Byla 2-1597/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens UAB „ONNINEN“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. ir 2009 spalio 2 d. nutarčių dalių, kuriomis pagal ieškovo D. B. ieškinį iškėlus bankroto bylą UAB „Angaro prekyba“ (bylos Nr. B2-2840-605/2009), bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotų administravimas“ ir atmestas trečiojo asmens UAB „ONNINEN“ prašymas iškelti bankroto bylą UAB „Angaro prekyba“, bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Forum regis“ bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Angaro prekyba“ administracijos vadovas D. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Angaro prekyba“ (b. l. 5-6). Pareiškime nurodė, kad 2009 m. rugpjūčio 31 d. balanso duomenimis bendrovė turėjo turto už 2 431 120 Lt, o atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 460 324 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 510 642 Lt, kurių bendrovė nėra pajėgi sumokėti. Ieškovas prašė iškelti atsakovui bankroto bylą bei įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimas“.

3Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Angaro prekyba“ bei paskyrė ieškovo pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Bankrotų administravimas“ (b. l. 58-59).

4Tą pačią dieną, t. y. 2009 m. rugsėjo 28 d., Kauno apygardos teisme buvo gautas kreditoriaus UAB „ONNINEN“ prašymas įtraukti jį į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, iškelti bankroto bylą UAB „Angaro prekyba“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“ bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 6264). Prašyme nurodyta, kad UAB „Angaro prekyba“ yra skolinga UAB „ONNINEN“ 273 253,15 Lt.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 2 d. nutartimi iš dalies patenkino kreditoriaus UAB „ONNINEN“ prašymą ir įtraukė jį į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus (b. l. 87). Teismas atmetė trečiojo asmens prašymus dėl bankroto bylos iškėlimo, administratoriaus paskyrimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodydamas, jog jie jau išspręsti Kauno apygardos teismo 2009-09-28 nutartimi.

6Trečiasis asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius ir perduoti klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, taip pat panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutarties dalį, kuria atmesti apelianto prašymo reikalavimai ir perduoti šį klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (b. l. 93-95). Skundui pagrįsti tretysis asmuo nurodo šiuos argumentus:

  1. Apeliantas pateikė teismui prašymą įtraukti jį trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, kurį teismas gavo tą pačią dieną, kuomet buvo priimta nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Angaro prekyba“, t. y. 2009 m. rugsėjo 28 d. Todėl apelianto prašymas turėjo būti išnagrinėtas iki nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą priėmimo, tačiau pirmosios instancijos teismas 2009-09-28 nutartyje dėl apelianto prašymo nepasisakė ir nesvarstė trečiojo asmens pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros, tuo pažeisdamas CPK 5 straipsnio 3 dalies nuostatas, taip pat CPK 265 straipsnio 2 dalyje numatytą teismo pareigą priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų.
  2. Teismo 2009-09-28 nutartimi paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimas“ yra netinkamas, kadangi jį pasiūlė ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškęs jos vadovas.
  3. Pirmosios instancijos teismas 2009-10-02 nutartimi atmesdamas visus apelianto pareikštus savarankiškus reikalavimus, pažeidė teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo bei proceso šalių lygiateisiškumo principus, nes trečiajam asmeniui buvo užkirstas kelias toliau ginti savo teisėtus interesus.

7Ieškovas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. ir 2009 m. spalio 2 d. nutartis, nurodydamas šiuos argumentus:

  1. Tretysis asmuo nepateikė teismui įrodymų, kad jo prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu buvo gautas iki teismo nutarties dėl bankroto bylos UAB „Angaro prekyba“ iškėlimo priėmimo. Be to, teismas gautus procesinius dokumentus nagrinėja bei dėl jų pasisako tik išsprendęs procesinių dokumentų priėmimo klausimą, todėl, nors minėtas UAB „Onninen“ prašymas Kauno apygardos teismo raštinėje buvo gautas 2009 m. rugsėjo 28 d., tačiau neišsprendęs šio dokumento priėmimo klausimo teismas negalėjo jo nagrinėti.
  2. Nepagrįstas atskirojo skundo teiginys, jog teismo paskirtas bankroto administratorius yra netinkamas, kadangi apeliantas nenurodė priežasčių, kodėl paskirtojo administratoriaus kandidatūra šiuo atveju yra netinkama, arba kodėl minėtas administratorius negalės tinkamai atlikti savo funkcijų.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamų pirmosios instancijos teismo nutarčių absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

10Nepagrįstas apelianto teiginys, jog teismas, priimdamas 2009-09-28 nutartį dėl UAB „Angaro prekyba“ bankroto bylos iškėlimo, pažeidė CPK 5 straipsnio 3 dalies bei CPK 265 straipsnio 2 dalies nuostatas, kadangi neišsprendė trečiojo asmens UAB „ONNINEN“ pareikšto prašymo reikalavimų.

11Iš bylos duomenų matyti, kad teismo nutartis iškelti bankroto bylą priimta 2009 m. rugsėjo 28 d. (b. l. 58-59). Tą pačią dieną teisme gautas ir trečiojo asmens UAB „ONNINEN“ prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, iškelti atsakovui bankroto bylą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir paskirti jo siūlomą bankroto administratorių (b. l. 62-64). Iš skundžiamos 2009-09-28 teismo nutarties matyti, kad teismas nenurodė, jog yra gautas minėtas trečiojo asmens prašymas ir šio prašymo priimdamas 2009-09-28 nutartį nesvarstė. Tačiau Apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad vien ta aplinkybė, jog skundžiama teismo nutartis priimta tą pačią dieną, kurią teismo raštinėje užregistruotas ir trečiojo asmens prašymas, neįrodo, kad teismas (teisėjas), priimdamas skundžiamą 2009-09-28 nutartį, buvo informuotas apie tai, kad tą pačią dieną gautas minėtas trečiojo asmens prašymas ir kad šis prašymas buvo teisėjui pateiktas prieš priimant skundžiamą nutartį. Apeliantas nepateikė duomenų, įrodančių, kad teismas jo prašymą gavo anksčiau, negu buvo priimta 2009-09-28 nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Angaro prekyba“ (CPK 178 str., 314 str.), todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas skundžiamoje 2009-09-28 nutartyje išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus (CPK 265 str.). Pagrįstas, be to, ieškovo atsiliepimo į trečiojo asmens atskirąjį skundą teiginys, kad teismo nutarties priėmimo dieną UAB „ONNINEN“ pareiškimas tik buvo gautas teisme, o jo, kaip procesinio dokumento priėmimo klausimas nebuvo išspręstas. Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, pareiškimui taikomos tos pačios priėmimo taisyklės, kaip ir ieškiniui, t. y. šio procesinio dokumento priėmimo klausimas turi būti išspręstas per 10 dienų (CPK 137 str. 3 d., 46 str. 2 d.).

12Kita vertus, apelianto prašymo reikalavimai buvo išspręsti vėlesne (2009-10-02) to paties teismo nutartimi, kurią apeliantas taip pat skundžia. Tretysis asmuo nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas, 2009-10-02 nutartimi atmesdamas visus apelianto pareikštus savarankiškus reikalavimus, pažeidė teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo bei proceso šalių lygiateisiškumo principus.

13Iš trečiojo asmens UAB „ONNINEN“ prašymo teismui matyti, kad jis buvo pareiškęs reikalavimus 1) įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, 2) iškelti UAB „Angaro prekyba“ bankroto bylą, 3) taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei 4) paskirti jo siūlomą bankroto administratorių. Apygardos teismas 2009-10-02 nutartimi patenkino pirmąjį apelianto reikalavimą ir įtraukė jį į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, o kitus prašymo reikalavimus atmetė, nurodydamas, jog jie jau buvo išspręsti 2009-09-28 nutartimi. Nors, kaip minėta, 2009-09-28 teismo nutartyje ir nebuvo svarstomi trečiojo asmens reikalavimai iškelti atsakovui bankroto bylą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei paskirti jo siūlomą bankroto administratorių, tačiau analogiškus reikalavimus buvo pareiškęs ir pareiškėjas D. B. , kuriuos teismas išsprendė juos patenkindamas. Todėl apygardos teismas pagrįstai vėlesnėje 2009-10-02 nutartyje pasisakydamas dėl trečiojo asmens prašymo, nurodė, jog trečiojo asmens reikalavimai dėl bankroto bylos iškėlimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išspręsti 2009-09-28 nutartimi ir juos atmetė.

14Taigi skundžiamomis apygardos teismo nutartimis buvo išspręsti iš esmės visi trečiojo asmens prašymo reikalavimai, daugumą iš jų patenkinant (išskyrus prašymą bankroto administratoriumi skirti ne ieškovo, bet trečiojo asmens pasiūlytą kandidatą). Tačiau ir šiuo atveju savo teise ginti teisėtus interesus, susijusius su bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymu, tretysis asmuo pasinaudojo pateikdamas dėl to atskirąjį skundą.

15Atskirajame skunde teigdamas, jog teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimas“ šiuo atveju yra netinkamas vykdyti bankroto administratoriaus funkcijas, apeliantas nurodo vienintelį argumentą – tai, kad šio administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ieškovas, kuris yra bankrutuojančios įmonės administracijos vadovas.

16Įstatymas apibrėžia asmenų, kurie turi teisę pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą, ratą. Tarp tokių asmenų yra ir įmonės administracijos vadovas (ĮBĮ 5 str., 11 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose įtvirtinta nuostata, jog būtent įmonės bankroto administratoriumi skiriamas asmuo negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese, tuo tarpu administratoriaus kandidatūrą siūlančiam asmeniui reikalavimas būti nesuinteresuotam bankroto bylos baigtimi nenustatytas. Toks reikalavimas būtų nelogiškas, kadangi kiekvienas kreditorius bankroto byloje yra suinteresuotas kuo palankesne jam pačiam bylos baigtimi. Tuo tarpu bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme numatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teikia teismui pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Todėl teismų praktikoje pabrėžiama, kad vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą turinčių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, verčiančių daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-04-23 nutartis civ. byloje 2-468/2009). Tokių aplinkybių apeliantas nenurodė ir duomenų apie galimą paskirto bankroto administratoriaus šališkumą teismui nepateikė (CPK 178 str., 314 str.), todėl nėra pagrindo teigti, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimas“ yra netinkamas vykdyti UAB „Angaro prekyba“ bankroto administravimo funkcijas.

17Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirajame skunde nurodytais argumentais panaikinti iš esmės teisingas ir pagrįstas apygardos teismo nutartis (CPK 328-330 str., 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Palikti nepakeistas Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. bei 2009 m. spalio 2 d. nutartis.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Angaro prekyba“ administracijos vadovas D. B. kreipėsi į... 3. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi iškėlė bankroto... 4. Tą pačią dieną, t. y. 2009 m. rugsėjo 28 d., Kauno apygardos teisme buvo... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 2 d. nutartimi iš dalies patenkino... 6. Trečiasis asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 7. Ieškovas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo palikti... 8. Atskirasis skundas netenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 10. Nepagrįstas apelianto teiginys, jog teismas, priimdamas 2009-09-28 nutartį... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad teismo nutartis iškelti bankroto bylą priimta... 12. Kita vertus, apelianto prašymo reikalavimai buvo išspręsti vėlesne... 13. Iš trečiojo asmens UAB „ONNINEN“ prašymo teismui matyti, kad jis buvo... 14. Taigi skundžiamomis apygardos teismo nutartimis buvo išspręsti iš esmės... 15. Atskirajame skunde teigdamas, jog teismo paskirtas bankroto administratorius... 16. Įstatymas apibrėžia asmenų, kurie turi teisę pasiūlyti teismui... 17. Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirajame skunde nurodytais argumentais... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Palikti nepakeistas Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. bei 2009 m....