Byla B2-1385-467/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centro“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Lietuvos kino studija“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Lietuvos kino studija“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2015 m. rugpjūčio 3 d., 2015 m. spalio 9 d., 2015 m. lapkričio 10 d., 2015 m. gruodžio 7 d., 2016 m. vasario 3 d., 2016 m. vasario 26 d., 2016 m. birželio 22 d., 2016 m. lapkričio 4 d (2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi ištaisyti rašymo apsirikimai 2016 m. lapkričio 4 d. nutartyje) ir 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimis.

3Vilniaus apygardos teisme 2016-11-23 gautas BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centro“ prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje, kuriuo prašoma patvirtinti sudarytą taikos sutartį. Prašyme nurodoma, kad taikos sutartį, laikydamiesi LR įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytų reikalavimų, pasirašė kreditoriai, kurių patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 5 937 026,55 EUR, t.y. 92,48 proc. visų BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos.

4Apie prašymo dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka pranešta specialiame internetiniame tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.).

5Pareiškimas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

6Nagrinėjamos bylos Nr. B2-1385-467/2015 duomenys tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Lietuvos kino studija“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

7Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Lietuvos kino studija“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2015 m. rugpjūčio 3 d., 2015 m. spalio 9 d., 2015 m. lapkričio 10 d., 2015 m. gruodžio 7 d., 2016 m. vasario 3 d., 2016 m. vasario 26 d., 2016 m. birželio 22 d., 2016 m. lapkričio 4 d (2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi ištaisyti rašymo apsirikimai 2016 m. lapkričio 4 d. nutartyje) ir 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimis. Bendra visų kreditorių finansinių reikalavimų suma – 6 419 508,77 EUR.

82016-05-06 įvyko BUAB „Lietuvos kino studija" kreditorių susirinkimas, kuriame, be kitų, buvo priimtas nutarimas Nr. 2 „sudaryti taikos sutartį BUAB „Lietuvos kino studija" bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1385-467/2016) kreditorių susirinkimui pateiktos taikos sutarties sąlygomis“. Šis nutarimas vieno iš kreditorių buvo apskųstas įstatymo nustatyta tvarka, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4897-467/2016 skundas buvo atmestas. Nurodytą nutartį Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. E2-1737-330/2016 paliko nepakeistą. Taigi, kaip konstatuota nurodytuose teismų sprendimuose ir ĮBĮ 23 straipsnio 12 punkte kreditorių susirinkimas turi teisę priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo ir šiuo atveju tai buvo padaryta teisėtai.

9Taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą (ĮBĮ 28 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs (žr. pvz. 2011-12-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011), kad taikos sutartis yra specifinė sutarčių rūšis, sudaroma proceso šalių iniciatyva civiliniame procese įgyvendinant dispozityvumo principą, kai procesas baigiasi šalių iniciatyva. Taikos sutarties sudarymo galimybė bankroto procese atsiranda tada, kai bankrutuojanti įmonė ir jos kreditoriai susitaria, kad naudingiau tęsti bendradarbiavimą ne bankroto procedūromis, o sudarant galimybę nemokiai įmonei - skolininkei toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir sukurti naujas materialines vertybes, atkurti skolininko mokumą bei pajėgumą vykdyti finansinius įsipareigojimus įmonės kreditoriams. Galimybė sudaryti taikos sutartį numatyta ĮBĮ 28 straipsnyje. Šio įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje taikos sutartis apibrėžiama kaip kreditorių ir įmonės susitarimas tęsti įmonės veiklą, kai įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti.

10Nagrinėjamu atveju teismui tvirtinti pateikta 2016 m. spalio 24 d. sudaryta taikos sutartis BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje. Vilniaus apygardos teismo nutartimis patvirtinta bendra kreditorinių reikalavimų suma, įskaitant ir kreditoriaus UAB „Filmvesta“ 1 725 814,02 EUR finansinį reikalavimą, patvirtintą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-25-781/2016, taikos sutarties sudarymo dienai (2016-10-24) sudarė 6 419 508,77 EUR sumą. Kreditorių, pasirašiusių taikos sutartį, reikalavimų suma taikos sutarties pasirašymo dieną vertine išraiška sudaro 5 937 026,55 EUR, t.y. ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Taigi nagrinėjamu atveju taikos sutartį sudarė kreditoriai, kurie atitinka ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, todėl 2016-10-24 taikos sutartis laikytina sudaryta (ĮBĮ 28 str. 3 d.).

11Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. spalio 24 d. taikos sutartį tarp kitų kreditorių pasirašė ir BUAB „R2 Grupė“, turinti 41 398,44 EUR kreditorinį reikalavimą, tačiau 2016 m. lapkričio 28 d. sutartimi L. G. perėmė reikalavimo teisę į BUAB „R2 Grupės“ finansinį reikalavimą 41 398,44 EUR sumai, dėl ko Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi šiuo pagrindu patvirtintas patikslintas kreditorinių reikalavimų sąrašas (išbraukiant iš sąrašo BUAB „R2 Grupė“ ir įtraukiant L. G.). Kadangi nurodytas kreditorinis reikalavimas yra 41 398,44 EUR dydžio, t.y. sudaro 0,64 proc. visos bendros kreditorių finansinių reikalavimų sumos, teismas laiko, kad šis kreditorių pasikeitimas iš esmės neturi įtakos sprendžiant taikos sutarties atitikimą ĮBĮ 28 str. 3 d. reikalavimams, nepaisant to, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartis šiai dienai dar nėra įsiteisėjusi.

12Taikos sutarties turinys yra aptartas ĮBĮ 29 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartyje turi būti nurodoma: įmonei daromos nuolaidos ir kreditorių reikalavimai; įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) įsipareigojimai patenkinti kreditorių reikalavimus iš su darbo santykiais susijusių ar kitaip teisėtai gaunamų pajamų; kreditorių reikalavimų patenkinimo būdai ir terminai; įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą. Teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu joje numatyti veiksmai prieštarauja įstatymams arba pažeidžia įstatymų saugomus interesus (ĮBĮ 29 str. 3 d.). Taigi teismui, nagrinėjančiam bankroto bylą, priklauso išimtinė kompetencija spręsti dėl taikos sutarties turinio teisėtumo, t.y. teismas įpareigotas tikrinti, kad sudaromos taikos sutarties sąlygos būtų sąžiningos, nepažeistų teisės imperatyvų, kitų asmenų teisių, neprieštarautų viešajai tvarkai (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

13Nagrinėjamu atveju BUAB „Lietuvos kino studija" 2016 m. spalio 24 d. taikos sutarties turinys atitinka ĮBĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus reikalavimus, t.y. joje yra nurodytos įmonei daromos nuolaidos ir kreditorių reikalavimai, įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) įsipareigojimai patenkinti kreditorių reikalavimus, kreditorių reikalavimų patenkinimo būdai ir terminai, įmonės ir (arba) jos savininko (savininkų) atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą, numatyta, kokiais konkrečiais būdais (iš kokio turto ir pajamų) bus tenkinami kreditorių reikalavimai, yra detalizuota atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą ir kt. Taip iš teismui pateiktos taikos sutarties matyti, kad su hipotekos kreditoriumi UAB „Financeline“, turinčiu 2 226 649,60 EUR finansinį reikalavimą, bus atsiskaityta perduodant hipoteka įkeistą turtą, o hipotekos kreditorius atsisako 1 322 649,60 EUR savo kreditorinio reikalavimo dalies.

14Nagrinėjamoje taikos sutartyje numatyta, kad visų pirmos ir antros eilės kreditorių reikalavimai bus tenkinami, išmokant jiems 100 proc. priklausančių kreditorių reikalavimų dydžio pinigines lėšas. Trečios eilės kreditorių reikalavimai mažinami 83 proc. Nurodyti sutartiniai įsipareigojimai yra priimti kreditorių daugumos - 92,41 proc. visų kreditorinių reikalavimų sumos kreditorių, kurie aiškiai išreiškė pritarimą taikos sutarties patvirtinimui ir ją pasirašė, todėl nėra pagrindo teigti, kad likusios kreditorių dalies interesai, sumažinant jų reikalavimus 83 proc., yra esmingai pažeidžiami. Tokį vertinimą suponuoja ir tai, kad ĮBĮ 2 straipsnio 11 dalyje taikos sutartis apibrėžiama kaip kreditorių ir įmonės susitarimas tęsti įmonės veiklą, kai įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti. Todėl minėta taikos sutarties sąlyga ne tik kad nepažeidžia kitų kreditorių teisių ar teisėtų interesų, bet ir atitinka įstatymo reikalavimus. Juo labiau, kad nagrinėjama taikos sutartis buvo pasirašyta po to, kai 2016-05-06 įvyko BUAB „Lietuvos kino studija" kreditorių susirinkimas, kuriame, be kitų, buvo priimtas nutarimas Nr. 2 „sudaryti taikos sutartį BUAB „Lietuvos kino studija" bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1385-467/2016) kreditorių susirinkimui pateiktos taikos sutarties sąlygomis“. Nurodytas nutarimas, kaip jau minėta, įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais yra pripažintas teisėtu bei pagrįstu.

15Nagrinėjamoje taikos sutartyje nurodyta, jog kreditoriniai reikalavimai bus tenkinami iš visų bendrovės pajamų (veiklos pajamų, paskolų, parduoto turto ir pan.), numatyta, kad BUAB „Lietuvos kino studija“ vienintelis akcininkas UAB „Filmvesta“ ir UAB „Filmvesta“ direktorius R. Š. yra laiduotojai pagal šią taikos sutartį. Laiduotojai įsipareigoja neatlygintinai atsakyti bendrovės kreditoriams ta pačia apimtimi kaip ir bendrovė, jei ji netinkamai vykdys įsipareigojimus pagal šią taikos sutartį. Be to taikos sutartyje numatyta, kad su UAB „Filmvesta“, kaip trečios eilės kreditoriumi, bus atsiskaitoma vėliausiai, t.y. tik po to, kai bus atsiskaityta su visais pirmos, antros ir trečios eilės kreditoriais. Už vėlavimą atsiskaityti su kreditoriais taikos sutartyje yra numatyti delspinigiai ir baudos.

16Atsižvelgiant į tai, kad, kaip jau minėta, būtent teismui, nagrinėjančiam bankroto bylą, priklauso išimtinė kompetencija spręsti dėl taikos sutarties turinio teisėtumo (kad sudaromos taikos sutarties sąlygos būtų sąžiningos, nepažeistų teisės imperatyvų, kitų asmenų teisių, neprieštarautų viešajai tvarkai (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.), įvertinęs visas pateiktos taikos sutarties sąlygas ir jos turinį visoje apimtyje, teismas daro išvadą, kad 2016-1024 sudaryta taikos sutartis nepažeidžia imperatyvių įstatymo normų, neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir interesų, todėl gali būti tvirtinama (CPK 185 str., ĮBĮ 28-29 str.).

17Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai šią sutartį patvirtinti (ĮBĮ 29 str. 4 d.). Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės bankroto byla nutrauktina (ĮBĮ 29 str. 5 d.), o bankroto administratorius įpareigotinas atlikti ĮBĮ 29 straipsnio 8 dalyje nustatytus veiksmus.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 28-29 straipsniais ir civilinio proceso kodekso 259, 290 ir 291 straipsniais,

Nutarė

19Patvirtinti BUAB „Lietuvos kino studija“ kreditorių (priedas prie taikos sutarties Nr.1), bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, akcininko UAB „Filmvesta“ ir laiduotojų R. Š. bei UAB „Filmvesta“ 2016 m. spalio 24 d. pasirašytą taikos sutartį su jos priedais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 tokiomis sąlygomis:

 1. SUTARTIES OBJEKTAS
  1. Šia sutartimi šalys susitaria dėl bendrovės bankroto bylos užbaigimo šalims sudarant ir pasirašant taikos sutartį. Šios sutarties pasirašymas yra pagrindas bendrovės bankroto bylos nutraukimui.
  2. Bendrovė, įsigaliojus šiai sutarčiai, įsipareigoja įvykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, pasirašiusiems šią sutartį, o taip pat ir visiems kitiems bendrovės kreditoriams šioje sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir apimtimi. Nutraukus bankroto bylą šios sutarties pagrindu, bendrovė įsipareigoja toliau vykdyti ūkinę - komercinę veiklą.
  3. Kreditoriai, darydami nuolaidas bendrovei, atsisako dalies savo reikalavimų bendrovei šioje sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi.
 1. BENDROVEI DAROMOS NUOLAIDOS IR KREDITORIŲ REIKALAVIMAI
  1. Šios sutarties prasme kreditoriniu reikalavimu yra laikomas bet kurio iš bendrovės kreditorių reikalavimas, kuris yra patvirtintas Vilniaus apygardos teismo ir / arba Lietuvos apeliacinio teismo įsiteisėjusia nutartimi bendrovės bankroto byloje iki šios sutarties įsigaliojimo dienos.
  2. Pirmosios reikalavimų tenkinimo eilės kreditoriams - bendrovės darbuotojams bei antrosios reikalavimų tenkinimo eilės kreditoriams yra išmokama 100 (šimto) procentų dydžio dalis turimų kreditorinių reikalavimų bendrovei pagal Priede Nr. 1 pateiktus kreditorinių reikalavimų dydžius. Bendrovės darbuotojams išmokama tokia jų kreditorinių reikalavimų dalis, kuri nėra padengta iš Garantinio fondo.
  3. Trečiosios reikalavimų tenkinimo eilės bendrovės kreditoriai atsisako 83 (aštuoniasdešimt trijų) procentų dydžio dalies turimo kreditorinio reikalavimo bendrovei, nebent kitaip yra numatyta šioje sutartyje ir /arba Priede Nr. 1. Trečiosios reikalavimų tenkinimo eilės bendrovės kreditorių ir bendrovės susitarimas dėl dalies kreditorinių reikalavimų atsisakymo pagrįstas abipusių nuolaidų būdu bankroto procedūros metu pripažinus skolos beviltiškumą šioje apimtyje.
  4. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios sutarties patvirtinimo, UAB „Hermis Fund Management“ (juridinio asmens kodas 124500310) atsisako 99 (devyniasdešimt devynių) procentų dalies nuo jam priklausančio trečios eilės 1 022 243,92 EUR (vieno milijono dvidešimt dviejų tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt trijų eurų ir 92 euro centų) dydžio kreditorinio reikalavimo bendrovei. Likusi UAB „Hermis Fund Management išmokėtina kreditorinio reikalavimo dalis, nurodyta Priede Nr. 1, bus tenkinama per šios sutarties 3.8 punkte nustatytą terminą.
  5. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios sutarties patvirtinimo, J. Š. (asmens kodas ( - ) ir O. Š. (asmens kodas ( - ) atsisako 99 (devyniasdešimt devynių) procentų dalies nuo jiems priklausančio trečios eilės 79 316,99 EUR (septyniasdešimt devynių tūkstančių trijų šimtų šešiolikos eurų ir 99 euro centų) dydžio kreditorinio reikalavimo bendrovei. Likusi J. Š. ir O. Š. išmokėtina kreditorinio reikalavimo dalis, nurodyta Priede Nr. 1, bus tenkinama per šios sutarties 3.8 punkte nustatytą terminą.
  6. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios sutarties patvirtinimo, UAB „Financeline“ (juridinio asmens kodas 300145027) ar hipotekos kreditoriaus teisių bei pareigų perėmėjas atsisako dalies savo turimo kreditorinio reikalavimo, t. y, 1 322 649,60 EUR (vieno milijono trijų šimtų dvidešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt devynių eurų 60 euro centų), kuri nėra patenkinama UAB „Financeline“ ar hipotekos kreditoriaus teisių bei pareigų perėmėjui nuosavybės teise perduodant hipotekos objektą šios sutarties 3.1-3.4 punktuose nustatyta tvarka ir terminais.
  7. Šios sutarties 2.3, 2.4, 2.5 bei 2.6 punktuose nustatytas atsisakymas nuo kreditorinio reikalavimo dalies įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios sutarties patvirtinimo. Šalys, sudariusios ir pasirašiusios šią sutartį, pripažįsta, kad tokios apimties kreditorinių reikalavimų atsisakymas yra proporcingas, atitinkantis realią bendrovės situaciją ir jos galimybes dengti likusius kreditorinius reikalavimus.
  8. Šios sutarties 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 2.6 punktuose įtvirtintos nuostatos yra taikomos tiek kreditoriams, kurie pasirašė šią sutartį, tiek ir kitiems bendrovės kreditoriams, turintiems galiojančius kreditorinius reikalavimus, kurie nepasirašė šios sutarties. Bendrovė, atstovaujama bankroto administratoriaus, patvirtina, kad ši sutartis buvo išsiųsta visiems bendrovės kreditoriams jų nurodytais adresais registruotomis pašto siuntomis.
 2. ATSISKAITYMAS SU KREDITORIAIS IR BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMAI.
  1. Su hipotekos kreditoriumi UAB „Financeline“ (juridinio asmens kodas 300145027), turinčiu 2 226 649,60 EUR (dviejų milijonų dviejų šimtų dvidešimt šešių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt devynių eurų 60 euro centų) dydžio kreditorinį reikalavimą, užtikrintą sutartine hipoteka (identifikavimo kodas - 01120080024200) ir sutartiniu įkeitimu (identifikavimo kodas - 01220080024227), įskaitant jų vėlesnius pakeitimus bei papildymus (hipotekos objektas - pastatas, esantis Vilniaus r. sav. Rukainių sen. Senasis Minsko pl. 92, bendro 11.497,35 m2 ploto, unikalus numeris Nr. 4400-1628-8776) ar hipotekos kreditoriaus teisių bei pareigų perėmėju atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši sutartis, įsiteisėjimo dienos, bendrovei hipotekos kreditoriaus nuosavybėn perduodant hipotekos objektą už vertę, nurodytą šios sutarties 3.2 punkte.
  2. Šalys patvirtina, kad kreditorių komiteto sprendimu parinktam turto vertintojui atlikus hipotekos objekto vertinimą, nustatyta bendra turto rinkos vertė turto apžiūros dienai, t. y. 2016 m. kovo 22 d., yra 904 000 EUR (devyni šimtai keturi tūkstančiai eurų).
  3. Turtas hipotekos kreditoriui ar hipotekos kreditoriaus teisių bei pareigų perėmėjui nuosavybės teise yra perduodamas pasirašant Turto perdavimo-priėmimo aktą, kurio projektas yra šios sutarties Priedas Nr. 3 ir kuris yra pagrindas nuosavybės teisių į turtą perėjimui hipotekos kreditoriui. Šiame punkte nurodytas Turto perdavimo-priėmimo aktas bei bendrovės bankroto administratoriaus rašytinis pakvitavimas apie tinkamą atsiskaitymą su juo šios sutarties 3.15 bei 3.16 punktuose nustatyta tvarka yra pagrindas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti hipotekos kreditoriaus nuosavybės teisę į turtą. Laikoma, kad nuosavybės teisė į turtą pereina hipotekos kreditoriui ar hipotekos kreditoriaus teisių bei pareigų perėmėjui nuo Turto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
  4. Hipotekos kreditorius atsisako 1 322 649,60 EUR (vieno milijono trijų šimtų dvidešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt devynių eurų 60 euro centų) kreditorinio reikalavimo dalies, kuri nėra padengiama perdavus hipotekos kreditoriui nuosavybėn hipotekos objektą (turtą) sutarties 3.1-3.3 punktuose nustatyta tvarka.
  5. Hipotekos kreditorius ar hipotekos kreditoriaus teisių bei pareigų perėmėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 4 (keturias) kalendorines dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši sutartis, įsiteisėjimo dienos neatlygintinai sumokėti bendrovei pinigines lėšas, kurių suma yra lygi tai sumai, kurią bendrovė šios sutarties 3.15 punkto pagrindu yra įsipareigojusi sumokėti bendrovės bankroto administratoriui. Šiame punkte nustatytą įsipareigojimą hipotekos kreditorius gali įvykdyti bendrovei arba tiesiogiai bendrovės bankroto administratoriui.
  6. Visų bendrovės pirmosios reikalavimų tenkinimo eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai tenkinami, išmokant jiems 100 (šimtą) procentų priklausančių kreditorinių reikalavimų dydžio pinigines lėšas, atitinkančias šios sutarties 2.2 punkto nuostatas (išmokamų kreditorinių reikalavimų dydžiai yra nurodyti Priede Nr. 1). Pagal šį sutarties punktą mokamos sumos turi būti sumokėtos bendrovės kreditoriams ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo teismo nutarties, kuria bus nutraukta bendrovės bankroto byla, įsiteisėjimo dienos.

