Byla 2-1639-550/2013
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei V. D. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės V. D. 813,44 Lt skolą, 2499,70 Lt delpsinigius, 211,11 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys kartu su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovei įteikti asmeniškai 2013-06-06 (b. l. 47). Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl pasibaigus terminui atsiliepimui pateikti, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2001-09-19 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovė V. D. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. A-8401874 11.1.-318, 2002-09-16 - mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. V111-A672-30963-318, remiantis kuriomis UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovei mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas nustatytus mokesčius. Nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitų už paslaugas, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (b. l. 16, 19-22). Kaip matyti iš UAB „Tele2“ išrašytų ir atsakovei apmokėjimui pateiktų sąskaitų, atsakovė nevykdė prievolės apmokėti už jai teikiamas mobiliojo ryšio paslaugas (b. l. 23-44). 2004-10-31 pradinis kreditorius išrašė ir pateikė apmokėjimui atsakovei sąskaitą 813,44 Lt sumai (įskaitant įsiskolinimą už ankstesnius laikotarpius), kurią atsakovė privalėjo apmokėti iki 2004-11-28 (b. l. 44). Duomenų, jog atsakovė šią sąskaitą būtų apmokėjusi, byloje nėra. Pagal 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovės 813,44 Lt skolą perleido ieškovui UAB „Gelvora“ (b. l. 4, 11-14). Iš 2009-05-04 pranešimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą (b. l. 15), tačiau duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovui reikalaujamą sumą, byloje nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi byloje nėra duomenų, jog atsakovė tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartis ir pilnai atsiskaitė už jai suteiktas paslaugas, skolos dydis neginčijamas, ieškovui UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ reikalavimo teisės į atsakovės skolą įgijėjui, iš atsakovės priteistina 813,44 Lt skola (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.101 str., 6.213 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

7CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta aukščiau, nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Remiantis šia sutarčių nuostata ieškovas už mokėjimo prievolės termino praleidimą prašo priteisti iš atsakovės 2499,70 Lt delspinigius, paskaičiuotus už 2004-11-29 – 2013-04-29 laikotarpį (b. l. 5).

8Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovė negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (2499,70 Lt) net tris kartus viršija neįvykdytos pagrindinės prievolės dydį (813,44 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esačių sąskaitų matyti, kad atsakovė prievolės mokėti mokesčius už paslaugas tinkamai nevykdo 2003 m. pradžios, o nuo 2003 m. gegužės mėn. mokesčių už paslaugas visiškai nebemokėjo, ieškovas delspinigius skaičiuoja nuo 2004-11-29 – 2013-04-29 (daugiau nei aštuonerių metų laikotarpį). Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius UAB ,,Tele2“, kol 2009-03-31 perdavė reikalavimo teisę ieškovui, tiek pats ieškovas būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų išieškota anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2009-05-04 ieškovo pranešimas atsakovei, kuriuo informuojama apie reikalavimo perleidimą ir pareikalauta sumokėti įsiskolinimą. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovės buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Teismo vertinimu, adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams nagrinėjamu atveju būtų 0,025 proc. dydžio delspinigiai, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovui iš atsakovės priteistina 499,94 Lt delspinigių (813,44 Lt x 0,02 proc. x 3073 d. = 499,94 Lt). Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 211,11 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, atsakovo darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 6). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovas realiai patyrė 3,63 Lt išlaidas (3,00 Lt + 21 proc. PVM mokestis), išsiųsdamas atsakovei vieną 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 15). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, 6 Lt išlaidas už užklausas nekilnojamojo turto registrui, 3 Lt išlaidas už užklausas gyventojų registro tarnybai, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas – administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos ir darbuotojo darbo užmokestis – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Kita vertus, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (apart 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 3,63 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Šioje byloje ieškovas patyrė 106 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis), todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 72,00 Lt. Kadangi pagal patenkintų reikalavimų sumą (iš viso 1317,01 Lt) turėtų būti mokamas 72,00 Lt žyminis mokestis (tokio dydžio žyminį mokestį ieškovas būtų privalėjęs mokėti net ir tuo atveju, jeigu būtų sumažinęs reikalaujamų delspinigių dydį bei kitus ieškinio reikalavimus), ieškovui iš atsakovės priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio.

13Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10 Lt sumos, todėl jos iš atsakovų valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti atsakovės V. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 813,44 Lt (aštuonių šimtų trylikos litų 44 ct) skolą, 499,94 Lt (keturių šimtų devyniasdešimt devynių litų 94 ct) delspinigius, 3,63 Lt (trijų litų 63 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Informuoti :

19- atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

20- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai