Byla 2S-1999-340/2015
Dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – AB DNB bankas, E. J., L. T

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. T. skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – AB DNB bankas, E. J., L. T..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas A. T. pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2015 m. kovo 9 d. patvarkymą dėl prieštaravimo nekilnojamojo turto įkainojimui ir 2015 m. kovo 23 d. patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo. Nurodė, kad 2014-12-22 antstolė patvarkymu skyrė ekspertizę dėl žemės sklypo ir kito turto vertės nustatymo. 2015-02-03 ekspertizės aktu žemės sklypas ir kitas turtas buvo įvertintas. 2015-02-11 pareiškėjas antstolei pateikė motyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Antstolė, įkainodama kitą turtą, neturėjo pagrindo vadovautis ekspertizės aktu, nes ekspertizės akte netinkamai pritaikytas lyginamasis turto vertinimo metodas. Pasak pareiškėjo, palyginimo pagrindu buvo paimti ne tik ne analogiški, bet ir nepanašūs objektai. Gyvenamosios paskirties objektai akivaizdu yra brangesni, nei pramoninės paskirties objektai. Ekspertizės akto 34-35 psl. lentelėje palyginimo pagrindu paimti objektai yra išimtinai tik pramoninės, bet ne gyvenamosios paskirties (Grybų cechas, dirbtuvės, Šampinjonų auginimo cechas). Pažymėtina, kad Kito turto bendroje kainoje, vertinant jį kaip vieną turto kompleksą, gyvenamojo namo kaina sudaro daugiau kaip 1/2 visos kainos (62 700 EUR iš 122 000 EUR). Esant tokiems faktams, gyvenamojo namo lyginimas su pramoninės paskirties objektais neatitinka lyginamajam turto vertinimui keliamų reikalavimų ir todėl yra nepagrįstas. Darytina išvada, kad Kito turto paskirties atžvilgiu buvo lyginami nepalyginami objektai. Palyginimui surenkama informacija ne mažiau kaip apie 3 panašius ar analogiškus sandorius, įvykusius per paskutinius 12 mėn. Lyginamojo metodo nebuvo galima taikyti, nes nebuvo palyginamų objektų ir sandorių, todėl antstolė privalėjo įkainoti Kitą turtą kita verte arba skirti pakartotinę ekspertizę. Nesant analogiškų ar panašių sandorių ir objektų rinkoje, lyginamuoju turto vertinimo metodu pagrįstai negalima vadovautis. Antstolė, dėl klaidingai Ekspertizės akte pasirinkto lyginamojo turto vertinimo metodo, kitą turtą įkainojo ne maksimalia kaina, todėl ginčijami patvarkymai yra naikintini dėl CPK 681 straipsnio 1 dalies pažeidimo.

5Antstolė Brigita Palavinskienė 2015-04-09 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo A. T. skundą. Nurodė, kad antstolis neturi pareigos pakartotinai vertinti turtą vien todėl, kad to prašo skolininkas, jei nenustato akivaizdžių turto vertinimo trūkumų ar pažeidimų. Pažymėjo, kad ne visada yra galimybė nustatyti tapatų palyginimui tinkamą turtą, todėl lyginamojo metodo esmė leidžia lyginti ir panašius objektus. Ekspertizės akte Nr. E15/01-16:04, nepažeidžiant lyginamojo metodo principų, aiškiai nurodyta, kad lyginamasis metodas taikomas, nes laisvoje nekilnojamojo turto rinkoje fiksuojami sąlyginai panašaus savo fizinėmis, funkcinėmis ir ekonominėmis charakteristikomis į vertinamą turtą pirkimo-pardavimo sandoriai, yra žinomos šių sandorių kainos, nefiksuojama sandorių kainų reikšmingų svyravimų, taip pat yra informacijos apie sąlyginai panašaus nekilnojamojo turto pasiūlos kainas laisvoje nekilnojamojo turto rinkoje. Taigi, ekspertas vertinamą turtą lygino su sąlyginai panašiais objektais, kadangi sandorių dėl tapačių objektų nenustatyta. Vykdymo metu buvo atliktos dvi ekspertizės, ekspertų išvados yra panašios, todėl antstolei nekyla abejonių dėl turto vertės skaičiavimo teisingumo ir pagrįstumo. Atliekant ekspertizę lyginimui buvo pasirinkti tinkami objektai. Abi ekspertizės įstaigos padarė labai panašias išvadas dėl objektų vertės, taigi panašiai įvertino ir patalpų faktines savybes. Pareiškėjas skunde nenurodė jokio pagrįsto argumento, kodėl antstolė neturėtų vadovautis nustatyta verte.

6Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateiktame atsiliepime nurodė, kad nesutinka su pareikštu skundu. Banko nuomone, antstolės veiksmai, siekiant objektyvaus parduotino iš varžytinių turto įkainojimo, neprieštarauja ir nepažeidžia teisės aktų. Sutinka su antstolės 2015-04-09 patvarkyme išdėstytais argumentais.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė (b. l. 34-37). Teismas nurodė, kad iš ekspertizės akto matyti, jog žemės sklypo ir kito turto vertė nustatyta pritaikius lyginamąjį metodą. Ekspertizės akto Nr. E15/01-16:04 2.3.1 punkte, nepažeidžiant lyginamojo metodo principų, aiškiai nurodyta, kad lyginamasis metodas taikomas, nes laisvoje nekilnojamojo turto rinkoje fiksuojami sąlyginai panašaus savo fizinėmis, funkcinėmis ir ekonominėmis charakteristikomis į vertinamą turtą pirkimo-pardavimo sandoriai, yra žinomos šių sandorių kainos, nefiksuojama sandorių kainų reikšmingų svyravimų, taip pat yra informacijos apie sąlyginai panašaus nekilnojamojo turto pasiūlos kainas laisvoje nekilnojamojo turto rinkoje. Teismo vertinimu, žemės sklypo ir kito turto vertės nustatymo ekspertizė buvo atlikta laikantis įstatymo nustatytos tvarkos, todėl nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo teiginiais, kad atliekant ekspertizę, lyginamasis turto vertinimo metodas pritaikytas netinkamai. Teismo įsitikinimu, pareiškėjas neįrodė, jog turto vertinimo ekspertizė buvo atlikta nesilaikant įstatymo reikalavimų, be to, ekspertizės aktas yra galiojantis ir nenuginčytas. Dėl nurodyto konstatavo, kad antstolė, nustatydama žemės sklypo ir kito turto vertę, pagrįstai vadovavosi ekspertizės aktu ir tinkamai įkainojo žemės sklypą ir kitą turtą. Teismas taip pat nustatė, jog iš pateiktos vykdomosios bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis matyti, kad prasidėjus priverstiniam skolos išieškojimui skolininkai ir jų atstovai nuolat skundžia antstolės atliekamus vykdomuosius veiksmus, o skundų dėl antstolės veiksmų gausa suponuoja mintį, kad pareiškėjas tokiais savo veiksmais siekia užvilkinti skolos išieškojimą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Pareiškėjas A. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo 2015-04-08 skundą dėl visų reikalavimų bei priteisti pareiškėjo naudai bylinėjimosi išlaidas (b. l. 47-51). Nurodė šiuos atskirojo skundo argumentus:

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai yra formalūs ir nepagrįsti. Teismo išvada, kad lyginamasis turto vertinimo metodas pritaikytas tinkamai yra nepagrįsta, nes teismas neatliko ekspertizės akto turinio analizės, ekspertizės akto neįvertino byloje esančių įrodymų visumoje. Nekilnojamojo turto rinkoje nebuvo analogiškų ar panašių sandorių, su kuriais būtų galima palyginti kito turto realią kainą. Kito turto sudėtyje yra gyvenamasis namas, o gyvenamosios paskirties objektai paprastai kainuoja daugiau nei pramoninės paskirties objektai. Ekspertizės akto palyginimo lentelėje paimti objektai yra išimtinai tik pramoninės, o ne gyvenamosios paskirties, todėl gyvenamojo namo palyginimas su pramoninės paskirties objektais akivaizdžiai neatitinka lyginamajam turto vertinimui keliamų reikalavimų ir iškreipią tikrąją turto vertę;
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas siekia užvilkinti skolos išieškojimą, nes pareiškėjas turi neabejotiną teisę skųsti antstolio veiksmus, jei jie pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus. Netinkamas turto įkainojimas pažeidžia pareiškėjo teisėtus interesus iš išvaržomo turto išieškotojui grąžinti kuo daugiau skolos. Pareiškėjas savo lėšomis užsakė ir antstolei pateikė 2014-06-24 UAB „Centrinė nekilnojamo turto birža“ vertinimo ataskaitą, todėl aktyviai ir teisėtomis priemonėmis siekia teisingo turto įvertinimo.

11Antstolė Brigita Palavinskienė pateikė atsiliepimą į skolininko atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti (b.l. 54-62). Nurodė, kad antstolis neprivalo pakartotinai skirti turto ekspertizės ir pakartotinai vertinti turtą vien dėl fakto, kad to prašo skolininkas, jei antstolis nenustato akivaizdžių turto vertinimo trūkumų ar pažeidimų. Ne visada yra galimybė nustatyti tapatų palyginimui tinkamą turtą, todėl lyginamojo metodo esmė leidžia lyginti ir panašius objektus. Ekspertas vertinamą turtą lygino su sąlyginai panašiais objektais, kadangi sandorių dėl tapačių objektų nenustatyta. Aplinkybė, kad vertinimui parinkti objektai nėra tapatūs, o sąlyginiai panašūs, nesudaro pagrindo neatlikti turto vertinimo. Be to, apelianto pateiktoje ataskaitoje tarp lyginamų objektų taip pat nėra gyvenamojo namo. Negana to, ji atlikta apelianto užsakymu, todėl nesudaro prielaidos ją laikyti objektyvia.

12Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog skundu nesutinka ir prašė jį atmesti (b. l. 69-70). Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apelianto nurodomi argumentai neįrodo skundžiamos nutarties neteisėtumo. Atskirajame skunde apeliantas iš esmės dėsto tapačius argumentus kaip ir skundė dėl antstolio veiksmų, dėl kurių pirmosios instancijos teismas pasisakė. Antstolė ėmėsi visų priemonių, kad parduodamas iš varžytynių turtas būtų tinkamai įkainotas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo A. T. skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Byloje nustatyta, kad antstolė Brigita Palavinskienė vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. išduotą nutartį Nr. 1029V/2011 dėl 122 537,88 EUR negražinto kredito, 10 732,28 EUR nesumokėtų palūkanų, 840,32 EUR delspinigių, 60,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo per antstolį išlaidų, 135,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų ir 5 proc. dydžio įstatyminių metinių palūkanų nuo visos negrąžintos skolos sumos, skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos, išieškojimo iš skolininkų A. T. ir L. T., priverstinai parduodant iš varžytynių įkeistą nekilnojamąjį turtą. 2014-12-22 patvarkymu dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo Nr.0171/13/02550/EKSP/V antstolė paskyrė ekspertizę žemės sklypo ir kito turto vertei nustatyti, kurią pavedė atlikti turto vertintojui UAB „Butas tau“. Šios ekspertizės metu turtas buvo įvertintas bendrai 142 800 Eur sumai. Pareiškėjas, vadovaudamasis CPK 681 straipsnio 1 dalimi, nesutikdamas su žemės sklypo ir kito turto įvertinimu pateikė antstolei prieštaravimus, tačiau pakartotinės ekspertizės antstolė neskyrė.

18Skolininkas A. T. antstolei pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2015 m. kovo 9 d. patvarkymą dėl prieštaravimo nekilnojamojo turto įkainojimui ir 2015 m. kovo 23 d. patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo. Antstolė Brigita Palavinskienė 2015-04-09 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo A. T. skundą motyvuodama tuo, kad ekspertas vertinamą turtą lygino su sąlyginai panašiais objektais, kadangi sandorių dėl tapačių objektų nenustatyta, o pareiškėjas skunde nenurodė jokio pagrįsto argumento, kodėl antstolė neturėtų vadovautis nustatyta verte. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė, pažymėdamas, jog žemės sklypo ir kito turto vertės nustatymo ekspertizė buvo atlikta laikantis įstatymo nustatytos tvarkos, todėl nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo teiginiais, kad atliekant ekspertizę, lyginamasis turto vertinimo metodas pritaikytas netinkamai.

19Nesutikdamas su minėta nutartimi, apeliantas nurodė, jog pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai yra formalūs ir nepagrįsti. Teismo išvada, kad lyginamasis turto vertinimo metodas pritaikytas tinkamai yra nepagrįsta, nes teismas neatliko ekspertizės akto turinio analizės, ekspertizės akto neįvertino byloje esančių įrodymų visumoje. Pasak apelianto, nekilnojamojo turto rinkoje nebuvo analogiškų ar panašių sandorių, su kuriais būtų galima palyginti kito turto realią kainą, todėl gyvenamojo namo palyginimas su pramoninės paskirties objektais akivaizdžiai neatitinka lyginamajam turto vertinimui keliamų reikalavimų ir iškreipią tikrąją turto vertę. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto teiginiais nesutinka.

20Pažymėtina, jog nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, teismas įvertina, ar vykdymo procese antstolis veikė teisėtai ir priėmė teisėtus bei pagrįstus sprendimus. Dėl nurodyto, šioje byloje pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis apelianto A. T. skundu, turėjo įvertinti, ar pagrįstai antstolė Brigita Palavinskienė vadovavosi turto vertintojo UAB „Butas tau“ atlikta iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertize ir joje nustatyta parduodamo turto kaina. Nagrinėdamas pareiškėjo skundą teismas jokiu būdu neturėjo atlikti ekspertizės akto turinio analizės, o tiesiog įvertinti antstolės veiksmų teisėtumą.

21Tiek skunde dėl antstolės veiksmų, tiek atskirajame skunde iš esmės keliamas klausimas, ar nustatinėjant apeliantui priklausančio iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto kainą, galėjo būti taikomas lyginamasis metodas. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

22Šiuo atveju byloje buvo paskirtos dvi ekspertizės, kurias atliko UAB „Ober-Haus“ ir UAB „Butas tau“. Teismas neginčija aplinkybės, jog siekiant nustatyti apeliantui priklausančio nekilnojamojo turto vertę, buvo taikomas lyginamasis metodas. Taip pat to, kad apeliantui priklausantis nekilnojamasis turtas nebuvo lyginamas su identiškais ar tapačiais nekilnojamojo turto rinkoje parduodamais objektais. Kita vertus, sutiktina tiek su antstolės, tiek su suinteresuoto asmens pozicija, jog ne visada yra galimybė nustatyti tapatų palyginimui tinkamą turtą, todėl lyginamojo metodo esmė leidžia lyginti ir panašius objektus. UAB „Butas tau“ nekilnojamojo turto ekspertizėje nurodė, jog laisvoje nekilnojamojo turto rinkoje fiksuojami sąlyginai panašaus savo fizinėmis, funkcinėmis ir ekonominėmis charakteristikomis į vertinamą turtą pirkimo-pardavimo sandoriai, yra žinomos šių sandorių kainos, nefiksuojama sandorių kainų reikšmingų svyravimų, taip pat yra informacijos apie santykinai panašaus nekilnojamojo turto pasiūlos kainas laisvoje nekilnojamojo turto rinkoje. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, faktas, kad ekspertas vertinamą turtą lygino su sąlyginai panašiais objektais, kadangi sandorių dėl tapačių objektų nenustatyta, savaime nereiškia, jog lyginamasis metodas nustatant nekilnojamojo turto kainą negali būti taikomas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, abiejų ekspertizių metu buvo nustatyta panaši apeliantui priklausančio nekilnojamojo turto vertė, todėl antstolė neturėjo pagrindo nesivadovauti ir abejoti eksperto UAB „Butas tau“ nustatyta turto verte. Apeliantas nurodė, jog jam priklausantis gyvenamasis namas buvo lyginamas su pramoninės paskirties statiniais, kas yra nesulyginama. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamojo turto ekspertizės akte Nr. 1078 EKZ_2014 JZE VHAN nurodyta, kad apeliantui A. T. priklausantis gyvenamasis namas pagal tūrinius planinius sprendimus atitinka gamybos, pramonės paskirties pastatą ir yra sublokuotas su mechaninėmis dirbtuvėmis. Minėtos aplinkybės leidžia teigti, jog apeliantui priklausantis namas galėjo būti lyginamas su panašiais pramoninės paskirties statiniais dėl savo funkcinių ir kitų panašumų.

23Skunde apeliantas taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas siekia užvilkinti skolos išieškojimą, nes pareiškėjas turi neabejotiną teisę skųsti antstolio veiksmus, jei jie pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus. Pareiškėjas savo lėšomis užsakė ir antstolei pateikė 2014-06-24 UAB „Centrinė nekilnojamo turto birža“ vertinimo ataskaitą, todėl aktyviai ir teisėtomis priemonėmis siekia teisingo turto įvertinimo.

24Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas ne visai tinkamai aiškina ginčijamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytus teiginius. Nei pirmosios instancijos teismas, nei apeliacinės instancijos teismas neginčija ir neriboja apelianto teisės skųsti antstolio veiksmus, jei, jo manymu, antstolio veiksmai pažeidžia apelianto teises ar teisėtus interesus. Sutiktina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje atkreipė dėmesį į tai, jog apeliantas gausiai ir dažnai skundžia antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmus ir tai pirmosios instancijos teismui sukėlė abejonių, tačiau iš nutarties turinio jokiu būdu negalima teigti, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo faktą, jog pareiškėjas siekia užvilkinti skolos išieškojimą.

25Pasisakydamas dėl apelianto nurodomos 2014-06-24 UAB „Centrinė nekilnojamo turto birža“ atliktos vertinimo ataskaitos, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ši vertinimo ataskaita buvo užsakyta ir atlikta apelianto iniciatyva, todėl kyla abejonių dėl jos ir joje nurodytų aplinkybių bei išvadų objektyvumo.

26Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos 2015 m. birželio 15 d. nutarties, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Vadovaudamasi išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 d. 1 p., 339 straipsniu, teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas A. T. pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolės... 5. Antstolė Brigita Palavinskienė 2015-04-09 patvarkymu atsisakė tenkinti... 6. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateiktame atsiliepime nurodė, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Pareiškėjas A. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 11. Antstolė Brigita Palavinskienė pateikė atsiliepimą į skolininko... 12. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo A. T.... 17. Byloje nustatyta, kad antstolė Brigita Palavinskienė vykdo Vilniaus miesto 1... 18. Skolininkas A. T. antstolei pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti... 19. Nesutikdamas su minėta nutartimi, apeliantas nurodė, jog pirmosios... 20. Pažymėtina, jog nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, teismas... 21. Tiek skunde dėl antstolės veiksmų, tiek atskirajame skunde iš esmės... 22. Šiuo atveju byloje buvo paskirtos dvi ekspertizės, kurias atliko UAB... 23. Skunde apeliantas taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas ne visai tinkamai aiškina... 25. Pasisakydamas dėl apelianto nurodomos 2014-06-24 UAB „Centrinė nekilnojamo... 26. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai nesudaro... 27. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį palikti...