203.7 Visų bendrovės antrosios reikalavimų tenkinimo eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai tenkinami, išmokant jiems 100 (šimtą) procentų priklausančių kreditorinių reikalavimų dydžio pinigines lėšas, atitinkančias šios sutarties 2.2 punkto nuostatas (išmokamų kreditorinių reikalavimų dydžiai yra nurodyti Priede Nr. 1). Pagal šį sutarties punktą mokamos sumos turi būti sumokėtos bendrovės kreditoriams ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo teismo nutarties nutraukti bendrovės bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, nebent kitaip yra numatyta atskiruose susitarimuose su kreditoriais.

 1. Visų bendrovės trečiosios reikalavimų tenkinimo eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai tenkinami, išmokant jiems pinigines sumas, atitinkančias pagal šios sutarties 2.3 punkto nuostatas (išmokamų kreditorinių reikalavimų dydžiai yra nurodyti Priede Nr. 1). Pagal šį sutarties punktą mokamos piniginių lėšų sumos turi būti sumokėtos bendrovės kreditoriams ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo teismo nutarties nutraukti bendrovės bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, nebent kitaip yra numatyta atskiruose susitarimuose su kreditoriais.
 2. Bendrovės akcininkui UAB „Filmvesta“ (juridinio asmens kodas 300035545) išmokėtina trečiosios eilės kreditorinio reikalavimo dalis, numatyta Priede Nr. 1, t.y. 293 388,38 EUR (du šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 38 euro centai), bus išmokama tik po to, kai bus patenkinti visi kiti pirmosios, antrosios bei trečiosios eilės kreditoriniai reikalavimai šioje sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.
 3. UAB „Ahil“ (juridinio asmens kodas 302849375) išmokėtina trečiosios eilės kreditorinio reikalavimo dalis, numatyta Priede Nr. 1, t.y. 24 216,08 EUR (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų 08 euro centai), bus išmokama tik po to, kai bus patenkinti visi kiti pirmosios, antrosios bei trečiosios eilės kreditoriniai reikalavimai šioje sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.
 4. Jeigu bendrovė šios sutarties nustatyta tvarka bei terminais nepadengia viso bendrovės kreditoriaus kreditorinio reikalavimo sutarties 3.6, 3.7 bei 3.8 punktuose nustatyta tvarka, toks kreditorius turi teisę reikalauti, o bendrovė, kreditoriui pareikalavus, privalo mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo mokėtinos sumos, kuriai apmokėti terminas yra suėjęs.
  1. Jeigu per 2 (du) mėnesius nuo šios sutarties 3.6, 3.7 bei 3.8 punktuose įtvirtintų atitinkamų terminų bet kuriam iš bendrovės kreditorių, turinčių galiojantį kreditorinį reikalavimą, bendrovė nepadengia viso kreditorinio reikalavimo, toks kreditorius turi teisę reikalauti iš bendrovės sumokėti viso dydžio kreditorinį reikalavimą pagal Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi patvirtintus kreditorinių reikalavimų dydžius, tačiau tai neatleidžia bendrovės nuo delspinigių sumokėjimo sutarties 3.11 punkto pagrindu.

213.13. Laiduotojai R. Š. (asmens kodas ( - ) ir UAB „Filmvesta“ (juridinio asmens kodas 300035545) įsipareigoja neatlygintinai atsakyti bendrovės kreditoriams ta pačia apimtimi kaip ir bendrovė, įskaitant netesybų sumokėjimą, jeigu bendrovė tinkamai neįvykdys visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Už bendrovės įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymą laiduotojai atsako bendrovės kreditoriams subsidiariai su bendrove.

223.14. Bendrovei šioje sutartyje nustatyta tvarka bei terminais tinkamai neįvykdžius savo įsipareigojimų bendrovės kreditoriams, laiduotojai įsipareigoja įvykdyti bendrovės prievolę kreditoriui ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo bendrovės kreditoriaus rašytinio reikalavimo įvykdyti bendrovės prievolę gavimo dienos.

  1. Bendrovė įsipareigoja sumokėti bendrovės bankroto administratoriui 50 000 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų) sumą, neįskaitant PVM, administratoriaus atlyginimą. Bendrovės bankroto administratorius patvirtina, kad, prieš pasirašant šią sutartį, bendrovės bankroto administratoriui buvo išmokėta 7 000 EUR (septyni tūkstančiai eurų) plius PVM dydžio atlyginimas, likusią 43 000 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių eurų) plius PVM atlyginimo dalį bendrovė įsipareigoja sumokėti bendrovės bankroto administratoriui ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši sutartis, įsiteisėjimo dienos. Bendrovės bankroto administratorius patvirtina, kad, prieš pasirašant šią sutartį, kitos bendrovės bankroto proceso administravimo išlaidos, t.y. bankroto proceso administravimo išlaidos, neskaitant administratoriaus atlyginimo, šios sutarties sudarymo dienai yra pilnai padengtos iš bendrovės lėšų.
  2. Bendrovei daugiau negu 3 (tris) darbo dienas uždelsus atsiskaityti su bendrovės bankroto administratoriumi šios sutarties 3.15 punkte nustatyta tvarka bei terminais, bendrovė įsipareigoja mokėti bendrovės bankroto administratoriui 500 (penkių šimtų) EUR dydžio baudą už kiekvieną vėlesnę uždelstą atsiskaityti dieną.
  3. Turtas šios sutarties 3.1 punkte nustatyta tvarka hipotekos kreditoriui yra perduodamas tik po to, kai hipotekos kreditorius visiškai įvykdo šios sutarties 3.5 punkte įtvirtintą įpareigojimą ir bendrovė visiškai atsiskaito su bankroto administratoriumi sutarties 3.15 ir 3.16 punktų pagrindu. Iki visiško sutarties 3.5 punkte įtvirtinto įpareigojimo įvykdymo galios draudimas perregistruoti nuosavybės teisę į turtą hipotekos kreditoriaus arba hipotekos kreditoriaus teisių bei pareigų perėmėjo naudai.
  4. Šalys susitaria, kad sutarties 3.17 punkte įtvirtintas draudimas perregistruoti nuosavybės teisę į turtą bus įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip juridinis faktas tą pačią dieną arba ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos ir galios iki visiško įsipareigojimų pagal sutarties 3.5, 3.15 ir 3.16 punktus įvykdymo dienos. Draudimas perregistruoti nuosavybės teisę į turtą bus išregistruotas bendrovės įgaliotam asmeniui pateikus Nekilnojamojo turto registrui įrodymus apie tinkamą atsiskaitymą su bendrovės bankroto administratoriumi, t.y. bendrovės bankroto administratoriaus rašytinį pakvitavimą.
  5. Šios Sutarties pagrindu bendrovė įgalioja bendrovės bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ įgaliotą asmenį Artūrą Lukšą (asmens kodas ( - ) sutarties 3.18 punkte nustatyta tvarka bei terminais pateikti šios sutarties egzempliorių Nekilnojamojo turto registrui, kad būtų įregistruotas minėtame sutarties punkte aptartas juridinis faktas.
  6. Bendrovės bankroto administratoriaus rašytinis pakvitavimas apie tinkamą atsiskaitymą su juo šios sutarties 3.15 bei 3.16 punktuose nustatyta tvarka išduodamas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tinkamo atsiskaitymo su bendrovės bankroto administratoriumi. Bendrovės bankroto administratorius, daugiau negu 3 (tris) darbo dienas uždelsęs išduoti nurodytą rašytinį pakvitavimą, įsipareigoja mokėti bendrovei 500 (penkių šimtų) EUR dydžio baudą už kiekvieną vėlesnę uždelstą dieną.
  7. Kreditoriniai reikalavimai bus tenkinami iš visų bendrovės pajamų (veiklos pajamų, gautų paskolų, parduoto turto ir t.t.). Kreditoriniai reikalavimai dengiami Lietuvos Respublikoje naudojama valiuta - eurais. Kreditorinius reikalavimus bendrovė turi teisę apmokėti visais leistinais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant grynaisiais pinigais, jeigu tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus arba banko pavedimu. Kreditoriai sutinka, kad bendrovės įsipareigojimus jiems pagal šią sutartį įvykdytų tretieji asmenys.
  8. Bendrovė be kreditoriaus rašytinio sutikimo neturi teisės pakeisti ar atsisakyti taikyti šioje sutartyje nustatytą skolos grąžinimo tvarką bei terminus. Skolos grąžinimo terminas ir tvarka gali būti pakeisti tik abipusiu rašytiniu šalių susitarimu.
  9. Prievolė pagal šią sutartį turi būti įvykdyta kreditoriui arba jo įgaliotam atstovui, taip pat kreditoriaus paskirtam asmeniui arba asmeniui, kuris teismo arba įstatymų yra įpareigotas priimti prievolės įvykdymą.
  10. Kai bendrovė prievolę įvykdo neturinčiam teisės priimti jos asmeniui, atsiskaitymas yra laikomas tinkamu, jeigu kreditorius patvirtina tokį įvykdymą arba faktiškai gauna visą įvykdymą iš asmens, neturinčio teisės priimti, tačiau priėmusio prievolės įvykdymą.
  11. Bendrovė turi teisę įvykdyti prievolę prieš terminą, taip pat sustabdyti prievolės įvykdymą, jeigu ji turi pakankamą ir protingą pagrindą abejoti ar asmuo, kuriam turi būti įvykdyta prievolė, turi teisę priimti jos įvykdymą ir bendrovės reikalavimu šis asmuo nepateikia reikiamų reikalavimo teisės ar jos perleidimo įrodymų, išskyrus kreditorius, kurių kreditoriniai reikalavimai yra patvirtinti teismo bankroto byloje.

233.26 Bendrovė laikoma pažeidusia prievolę, jei nevykdomos ar netinkamai įvykdomos šioje sutartyje nustatytos sąlygos, pažeidžiami prievolės įvykdymo terminai, iki prievolės įvykdymo termino pabaigos bendrovė praneša, kad ji prievolės nevykdys ar negalės įvykdyti arba prievolės negalima įvykdyti dėl bendrovės kaltės.

 1. Bendrovė turi teisę įvykdyti prievolę, sumokėdama sumą į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą, jeigu kreditorius vengia priimti prievolės įvykdymą, jeigu kreditorius neveiksnus ir neturi tinkamo atstovo, jeigu vietoje, kurioje turi būti įvykdyta prievolė, nėra kreditoriaus ar jo įgalioto asmens.
 2. Jeigu bendrovė negali įvykdyti prievolės, nes neaiškus kreditorius (vyksta kelių asmenų ginčas dėl teisės priimti prievolės įvykdymą), mokėjimo terminas atidedamas iki tol, kol bus nustatytas aiškus kreditorius. Tokiu atveju šioje sutartyje numatyti delspinigiai neskaičiuojami ir nemokami.
 3. Kreditoriai įsipareigoja bendradarbiauti su bendrovės valdymo organais bendrovės įsipareigojimų vykdymo klausimais.
 1. BENDROVĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
  1. Bendrovė įsipareigoja nutraukus bankroto bylą aktyviai tęsti ūkinę - komercinę veiklą, įskaitant filmų gamybą, taip pat ketina bendradarbiauti su UAB „Ahil“ bendrovei pateikto pasiūlymo, kuris yra Priedas Nr. 2, pagrindu, pritraukiant bei valdant užsienio kino gamybos projektus bei suteikiant galimybę naudotis bendrovei priklausančiu kilnojamuoju turtu, t.y. rekvizitais, iš tokių projektų gaunant pajamas, kurios bus naudojamos atsiskaitant su bendrovės kreditoriais šioje sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.

244.3. Bendrovės planuojamos gauti pajamos:

Nr.ProjektasPlanuojamasprojektovykdymolaikotarpisPer 9 mėn. planuojamos gautipajamos, EURPer 12 mėn. planuojamos gauti pajamos, EURPer 24 mėn. planuojamos gauti pajamos, EURBendra iš projekto planuojamų gauti pajamų suma, EUR
1.Projektas “Jack The Ripperi2016.03.21 2016 09.3080.000110.000 110.000
2.Projektas Nr. 2*2016.08.012017.03.3020.000120.000160.000160.000
3.Projektas The Good Guys”2017.02.012017.06.31 80.000 80.000
4.Projektas Nr, 4’r2017.04.012017.11.30  110,000110.000
5.Projektas Nr. 5*2017.06.012018.02.28  100.000110.000
*Dėl komercinės paslapties, šiai dienai atskleisti projekto pavadinimo negalime.
  1. Bendrovė įsipareigoja iš ūkinės - komercinės veiklos gautas pajamas naudoti taip, kad iki šioje sutartyje nurodytų terminų pabaigos būtų padengti visi atitinkamos kreditorių reikalavimų eilės kreditoriniai reikalavimai.

254.4. Be šios sutarties 4.3 numatytų planuojamų gauti pajamų, bendrovės kreditorių kreditoriniams reikalavimams dengti taip pat bus naudojamos pajamos, gautos iš bendrovei priklausančio kilnojamojo turto - rekvizitų, pardavimo.

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS
  1. Ši sutartis įsigalioja įvykus visiems žemiau nurodytiems įvykiams:
   1. Sutartį pasirašius bendrovės kreditoriams, kurių nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma viršija 2/3 (dvi trečiąsias) visų bendrovės kreditorių nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sumą, ir bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ įgaliotam asmeniui;
   1. įsigaliojus bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimui dėl pritarimo šios sutarties sudarymui ir/arba įsiteisėjus teismo sprendimui arba nutarčiai, kuriuo galutinai atmetamas skundas dėl bendrovės kreditorių sprendimo patvirtinti taikos sutartį ar galutiniu teismo sprendimu arba nutartimi patvirtinamas taikos sutarties teisėtumas;
   2. įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti šią sutartį ir nutraukti bendrovės bankroto bylą.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Kreditoriai, pasirašę šią sutartį, pareiškia ir garantuoja, kad jiems yra žinomos ir suprantamos šios sutarties pasirašymo ir patvirtinimo bei bendrovės bankroto bylos nutraukimo pasekmės, nustatytos LR ĮBĮ.
  2. Kreditoriai, pasirašę šią sutartį, pareiškia ir garantuoja vieni kitiems, kad atliko visus teisinius veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant, jog gavo visus reikiamus leidimus, sutikimus ir pan.), būtinus šios sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui, šios sutarties sąlygų vykdymui ir kad kreditoriui nereikia jokio kito leidimo ar sutikimo, išskyrus tuos, kuriuos jie gavo. Kreditoriai pasirašo šią sutartį visiškai pasikliaudami šiame sutarties punkte numatytomis garantijomis.
  3. Kreditoriai pareiškia ir garantuoja, kad ši sutartis atitinka kreditorių (tame tarpe ir kitų bendrovės kreditorių) interesus, yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  4. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  5. Ši sutartis sudaroma 5 vienodą galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną egzempliorių yra pateikiama BUAB „Lietuvos kino studija“, UAB „Filmvesta“, R. Š., Vilniaus apygardos teismui bei Nekilnojamojo turto registrui.
 1. Kreditoriai šia sutartimi prašo Vilniaus apygardos teismo patvirtinti šią sutartį ir bendrovės bankroto bylą nutraukti.

26Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai šią sutartį patvirtinti.

27Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės bankroto bylą Nr. B2-1385-467/2016 nutraukti. Įpareigoti bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, įsiteisėjus nutarčiai, atlikti ĮBĮ 29 straipsnio 8 dalyje nustatytus veiksmus.

28Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje... 2. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Lietuvos... 3. Vilniaus apygardos teisme 2016-11-23 gautas BUAB „Lietuvos kino studija“... 4. Apie prašymo dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėjimą rašytinio... 5. Pareiškimas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.... 6. Nagrinėjamos bylos Nr. B2-1385-467/2015 duomenys tvirtina, kad Vilniaus... 7. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi patvirtintas BUAB... 8. 2016-05-06 įvyko BUAB „Lietuvos kino studija" kreditorių susirinkimas,... 9. Taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių... 10. Nagrinėjamu atveju teismui tvirtinti pateikta 2016 m. spalio 24 d. sudaryta... 11. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. spalio 24 d. taikos sutartį... 12. Taikos sutarties turinys yra aptartas ĮBĮ 29 straipsnyje. Šio straipsnio 1... 13. Nagrinėjamu atveju BUAB „Lietuvos kino studija" 2016 m. spalio 24 d. taikos... 14. Nagrinėjamoje taikos sutartyje numatyta, kad visų pirmos ir antros eilės... 15. Nagrinėjamoje taikos sutartyje nurodyta, jog kreditoriniai reikalavimai bus... 16. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip jau minėta, būtent teismui, nagrinėjančiam... 17. Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai šią sutartį... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 28-29... 19. Patvirtinti BUAB „Lietuvos kino studija“ kreditorių (priedas prie taikos... 20. 3.7 Visų bendrovės antrosios reikalavimų tenkinimo eilės kreditorių... 21. 3.13. Laiduotojai R. Š. (asmens kodas ( - ) ir UAB „Filmvesta“ (juridinio... 22. 3.14. Bendrovei šioje sutartyje nustatyta tvarka bei terminais tinkamai... 23. 3.26 Bendrovė laikoma pažeidusia prievolę, jei nevykdomos ar netinkamai... 24. 4.3. Bendrovės planuojamos gauti... 25. 4.4. Be šios sutarties 4.3 numatytų planuojamų gauti pajamų, bendrovės... 26. Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai šią sutartį... 27. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės... 28. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...