Byla 2-462-460/2017
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. T. ieškinį atsakovams V. V. ir P. Č. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir neteisėtai įgyto turto vertės priteisimo, teismas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo P. Č. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. T. ieškinį atsakovams V. V. ir P. Č. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir neteisėtai įgyto turto vertės priteisimo, teismas

Nustatė

22016-03-08 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-27 sprendimo dalis, kuria buvo BUAB „Sanvalda“ iš atsakovo V. V. priteista 66 9687,15 EUR žalos atlyginimo ir 54 procentai metinių palūkanų skaičiuojamų už priteistą sumą nuo civilinė bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, panaikinta ir šis klausimas perduota Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Taip pat panaikinta ir grąžinta Klaipėdos apygardos teismui iš naujo nagrinėti sprendimo dalis, kuria netenkintas BUAB „Sanvalda“ reikalavimas priteisti žalos atlyginimą iš atsakovų akcininkų V. V. ir P. Č. bei priteista iš atsakovo V. V. 1 628 EUR žyminio mokesčio valstybei.

32017-10-23 nutartimi ieškovas BUAB „Sanvalda“ pakeista jo teisių perėmėja V. T..

4Atsakovas P. Č. pateikė tarp ieškovių ir atsakovų pasirašytą taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti.

5Prašymas tenkintinas.

6Teismas pažymi, jog vadovaujantis CPK reglamentavimu bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi (CPK 41 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis).

7Teismas, išanalizavęs šalių 2017-11-10 pasirašytos taikos sutarties sąlygas mano, kad jos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis), šalys susitarė dėl taikaus ginčo sprendimo, bylinėjimosi išlaidų, taikos sutarties tvirtinimo, ir bylos nutraukimo. Šalims teisinės pasekmės šalims žinomos – jog patvirtinus taikos sutartį vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

8Esant nurodytoms aplinkybėms šalių pateikta 2017-11-10 taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, CPK 293 straipsnio 5 punktas).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais,

Nutarė

10patvirtinti taikos sutartį, 2017-11-10 sudarytą tarp V. T., asmens kodas ( - ) adresas ( - ) (toliau vadinama Ieškovu),

11ir

12V. V., asmens kodas ( - ) adresas ( - ) (toliau vadinamas Atsakovu I).

13bei

14P. Č., asmens kodas ( - ) adresas ( - ) (toliau vadinamas

15Atsakovu II).

16Ieškovas ir Atsakovas I bei Atsakovas II, toliau kartu vadinami Šalimis.

17Atsižvelgdamos į tai, kad:

 1. Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-462-460/2017 (toliau vadinama Byla) pagal Ieškovo ieškinį Atsakovui 1 ir Atsakovai! II dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo.
 2. Šalys teikia taikos sutartį Byloje ir ja siekia užbaigti teismo procesą Byloje ir užkirsti kelią ginčams atsirasti ateityje dėl Byloje nagrinėjamų reikalavimų bei su jais susijusių reikalavimų.

18sudaro šią taikos sutartį (toliau vadinama laikos sutartimi), kuria susitaria:

 1. Baigti Bylą šia Taikos sutartimi.
 2. Ieškovas atsisako visų savo ieškinio reikalavimų ir bet kokių su Bylos dalyku susijusių pretenzijų Atsakovui I ir Atsakovui 11. išskyrus Taikos sutarties 3 ir 4 punktuose nurodytą Atsakovo I ir Atsakovo II įsipareigojimą Ieškovui.
 3. Atsakovas I įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos sumokėti Ieškovui 2.750 Eur (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) sumą.
 4. Atsakovas II įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta Taikos sutartis. įsiteisėjimo dienos sumokėti Ieškovui 2.750 Eur (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) sumą.
 5. Atsakovas I ir Atsakovas II Taikos sutarties 3 ir 4 punkte nurodytas sumas turi mokėti pavedimu į šią Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Kr. ( - ) AB „Swedbank“‘ arba grynais pinigais, Ieškovui taikos sutartyje padarant įrašą apie pinigų gavimą.
 6. Visas teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo ir kitas išlaidas Byloje apmoka Atsakovas I ir Atsakovas II lygiomis dalimis.
 7. Šalys susitaria, kad nereikalauja atlyginti viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 8. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, nurodytos CPK 293, 294 str., t. y. bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šalims yra žinoma, kad pagal CK 6,985 str. teismo patvirtinta taikos sutartis Byloje dalyvaujantiems asmenims turi galutinio teismo sprendimo (res Judicata) galią ir tampa priverstinai vykdytinu dokumentu
 9. Šalys ir jų atstovai pareiškia ir garantuoja, kad turi visus įgalinimus, leidimus, sutikimus ir kitus reikiamus dokumentus Taikos sutarties pasirašymui ir joje numatytų įsipareigojimų vykdymui.
 10. Šalys patvirtina, kad taikos sutartis atitinka Šalių valią ir interesus, bei Šalims nežinomos aplinkybės, dėl kurių Taikos sutartis galėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.
 11. Jeigu Taikos sutartis būtų nevykdoma ar netinkamai vykdoma, nukentėjusioji šalis įgis teisę įstatymų nustatyta tvarka reikalauti priverstinio Taikos sutarties įvykdymo.

19Priteisti valstybei iš V. V. ir P. Č. po 20,63 EUR žyminio mokesčio ir po 17 EUR pašto išlaidų.

20Civilinę bylą Nr. 2-462-460/2017 pagal ieškovės V. T. ieškinį atsakovams V. V. ir P. Č. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir neteisėtai įgyto turto vertės priteisimo nutraukti.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai