Byla 2-394/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko (pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-296-357/2007 pagal ieškovo UAB „Stamita“ ieškinį atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Stamita” pareiškė ieškinį atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai prašė priteisti iš atsakovo 36 161,90 Lt skolos, 122 814 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 163 155,90 Lt sumai atsakovo pinigines lėšas atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT39 4010 0404 0006 0078, esančias AB banke ,,DnB Nord“, o sąskaitoje nesant pakankamai lėšų, areštuoti trūkstamai sumai nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Nurodė, jog atsakovas ilgą laiką piktybiškai vengia atsiskaityti.

3Šiaulių apygardos teismas 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi iš dalies patenkino ieškovo prašymą, areštavo atsakovui priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 158 975,90 Lt sumai, o jų nesant pakankamai,- areštavo trūkstamai sumai atsakovo pinigines lėšas, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. LT39 4010 0404 0006 0078 AB banke ,,DnB Nord“, uždrausdamas šiomis lėšomis disponuoti, tačiau leisdamas išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas ilgą laiką vengia sumokėti skolą, o tai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (CPK 144 str. 1 d.). Tačiau pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti remiamasi ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.) ir šalių interesų pusiausvyra, laikinųjų apsaugos priemonių suma neturi viršyti ieškinio sumos, todėl, teismo nuomone, pirmiausia areštuotini atsakovui priklausantys kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai ieškinio sumai 158 975,90 Lt. Ir tik tuo atveju, jeigu nėra pakankamai kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, areštuotinos trūkstamai sumai atsakovo piniginės lėšos, leidžiant iš jų daryti privalomus mokėjimus.

4Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartį. Nurodo, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nesant įstatyminio pagrindo, įtvirtinto CPK 144 straipsnio 1 dalyje, t. y. realios grėsmės, jog būsimas teismo sprendimas gali būti neįgyvendintas. Be to, nesivadovavo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, neatsižvelgė, kad atsakovas yra viešasis juridinis asmuo, tenkinanti viešuosius poreikius, kas eliminuoja realią grėsmę, kad teismo sprendimas ateityje bus neįvykdytas. Pažymi, jog atsakovas, įgaliotas savivaldybės tarybos, atlieka kaip užsakovas daug rangos darbų (mokyklų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kultūros įstaigų renovacija, remontas, vietinės reikšmės kelių remontas), įgyvendina daug projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų, skirsto lėšas visuomeninėms organizacijoms, teikia socialines paslaugas bei socialinę paramą, moka socialines pašalpas, perveda lėšas savivaldybės tarybai pavaldžioms įstaigoms, todėl areštavus kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei lėšas savivaldybės administracijos sąskaitoje, yra pažeidžiamas viešasis interesas.

5Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad tai, jog atsakovas yra viešasis juridinis asmuo, nereiškia, kad jam negalima taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi CPK normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, neišskiria subjektų, kuriems netaikytinos šios priemonės. Mano, jog teismas teisingai išsprendė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, pagrįstai pirmiau areštavo atsakovo daiktus, o tik jų nepakankant,- pinigus, nes turto areštas nesukelia juridiniam asmeniui finansinių sunkumų, dėl kurių jis negalėtų vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Teigia, jog nepagrįstas atsakovo teiginys dėl viešo intereso pažeidimo, kadangi savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kiekvienais metais gaunanti tam tikrą finansavimą. Be to, pažymi, jog atsakovas, dalyvaudamas civiliniuose teisiniuose santykiuose, privalo laiku atsiskaityti už rangos darbus, nes tokie darbai buvo atliekami savivaldybės gyventojų interesams tenkinti.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino bei pritaikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir nepakankamai įvertino atsakovo teisinę padėtį.

8Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nevertindamas paties ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į abiejų bylos šalių interesus bei užtikrindamas jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galės būti realiai įvykdytas.

9Šioje byloje atsakovas yra savivaldybė – viešasis juridinis asmuo (CK 2.34 str. 2 d., 2.35 str. 1 d.). Savivaldybė - tai valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 1 d.). Savivaldybes steigia, esamas panaikina, taip pat jų teritorijų ribas bei centrus nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu (Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7 str.). Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė, kad atsakovas, kuriam jos taikomos, yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, t. y. neįvykdyti būsimo teismo sprendimo (CPK 144 str. 1 d.). Savivaldybės yra steigiamos aukščiausiosios valstybės valdžios institucijų iniciatyva, jos turi savo biudžetą, susidedantį iš valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybės surenkamų (savų) lėšų, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4, 6 str.). Be to, palyginus ieškinio reikalavimo dydį vien su valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų Joniškio rajono savivaldybei dydžiais, ieškinio suma negali būti laikoma didele (2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4, 5 priedėliai; pvz., 15 385 000 Lt skirta mokinio krepšeliui finansuoti, 3 658 000 Lt - valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti ir t.t.). Kito pagrindo pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones kaip tik didelę ieškinio sumą teismas nenurodė. Aplinkybė, kad atsakovas vengia mokėti ieškovui reikalaujamą sumą neįrodo grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o tik patvirtina, kad tarp šalių yra kilęs ginčas. Remiantis tuo, kas pasakyta, nėra pagrindo manyti, kad, nepritaikius ieškovo reikalavimo priteisti iš savivaldybės skolą užtikrinimo priemonės, ieškinio patenkinimo atveju savivaldybė būtų nepajėgi įvykdyti teismo sprendimą. Todėl teismas neturėjo pagrindo išvadai, kad egzistuoja grėsmė, jog atsakovas – savivaldybė – ateityje neįvykdys teismo sprendimo dėl 158 975,90 Lt priteisimo ir šiuo pagrindu taikyti atsakovo turtui laikinąsias apsaugos priemones.

10Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nepagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išspręstinas iš esmės, atmetant ieškovo prašymą taikyti atsakovo – savivaldybės - turtui laikinąsias apsaugos priemones aukščiau nurodytais motyvais (CPK 338 str., 329 str. 1 d., 144 str. 1, 2 d.).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

12panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartį ir ieškovo UAB „Stamita“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės.

13Ieškovo UAB „Stamita“ prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai