Byla 2-490/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „LESTO“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-3407-340/2014 pagal ieškovo akcinės bendrovės „LESTO“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „LESTO“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1 213 431, 04 Lt skolos, 5 402, 80 Lt delspinigių, iš viso – 1 218 833, 84 Lt, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 1 218 833, 84 Lt sumai. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad pareikštas reikalavimas yra dėl didelės pinigų sumos, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš skolininko duomenų bazėje esančios informacijos matyti, kad atsakovas skolingas savo kontrahentams ir SODRAI bei yra atsakovu 52 civilinėse bylose.

5Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 28 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas nurodė, jog teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau kita vertus, teismas kiekvienu atveju sprendžia, ar reikalavimo suma yra didelė konkrečiam asmeniui.

9Teismas nustatė, kad atsakovo skola SODRAI sudaro 2 744 013, 76 Lt sumą, tačiau padarė išvadą, kad ši aplinkybė nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovui šioje byloje pareikšto reikalavimo suma – 1 218 833, 84 Lt laikytina didele, kadangi ieškovas nepateikė jokių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, turimą turtą. Pagal CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

10Atsižvelgdamas į atsakovo veiklos pobūdį (keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu Vilniaus mieste) ir darbuotojų skaičių (2209 darbuotojai), teismas sprendė, kad atsakovas civiliniais teisiniais santykiais yra susijęs su įvairiais ūkio subjektais bei fiziniais asmenimis, todėl pradėtų teisminių procesų atsakovo atžvilgiu skaičius nesudaro pagrindo teigti, jog šioje byloje būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

11Teismo nuomone, netikslinga tenkinti ieškovo prašymą, kadangi prašyme išdėstytos aplinkybės ir argumentai nėra pakankamai pagrįsti, kuriais remiantis atsirastų būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Ieškovas AB „LESTO“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį ir tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas privalo užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, nes priešingu atveju nebus pilnai pasiekiami CPK 2 str. įtvirtinti civilinio proceso tikslai. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo atžvilgiu, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.
  2. Atsakovas geranoriškai skolos neapmoka, skola didėja, o ieškovas dėl to priverstas pradėti jau antrą teismo procesą. Egzistuoja reali grėsmė, kad atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą.
  3. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, paneigė ieškovo teisę, kreipusis į teismą su tikslu ginti savo pažeistas teises bei teisėtus interesus, gauti tinkamą bei užtikrintą galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo turto atžvilgiu, teisėtumo klausimas.

16Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (atsakovų) finansines galimybes, t. y. ar jam (jiems) ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009). Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie atsakovo tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-37/2010).

18Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik CPK ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat, kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 179 str. 2 d.). Teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų (CPK 179 str. 3 d.).

19Nagrinėjamu atveju ieškovas AB „LESTO“ kelia pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ turto atžvilgiu, teisėtumo klausimą įrodinėdamas, kad ieškinio reikalavimo suma atsakovui yra didelė, o tai yra objektyvi prielaida išvadai apie būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę. Sprendimą atsisakyti tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo turto atžvilgiu, teismas grindė aplinkybe, kad ieškovas nepateikė pakankamai argumentų ir įrodymų, sudarančių pagrindą spręsti apie būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Byloje atsakovas nėra pateikęs pozicijos dėl paduoto atskirojo skundo, nuomonės apie pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistavimą, taip pat duomenų apie savo finansinę padėtį. Iš Juridinių asmenų registro duomenų (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad atsakovo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ visas akcijas valdo Vilniaus miesto savivaldybė. Atsakovo pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais ir troleibusais savivaldybės patvirtintais maršrutais. Atsakovo interneto svetainėje (http://www.vilniausviesasistransportas.lt) nurodoma, jog autobusais kasdien pervežama apie 298 tūkstančiai, o troleibusais – apie 200 tūkstančių keleivių. Atsakovo veiklos pobūdis, apeliacinės instancijos teismo nuomone, vertintinas kaip viešojo intereso šioje byloje egzistavimo įrodymas ir, atsižvelgiant į bylos duomenų neišsamumą, pagrindas remtis viešais duomenimis iš valstybės registro, kuriame registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai.

21Juridinių asmenų registrui pateikti atsakovo 2012 metų finansinės atskaitomybės dokumentai, iš kurių matyti, kad 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis, atsakovas turi turto iš viso už 155 632 439 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 68 206 806 Lt, o per vienerius metus gautinos sumos – 88 194 005 Lt. Atsakovo 2012 m. grynasis pelnas sudaro 1 157 439 Lt. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien šie duomenys leidžia spręsti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas dėl 1 218 833, 84 Lt sumos priteisimo atsakovui, valdančiam 155 632 439 Lt vertės turtą, nėra reikalavimas dėl didelės pinigų sumos. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės skola atsakovui 2012 m. pabaigoje sudarė 84,1 mln. Lt: kompensacijų už transporto lengvatas skola – 62,7 mln. Lt, dotacijų skola – 21,4 mln. Lt. Taigi, Vilniaus miesto savivaldybė yra pagrindinis atsakovo debitorius, o pagal teismų praktiką pripažįstama, kad savivaldybė savo įsipareigojimus įvykdo, t. y. preziumuojama, jog savivaldybė negali būti nemoki (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-394/2007; 2007 m. birželio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1075/2007; 2009 m. spalio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1235/2009; 2009 m. spalio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1075/2009; 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1678/2009; 2010 m. sausio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-47/2010). Todėl, nesant rizikos dėl atsakovo debitorinių skolų Vilniaus miesto savivaldybės atžvilgiu padengimo, nėra pagrįsti ieškovo nuogąstavimai, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

22Ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių savo teiginius apie atsakovo galimą vengimą sumokėti įsiskolinimus. Priešingai, iš teismų informacinėje sistemoje Liteko esančių duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad atsakovas pagal galimybes atsiskaito su ieškovu: pirmosios instancijos teisme 2014 m. kovo 5 d. gauti atsakovo prieštaravimai dėl priimto preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodyta, kad atsakovas su ieškinio reikalavimais sutinka ir dalį įsiskolinimo jau padengė – 2014 m. vasario 27 d. sumokėjo 339 243,21 Lt. Be to, kitoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1646-262/2014 pagal to paties ieškovo AB „LESTO“ ieškinį tam pačiam atsakovui UAB „Vilniaus viešasis transportas“ dėl 1 573 246,61 Lt skolos priteisimo atsakovo turto atžvilgiu yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės reikalaujamai sumai, o atsakovas tokio teismo procesinio sprendimo apeliacine tvarka neskundė, todėl nebuvo atlikta to teismo procesinio sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo patikra.

23Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantas neįrodė sunkios atsakovo turtinės padėties ar netinkamo elgesio, kas sudarytų pagrindą abejoti galimybe ateityje įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Todėl konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama 2014 m. sausio 28 d. nutartimi pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo AB „LESTO“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ turto atžvilgiu.

24Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs apelianto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „LESTO“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 5. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. preliminariu sprendimu ieškinys... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 28 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas nurodė, jog teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią... 9. Teismas nustatė, kad atsakovo skola SODRAI sudaro 2 744 013, 76 Lt sumą,... 10. Atsižvelgdamas į atsakovo veiklos pobūdį (keleivių vežimas miesto arba... 11. Teismo nuomone, netikslinga tenkinti ieškovo prašymą, kadangi prašyme... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Ieškovas AB „LESTO“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas... 16. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 18. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas AB „LESTO“ kelia pirmosios instancijos teismo... 20. Byloje atsakovas nėra pateikęs pozicijos dėl paduoto atskirojo skundo,... 21. Juridinių asmenų registrui pateikti atsakovo 2012 metų finansinės... 22. Ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių savo teiginius apie atsakovo... 23. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 24. Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs apelianto atskirąjį skundą dėl... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....