Byla 2-1075/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Vyto Miliaus (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vyja“ steigėjų R. J. , G. J. , V. J. ir I. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2147-413/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vyja“ ieškinį atsakovui Vilkaviškio rajono savivaldybei, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai dėl nusikaltimu padarytos materialinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Vyja“ ieškiniu kreipėsi į Kauno apygardos teismą ir prašė priteisti iš atsakovo Vilkaviškio rajono savivaldybės 3 702 028,64 Lt nusikaltimu padarytai žalai atlyginti už laikotarpį nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. sausio 15 d. bei 5 procentų dydžio metines palūkanas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nutartyje nurodė, jog atsakovas šioje byloje yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, t.y. viešasis juridinis asmuo (CK 2.34 str. 2 d., 2.35 str. 1 d.). Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad savivaldybė – tai valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą. Savivaldybes steigia, esamas panaikina, taip pat jų teritorijų ribas bei centrus nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu (Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7 str.). Nors ieškovas prašė taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones ir ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, tačiau teismas pažymėjo, kad savivaldybė, kaip atsakovas, yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, todėl neegzistuoja jokia rizika būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

4Atskiruoju skundu ieškovo UAB ,,Vyja“ steigėjai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Apeliantai nurodo, jog Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos ,,Sprendimas dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“, 2009 m. vasario 27 d. Nr. B-TS-719, sprendimo priedai, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos ,,Sprendimas dėl pakeitimų biudžeto programų sąmatose“ 2009 m. birželio 26 d. Nr. B-TS-851 ir nurodyto sprendimo priedai nepatvirtina, jog pirminėse ir pakeistose biudžeto programos sąmatose atsakovas savo biudžete būtų numatęs išlaidas, skirtas kreditoriaus UAB ,,Vyja“ nuostoliams padengti. Be to, viešai paskelbta, jog Vilkaviškio rajono savivaldybės finansinė būklė yra labai sudėtinga, svarbiausioms reikmėms šiuo metu reikėtų bent 4 mln. litų, rajono iždas tuščias, o finansų ministerija savivaldybei skolinga per 3 mln. litų, savivaldybei pavaldžios įmonės šiuo metu kreditoriams yra skolingos 7,2 mln. litų ir pan., todėl ieškinio patenkinimo atveju, skolos išieškojimas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės bus apsunkintas. Be to, apeliantas nurodo, jog skundžiama nutartis yra be motyvų, teismas laikinąsias apsaugos priemones turėjo taikyti savo iniciatyva ir nepagrįstai užvilkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimą, todėl nutartis turi būti panaikinta esant absoliučiam jos negaliojimo pagrindui.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybė ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog ieškovas nepateikė jokių institucijų sprendimų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog atsakovas kokiais nors savo veiksmais padarė žalą ieškovui. Vien tai, kad savivaldybė visuotinės krizės metu yra gana sunkioje finansinėje padėtyje, neįrodo, jog atsakovas iš tiesų yra skolingas ieškovui ir, kad savivaldybės biudžetas, patenkinus ieškinį, bus nepajėgus įvykdyti ieškovo reikalavimų.

7Atskirasis skundas atmetamas.

8Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Atitinkamai, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę, valstybės interesų ar autoriteto apsauga. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, valstybės interesams ar autoritetui, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-145/2008).

9Nagrinėjamoje byloje atsakovas yra savivaldybė – viešasis juridinis asmuo (CK 2.34 str. 2 d., 2.35 str. 1 d.). Savivaldybė - tai valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 1 d.). Savivaldybes steigia, esamas panaikina, taip pat jų teritorijų ribas bei centrus nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu (Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7 str.). Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atsakovo atžvilgiu imtis laikinųjų apsaugos priemonių, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad atsakovas, kuriam jos taikomos, yra specifinis juridinis asmuo, kuris užtikrina viešųjų funkcijų, susijusių su tam tikro regiono gyventojų poreikių tenkinimu, vykdymą, todėl iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti ar neįvykdyti būsimo teismo sprendimo (CPK 144 str. 1 d.).

10Savivaldybės yra steigiamos aukščiausiosios valstybės valdžios institucijų iniciatyva, jos turi savo biudžetą, susidedantį iš valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybės surenkamų (savų) lėšų, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4, 6 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-394/2007), todėl, nežiūrint į tai, kad šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybė dėl valstybėje susiklosčiusios ekonominės krizės yra sudėtingoje finansinėje būklėje, teisėjų kolegija sprendžia, jog neegzistuoja jokia rizika būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

11Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329 straipsnyje, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, tarp jų ir CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

13Palikti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai