Byla 2S-688-212/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Laimutės Sankauskaitės, Laimanto Misiūno,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų K. K. ir likviduojamos K. K. firmos „Dinamika“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros ieškinį atsakovams K. K. ir likviduojamai K. K. firmai „Dinamika“ dėl autorių teisių pažeidimo, autorinio atlyginimo sumokėjimo

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovų subsidiariai 6 250 Lt atlyginimą už viešą kūrinių atlikimą K. K. Jubiliejinio karališkojo koncertinio turo „30 metų scenoje“ koncertų, vykusių laikotarpyje nuo 2008-11-28 iki 2009-03-30 metu, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, jų neesant atsakovams nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą; jo neesant kilnojamąjį turtą, ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančius pas juos ar trečiuosius asmenis.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi ieškovės naudai areštavo atsakovų pinigines lėšas, esančias atsakovų atsiskaitomosiose sąskaitose 6 500 Lt sumai, leidžiant atsiskaityti su ieškove, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, o neesant pakankamai lėšų sąskaitose – areštuoti atsakovų kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą 6 500 Lt sumai. Nurodė, kad ieškovės reikalavimas susijęs su atlyginimu už viešą kūrinių atlikimą, kurie buvo atlikti K. K. firmos „Dinamika“ organizuotose K. K. koncertuose, buvo viešai atlikti LATGA – A repertuaro kūriniai nesudarius licencinių sutarčių. Atsižvelgiant į prašoma priteisti atlyginimo sumą, ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas, nes nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti teismo sprendimo vykdymas.

6Atsakovai atskiruoju skundu prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-14 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Mano, kad ši teismo nutartis neteisėta, nepagrįsta, todėl naikintina. Remiantis CPK 144 str. 1 d., ieškovė privalėjo nurodyti motyvus ir pateikti svarius įrodymus, kodėl būtina taikyti tokią apsaugos priemonę bei paaiškinti ne tik dėl ko yra reali grėsmė būsimo, galimai jam palankaus, sprendimo įvykdymui, bet ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Mano, kad prašymas niekuo nemotyvuotas ir nepagrįstas, nenurodytas joks tokių ieškovės įtarimų pagrindas, todėl negalėjo būti tenkintinas. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, o vien subjektyvus vertinimas nėra tinkamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, tenkindamas ieškovės prašymą padarė neteisėtą išvadą ir neleistinai konstatavo, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti teismo sprendimo vykdymas. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškinio reikalavimai susiję su tuo, jog koncertuose buvo viešai atlikti LATGA-A repertuaro kūriniai nesudarius licencinių sutarčių, tačiau nenurodė kodėl būtent tokie reikalavimai kelia būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas atsižvelgė į prašomą priteisti atlyginimo sumą, tačiau plačiau nemotyvavo kaip į ją atsižvelgė, t. y. ar ji pakankamai didelė, ar kita prasme. Taip pat nenurodyta kas sudaro pagrindo dvejoti, jog ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti. Pažymi, kad ieškinys visiškai nepagrįstas ir bus atmestas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas. Atsakovams 6 500 Lt suma nėra ženkli, todėl net nepagrįsto ieškinio tenkinimo atveju sprendimo įvykdymas nebūtų apsunkintas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apsunkina atsakovų padėtį, sukelia didelių nepatogumų naudojantis savo turtu. Atsakovai yra sąžiningi ir gerbia teismų sprendimus, kurie yra visiems privalomi ir turi būti vykdomi. Kadangi nei ieškovai, nei teismas neturi jokių duomenų apie tai, kad atsakovai galėtų slėpti turtą, teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesant jokių faktinių duomenų apie jų taikymo būtinybę, yra neteisėtas ir nepagrįstai varžo atsakovų teises bei teisėtus interesus. Teismo sprendimas atsakovams nepranešti apie prašymo nagrinėjimą yra nepagrįstas, nes byloje nėra įrodymų apie tai, kad yra reali grėsmė ir reikia prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėti atsakovams nepranešant. Nurodo, jog nėra aišku kodėl teismas nusprendė taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovams, kuo pasireiškė grėsmė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo efektyvumui, tik lakoniškai nurodė, jog tuo siekiama užtikrinti nutarties vykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepranešus atsakovams ir nesuteikus jiems galimybės pasisakyti dėl jo atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo, nesant tam rimto ir pakankamo pagrindo, vertintina kaip atsakovo procesinių teisių pažeidimas. Mano, jog ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių turėjo būti atmestas, nes nėra jokių aplinkybių, sudarančių CPK 144 str. 1 d. numatytą pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-14 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, vadovaudamasis ieškovės nurodytomis aplinkybėmis apie tai, jog atsakovas pažeidė autorių teisių subjektų teises, nevykdo savo teisės aktuose nurodytų pareigų, panaudojo kūrinius viešam atlikimui neteisėtai, t. y. be licencijos, nereaguoja į ieškovės raginimus, bei atsižvelgdamas į prašomą priteisti atlyginimo sumą, turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali padidėti galimai palankaus ieškovei sprendimo neįvykdymo rizika. Atsakovo teiginys, jog ieškinys visiškai nepagrįstas ir bus atmestas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas – visiškai nepagrįstas, nes teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nevertina ieškinio pagrįstumo. Mano, kad prašoma priteisti suma yra didelė, nes atsakovė K. K. įmonė „Dinamika“ ne kartą buvo registruota kaip likviduojama, o atsakovas K. K. turi nepadengtų skolų ir kitiems subjektams. Atsakovams prie atskirojo skundo nepateikus duomenų apie jų finansinę padėtį, taip pat nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad galimai teigiamo ieškovei teismo sprendimo atveju atsakovai tinkamai ir operatyviai be jokių kliūčių įvykdytų teismo sprendimą, darė išvadą, jog teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Be to, atsakovų gera finansinė padėtis dar nereiškia, jog iki bylos išnagrinėjimo pabaigos ji pasikeis. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principus, nes areštuotas atsakovams priklausantis turtas ne didesnis nei pareikštame ieškinyje nurodytai sumai, be to, jos neprieštarauja teisingumo principui, todėl nėra pagrindo jų keisti ar naikinti. Nepagrįstas atsakovų teiginys, kad teismas, nepranešdamas apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą bei nenurodydamas kodėl nepraneša, pažeidė CPK nuostatas. Teismas nutartyje nurodė, jog apie prašymo sprendimą nepranešama, siekiant užtikrinti nutarties vykdymą. Be to, teismas įvertino aplinkybę, jog yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

8Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-14 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

9Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t.y. užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą.

10Panevėžio miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama byla dėl autorių teisių pažeidimo, autorinio atlyginimo sumokėjimo (b. l. 3-9). Ieškovės prašymu teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovų pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, uždraudė disponuoti šiomis piniginėmis lėšomis, vykdyti kitas prievoles, išskyrus atsiskaitymą su ieškove, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, o nesant pakankamai lėšų sąskaitose – areštavo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą 6 500 Lt suma (b. l. 10). Atsakovai mano, kad teismas areštą taikė nepagrįstai, nes ieškinys yra visiškai nepagrįstas; prašoma priteisti suma nėra didelė atsakovams; ieškovė nepateikė jokio įrodymo, patvirtinančio, kad jie gali slėpti turtą ar pinigines lėšas; nei atsakovė, nei teismas nepateikė jokių įrodymų, kad yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir niekuo nepagrindė realių grėsmių buvimą; teismas nenurodė, kodėl prašymas išnagrinėtas nepranešus apie tai atsakovams ir kaip pranešimas apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą atsakovams gali sutrukdyti šių priemonių taikymą ar padaryti jį neįmanomu.

11Apeliančių argumentai atmestini, kaip nepagrįsti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari prevencinė priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti sprendimo įvykdymą ir skirta užtikrinti būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ieškovės reikalavimo pagrįstumo, nevertina įrodymų. Tik priimdamas sprendimą, teismas juos įvertina ir konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, koks įstatymas turi būti taikomas nagrinėjant šalių ginčą ir ar reikalavimas tenkintinas, ar atmestinas (CPK 265 str.). Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškinio suma yra pakankamai didelė, atsakovai su ieškove neatsiskaitė ir į raginimus nereagavo ir tai savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi didėjai rizika, jog būsimo teismo sprendimas bus neįvykdytas.

12Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo 2010-06-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina ieškovės, prašančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir atsakovų, kuriems pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą. Apeliantai teigdami, kad jų turtinė padėtis gera ir kad prašoma išieškoti suma yra labai maža, turi teisę pasinaudoti CPK 146 ar 150 straipsnio nuostatomis ir prašyti pirmosios instancijos teismo vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita, arba visai ją panaikinti, įmokant ginčo pinigų sumą į teismo specialiąją sąskaitą. Be to, pažymėtina, kad teismų praktikoje yra suformuotos taisyklės, kad vien ta aplinkybė, jog įmonės turtinė būklė šiuo metu yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bylos nagrinėjimo metu skolininko turtinė būklė gali pasikeisti ir tenkinus reikalavimus sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-04-10 nutartis civ. byloje Nr. 2-250/2008; 2008-07-31 nutartis, priimtą civ. byloje Nr. 2-555/2008).

13CPK 148 str. 1 d. numato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik išimtinais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Ieškinio užtikrinimo priemones teismas taikė ieškinio priėmimo dieną, kas leidžia daryti išvadą, jog teismas sprendė ieškovės prašymą nedelsdamas ir siekdamas kuo operatyviau užtikrinti ieškinį. Įstatymas nenumato, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teismas turi nurodyti motyvus, kodėl prašymas sprendžiamas nepranešus apie prašymo nagrinėjimą atsakovui. Todėl apeliantų teiginiai, jog teismo nutartis, išsprendus ieškinio užtikrinimo priemonių taikymą jiems nepranešus apie klausimo nagrinėjimą, yra neteisėta, atmestini ir nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ginčijama nutartis yra neteisėta.

14Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1punktu

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 14 d nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai