Byla A2-1738-153/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos M. A. M. atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-42-445/2013 pagal pareiškėjos M. A. M. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008, suinteresuoti asmenys – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, M. P., Varėnos rajono savivaldybės administracija,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Varėnos rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 27 d. sprendimu visiškai patenkino Alytaus apskrities viršininko administracijos ieškinį ir įpareigojo M. A. M. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą) prie gyvenamojo namo, esančio ( - ) Varėnos r. Šis sprendimas įsiteisėjo 2008 m. rugsėjo 8 d., Vilniaus apygardos teismui netenkinus M. A. M. apeliacinio skundo.

4Varėnos rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 9 d. nutartimi pakeitė Varėnos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 vykdymo tvarka ir Alytaus apskrities viršininko administracijai suteikė teisę likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą priestatą (verandą) prie gyvenamojo namo, esančio ( - ) ., Varėnos r., išieškoti iš M. A. M. turėtas išlaidas.

52012 m. rugpjūčio 2 d. pareiškėja M. A. M. padavė prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 ir priimti naują sprendimą – M. A. M. nustatyti terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Nurodė, kad dėl slenkančio Ūlos upės šlaito namas yra avarinės būklės, tačiau verandos griovimo darbai numatyti neparengus savavališkos statybos padarinių šalinimo projekto, todėl yra grėsmė, kad, nugriovus verandą ir papildomai nesutvirtinus upės šlaito, kils dar didesnė grėsmė namo mechaniniam atsparumui. Pareiškėja parengė projektinį pasiūlymą ir šiuo metu UAB „Skena“ atlieka namo būklės ekspertizę. Teigė, kad Statybos įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje numatyta statytojo teisė nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, yra pagrindas procesui atnaujinti remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir toks proceso atnaujinimas yra pareiškėjos vienintelė galimybė įgyvendinti savo teises ir įstatymų saugomus interesus, nepakenkiant namo mechaniniam pastovumui ir atsparumui bei siekiant išvengti dar didesnių nuostolių.

6Varėnos rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008, bylą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje 2013 m. balandžio 29 d. žodinio proceso tvarka.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Varėnos rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 13 d. nutartimi atmetė pareiškėjos M. A. M. prašymą dėl teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo. Konstatavo, kad pareiškėjos atstovo aiškinimai ir nuorodos dėl Statybos įstatymo, CK 4.103 straipsnio redakcijų taikymo, nėra atskiras proceso atnaujinimo pagrindas, nes toks pagrindas nebuvo nurodytas prašymo dėl proceso atnaujinimo turinyje (CPK 369 str. 1 d. 2 p.). Sprendė, kad iki sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 M. A. M. buvo žinomos aplinkybės dėl gyvenamojo namo būklės. Pažymėjo, kad UAB „Skena“ 2012 m. rugpjūčio 9 d. akte tik rekomenduojama paruošti projektinę dokumentaciją, sutvirtinti pastato pamatus ir sienas, saugant pastatą nuo pavojingo šlaito slinkimo. Atkreipė dėmesį į tai, kad nei iki teismo sprendimo priėmimo 2008 m. kovo 27 d., nei padavus prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje, nėra pateikta įrodymų, kurie bent iš dalies patvirtintų pareiškėjos poziciją, kad ji stiklinę verandą pastatė dėl šlaito erozijos, siekdama išsaugoti namo patvarumą ir pastovumą. Padarė išvadą, kad M. A. M. prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių, todėl jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Nustatęs, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo aplinkybės buvo žinomos pareiškėjai iki teismo sprendimo priėmimo, sprendė, kad yra praleistas prašymo padavimo terminas, numatytas CPK 368 straipsnio 1 dalyje.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėja M. A. M. nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta, todėl prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti M. A. M. prašymą ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas pažeidė CPK 370 straipsnio 3 dalį, 290 straipsnio 1 dalį ir 259 straipsnio 1 dalį, nes pasisakė dėl galimo bylos išsprendimo iš esmės tuo atveju, jei procesas civilinėje byloje būtų atnaujintas, neatsižvelgdamas į tai, kad turėjo pasisakyti proceso atnaujinimo civilinėje byloje klausimu, o ne išspręsti klausimą iš esmės.
  2. Nepagrįstai spręsta, kad atsakovės atstovo aiškinimai ir nuorodos dėl Statybos įstatymo taikymo nėra atskiras proceso atnaujinimo pagrindas, nes toks pagrindas nebuvo nurodytas prašymo dėl proceso atnaujinimo turinyje (CPK 369 str. 1 d. 2 p.). M. A. M. prašyme dėl proceso atnaujinimo buvo pasisakyta apie 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusios Statybos įstatymo redakcijos 24 straipsnio 4 dalyje numatytą statytojo teisę nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, ir kad tai yra pagrindas procesui atnaujinti, remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Taigi prašyme nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas yra jau po bylos nagrinėjimo įsigaliojusio įstatymo norma.
  3. Neteisinga išvada, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytos aplinkybės neatitinka naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių, todėl jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, nes, nagrinėjant bylą dėl savavališkos statybos, pareiškėja žinojo ar turėjo žinoti aplinkybes, dėl kurių pateikė prašymą atnaujinti procesą (dėl namo techninės būklės). Pareiškėjos pateiktas UAB „Skena“ ekspertizės aktas yra naujai atsiradęs ir naujai pateikiamas įrodymas, kuris dar neegzistavo bylos nagrinėjimo metu, todėl šis įrodymas ir jame suformuluotos išvados savo pobūdžiu yra nauji faktiniai duomenys, kurie pareiškėjai nebuvo ir negalėjo būti žinomi ir dėl to nebuvo nustatyti ir įvertinti civilinės bylos nagrinėjimo iš esmės metu, todėl galėtų būti vertinamas kaip naujai atsiradusi aplinkybė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme.
  4. Nepagrįstai spręsta, jog praleistas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. 2012 m. liepos 13 d. pareiškėja kreipėsi į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinį padalinį ir Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkciją su prašymu duoti sutikimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo rekonstruojant verandą pagal projektinius pasiūlymus. Trijų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo skaičiuojamas nuo 2012 m. liepos 20 d., kuomet Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys atsisakė duoti sutikimą.

11Atsiliepimais į atskirąjį skundą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija prašo nutarties nekeisti.

12Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nurodo, kad teismas sprendė klausimą tik dėl proceso atnaujinimo – proceso atnaujinimo pagrindų, termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir t. t. Aplinkybės dėl gyvenamojo namo patvarumo ir pastovumo, remonto būtinumo pareiškėjai buvo žinomos nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-50-770/2008 dėl savavališkai pastatyto stiklo paketų priestato (verandos) prie gyvenamojo namo, priimant sprendimą. Įstatymų leidėjas neįtvirtina naujo įstatymo (asmeniui palankaus teisinio reguliavimo ir pan.) priėmimo (po bylos išnagrinėjimo) kaip savarankiško pagrindo atnaujinti procesą. Statybos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies nuostatos taikomos tuomet, kai savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra nepradėta (neužfiksuota), o pats statytojas savo noru (prisipažįsta) kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos ir prašo ją įteisinti. M. A. M. dar 2007 m. gegužės 25 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 10/07. Jeigu teismas būtų tenkinęs pareiškėjos prašymą ir atnaujinęs procesą civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008, statybos įteisinimo klausimas turėtų būti sprendžiamas pagal šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo nuostatas. Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnio 4 dalimi, Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu, M. A. M. neturi teisės įteisinti savavališkai prie gyvenamojo namo, žemės sklype, esančiame ( - ) Varėnos r. sav., pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą). Pareiškėjos prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytos aplinkybės dėl pastato patvarumo ir pastovumo, namo galbūt avarinės būklės, buvo žinomos ir iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 priėmimo, todėl yra praleistas CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatytas prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminas.

13Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nurodo, kad priestato įteisinimas prieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnio 4 daliai ir patvirtintam specialiajam planui, kuriame yra nustatyti konkretūs reikalavimai į kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų tvarkybai ir šiuose reikalavimuose nėra numatyta galimybės didinti šio gyvenamojo namo užstatymo plotą. UAB „Skena“ ekspertizės aktas bylos nagrinėjimui esminės įtakos neturi, nes jame pateikti teiginiai niekuo nepagrįsti ir neįrodyti. Galima prielaida, kad būtent savavališkas polių kalimas ir verandos pristatymas galėjo sukelti grunto slinktis ir išjudinti paminklinio pastato pamatus bei iššaukti plyšių atsiradimą.

14Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija nurodo, kad trijų mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. spalio 1 d., kai įsigaliojo M. A. M. proceso atnaujinimo pagrindu laikomas Statybos įstatymas, o ne 2012 m. liepos 20 d., kuomet pareiškėja gavo atsakymą iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio. Proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėja nurodo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusį Statybos įstatymą, tačiau kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme negali būti laikoma įstatymų nuostatos, teisės normų aiškinimai, o tik aiški teisės taikymo (interpretavimo) klaida (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Aplinkybė, kad buvo pažeista CPK 370 straipsnio 3 dalis, neduoda pagrindo abejoti teismo procesinio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu bei teigti, kad tuo atveju, jei minėta norma nebūtų pažeista, būtų buvęs priimtas kitoks sprendimas.

15Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Teismas, spręsdamas dėl proceso atnaujinimo byloje, patikrina, ar prašymas paduotas per įstatyme nustatytą terminą, ar jame nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai, tačiau neatlieka išsamios proceso atnaujinimo pagrindų analizės, nes tai jau reikštų pakartotinį bylos nagrinėjimą, kuris galimas tik po nutarties atnaujinti procesą priėmimo ir bylos nagrinėjimo CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. A. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-127/2006; 2007 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. K., J. N. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-228/2007).

18Pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą tos apimties ir tokiais pagrindais, kurie yra nustatyti teismo nutartyje atnaujinti procesą. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad atnaujintos bylos nagrinėjimas yra ankstesnio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, tačiau vykdomas atsižvelgiant į pagrindus, dėl kurių byla buvo atnaujinta, o ne galimybė asmeniui tikslinti ieškinį ir iš naujo siekti savo interesų patenkinimo, pareiškiant dar ir naują reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje BAB „Neris“ v. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas ir kiti, bylos Nr. 3K-3-416/2006; 2007 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Serfas“ v. AB „Dara“, bylos Nr. 3K-3-451/2007).

19Nagrinėjamoje byloje Varėnos rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 remdamasis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, punktu ir konstatavęs, kad nagrinėjamu atveju aplinkybės, dėl kurių procesas atnaujintas, šalims nebuvo žinomos ir tiriamos. Taip pat pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nuo teismo sprendimo priėmimo 5 metų terminas procesui atnaujinti nėra praėjęs ir bylą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje 2013 m. balandžio 29 d. žodinio proceso tvarka (b. l. 117–118).

20Varėnos rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs 2013 m. balandžio 29 d. teismo posėdyje, 2013 m. gegužės 13 d. nutartimi atmetė pareiškėjos M. A. M. prašymą dėl teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo (b. l. 139–148). Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad pareiškėjos atstovo aiškinimai ir nuorodos dėl Statybos įstatymo, CK 4.103 straipsnio redakcijų taikymo, nėra atskiras proceso atnaujinimo pagrindas, nes toks pagrindas nebuvo nurodytas prašymo dėl proceso atnaujinimo turinyje (CPK 369 str. 1 d. 2 p.). Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad iki sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 M. A. M. buvo žinomos aplinkybės dėl gyvenamojo namo būklės ir padarė išvadą, kad M. A. M. prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių, todėl jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad M. A. M. prašyme nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu pareiškėja prašė procesą atnaujinti, pareiškėjai buvo žinomos iki teismo sprendimo priėmimo, konstatavo, kad pareiškėja praleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir šio termino nėra pagrindo atnaujinti (b. l. 144–148).

21Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos tą patį klausimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008 du kartus skirtingai išsprendė. 2013-02-04 nutartyje procesą atnaujino ir nurodė, kad 3-ų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti nėra praleistas, o vėlesnėje 2013-05-13 nutartyje visiškai priešingai nei 2013-02-04 nutartyje konstatavo, kad 3-ų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti yra praleistas (CPK 368 str. 1 d.) ir šio termino nėra pagrindo atnaujinti, todėl apeliacinio teismo vertinimu, apeliantė pagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas.

22Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą tik tuomet, jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė civilinio proceso normas (Civilinio proceso kodekso 329 str.) arba netinkamai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas (Civilinio proceso kodekso 330 str.). Tos pačios taisyklės taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (Civilinio proceso kodekso 338 str.).

23Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas du kartus išnagrinėjo pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo ir priėmė tuo pačiu klausimu du skirtingus sprendimus, todėl pažeidė teisės nuostatas dėl atnaujinto proceso nagrinėjimo (CPK 370 straipsnio 3,4 dalis, 371 straipsnis) bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

24Apeliantė prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti M. A. M. prašymą ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-50-770/2008. Apeliantės prašymas tenkintinas iš dalies, skundžiama nutartis panaikinama nustačius, kad pirmosios instancijos teismas padarė procesinės teisės normų pažeidimą, netinkamai jas taikė ir dėl to neteisingai išsprendė bylą (CPK 329 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas šių procesinės teisės normų pažeidimų apeliacinės instancijos teisme ištaisytai negali, todėl apeliantės prašymas dėl proceso atnaujinimo turi būti išnagrinėtas pirmosios instancijos teisme, kuris išnagrinėjo civilinę bylą dėl ginčo esmės, o ne Kauno apygardos teisme, nes taip numato įstatymas (CPK 367 str. 3 d.).

25Dėl kitų nurodytų apeliantės atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą motyvų apygardos teismas nutartyje nepasisako, kadangi jie nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

26Esant tokioms aplinkybėms skundžiama nutartis panaikinama, klausimas dėl proceso atnaujinimo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 334–339 str., teismas

Nutarė

28Varėnos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Varėnos rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 27 d. sprendimu visiškai... 4. Varėnos rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 9 d. nutartimi pakeitė... 5. 2012 m. rugpjūčio 2 d. pareiškėja M. A. M. padavė prašymą CPK 366... 6. Varėnos rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi atnaujino... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Varėnos rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 13 d. nutartimi atmetė... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėja M. A. M. nurodo, jog nutartis neteisėta ir... 11. Atsiliepimais į atskirąjį skundą Valstybinė teritorijų planavimo ir... 12. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 13. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nurodo, kad... 14. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato... 15. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Teismas, spręsdamas dėl proceso atnaujinimo byloje, patikrina, ar prašymas... 18. Pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą... 19. Nagrinėjamoje byloje Varėnos rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 4 d.... 20. Varėnos rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs 2013 m. balandžio 29 d.... 21. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos... 22. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos... 23. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad... 24. Apeliantė prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš... 25. Dėl kitų nurodytų apeliantės atskirajame skunde ir atsiliepime į... 26. Esant tokioms aplinkybėms skundžiama nutartis panaikinama, klausimas dėl... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 334–339 str., teismas... 28. Varėnos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartį panaikinti...