Byla B2-3928-565/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Savinela“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Savinela“ direktoriaus S. Ž. (S. Ž.) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Savinela“,

Nustatė

21.

3Pareiškėjas UAB „Savinela“ direktorius S. Ž. prašo iškelti bankroto bylą UAB „Savinela“.

42.

5Pareiškime nurodė, jog UAB „Savinela“ įsteigta dviejų akcininkų, pagrindinė bendrovės veikla buvo mažmeninė prekyba drabužiais. Bendrovės veikla 2013 – 2014 metais tapo nuostolinga, bendrovė neteko apyvartinių lėšų, negalėjo laiku atsiskaityti už patalpų nuomą, per šį laikotarpį susikaupė skolos, klientų buvo mažai, todėl vadovas ir akcininkai sustabdė bendrovės veiklą. 2015 m. lapkričio 23 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu Nr. (17.19-40) RES-237159 buvo sustabdyta UAB „Savinela“ veikla ir iki 2019 m. gruodžio 31 d. bendrovė atleista nuo mokesčių bei kitų deklaracijų pateikimo. 2019 m. birželio 25 d. UAB „Savinela“ akcininkai priėmė sprendimą dėl bendrovės bankroto ne teismo tvarka, tačiau kreditorių susirinkimas neįvyko, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrius pradėjo priverstinio skolos išieškojimo vykdymą. UAB ,,Savinela“ ilgalaikis turtas sudaro 1 Eur (kasos aparatas), trumpalaikio turto bendrovė neturi (prekių atsargos buvo grąžintos tiekėjams), bendrovės nuosavas kapitalas yra neigiamas – 17 699 Eur. Tęsti veiklos UAB „Savinela“ negali, nes yra nemoki, pradelsti įsiskolinimai kreditoriams sudaro 17 700 Eur, nusprendus nutraukti bendrovės veiklą, darbuotojai bei vadovas buvo atleisti, su darbuotojais atsiskaityta.

6Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

73.

8Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

94.

10Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

115.

12Sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei iškėlimo, svarbu atsižvelgti į tikslus, kurių siekiama minėtu įstatymu. Bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229-330/2016;2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1881-798/2017).

136.

14Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, jog UAB „Savinela“ (juridinio asmens kodas 126084152), įregistruota 2002-11-11, jos vadovu nuo pat įsteigimo įregistruotas S. Ž. (asmens kodas ( - )). Atsakovės vadovas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, jog bendrovė nebegali atsiskaityti su savo kreditoriais, bendrovės nemokumą nulėmė verslo nesėkmė, pateikė teismui įmonės finansinę padėtį (nemokumą) patvirtinančius įrodymus.

157.

16Iš atsakovės vadovo pateikto UAB ,,Savinela“ 2019 m. birželio 17 d. balanso nustatyta, jog bendrovės turtas sudaro 1 Eur (ilgalaikis turtas – kasos aparatas); mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 17 700 Eur ir visa ši suma nurodyta kaip per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai; bendrovės nuostoliai sudaro 20 595 Eur.

178.

18Atsakovės vadovas teismui pateikė 2019 m. birželio 17 d. UAB ,,Savinela“ kreditorių sąrašą. Nustatyta, jog UAB ,,Savinela“ 5 kreditoriams yra pradelsusi savo įsipareigojimų vykdymą. Bendra pradelstų UAB ,,Savinela“ kreditorinių reikalavimų suma sudaro 17 700 Eur.

199.

20Remiantis viešaisiais Sodra duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 1 124,91 Eur (atitinka vadovo nurodytą skolą).

2110.

22UAB ,,Savinela“ vadovo pateikti duomenys patvirtina, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (17 700 Eur > 1 Eur / 2). Duomenų apie trečiųjų asmenų skolas bendrovei teismui nepateikta.

2311.

24VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Savinela” nuosavybės teise nekilnojamasis turtas neregistruotas. VĮ „Regitra“ duomenų bazėje nurodyta, jog UAB ,,Savinela“ nuosavybės teise neturi registruotų transporto priemonių. Teismas, remdamasis viešaisiais duomenimis, nenustatė, kad atsakovė turėtų kokio nors kito turto iš kurio galima būtų padengti kreditorių reikalavimus.

2512.

26Teismas vertina, jog UAB ,,Savinela“ vadovo teismui pateikti įrodymai, taip pat viešųjų registrų duomenys apie bendrovę, patvirtina UAB ,,Savinela“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis, 2 straipsnio 8 punktas).

2713.

28ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Nagrinėjamoje byloje programa atrinkta bankroto administratorė MB „Penktas šansas“ (sąrašo Nr. BJA-316), kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

29Bankroto byla keltina supaprastinto bankroto proceso tvarka.

3014.

31Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatas, kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. Teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos. Jeigu asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą įmoka šią teismo nustatyto dydžio sumą, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka. Įmokėta į teismo depozitinę sąskaitą pinigų suma yra naudojama teisėjo, nagrinėjančio bankroto bylą, nurodymu teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.

3215.

33Pasirengimo nagrinėti bylą metu teismas, susipažinęs su UAB „Savinela“ vadovo pateiktais bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentais, nustatė, jog įmonė neturi jokio turto, iš kurio galėtų būti apmokamos teismo ir administravimo išlaidos. Todėl 2019 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi teismas pasiūlė pareiškėjui – UAB „Savinela“ vadovui S. Ž. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 1 000 Eur sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis) bei pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančius įrodymus. Nustatyta, jog pareiškėjas yra pervedęs į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 1 000 Eur sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, todėl teismas taiko supaprastintą bankroto procesą (ĮBĮ 131 straipsnis).

3416.

35Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus rekomendacinius dydžius, duomenis apie įmonės dydį, o taip pat aplinkybę, jog įmonė neturi jokio turto, sprendžia, kad šiuo atveju visam bankroto procesui nustatytina 2 200 Eur (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų suma, iš jų 1 200 Eur administratoriaus atlyginimas ir 1 000 Eur kitoms administravimo išlaidoms.

3617.

37Administratoriui išaiškinama, jog jeigu faktiškai patirtos išlaidos, iš jų ir administratoriaus atlyginimas, viršija teismo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytą sumą, teisėjas, nagrinėjantis bankroto bylą, administratoriaus prašymu gali patikslinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri gali būti didesnė negu šioje dalyje nustatyta 25 MMA suma, bet bendra bankroto administratoriaus išlaidų suma taikant supaprastintą bankroto procesą negali būti didesnė negu 40 MMA (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punktas).

3818.

39Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 5 punktą, įmonei taikius supaprastintą bankroto procesą, privaloma patvirtinti (jei jie nepatvirtinti) kreditorių reikalavimus pagal pateiktą sąrašą, sudarytą pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis. Šiuo metu pagal UAB „Savinela“ vadovo pateiktus duomenis nustatyti penkių kreditorių finansiniai reikalavimai: UAB „Lindstrom“ (j. a. k. 111618732) 27,30 Eur, UAB „Tele2“ (j. a. k. 111471645) 5,69 Eur, UAB „Teo LT“ (j. a. k. 121215434) 28,03 Eur, UAB „Ibrahim“ 16 514,07 Eur ir VSDFV (j. a. k. 191630223) Vilniaus skyriaus 1 124,91 Eur. Todėl teismas įtraukia VSDFV Vilniaus skyrių į antros eilės kreditorių sąrašą ir tvirtina jo 1 124,91 Eur sumos reikalavimą, o į trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukia kreditores UAB „Lindstrom“ su jos 27,30 Eur finansiniu reikalavimu, UAB „Tele2“ su jos 5,69 Eur finansiniu reikalavimu, UAB „Teo LT“ (dabar Telia Lietuva, AB) su jos 28,03 Eur finansiniu reikalavimu, UAB „Ibrahim“ su jos 16 514,07 Eur finansiniu reikalavimu. Nustatytinas 14 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kitiems kreditoriams finansiniams reikalavimams pareikšti.

4019.

41ĮBĮ 131 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą procesą įsiteisėjimo dienos teismas administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto proceso trukmę.

42Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 131 straipsniu, 26, 35 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

43iškelti UAB „Savinela“ (juridinio asmens kodas 126084152, registruotos buveinės adresas Kalvarijų g. 24A, Vilnius) bankroto bylą.

44Taikyti UAB „Savinela“ supaprastintą bankroto procesą.

45UAB „Savinela“ bankroto administratore paskirti MB „Penktas šansas“ (sąrašo Nr. BJA-316).

46Pavesti paskirtai bankroto administratorei atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 131 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus veiksmus.

47Visam bankroto procesui nustatyti 2 200 Eur (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti; tame tarpe 1200 Eur administratorės atlyginimui ir 1000 Eur kitoms administravimo išlaidoms.

48Patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:

49ANTROS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.

Kreditorius

Kreditorinis reikalavimas EUR

521. VSDFV Vilniaus skyrius

531 124,91

54Iš viso

551 124,91

56TREČIOS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI:

Eilės Nr. Kreditorius Kreditorinis reikalavimas EUR
1. UAB „Lindstrom“ 27,30
2. UAB „Tele2“ 5,69
3. UAB „Teo LT“ (dabar Telia Lietuva, AB) 28,03
4. UAB „Ibrahim“ 16 514,07
Iš viso 16 575,09

57Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 17 700 Eur.

58Nustatyti 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

59Nustatyti bankroto administratorei 7 dienų terminą nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, sudaryti šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikti jį teismui tvirtinti.

60Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

61Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 7 dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

62Išaiškinti, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą procesą įsiteisėjimo dienos teismas administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto proceso trukmę.

63Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. 1.... 3. Pareiškėjas UAB „Savinela“ direktorius S. Ž. prašo iškelti bankroto... 4. 2.... 5. Pareiškime nurodė, jog UAB „Savinela“ įsteigta dviejų akcininkų,... 6. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 7. 3.... 8. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 9. 4.... 10. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 11. 5.... 12. Sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei... 13. 6.... 14. Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, jog UAB „Savinela“... 15. 7.... 16. Iš atsakovės vadovo pateikto UAB ,,Savinela“ 2019 m. birželio 17 d.... 17. 8.... 18. Atsakovės vadovas teismui pateikė 2019 m. birželio 17 d. UAB ,,Savinela“... 19. 9.... 20. Remiantis viešaisiais Sodra duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta,... 21. 10.... 22. UAB ,,Savinela“ vadovo pateikti duomenys patvirtina, jog pradelsti įmonės... 23. 11.... 24. VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta,... 25. 12.... 26. Teismas vertina, jog UAB ,,Savinela“ vadovo teismui pateikti įrodymai, taip... 27. 13.... 28. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 29. Bankroto byla keltina supaprastinto bankroto proceso tvarka.... 30. 14.... 31. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatas, kai teismas daro pakankamai... 32. 15.... 33. Pasirengimo nagrinėti bylą metu teismas, susipažinęs su UAB „Savinela“... 34. 16.... 35. Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d.... 36. 17.... 37. Administratoriui išaiškinama, jog jeigu faktiškai patirtos išlaidos, iš... 38. 18.... 39. Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 5 punktą, įmonei taikius supaprastintą... 40. 19.... 41. ĮBĮ 131 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo... 42. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 131 straipsniu, 26, 35... 43. iškelti UAB „Savinela“ (juridinio asmens kodas 126084152, registruotos... 44. Taikyti UAB „Savinela“ supaprastintą bankroto procesą.... 45. UAB „Savinela“ bankroto administratore paskirti MB „Penktas šansas“... 46. Pavesti paskirtai bankroto administratorei atlikti Lietuvos Respublikos... 47. Visam bankroto procesui nustatyti 2 200 Eur (įskaitant mokesčius)... 48. Patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:... 49. ANTROS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.... 52. 1. VSDFV Vilniaus skyrius... 53. 1 124,91... 54. Iš viso... 55. 1 124,91... 56. TREČIOS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI:
Eilės Nr.... 57. Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 17 700 Eur.... 58. Nustatyti 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 59. Nustatyti bankroto administratorei 7 dienų terminą nuo teismo nustatyto... 60. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 61. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 7 dienas nuo... 62. Išaiškinti, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei... 63. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...