurso būdu. Pasiūlymus pirkimui pateikė keturi tiekėjai, apeliantės pasiūlymas 2018-01-29 perkančiosios organizacijos sprendimu buvo pripažintas antruoju. Apeliantė 2018-02-19 pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai, kurioje reikalavimo nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūras, išviešinti nurodytą informaciją, susijusią su Konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu bei nesudaryti sutarties su Konkursą laimėjusiu subjektu UAB „Eltirema“ tol, kol nebus išviešinta ir įvertinta nurodyta informacija. Perkančioji organizacija 2018-02-27 nurodė apeliantei, kad pretenziją atmeta ir informavo, jog tęsia pirkimo procedūras.
 2. Apeliante, nesutikdama su atsakymu į pretenziją, 2018-03-07 pateikė ieškinį, kuriame prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2018 m. sausio 29 d. sprendimą dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties su UAB „Eltirema“ sudarymo. Taip pat ieškovė ieškinyje prašė išreikalauti iš atsakovės: 1) pateikti į bylą visus UAB „Eltirema“ ir subrangovo UAB „Holo projects“ pasiūlymo ir pasiūlymo paaiškinimų dokumentus, susijusius su UAB „Eltirema“ ir subtiekėjo UAB „Holo projects“ kvalifikacijos įrodymais, be jokių „užtušavimų“ (išskyrus fizinių asmenų asmens kodus, telefonus ir adresus); 2) UAB „Eltirema“ pasiūlyme nurodytas pasiūlytos kainos sudėtines dalis.
 3. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas civilinės bylos nutraukimo pagrįstumo klausimą, nepagrįstai vadovavosi VPĮ redakcija, galiojusia iki 2017-07-01, kadangi nagrinėjamu atveju taikytina VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2017-07-01 iki 2017-12-31.
 4. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad apeliantė kreipėsi į teismą su ieškiniu, pareikšdama kitą reikalavimą, nei nurodytas pretenzijoje, tai yra apeliantė ginčija perkančiosios organizacijos 2018 m. sausio 29 d. sprendimą dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties sudarymo. Su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka.
 5. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau ši teisė turi būti įgyvendinama laikantis įstatymų nustatytos tvarkos. Pateiktas ieškinys turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, nustatytus šių dokumentų formai ir turiniui bei specialiuosius ieškinio turiniui nustatytus reikalavimus (CPK 111-115, 135 straipsniai).
 6. Apeliantė pateiktu ieškiniu teismui kvestionavo perkančiosios organizacijos 2018 m. sausio 29 d. sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymo eilės nustatymo, tačiau tokių argumentų, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, nenurodė 2018 m. vasario 29 d. pretenzijoje perkančiajai organizacijai. Lietuvoje įtvirtinta perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia, turi perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją (VPĮ 101 straipsnio 3 dalis). Pretenzija turi būti pateikta per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 7. Šios teisių gynimo stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Kasacinio teismo ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarba, inter alia (be kita ko), dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2015-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).
 8. Aktualiausioje kasacinio teismo praktikoje taip pat yra nurodoma, kad CPK 4233 straipsnio 2, 3 dalyse įtvirtinti apribojimai tiekėjams teisme reikšti reikalavimus, kurie nebuvo keliami ikiteisminėje ginčo sprendimo procedūroje bei ieškinį grįsti naujomis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pretenzijoje perkančiajai organizacijai, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų tiekėjas negalėjo kelti ar šių aplinkybių negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Kasacinio teismo praktikoje dar iki nurodyto teisinio reglamentavimo įtvirtinimo CPK ne kartą pasisakyta, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo iškelti pretenzijoje ir buvo perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018 ir šioje nutartyje nurodyta teisminė praktika).
 9. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliantės 2018 m. vasario 19 d. pretenzijos perkančiajai organizacijai turinį, konstatuoja, kad apeliantės pretenzijos pagrindas iš esmės susijęs tik su UAB „Eltirema“ pasiūlymo išviešinimu. Taip pat pretenzijoje nurodomas reikalavimas nesudaryti sutarties su UAB „Eltirema“ tol, kol nebus išviešinta informacija. Apeliantės 2018 m. vasario 19 d. pretenzijoje perkančiajai organizacijai nebuvo nurodoma jokių (net minimalių) apeliantės nesutikimo argumentų dėl perkančiosios organizacijos 2018 m. sausio 19 d. sprendimo dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo, kurį prašoma panaikinti ieškinyje. Tokiu atveju laikytina, kad pretenzijos ir ieškinio pagrindas bei dalykas nesutampa, kadangi pretenzija grindžiama tik aplinkybėmis dėl informacijos konfidencialumo, o ieškinyje taip pat nurodomos aplinkybės dėl pačios pirkimo procedūros neteisėtumo, siekiant panaikinti perkančiosios organizacijos 2018 m. sausio 29 d. sprendimą, kurios nebuvo kvestionuojamos apeliantės 2018 m. vasario 19 d. pretenzijoje perkančiajai organizacijai. Tokiu atveju laikytini nepagrįstais atskirojo skundo argumentai, kad pretenzijos reikalavimas nesudaryti sutarties su Konkurso laimėtoju savo esme ir turiniu yra tapatus ieškinio reikalavimui – panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties su UAB „Eltirema“ sudarymo.
 10. Šiuo aspektu sutiktina su trečiojo asmens atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad nors ieškovė ieškinyje iš tiesų kėlė atitinkamus ir pretenzijoje atsakovei nurodytus argumentus dėl tariamai nepagrįstos jos teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialiais duomenimis ribojimo, tačiau pastarųjų argumentų nesusiejo nei su ieškinio materialiuoju reikalavimu – panaikinti Konkurso rezultatus, nei su šio reikalavimo pagrindu – tariama trečiojo asmens neatitiktimi kvalifikaciniams reikalavimams.
 11. Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, kad nors pats procesinio pobūdžio apeliantės prašymas dėl susipažinimo su trečiojo asmens konfidencialiais duomenimis pareikštas tiek pretenzijoje perkančiajai organizacijai, tiek ieškinyje yra ne materialinio pobūdžio reikalavimas ir pats savaime nesukelia teisinių pasekmių. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad apeliantė ne pirmą kartą dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose, yra aktyvi viešųjų pirkimų dalyvė, todėl tikėtina, kad jai buvo žinoma, kad pretenzijos turinys perkančiajai organizacijai privalo atitikti CPK 4233 2 dalies reikalavimams, todėl apeliantė turėjo ir galėjo jau pretenzijoje pareikšti reikalavimus perkančiajai organizacijai tokius, kaip ieškinyje. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. birželio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-798-381/2018 nurodė, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą Konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie Konkursą informuotas tinkamai. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu Konkursu, jo sąlygomis ir eiga bei operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti sutartį. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto. Toks ribojimas tiesiogiai išplaukia iš įstatymo nuostatų (VPĮ 101, 102 straipsniai).
 12. Kaip jau nurodyta šioje nutartyje anksčiau, kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo iškelti pretenzijoje ir buvo perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad priešingu atveju, pretenzijos paskirtis – išspręsti ikiteismine tvarka tiekėjų ir perkančiosios organizacijos ginčus netektų savo paskirties.
 13. Bylos duomenys patvirtina, kad atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio trūkumų šalinimo nepagrįsti.
 14. Taip pat byloje nenustatyta aplinkybė, kad apeliantė ieškinio reikalavimo – panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties sudarymo negalėjo pareikšti pretenzijos pateikimo metu.
 15. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dėl civilinės bylos sustabdymo, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

 1. Trečiasis asmuo UAB „Eltirema“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti 726 Eur bylinėjimosi išlaidas iš apeliantės už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, pateikė 2018-06-21 PVM sąskaitą faktūrą Serija Nr. P31/18 726 Eur dydžio sumai. Prašomos trečiojo asmens priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.16 papunktyje nustatytus maksimalius jų dydžius, todėl mažintinos iki maksimalios priteistinos sumos už tokių paslaugų suteikimą ir trečiajam asmeniui priteistina iš apeliantės 358,08 Eur (895,20 Eur x 0,4) dydžio maksimali bylinėjimosi išlaidų suma už tokių paslaugų suteikimą (CPK 93 straipsnio 4 dalis, 98 straipsnis).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Eltirema“, juridinio asmens kodas 122790181, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“, juridinio asmens kodas 300122690, 358,08 Eur (tris šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus ir 8 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai