Byla e2-545-180/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių valstybės įmonės „Regitra“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lodvila“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-6852-345/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Sign“ ieškinį atsakovams valstybės įmonei „Regitra“, uždarajai akcinei bendrovei „Lodvila“ ir UTAL Sp.zo.o dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „Baltic Sign“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės VĮ „Regitra“ 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą atmesti pretenziją; įpareigoti atsakovę atmesti tiekėjo UAB „Lodvila“ ir UTAL Sp.zo.o pasiūlymą, pateiktą pirkime dėl valstybinio numerio ženklų, lentelių su valstybiniu numeriu ir hologramos lipdukų įsigijimo (toliau – pirkimas, konkursas); pripažinti nurodyto tiekėjo pasiūlymo pateikimą neteisėtu ir uždrausti perkančiajai organizacijai su juo sudaryti pirkimo sutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo, išskyrus IV objekto dalies, procedūras, įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties.
 3. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė jos, kaip patento savininkės, teisių pažeidimu, siekiu apsaugoti viešąjį interesą bei prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių efektyvumu ir veiksmingumu.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą.
 2. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl atsakovės sprendimų atmesti ieškovės prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, netenkinti pretenzijos.
 3. Įvertinęs pirkimu siekiamų įsigyti prekių pobūdį, teismas sprendė, kad pirkimo procedūrų sustabdymas nepažeis viešojo intereso, nes nėra neabejotino neatidėliotino pagrindo, kuo skubiau užbaigti pirkimą ir įgyti nurodytus darbus, o dėl pirkimo procedūrų sustabdymo kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti jų nestabdant. Tokia išvadą teismas pagrindė aplinkybe, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūros nusikeltų neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Tuo labiau, kad siekiamų įsigyti prekių tiekimas yra užtikrinamas. Priešingu atveju – nestabdant pirkimo procedūrų ir priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą bei panaikinus ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus, turėtų būti sprendžiami klausimai dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo. Be to, nesustabdžius procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, kad pirkimo procedūros bus baigtos, dėl ko ieškovė netektų galimybės dalyvauti pirkime. Taip iš esmės būtų apsunkintas ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas.
 4. Teismas atkreipė dėmesį, kad iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje pirkimu siekiamos įsigyti prekės gali būti tiekiamos sudarius laikinąją viešą sutartį, tokiu būdu nebus pažeisti perkančiosios organizacijos interesai, susiję su jų teisėtais lūkesčiais gauti prekes, užtikrintas viešasis interesas, susijęs su visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir prekių pirkimu.

6III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

7

 1. Atsakovė VĮ „Regitra“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės prašymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Nesutiktina su teismo išvada, kad pirkimo procedūrų sustabdymas nepažeis viešojo intereso. Ieškovė, atsižvelgiant į tai, kad visą Lietuvos Respublikos valstybinio numerio ženklų išdavimo laikotarpį gamino ir teikė bei šiuo metu teikia valstybinių numerių ženklus atsakovei, yra tiesiogiai suinteresuota pirkimo procedūrų sustabdymu, nes dėl užsitęsusio ar sustabdyto pirkimo perkančioji organizacija bus priversta skubiai organizuoti pirkimą ir į neskelbiamas derybas kvieti tik ieškovę, kuri iki šiol gamino ir tiekė ginčo pirkimu siekiamas įsigyti prekes.
 2. 2012 m. sausio 5 d. atsakovė organizavo analogišką pirkimą, kuriame dalyvavo ir ieškovė ir kurios iniciatyva buvo sustabdytos pirkimo procedūros iki ginčo išsprendimo. Ankstesnio pirkimo procedūros buvo baigtos tik 2013 m. spalio 13 d. Ginčo laikotarpiu, siekdama užtikrinti nepertraukiamą transporto priemonių registracijos paslaugos teikimą, atsakovė buvo priversta į derybas kviesti ieškovę, kuri iki tol gamino ir tiekė valstybinio numerio ženklus.
 3. Ieškovė nepagrįstai nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkimo sutartis bus sudaryta su UAB „Lodvila“ ir UTAL Sp.zo.o. Pirkimo procedūros dar tik pradėtos – 2016 m. gruodžio 8 d. įvyko vokų su pasiūlymų techniniais duomenimis (tiekėjų įsipareigojimais) atplėšimo procedūra, o 2016 m. gruodžio 9 d., gavus ieškovės pretenziją, buvo sustabdytos pirkimo procedūros ir todėl dar nebuvo atliktas tiekėjų kvalifikacijos patvirtinančių dokumentų bei pasiūlymų, taikant ekonominio naudingumo kriterijų, vertinimas.
 4. Teismas nepagrįstai neįvertino, kad laikinosios sutartys atliekant neskelbiamas derybas bus sudaromos tik su ieškove, kuri šiuo metu iš esmės neturėdama jokių konkurentų gali pasiūlyti prekių už žymiai didesnę kainą, o atsakovė, siekdama nepertraukiamai užtikrinti valstybinio numerio ženklų išdavimo paslaugų teikimą, būtų priversta šią kainą mokėti.
 1. Atsakovė UAB „Lodvila“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą atmesti, leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas visiškai neįvertino ieškinio prima facie pagrįstumo. Ieškiniu keliami reikalavimai yra akivaizdžiai neteisėti. Visų pirma, yra suėjęs terminas ginčyti pirkimo sąlygas. Pretenziją dėl pirkimo sąlygų ieškovė pateikė praėjus 70 dienų nuo jų paskelbimo. Tariamas poreikis išaiškinti pirkimo sąlygas yra tik ieškovės bandymas apeiti praleistą įstatyme nustatytą viešojo pirkimo sąlygų ginčijimo terminą. Nors pretenzija reikalavo paaiškinti pirkimo sąlygas, iš ieškinio turinio matyti, kad tikrasis ieškovės tikslas yra esminis jų pakeitimas.
 2. Ieškovės reikalavimai dėl pirkimo objekto išskaidymo yra prima facie neteisėti. 2016 m. kovo 25 d. paskelbtos pirkimo sąlygos nustatė, kad pirkimo objektas į dalis neskaidomas ir dalyvis turi pateikti pasiūlymą visam pirkimui. Įvertinusi tokias pirkimo sąlygas, Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) priėjo prie išvados, kad pirkimo objektas yra dirbtinai sustambintas ir privalo būti išskaidytas į atskiras dalis, kad būtų užtikrintos galimybės pirkime dalyvauti didesniam tiekėjui skaičiui. Tai reiškia, kad ieškovė siekia pakeisti pirkimo sąlygas tokiu būdu, kuris VPT jau buvo įvertintas kaip prieštaraujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimams ir neteisėtas.
 3. Ieškovės teiginiai dėl per žemų pirkimo kvalifikacijos reikalavimų ir su tuo susiję ieškinio reikalavimai yra prima facie neteisėti. Ieškovė nutyli, kad įvertinusi 2016 m. kovo 25 d. paskelbtas pirkimo sąlygas, VPT įpareigojo perkančiąją organizaciją sumažinti pirkimo kvalifikacijos reikalavimus, nes juos atitiko tik vienas subjektas – ieškovė. Perkančioji organizacija atsižvelgė į VPT nurodymus ir pašalino diskriminacines bei konkurenciją ribojančias pirkimo sąlygas, tačiau net ir pašalinus jas, pasiūlymus pirkimui pateikė tik ieškovė ir UAB „Lodvila“ kartu su jungtinės veiklos partnere UTAL Sp.zo.o.
 4. Argumentai, kad UAB „Lodvila“ ir jos jungtinės veiklos partnerės pasiūlymas pažeidžia iš ieškovės patento kylančias teises, yra tik subjektyvi ir jokiais argumentais nepagrįsta ieškovės nuomonė. UAB „Lodvila“ ir UTAL Sp.zo.o. pasiūlymą pirkimui pateikė griežtai laikydamiesi standarto reikalavimų. Nei standarte, nei pirkimo sąlygose nėra nustatyta, kad siekdami dalyvauti pirkime, dalyviai turi gauti ieškovės sutikimą. Jei standartas iš tiesų patektų į ieškovės patento ribas, tokia informacija aiškiai būtų deklaruota pirkimo sąlygose arba pačiame standarte.
 5. Jei tam tikro patento naudojimas yra neišvengiamas priimtam standartui įgyvendinti, šie patentai yra vadinami esminiais standartų patentais. Europos Sąjungos teisė draudžia monopolizuoti rinką pasinaudojant iš standartų patentų kylančiomis teisėmis ir įtvirtina: draudimą tokio patento savininkui inicijuoti ginčus dėl patentų teisės pažeidimų ir įgyvendinti patentų teisės gynybos priemones net tais atvejais, kai kiti asmenys naudojasi standartų patentais neturėdami jų savininko sutikimo; draudimą standartų patento savininkui atsisakyti suteikti tokio patento naudojimo licenciją etc.
 6. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą. Teismas neįvertino, kad tikrasis ieškovės inicijuotos bylos tikslas yra monopolinės padėties išlaikymas, kuris skundžiama nutartimi buvo patenkintas. Teismas ignoravo aplinkybę, kad dėl pirkimo procedūrų sustabdymo perkančioji organizacija pirkimo objektą įsigis tik iš ieškovės, kuri šias prekes gamino ir tiekė iki šiol. Tokiu būdu ieškovė išliks vienintele pirkimu siekiamų įsigyti prekių tiekėja ir išvengs bet kokios suinteresuotų asmenų konkurencijos.
 7. 2012 m. ieškovės inicijuoto teisminio proceso metu buvo taikytos analogiškos laikinosios apsaugos priemones. Konkurso procedūrų sustabdymas leido ieškovei neskelbiamų derybų pagrindu išlikti vienintele perkančiosios organizacijos tiekėja daugiau nei 16 mėnesių. Per nurodytą laikotarpį ieškovė pagamino ir pateikė VĮ „Registrų centras“ prekių už 4 205 050 Eur. Šiuo metu vykdomo pirkimo metu dėl procedūrų sustabdymo perkančioji organizacija su ieškove sudarė jau dvi sutartis, kurių vertė 2 413 950 Eur.
 8. Teismui neatlikus preliminaraus ieškinio vertinimo, grėsmė teismo sprendimui negali būti nustatoma. Skundžiama nutartimi buvo visiškai nukrypta nuo teismų praktikoje suformuotos taisyklės, pagal kurią grėsmė galutinio teismo sprendimo įvykdymui neegzistuoja, jei pirkimo sutartis yra tęstinė ir daloma (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1940/2012).
 9. Ieškinys perkančiajai organizacijai buvo pareikštas net nepaskelbus, kokios yra pirkime pateiktų pasiūlymų kainos ir neatlikus pasiūlymų vertinimo. Pirkimui pateiktų pasiūlymų įvertinimas ir pirkimo laimėtojo paskelbimas ir yra tie veiksmai, kurie galėtų realiai pažeisti atitinkamo tiekėjo interesus. Atsižvelgiant į išdėstytą, akivaizdu, kad būtinybė sustabdyti pirkimo procedūras buvo nustatyta formaliai ir neįvertinus, kad ieškovė turėtų visas galimybes savo teises ginti tolimesniuose pirkimo etapuose.
 1. Atsakovė UTAL Sp.zo.o atsiliepime į atskiruosius skundus prašo skundus patenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pirkimo sąlygų teisėtumo klausimą ieškovė kelia tik tose pirkimo dalyse, kuriose UTAL Sp.zo.o ir UAB „Lodvila“ pateikė pasiūlymus, tačiau tokios pačios sąlygos pirkimo daliai, kuriai pastarieji pasiūlymo nepateikė, nekvestionuojamos. Tos pačios pirkimo sąlygos vienu metu negali būti ir teisėtos, ir neteisėtos. Ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovės tikslas yra pašalinti jungtinės veiklos partneres iš pirkimo.
 2. Ginčo pirkimo sąlygos negali būti parengtos tik vienam tiekėjui. Tokią išvadą leidžia daryti ir VPT išvada dėl pirminių šio pirkimo sąlygų. Jeigu standartas būtų apsaugotas ieškovės turimu patentu ir todėl kiti tiekėjai pirkimo reikalavimus atitinkantį pasiūlymą galėtų pateikti tik gavę ieškovės leidimą, VPT neabejotinai būtų įpareigojusi tokias pirkimo sąlygas pašalinti.
 3. Teismas neįvertino tikrųjų ieškovės tikslų šioje byloje, kuriuos savo skunduose akcentavo VĮ „Regitra“ ir UAB „Lodvila“. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas negali suteikti pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime sudaryti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo. Ieškinio prima facie reikalavimai prieštarauja tiek VPĮ, tiek Europos Sąjungos teisės reikalavimams. Ieškovės ieškinys galutiniu teismo sprendimu negalėtų būti patenkintas.
 1. Atsakovė UAB „Lodvila“ atsiliepime į VĮ „Regitra“ atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Skundžiama nutartimi buvo neįvertinta, kad vienintelis ieškovės ieškinio tikslas – konkurentų pašalinimas iš pirkimo.
 2. Pirkimo procedūrų sustabdymas sukelia valstybei neigiamus finansinius padarinius – perkančioji organizacija yra priversta pirkimo objektu esančias prekes įsigyti kainomis, kurias neturėdama jokios konkurencijos, ieškovė nustato vienašališkai.
 3. Teismas neįvertino, kad ginčydama pirkimo sąlygas ir perkančiosios organizacijos sprendimus, ieškovė savo teises įgyvendina ne pagal paskirtį ir tikslus. Teismas neįvertino, kad ieškovės ginčijamos pirkimo sąlygos buvo nustatytos vykdant privalomus VPT įpareigojimus pašalinti sąlygas, kurios pažeidžia VPĮ imperatyvus, todėl ieškovės siekis nustatyti tokias pirkimo sąlygas, kad ji vėl taptų vieninteliu kvalifikacijos reikalavimus atitinkančiu tiekėju, yra neteisėtas ir prima facie nepagrįstas.
 4. Skundžiama nutartimi nebuvo įvertinta, kad ieškinio reikalavimai dėl UAB „Lodvila“ ir UTAL Sp.zo.o pašalinimo iš pirkimo prieštarauja Europos Sąjungos teisei.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirieji skundai tenkinami.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

10Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų prijungimo

 1. Atsakovė UAB „Lodvila“ 2017 m. vasario 21 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui naują rašytinį įrodymą – Standartizacijos departamento 2017 m. vasario 21 d. išvadą; 2017 m. vasario 22 d. – rašytinius paaiškinimus bei Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto 2017 m. vasario 22 d. ekspertizę dėl kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklų pavyzdžių atitikimo standarto LST 1447:2005 reikalavimams. Nurodytais dokumentais atsakovė papildomai grindžia skundo argumentus dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo, prašo prijungti juos prie bylos ir atsisakyti prijungti prie bylos ieškovės teismui pateiktus rašytinius paaiškinimus bei naujus įrodymus.
 2. Ieškovė UAB „Baltic Sign“ 2017 m. vasario 22 d. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus ir naujus įrodymus – 2017 m. vasario 20 d. Valstybinio patentų biuro išvadą, pirmosios instancijos teismui pateiktus procesinius dokumentus – 2017 m. vasario 22 d. prašymą dėl įrodymų prijungimo bei dubliką. Nurodytais dokumentais ieškovė atsikerta į atskirųjų skundų argumentus dėl preliminariai nepagrįstų ieškinio reikalavimų. 2017 m. vasario 23 d. ieškovė pateikė teismui prašymą neprijungti prie bylos atsakovės UAB „Lodvila“ pateiktos Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto 2017 m. vasario 22 d. ekspertizės dėl kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklų pavyzdžių atitikimo standarto LST 1447:2005 reikalavimams.
 3. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pagal CPK 323 straipsnį pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Atsiliepimai į apeliacinį skundą, gauti praleidus nustatytą terminą, grąžinami juos pateikusiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šis terminas atnaujinamas (CPK 318 str. 3 d.) Šios taisyklės taikytinos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).
 4. Ieškovės pateiktus rašytinius paaiškinimus ir kartu su šiuo procesiniu dokumentus pateiktus įrodymus apeliacinės instancijos teismas vertina kaip atsiliepimą į atsakovių atskiruosius skundus, pateiktą praleidus įstatyme nustatytą terminą, todėl šie pavėluotai pateikti procesiniai dokumentai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiais šaliai (CPK 318 str. 3 d., 338 str.). Atsisakytina priimti ir ieškovės po paskirto teismo posėdžio pradžios (2017 m. vasario 23 d. 9 val.) pareikštą (2017 m. vasario 23 d. 11.47 val.) prašymą neprijungti prie bylos atsakovės UAB „Lodvila“ pateikto naujo įrodymo (CPK 7, 17 str.).
 5. Įvertinus atsakovės UAB „Lodvila“ rašytinius paaiškinimus matyti, kad juose iš esmės atkartojami jos skundo argumentai. Atsakovės naujai pateikti įrodymai yra reikšmingi ginčo iš esmės išnagrinėjimui, o ne preliminariam ieškinio reikalavimų pagrįstumo įvertinimui, kuris yra atliekamas sprendžiant ieškinio užtikrinimo priemonių (ne)taikymo klausimą. Atsižvelgiant į išdėstytą, atsisakytina priimti atsakovės UAB „Lodvila“ apeliacinės instancijos teismui pateiktus procesinius dokumentus.

11Dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo

 1. Atsakovė UAB „Lodvila“ 2017 m. vasario 28 d. teismui pateikė prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir prijungti prie bylos Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-197-345/2017, kuriuo buvo atmestas ieškovės UAB „Baltic Sign“ ieškinys.
 2. Įvertinus tai, kad kartu su prašymu dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo atsakovės pateiktas teismo sprendimas yra teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazėje, ir teismas, jei to reikia, gali šia duomenų baze pasinaudoti savarankiškai, ši naują įrodymą atsisakytina priimti. Dėl tokio procesinio sprendimo nėra pagrindo atsakovės prašymo dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo patenkinimui.

12Dėl skundų argumentų

 1. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Įstatymas nustato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 2. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).
 3. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas nevertino preliminaraus ieškinio pagrįstumo ir dėl jo nutartyje nepasisakė. Iš to sprendžiama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiko vienos būtinos sąlygos – preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Be to, iš teismo informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad UAB „Baltic Sing“ ieškinys Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. sprendimu buvo atmestas. Nors paminėtas teismo sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir nurodytą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl ieškinio pagrįstumo, dėl ko nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 4. Viena vertus, atmetus ieškinį pirmosios instancijos teisme, nėra pagrindo spręsti, kad apskundus tokį teismo sprendimą, ieškovės reikalavimų patenkinimo tikimybė neegzistuoja. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismui pagrįstos abejonės dėl ieškovei tikėtinai palankaus teismo sprendimo priėmimo kilo ne tiek dėl teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus bylą iš esmės, bet dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo – faktinio pagrindo bei pateiktų jį pagrindžiančių duomenų (CPK 111, 114, 135, 177 str.). Ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės įrodo, kad apie pirkimą perkančioji organizacija paskelbė 2016 m. kovo 25 d., atitinkamą pirkimo sąlygų pakeitimą atliko 2016 m. rugsėjo 27 d., o ieškovė pirkimo sąlygų teisėtumo įvertinimą inicijavo tik 2016 m. gruodžio 1 d. Preliminariai vertinant nurodytas aplinkybes yra pagrindas daryti prielaidą, kad ieškovė galėjo nesilaikyti ikiteisminės ginčo dėl pirkimo sąlygų nagrinėjimo tvarkos (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.). Be to, ieškiniu UAB „Batlic Sign“ iš esmės ginčija pirkimo objekto išskaidymo į 8 (aštuonias) dalis (pirkimo sąlygų 2.2 p.), kvalifikacijos reikalavimo tiekėjui būti įvykdžius bent vieną sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 2 mln. Eur su PVM, o objektas – metalo gaminių prekyba (pirkimo sąlygų 3.2.8 p.), nors pagal bylos duomenis tokios pirkimo sąlygos buvo nustatytos po to, kai, atlikusi pirminių pirkimo sąlygų įvertinimą, 2016 m. liepos 1 d. sprendimu VPT įpareigojo perkančiąją organizaciją atitinkamai pakeisti pirkimo sąlygas dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimo per 3 (trejus) metus iki pasiūlymo pateikimo dienos būti tinkamai įvykdžiusiam bent 1 (vieną) ne mažesnę kaip 3,5 mln. Eur su PVM sutartį, kurios objektas – transporto priemonių valstybinio numerio ženklų gamyba ir prekyba, dėl pirkimo objekto neskaidymo. Nurodytame sprendime VPT konstatavo, kad paminėtomis sąlygomis perkančioji organizacija nustatė itin aukštus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, nepagrįstai apribojo jų konkurenciją, pažeidė VPĮ reikalavimus. Preliminarus tokių duomenų vertinimas neleidžia spręsti apie ieškovės ginčijamų pirkimo sąlygų neteisėtumą.
 5. Preliminaraus pagrįstumo stokoja ir ieškinio argumentai, kad UAB „Lodvila“ ir UTAL Sp.zo.o, pateikusios pasiūlymą pirkime, pažeidė jos (ieškovės) turimu patentu užtikrintas išskirtines teises į valstybinį ženklą ir jo gamybos būdą pagal pirkimo sąlygas, ieškinio reikalavimai atmesti UAB „Lodvila“ ir UTAL Sp.zo.o pasiūlymą bei uždrausti perkančiajai organizacijai sudaryti su šiuo tiekėju pirkimo sutartį. Pirma, ginčo pirkimo sąlygos nenustatė reikalavimo pirkimo dalyviams, norintiems pateikti pasiūlymą pirkime, gauti ieškovės sutikimą. Antra, ieškinys buvo pareikštas nepriėmus atitinkamo perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tiekėjų pasiūlymų, taip pat ir kvalifikacijos, atitikimo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, įvertinimo. Nesant nurodyto perkančiosios organizacijos sprendimo ir ieškovei nepateikus objektyvių duomenų, kad nurodyto tiekėjo pasiūlymas pažeidžia jos patentu apsaugotas teises, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pirma facie spręsti apie ieškinio pareiškimo metu egzistavusį ieškovės teisėtų interesų pažeidimą.
 6. Nenustačius vienos iš būtinų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, prašymas stabdyti pirkimo procedūras negalėjo būti patenkintas. Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Ji naikinama ir ieškovės UAB „Baltic Sign“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai netenka teisinės reikšmės ir dėl jų nepasisakoma.
 7. Apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo momento (CPK 331 str. 6 d., 338 str.). Įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas yra vykdytinas (CPK 281 str. 302 str.), todėl atmestinas atsakovės UAB „Lodvila“ prašymas leisti skubiai vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

13Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės UAB „Baltic Sign“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai