Byla 2-960/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutarties dalies, kuria pagal ieškovų S. P. ir L. B. ieškinius atsakovui UAB „Baltic business group“ iškėlus bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankrotas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo L. B. bei trečiojo asmens (kreditoriaus) Nordea Bank Finland PLC atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutarties dalies, kuria pagal ieškovų S. P. ir L. B. ieškinius atsakovui UAB „Baltic business group“ iškėlus bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankrotas“, ir

Nustatė

2Ieškovai S. P. ir L. B. pateiktais ieškiniais prašė iškelti bankroto bylą jų skolininkei UAB „Baltic business group“. Iškėlus bankroto bylą įmonės bankroto administratoriumi ieškovas S. P. prašė paskirti UAB „Bankrotas“, o ieškovas L. B. - UAB „Verslo administravimo centras“.

3Tretysis asmuo kreditorius Nordea Bank Finland Plc (AB) pareiškė, kad palaiko ieškovo S. P. prašymą iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Baltic business group“, taip pat prašė administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras“.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė UAB „Baltic business group“ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas“. Teismas konstatavo, kad byloje nepateikta duomenų, jog kuris nors iš siūlomų trijų bankroto administratorių būtų nepajėgus vykdyti administratoriaus pareigas, arba, kad kuris nors vienas iš jų šias pareigas vykdytų geriau nei kiti, todėl bankroto administratoriumi paskyrė pirmąjį pasiūlytą administratorių – UAB „Bankrotas“ (b. l. 125-126).

5Ieškovas L. B. atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo nutarties dalį, kuria bankrutuojančios UAB „Baltic business group“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankrotas“ bei paskirti jo siūlomą bankroto administratorių - UAB „Verslo administravimo centras“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, atsakovo bankroto administratoriumi skirdamas ieškovo S. P. pasiūlytą kandidatą, neatsižvelgė į tai, kad S. P. iki bankroto bylos iškėlimo ėjo UAB „Baltic business group“ direktoriaus pareigas. Ši aplinkybė rodo, kad teismo paskirtas administratorius neužtikrins tinkamo ir nešališko BUAB „Baltic business group“ bankroto proceso administravimo.
  2. Apelianto siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra (UAB „Verslo administravimo centras“) atitinka visus įstatymo reikalavimus bei nekelia abejonių, jog visų kreditorių interesai bus tenkinami sąžiningai ir objektyviai, todėl apelianto siūlomas bankroto administratorius savo pareigas galėtų vykdyti geriau nei šiuo metu teismo paskirtas bankroto administratorius - UAB „Bankrotas“ (b. l. 139-140).

6Tretysis asmuo (kreditorius) Nordea Bank Finland PLC (AB) atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo ir bankroto administratoriumi UAB „Baltic business group“ bankroto byloje paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Tik UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš trijų siūlytų kandidatų pateikė pakartotinę deklaraciją vykdyti bankrutuojančios UAB „Baltic business group“ bankrotą, todėl teismas neturėjo pagrindo bankroto administratoriumi skirti kitą įmonę.
  2. Skundžiamoje nutartyje teismas nemotyvavo ir nenurodė pagrindų, dėl kurių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra netinkamas administratorius. Motyvų nebuvimas sprendime ar teismo nutartyje pagal CPK 329 straipsnio 2 dalį yra absoliutus teismo sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindas, todėl nemotyvuota nutartis turi būti panaikinta.
  3. UAB „Bankrotas“ gali būti šališkas ir neobjektyvus vykdant bankroto procesą, kadangi jo kandidatūrą pasiūlė ieškovas S. P., kuris iki bankroto bylos iškėlimo buvo UAB „Baltic business group“ direktoriumi.
  4. UAB „Bankrotas“ leidimas verstis bankroto administratoriaus veikla išduotas tik 2008 m. spalio 20 d., įmonė nėra baigusi nė vienos bankroto procedūros, taip pat joje dirbantys asmenys nėra įvykdę nė vienos bankroto procedūros. Tai rodo, kad teismo paskirtas bankroto administratorius negalės tinkamai administruoti bankrutuojančios įmonės. Tuo tarpu UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turi didelę patirtį dalyvaujant bankroto bylose visoje Lietuvoje, turi visas administracines ir organizacines priemones tinkamai įvykdyti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūrą, yra sėkmingai užbaigęs 379 įmonių bankroto procedūras, todėl bankroto administratoriumi šioje byloje tikslinga skirti UAB „Įmonių bankroto ir administravimo biuras“.

7Tretysis asmuo Nordea Bank Finland PLC (AB) atsiliepime į ieškovo L. B. atskirąjį skundą nurodo palaikantis jį tik tuo aspektu, jog skundžiama teismo nutartis keistina, paskiriant kitą, ne teismo paskirtą bankroto administratorių, tačiau prašo paskirti ne ieškovo L. B. , bet trečiojo asmens Nordea Bank Finland PLC (AB) siūlomą kandidatą - UAB „Įmonių bankroto ir administravimo biuras“.

8Ieškovo L. B. bei trečiojo asmens Nordea Bank Finland PLC (AB) atskirieji skundai netenkintini.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ir trečiojo asmens atskiruosius skundus, konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskiruosiuose skunduose išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta.

10Apeliantai atskiraisiais skundais neskundžia apygardos teismo nutarties dalies dėl bankroto bylos UAB „Baltic business group“ iškėlimo, tačiau nesutinka su teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra, todėl šio apeliacinio proceso nagrinėjimo dalykas yra teismo nutarties dalies, kuria bankrutuojančios UAB „Baltic business group“ administratoriumi paskirta UAB „Bankrotas“, teisėtumas ir pagrįstumas.

11Įmonės Bankroto administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį skirti. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šie įgaliojimai teismui suteikti, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-04-23 nutartys civ. bylose Nr. 2-468/2009, Nr. 2-322/2009).

12Apeliantai teigia, jog teismo parinkta administratoriaus UAB „Bankrotas“ kandidatūra yra netinkama, kadangi ją pasiūlė ieškovas S. P. , kuris iki bankroto bylos iškėlimo buvo UAB „Baltic business group“ direktoriumi.

13Įstatymas apibrėžia asmenų, kurie turi teisę pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą, ratą. Tarp tokių asmenų yra ir įmonės administracijos vadovas bei įmonės savininkas (ĮBĮ 5 str., 11 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose įtvirtinta nuostata, jog būtent įmonės bankroto administratoriumi skiriamas asmuo negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese, tuo tarpu administratoriaus kandidatūrą siūlančiam asmeniui reikalavimas būti nesuinteresuotam bankroto bylos baigtimi nenustatytas. Toks reikalavimas būtų nelogiškas, kadangi kiekvienas kreditorius bankroto byloje yra suinteresuotas kuo palankesne jam pačiam bylos baigtimi. Tuo tarpu bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme numatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teikia teismui pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Todėl teismų praktikoje pabrėžiama, kad vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą turinčių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, verčiančių daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-04-23 nutartis civ. byloje 2-468/2009).

14Pažymėtina, kad bankroto bylų procese, kaip ir kitose civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose, galioja rungimosi principas, reiškiantis, jog kiekvienas asmuo privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 1 str. 1 d., 12 str.). Apeliantai nepateikė teismui jų skundų teiginius dėl UAB „Bankrotas“ galimo šališkumo ir netinkamumo pagrindžiančių duomenų. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sprendžia, kad joje nėra duomenų, leidžiančių daryti išvadą ar pagrįstai abejoti, jog teismo paskirtas bankroto administratorius, nors ir pasiūlytas buvusio bankrutuojančios įmonės direktoriaus, bus suinteresuotas bankroto bylos baigtimi, vykdydamas bankroto procedūras bus šališkas ar kitaip netinkamai vykdys savo pareigas.

15Apeliantas Nordea Bank Finland PLC (AB), atskirajame skunde tvirtindamas, jog teismas bankroto administratoriumi UAB „Bankrotas“ paskyrė nepagrįstai, nurodo, jog skundžiamoje nutartyje teismas nemotyvavo ir nenurodė pagrindų, dėl kurių kiti pasiūlyti kandidatai, tarp jų ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, teismo nuomone yra netinkami. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog iš teismo nutarties motyvų matyti, kad pirmosios instancijos teismas šiuo atveju visus tris pasiūlytus bankroto administratorius pripažino tinkamais vykdyti BUAB „Baltic business group“ bankroto administravimo procedūras, konstatuodamas, jog visi siūlomi administratoriai pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos vertinimą atitinka administratoriams keliamus reikalavimus. Iš nutartyje nurodytų motyvų taip pat galima daryti išvadą, jog teismas sprendė, kad visi trys suinteresuotų asmenų pasiūlyti kandidatai yra iš esmės lygiaverčiai, todėl, skirdamas vieną iš jų administruoti BUAB „Baltic business group“, teismas ir nenurodė motyvų, kuriais būtų konstatuota, jog kiti du kandidatai yra netinkami. Teismas, esant tokiai situacijai, kuomet visi pasiūlyti kandidatai vienodai tinkamai galėtų atlikti jiems pavestas funkcijas, paskyrė pirmiausia pasiūlytą juridinį bankroto administratorių - UAB „Bankrotas“. Taigi skundžiamoje teismo nutartyje nors ir neišsamūs, tačiau yra nurodyti bankroto administratoriaus parinkimo motyvai, todėl jos naikinti Nordea Bank Finland PLC (AB) atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 329 str. 2 d.).

16Apeliantai skunduose nurodo, jog jų siūlyti kandidatai yra geresni ir tinkamesni vykdyti BUAB „Baltic business group“ bankroto procedūras, nei teismo paskirtas UAB „Bankrotas“. Šiuo savo teiginius apeliantai grindžia skirtingais argumentais. Ieškovas L. B. teigia, jog jo siūlomas kandidatas - „Verslo administravimo centras“ geriau administruos bankroto procedūras, kadangi nekyla abejonių dėl jo šališkumo. Šie apelianto teiginiai yra deklaratyvūs ir nepaneigia teismo nurodytų motyvų dėl paskirto administratoriaus nešališkumo bei tinkamumo.

17Tretysis asmuo Nordea Bank Finland PLC (AB) teigia, jog jo siūlomas kandidatas - UAB „Įmonių bankroto ir administravimo biuras“, yra labiau patyręs, turi daugiau darbuotojų, yra baigęs ir šiuo metu vykdo daugiau bankroto procedūrų, nei teismo paskirtas administratorius UAB „Bankrotas“. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pirmiau minėtais apelianto teiginiais, jog UAB „Įmonių bankroto ir administravimo biuras“ turi daugiau darbuotojų, yra baigęs ir šiuo metu vykdo daugiau bankroto procedūrų, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad šios aplinkybės nereiškia, kad apelianto siūlomas kandidatas sugebės geriau vykdyti bankroto procedūras, kadangi dėl didelio vykdomų bankroto procedūrų skaičiaus apelianto siūlomas bankroto administratorius kaip tik gali neskirti pakankamai laiko ir išteklių šiai konkrečiai bankroto procedūrai. Tai, kad UAB „Įmonių bankroto ir administravimo biuras“ vienintelis iš kandidatų pateikė pakartotinę deklaraciją, jog sutinka administruoti sudėtingą UAB „Baltic business group“ bankroto procedūrą, savaime nesuteikia šiam administratoriui pranašumo prieš kitus siūlytus bankroto administratorius ir nėra pagrindas teigti, jog kiti du kandidatai dėl to negali būti skiriami administruoti šią bankroto procedūrą.

18Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad teismo paskirtas administratorius yra tinkamas vykdyti jam pavestas funkcijas ir įgaliojimus: UAB ,,Bankrotas“ atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, yra pateikęs teismui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, civilinės atsakomybės draudimą, deklaraciją-sutikimą dėl BAB ,,Daisotra“ administravimo, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2009 m. vasario 20 d. raštu Nr. (6.20) A2-477 yra suderinęs šią kandidatūrą (b. l. 22-27, 35, 52).

19Dėl pirmiau nurodytų motyvų, apeliantų argumentai dėl jų siūlytų kandidatų tinkamumo nėra pakankamas pagrindas naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria teismas bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas“ (CPK 263 str., 328 str.), juolab kad ta aplinkybė, jog teismas paskyrė ne apeliantų pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės svarstyti bei vertinti administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl jo pakeitimo, jeigu vėliau iškiltų pagrįstų abejonių dėl paskirto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovai S. P. ir L. B. pateiktais ieškiniais prašė iškelti bankroto bylą... 3. Tretysis asmuo kreditorius Nordea Bank Finland Plc (AB) pareiškė, kad palaiko... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Ieškovas L. B. atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo... 6. Tretysis asmuo (kreditorius) Nordea Bank Finland PLC (AB) atskiruoju skundu... 7. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland PLC (AB) atsiliepime į ieškovo L. B.... 8. Ieškovo L. B. bei trečiojo asmens Nordea Bank Finland PLC (AB) atskirieji... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Apeliantai atskiraisiais skundais neskundžia apygardos teismo nutarties dalies... 11. Įmonės Bankroto administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo,... 12. Apeliantai teigia, jog teismo parinkta administratoriaus UAB „Bankrotas“... 13. Įstatymas apibrėžia asmenų, kurie turi teisę pasiūlyti teismui... 14. Pažymėtina, kad bankroto bylų procese, kaip ir kitose civilinio proceso... 15. Apeliantas Nordea Bank Finland PLC (AB), atskirajame skunde tvirtindamas, jog... 16. Apeliantai skunduose nurodo, jog jų siūlyti kandidatai yra geresni ir... 17. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland PLC (AB) teigia, jog jo siūlomas kandidatas... 18. Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, iš byloje esančių duomenų... 19. Dėl pirmiau nurodytų motyvų, apeliantų argumentai dėl jų siūlytų... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. nutartį....