Byla 2-25938-566/2017
Dėl administravimo išlaidų priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Sveikas namas“ ieškinį atsakovui A. P. dėl administravimo išlaidų priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-06-21 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Sveikas namas“. BUAB „Sveikas namas“ bankroto administratoriumi 2016-09-15 Vilniaus apygardos teismo nutartimi paskirtas ieškovo atstovas UAB „Talismanas LT“. Nurodo, jog UAB „Sveikas namas“ nemoki tapo dar 2008 metais, tačiau į teismą dėl bankroto bylos UAB „Sveikas namas“ iškėlimo atsakovas A. P. (buvęs BUAB „Sveikas namas“ vadovas) nesikreipė. Nurodo, jog iškėlus BUAB „Sveikas namas“ bankroto bylą, įmonė jokio turto neturėjo, administravimo išlaidos nepadengtos. Ieškovo teigimu, dėl to atsakingas yra atsakovas, nes dėl jo neteisėto neveikimo (nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo) įmonė negali padengti administravimo išlaidų. Ieškovas, remdamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, prašo priteisti iš atsakovo 2990,00 Eur administravimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-06-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4756-866/2016 (pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovui UAB „Sveikas namas“ dėl bankroto bylos iškėlimo) iškėlė atsakovui UAB „Sveikas namas“ bankroto bylą, paskirdamas bendrovės administratore O. P.. 2016-08-31 nutartimi Vilniaus apygardos teismas patvirtino 850 Eur sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. 2016-09-15 Vilniaus apygardos teismo nutartimi bankroto administratorė O. P. atstatydinta ir įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Talismanas LT“. Vilniaus apygardos teismas 2017-01-05 nutartimi nutarė taikyti BUAB „Sveikas namas“ supaprastintą bankroto procesą, o 2017-02-02 nutartimi pripažino BUAB „Sveikas namas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino BUAB „Sveikas namas“ bendrą 2140 Eur administravimo išlaidų sąmatą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti per visą supaprastinto bankroto proceso trukmę. Remiantis Juridinių asmenų registro išrašu, laikotarpiu nuo 2007-10-26 iki 2016-07-18 BUAB „Sveikas namas“ vadovu buvo atsakovas A. P..

8Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnis). Įmonės vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą, privalo dirbti rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai, bei daryti viską, kad įmonė nepažeistų įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, įmonės interesų ir neprieštarautų visuomenės interesams. Tokie atvejai, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Kai įmonės vadovas, matydamas realų įmonės nemokumą, delsia kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pažeidžiami tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesai, taip pat ir imperatyvūs įstatyme nustatyti įpareigojimai.

9Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo privalo pateikti įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją. Taigi viena iš imperatyvių pareigų, nustatytų bendrovės vadovui, yra laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

10Kai vadovas pažeidžia pareigą įmonei esant nemokiai pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jam gali kilti pareiga atlyginti bankroto administravimo išlaidas. Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalimi, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

11Taigi įstatymas nustato, kad vadovui gali kilti pareiga atlyginti apmokėtas bankroto administravimo išlaidas (bankroto administratoriaus atlyginimą ir kitas bankroto administratoriaus apmokėtas išlaidas), tuo atveju, jeigu jis įmonei esant nemokiai nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad BUAB „Sveikas namas“ bankroto byla 2016-06-21 teismo nutartimi iškelta vieno iš bendrovės kreditorių iniciatyva. Tuo tarpu atsakovas, kaip buvęs BUAB „Sveikas namas“ vadovas dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą nesikreipė. Pagal byloje pateiktą įmonės 2008 metų balansą matyti, kad įmonės įsipareigojimai jau 2008 metais viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės. Darytina išvada, kad atsakovas, žinodamas apie UAB „Sveikas namas“ nemokumą, neteikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, tuo pažeisdamas bendrovės vadovui įstatymo nustatytą imperatyvią pareigą. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Sveikas namas“ tapus nemokiam, atsakovas pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nepateikė, ieškovas įgijo teisę reikalauti priteisti iš atsakovo jo turėtas administravimo išlaidas (ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas atlygino ieškovui jo turėtas administravimo išlaidas (CPK 178 straipsnis), ieškinys tenkintinas, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina iš viso 2990,00 Eur administravimo išlaidų.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2990,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-05-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

14Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui BUAB „Sveikas namas“, j. a. k. 300051371, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Talismanas LT“, j. a. k. 302676083, iš atsakovo A. P., a. k. ( - ) 2990,00 Eur (du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt eurų) administravimo išlaidų ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2990,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-05-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

17Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai