Byla 2-1990/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų kreditorių uždarosios akcinės bendrovės ,,Minera“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Tondas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria pakeistas bankroto administratorius, uždarosios akcinės bendrovės ,,Gratus“ bankroto byloje, iškeltoje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Gratus“ akcininko V. G., uždarosios akcinės bendrovės ,,Vokiški vartai“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Trukmė“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Daistatus“ pareiškimus (civilinė byla Nr. B2-663-436/2011).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 26 d. nutartimi iškėlė UAB „Gratus“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė ieškovo UAB ,,Vokiški vartai“ pasiūlytą bankroto administratorių S. S.

52011 m. balandžio 5 d. atsakovo bankroto administratorius S. S. pateikė teismui prašymą dėl jo atstatydinimo iš atsakovo administratoriaus pareigų bei kito administratoriaus paskyrimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi atstatydino S. S. iš UAB „Gratus“ bankroto administratoriaus pareigų, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

8Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 8 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas gali atstatydinti administratorių iš pareigų, vienas iš jų kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo. Teismas sprendė, kad šiuo atveju atstatydintinas administratorius iš jo administruojamos įmonės ir ĮBĮ nustatyta tvarka paskirtinas kitas administratorius. Nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartimi BUAB „Gratus“ bankroto administratorius S. S. buvo įpareigotas per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos sušaukti UAB „Gratus“ kreditorių susirinkimą pagal šią darbotvarkę: 1) dėl BUAB „Gratus“ bankroto administratoriaus S. S. atstatydinimo; 2) dėl naujo BUAB „Gratus“ bankroto administratoriaus kandidatūros patvirtinimo, o 2011 m. balandžio 6 d. kreipėsi į BUAB ,,Gratus“ kreditorių susirinkimo pirmininką (VSDFV Kauno skyrių) dėl administratoriaus kandidatūros pasiūlymo. 2011 m. balandžio 29 d. atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimais buvo priimtas S. S. atsistatydinimas iš atsakovo administratoriaus pareigų ir nutarta pritarta atsakovo bankroto administratoriaus UAB „J Ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ kandidatūrai; vėliau teismui pasiūlytos kelios BUAB „Gratus“ bankroto administratoriaus kandidatūros – UAB „Bankrotų administravimo grupė“, UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, UAB „Valnetas“. Teismo teigimu, visos siūlomos bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, yra suderintos su Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Nurodė, kad 2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditorius UAB „Minera“, kurio patvirtintas finansinis reikalavimas 12 843 137,65 Lt, kas sudaro 90,22 proc. visų kreditorių reikalavimų (jo reikalavimai užtikrinti BUAB „Gratus“ nekilnojamojo turto įkeitimu), o kreditoriai V. G. (buvęs BUAB „Gratus“ direktorius ir akcininkas) bei jo sutuoktinė J. G. (įgaliojo UAB „Minera“ atstovauti BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimuose su balsavimo teise, 2011-04-28 įgaliojimas reg. Nr. 2514) kreditorių susirinkime nubalsavo už bankroto administratorių UAB „J Ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. Teismo nuomone, kreditorių susirinkimo metu pasiūlyta administratoriaus kandidatūra kelia pagrįstų abejonių dėl administratoriaus nešališkumo ir nesuinteresuotumo bylos baigtimi, todėl UAB „J Ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ neskirtinas bankrutuojančios UAB „Gratus“ administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Teismo teigimu, įvertinus kitas siūlomas administratorių kandidatūras, nėra duomenų, jog UAB „Bankrotų administravimo grupė“, UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, UAB „Valnetas“ administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ normoms, nėra abejonių dėl jų nešališkumo, todėl BUAB „Gratus“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Bankrotų administravimo grupė“, kuri pirmoji sutiko teikti UAB „Gratus“ bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Tretysis asmuo kreditorius UAB ,,Minera“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį ir BUAB ,,Gratus“ administratoriumi paskirti UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus kandidatūros patvirtinimo nebuvo ginčijamas, taigi jam pritarė visi BUAB ,,Gratus“ kreditoriai ir nėra pagrindo abejoti šio administratoriaus nešališkumu ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi. Vien ta aplinkybė, kad UAB ,,Minera“ turi balsų daugumą kreditorių susirinkime, negali reikšti, jog jos siūlomas administratorius yra šališkas, todėl negali būti skiriamas, nes taip nepagrįstai būtų apribotos kreditoriaus ĮBĮ numatytos teisės. Taip pat ta aplinkybė, kad pasiūlytai administratoriaus kandidatūrai pritarė kiti kreditoriai, kurie gali būti suinteresuoti bankroto eiga, negali reikšti, jog toks administratorius yra šališkas.

122. Teismas nutartimi pritarė VSDFV Kauno skyriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūrai UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“. Tačiau šioje byloje reikšminga yra tai, jog BUAB ,,Gratus“ bankroto administratoriaus S. S. veiksmai Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartimi buvo pripažinti kaip piktnaudžiavimas teise, pažeidžiant UAB ,,Minera“ teises, ir paskirta bauda. Kreditorių komiteto, kuris veikė ir priiminėjo sprendimus, administratoriui piktnaudžiaujant teise, pirmininkas buvo būtent VSDFV Kauno skyrius, todėl šio kreditoriaus pasiūlytas administratorius kelia abejonių dėl nešališkumo ir nesuinteresuotumo bylos eiga.

13Tretysis asmuo kreditorius UAB ,,Tondas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutarties dalį, kuria BUAB ,,Gratus“ administratoriumi paskirta UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“, ir administratoriumi paskirti UAB ,,Valnetas“. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismo paskirtas BUAB ,,Gratus“ bankroto administratorius UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“ ir UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ (už kurį buvo balsuota kreditorių susirinkime), yra susijusios įmonės, nes abiejose šiose įmonėse dirba tas pats asmuo – R. J., kuris veikia kaip šių įmonių įgaliotas asmuo administruojant bankrutuojančias įmones kitose bankroto bylose. Todėl teismo paskirtai UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“ kandidatūrai turėtų būti taikomi tie patys nešališkumo ir nesuinteresuotumo bylos baigtimi kriterijai, kaip ir su ja susijusiai įmonei UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“.

152. Skiriant administratorių svarbus yra ir jo buveinės klausimas. Teismo paskirto administratoriaus buveinė yra Vilniuje, o bankrutuojančios įmonės – Kaune.

163. Teismas išsiuntė kreditorių susirinkimo pirmininkui VSDFV Kauno skyriui prašymą pasiūlyti naujo BUAB ,,Gratus“ administratoriaus kandidatūrą. Tačiau VSDFV Kauno skyriaus, kaip kreditorių susirinkimo pirmininko, įgaliojimai yra sustabdyti Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi. Todėl laikant, kad teismas VSDFV Kauno skyriui prašymą pasiūlyti naujo BUAB ,,Gratus“ administratoriaus kandidatūrą išsiuntė ne kaip kreditorių susirinkimo pirmininkui, o kaip kreditoriui, darytina išvada, kad neišsiuntus analogiškų prašymų visiems kreditoriams, buvo pažeistos visų kitų kreditorių teisės įtvirtintos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje.

174. Tinkamiausia BUAB ,,Gratus“ bankroto administratoriaus kandidatūra yra UAB ,,Valnetas“, kadangi jos patirtis yra itin didelė, administratoriaus buveinė yra Kaune, kur nagrinėjama ir BUAB ,,Gratus“ bankroto byla, ši administratoriaus kandidatūra atitinka nešališkumo ir nesuinteresuotumo bylos baigtimi principus.

18Kreditorius UAB ,,Minera“ atsiliepime į kreditoriaus UAB ,,Tondas“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog UAB ,,Tondas“ buvo vienas iš kreditorių, dalyvavusių kreditorių komitete, be to, bankroto byloje veikė aktyviai, siekdamas, jog piktnaudžiavęs teise ir pažeidęs UAB ,,Minera“ teises bankroto administratorius nebūtų pakeistas bei į tai, kad UAB ,,Minera“ pasiūlytai administratoriaus kandidatūrai pritarė visi kreditoriai, išskyrus UAB ,,Tondas“, kyla pagrįstų abejonių dėl UAB ,,Tondas“ tikrųjų tikslų bankroto byloje ir jo siūlomo administratoriaus nešališkumo.

19Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį. Atsiliepime nurodo, kad sutinka su teismo ir kreditoriaus UAB ,,Tondas“ atskirajame skunde išdėstyta nuomone dėl kreditoriaus UAB ,,Minera“ siūlyto bankroto administratoriaus UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ šališkumo ir suinteresuotumo bylos baigtimi. Tačiau nurodo, kad UAB ,,Tondas“ atskirajame skunde nepagrįstai sureikšminti argumentai dėl UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ ir UAB „Bankrotų administravimo grupė“ sąsajos.

20IV. Apeliacinio teismo argumentai

21Tenkintinas trečiojo asmens UAB ,,Minera“ atskirasis skundas, o trečiojo asmens UAB ,,Tondas“ atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

23Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas , o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialaus įstatymo nuostatoms.

24Bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, atliekantis ĮBĮ 11 straipsnyje, 30 straipsnio 4 dalyje bei 31 straipsnyje nustatytas funkcijas, kuriam ĮBĮ nustatyta tvarka pavesta valdyti, naudoti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuoti, užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauti įmonės ūkinei komercinei veiklai. Esminis šio asmens veiklos požymis yra tas, kad, organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, jis privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus. Daugiausia nuo šio asmens, kuris turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese (taip pat ir likviduojant įmonę), veiksmų priklauso tinkama visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas.

25Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi, todėl teismas sprendžia ir šio asmens pakeitimo (atstatydinimo) klausimą. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kuriais teismas gali atstatydinti iš pareigų bankroto administratorių: kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo.

26Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą, kreditorių susirinkimo pirmininkas, gavęs šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 24 punkte nurodytą administratoriaus teismui pateikto prašymo dėl jo atstatydinimo kopiją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios kopijos gavimo dienos teismui gali pasiūlyti kito administratoriaus kandidatūrą; siūlomai kito administratoriaus kandidatūrai turi pritarti kreditorių susirinkimas.

27Nagrinėjamoje byloje BUAB ,,Gratus“ administratorius S. S. pateikė teismui prašymą dėl jo atstatydinimo iš administratoriaus pareigų bei kito administratoriaus paskyrimo. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi patenkindamas prašymą ir atstatydindamas S. S. iš BUAB „Gratus“ bankroto administratoriaus pareigų, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“, pasiūlytą VSDFV Kauno skyriaus, nors įmonės kreditorių susirinkimas pritarė kitai atsakovo administratoriaus kandidatūrai.

28Bylos duomenys patvirtina, kad tiek teismo paskirta, tiek atskiraisiais skundais siūlomos skirti bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 10, 45, 50), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (b. l. 12, 46, 52), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (b. l. 24, 65), administratoriai sutinka administruoti atsakovą (b. l. 8, 42, 49). Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų matyti, kad UAB „Bankroto administravimo grupė“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2009 m. rugsėjo 23 d., joje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai, vykdo 20 bankroto administravimo procedūrų, bet nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros; UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2009 m. birželio 22 d., įmonė vykdo 14 bankroto administravimo procedūrų ir yra baigusi 1 bankroto administravimo procedūrą, joje dirba 4 fiziniai bankroto administratoriai; UAB ,,Valnetas“ leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2001 m. liepos 16 d., vykdo 68 bankroto administravimo procedūras ir yra baigusi 61 bankroto administravimo procedūrą, o bendrovėje dirba 6 fiziniai bankroto administratoriai. Be to, administratorių UAB „Bankroto administravimo grupė“ ir UAB ,,J ir LBR bankroto administravimas, teisinės ir buhalterinės paslaugos“ patirtis bei darbo krūvis yra iš esmės vienodas, o didžiausią darbo patirtį turi UAB ,,Valnetas“, tačiau šio administratoriaus ir darbo krūvis yra didžiausias.

29Taigi, nors, paminėtais duomenimis, visi nurodyti administratoriai atitinka svarbiausius bankroto administratoriaus kriterijus, tačiau nagrinėjamu atveju, parenkant atsakovo bankroto administratorių, reikšminga ta aplinkybė, kad skiriamas kitas atsakovo bankroto administratorius po ankstesnio bankroto administratoriaus atsistatydinimo. Juo labiau kad ankstesnis atsakovo bankroto administratorius S. S. prašymą dėl atsistatydinimo iš administratoriaus pareigų pateikė teismui po Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties, priimtos BUAB ,,Gratus“ bankroto byloje, kuria buvo pripažinta, kad administratorius S. S. piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, vykdydamas BUAB ,,Gratus“ bankroto procedūras, ir už tai jis nubaustas bauda. Be to, minėta, kad atsistatydinus ankstesniam administratoriui, pagal įstatymą, kreditorių susirinkimo pirmininkas gali teismui pasiūlyti kito administratoriaus kandidatūrą, kuriai turi pritarti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Bylos duomenimis nustatyta, kad teismo paskirtą administratorių UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“ pasiūlė buvęs atsakovo kreditorių susirinkimo pirmininkas VSDFV Kauno skyrius, kurio įgaliojimai tuo metu buvo sustabdyti Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi. Beje, Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartimi panaikinus 2010 m. rugsėjo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo šis kreditorius buvo išrinktas BUAB ,,Gratus“ kreditorių susirinkimo pirmininku, jis neteko šių įgalinimų.

30Be to, nurodytam (teismo paskirtam) bankroto administratoriui nepritarė atsakovo BUAB ,,Gratus“ kreditorių susirinkimas, kuris 2011 m. balandžio 29 d. priėmė nutarimą pritarti kito administratoriaus, t. y. UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“, kandidatūrai, kuriai pritarė kreditorių susirinkime dalyvavęs atsakovo kreditorius UAB „Minera“ (kurio finansinis reikalavimas sudaro 90,22 proc. visų kreditorių reikalavimų), kreditorius V. G. (buvęs BUAB „Gratus“ direktorius ir akcininkas), kurio finansinis reikalavimas sudaro 0,40 proc. (57 602,39 Lt) visų atsakovo kreditorių reikalavimų, ir jo sutuoktinė J. G., kurios finansinis reikalavimas sudaro 0,10 proc. (14 150,48 Lt) visų kreditorių reikalavimų (kurie buvo įgalioję UAB „Minera“ atstovauti BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimuose su balsavimo teise), taip pat balsavęs raštu kreditorius UAB ,,Magistralė“, kurio finansinis reikalavimas sudaro 0,23 proc. (33 119,18 Lt) visų atsakovo kreditorių reikalavimų. Dėl minėto kreditorių susirinkimo nutarimo kreditorius UAB ,,Tondas“ buvo pateikęs skundą pirmosios instancijos teismui, tačiau apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi jį atmetė, todėl galioja 2011 m. balandžio 29 d. atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo pritarta naujai BUAB ,,Gratus“ bankroto administratoriaus UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ kandidatūrai.

31Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs neskirti administratoriaus kandidatūros, kuriai pritarta atsakovo kreditorių susirinkime, savo išvadą motyvavo tuo, kad ši kandidatūra kelia pagrįstų abejonių dėl administratoriaus (ne)šališkumo ir (ne)suinteresuotumo bylos baigtimi, tačiau teismas nenurodė konkrečių, objektyvių aplinkybių, dėl kurių gali būti šališkas šis bankroto administratorius, administruodamas atsakovą. Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog už šią administratoriaus kandidatūrą kreditorių susirinkime balsavo bankrutuojančios įmonės buvęs vadovas (akcininkas), jo sutuoktinė bei didžiausias kreditorius, nesudaro pagrindo abejoti šio administratoriaus patikimumu. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009; 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-960/2009). Taip pat pažymėtina, kad įstatymas apibrėžia ratą asmenų, kurie turi teisę pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą, tarp kurių yra ir įmonės administracijos vadovas bei įmonės savininkas (ĮBĮ 5 str., 11 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose įtvirtinta nuostata, jog įmonės bankroto administratoriumi skiriamas asmuo negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese, tuo tarpu administratoriaus kandidatūrą siūlančiam asmeniui nenustatytas reikalavimas būti nesuinteresuotam bankroto bylos baigtimi. Juolab kad tai būtų ir nelogiška, nes kiekvienas kreditorius bankroto byloje yra suinteresuotas kuo palankesne jam bylos baigtimi, o bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme nustatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises bei teisėtus interesus.

32Apygardos teismas, skundžiama nutartimi paskirdamas kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus (buvusio kreditorių komiteto pirmininko) pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“ tik nurodė, jog nėra abejonės dėl šio administratoriaus nešališkumo ir jis pirmasis sutiko teikti BUAB ,,Gratus“ administravimo paslaugas, nemotyvuodamas, kodėl šis administratorius yra tinkamiausias vykdyti BUAB ,,Gratus“ bankroto procedūras. Teismas neįvertino aukščiau nurodytų aplinkybių, tarp jų, kad bankroto administratorių UAB „Bankrotų administravimo grupė“ pasiūlė buvęs kreditorių susirinkimo pirmininkas (kurio įgaliojimai tuo metu buvo sustabdyti, o nuo šiuo metu – panaikinti), kuriam esant atsakovo kreditorių susirinkimo pirmininku ir įstatymu įpareigotam kontroliuoti atsakovo bankroto administratoriaus veiklą (ĮBĮ 25 str. 2 d.), buvęs atsakovo administratorius S. S. buvo pripažintas piktnaudžiavęs procesinėmis teisėmis, vykdant atsakovo UAB ,,Gratus“ bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-443/2011).

33Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paskyrė UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“ BUAB ,,Gratus“ bankroto administratoriumi, be pagrindo atmesdamas kreditorių susirinkimo pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, kuriai buvo pritarta 2011 m. balandžio 29 d. atsakovo kreditorių susirinkime. Todėl skundžiama teismo nutarties dalis negali būti palikta galioti.

34Minėta, kad bankroto administratorius įmonės bankroto procese užtikrina bankrutuojančios įmonės kasdienę veiklą, turto valdymą, apsaugą, bankroto procedūrų nuoseklų vykdymą (ĮBĮ 11 str. 3 d.), t. y. faktiškai turi bankrutuojančios įmonės vadovo įgaliojimus. Skiriant bankroto administratoriumi konkretų asmenį, be privalomų ĮBĮ 11 straipsnyje įtvirtintų ir kitų aukščiau paminėtų reikalavimų, būtina siekti, kad paskirtasis administratorius maksimaliai užtikrintų kuo sklandesnį bei operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, kad būtų išvengta (sumažinta) ginčų tarp administratoriaus ir atsakovo kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo. Todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus duomenis, tarp jų apie siūlomų bankroto administratorių užimtumą ir patirtį, į tai, kad bankroto administratoriaus UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ kandidatūrai buvo pritarta atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimu, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju teisinga ir pagrįsta BUAB „Gratus“ bankroto administratoriumi paskirti nurodytą asmenį.

35Dėl pasakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo nutartis, panaikinant teismo nutarties dalį, kuria BUAB ,,Gratus“ administratoriumi paskirta UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“, paskiriant BUAB ,,Gratus“ administratoriumi UAB ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

37Pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį.

38Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Gratus“ administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė ,,Bankrotų administravimo grupė“.

39Paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Gratus“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę ,,J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ (į. k. 302346954, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 148).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 26 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. 2011 m. balandžio 5 d. atsakovo bankroto administratorius S. S. pateikė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi atstatydino S. S. iš... 8. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Tretysis asmuo kreditorius UAB ,,Minera“ atskiruoju skundu prašo pakeisti... 11. 1. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus kandidatūros... 12. 2. Teismas nutartimi pritarė VSDFV Kauno skyriaus pasiūlyto bankroto... 13. Tretysis asmuo kreditorius UAB ,,Tondas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 14. 1. Teismo paskirtas BUAB ,,Gratus“ bankroto administratorius UAB ,,Bankrotų... 15. 2. Skiriant administratorių svarbus yra ir jo buveinės klausimas. Teismo... 16. 3. Teismas išsiuntė kreditorių susirinkimo pirmininkui VSDFV Kauno skyriui... 17. 4. Tinkamiausia BUAB ,,Gratus“ bankroto administratoriaus kandidatūra yra... 18. Kreditorius UAB ,,Minera“ atsiliepime į kreditoriaus UAB ,,Tondas“... 19. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 20. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 21. Tenkintinas trečiojo asmens UAB ,,Minera“ atskirasis skundas, o trečiojo... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 23. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 24. Bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar... 25. Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, teismui suteikta diskrecijos teisė... 26. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą, kreditorių susirinkimo pirmininkas,... 27. Nagrinėjamoje byloje BUAB ,,Gratus“ administratorius S. S. pateikė teismui... 28. Bylos duomenys patvirtina, kad tiek teismo paskirta, tiek atskiraisiais... 29. Taigi, nors, paminėtais duomenimis, visi nurodyti administratoriai atitinka... 30. Be to, nurodytam (teismo paskirtam) bankroto administratoriui nepritarė... 31. Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs neskirti administratoriaus... 32. Apygardos teismas, skundžiama nutartimi paskirdamas kreditoriaus VSDFV Kauno... 33. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 34. Minėta, kad bankroto administratorius įmonės bankroto procese užtikrina... 35. Dėl pasakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo nutartis, panaikinant... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 37. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį.... 38. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės... 39. Paskirti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Gratus“...