Byla 2S-488-232/2013
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė, atnaujinus procesą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (atsakovo) J. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarties, kuria pareiškėjo J. K. prašymas dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-17 sprendimo pakeitimo arba panaikinimo atmestas, civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovui J. K. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė, atnaujinus procesą,

Nustatė

2ieškovas AB „Lesto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 396,13 Lt skolą bei procesines palūkanas. Nurodė, kad atsakovas, nesilaikydamas Vilniaus miesto savivaldybės nustatytos tvarkos, atsiskaitydamas už sunaudotą elektros energiją, moka ne visą kainą, t. y. atsiskaito tik už dalį faktiškai sunaudotos elektros energijos, dėl ko laikotarpiu nuo 2006-04-14 iki 2011-03-12 susidarė 396,13 Lt skola.

3A. J. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jį atmesti. Nurodė, kad už sunaudotą elektros energiją jis moka pagal skaitiklių parodymus 75 proc. nustatytos kainos. Nesutiko su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtiname apraše nustatyta kompensavimo už komunalines paslaugas tvarka, be to įsakymu patvirtinto aprašo 7 punktas nenumato, kad jam, kaip kompensacijos gavėjui, privalu vadovautis tvarkos aprašu.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-05-17 sprendimu ieškovo ieškinį tenkino visiškai. Teismas konstatavo, jog atsakovas J. K. yra kompensacijos gavėjas pagal LR Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymą. Byloje kilęs ginčas dėl atsiskaitymo už tiekiamą elektros energiją tvarkos. Pagal Įstatymo 3 straipsnio nuostatas (2006-02-01 redakcija), kuri taikytina ir įsiskolinimo susidaryti laikotarpiu (2006-04-14 iki 2011-03-12) kompensacijos teikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas minimo įstatymo nuostatas 2006-03-28 įsakymu Nr. 30-574 patvirtino Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991-01-11-13 ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimo ir mokėjimo taisykles, kurios nuo 2009-01-19 pakeistos vykdymo tvarkos aprašu. Tvarkos aprašo nauja redakcija 2010-05-05 patvirtinta administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1006 (galiojo iki 2012-05-31). Pagal Taisyklių 19 punktą, Tvarkos aprašo 21 punktą bei pagal 2010-05-05 redakcijos Tvarkos aprašo 24 punktą, kompensacijos gavėjui už suvartotas gamtines dujas ir elektros energiją atsiskaito su paslaugas teikiančiomis įmonėmis atitinkamai vartotojų grupei nustatytais tarifais visa apimtimi, o vėliau socialinių išmokų skyrius kompensacijų gavėjams perveda kompensacijas. Taigi, vadovaujantis Įstatymo 3 straipsnio nuostatomis, pagal minėtas Taisykles (2009-01-19 Tvarkos aprašą, 2010-05-05 Tvarkos aprašą) buvo pakeista iki tol galiojusi kompensavimo už komunalines paslaugas tvarka, kai kompensacijų gavėjams paslaugų teikėjai sąskaitas už suteiktas paslaugas pateikdavo pritaikę kompensaciją. Kadangi atsakovas už sunaudotą elektros energiją ieškovui mokėjo pagal tvarką, galiojusią iki 2006-02-01, nesilaikė teisės gauti Įstatymo numatytą kompensaciją įgyvendinimo tvarkos, todėl susidarė skola, ieškinį tenkino visiškai.

5Pareiškėjas J. K. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-09-10 nutartimi civilinį procesą atnaujino, motyvuodamas tuo, kad galbūt pirmosios instancijos teismas padarė materialinės teisės normų pažeidimą, o teismo sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-11-19 nutartimi pareiškėjo J. K. prašymą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-17 sprendimo pakeitimo arba panaikinimo atmetė. Nurodė, jog LR Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991-01-11-13 ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad kompensacijos teikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas minimo įstatymo nuostatas 2006-03-28 įsakymu Nr. 30-574 patvirtino Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991-01-11-13 ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimo ir mokėjimo taisykles, kurios nuo 2009-01-19 pakeistos vykdymo tvarkos aprašu. Tvarkos aprašo nauja redakcija 2010-05-05 patvirtinta administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1006 (galiojo iki 2012-05-31). Pagal Taisyklių 19 punktą, Tvarkos aprašo 21 punktą bei pagal 2010-05-05 redakcijos Tvarkos aprašo 24 punktą, kompensacijos gavėjui už suvartotas gamtines dujas ir elektros energiją atsiskaito su paslaugas teikiančiomis įmonėmis atitinkamai vartotojų grupei nustatytais tarifais visa apimtimi, o vėliau socialinių išmokų skyrius kompensacijų gavėjams perveda kompensacijas.

8A. J. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-11-19 nutartį. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo jo teisės neatskleisti banko sąskaitos, atsakovo teigimu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintoje kompensacijų mokėjimo tvarkoje numatyta sąlyga kompensacijų gavėjams nurodyti banko sąskaitos numerį verčia apeliantą pateikti asmeninius duomenis, be to tokia tvarka žemina jo orumą, atsakovas turi stovėti eilėje socialinių išmokų skyriuje kartu su mažas pajamas gaunančiais asmenimis. Nurodė, jog pasikeitusi kompensacijų mokėjimo tvarka su juo nebuvo suderinta ir apie pasikeitusią kompensacijų mokėjimų tvarką apeliantui asmeniškai nebuvo pranešta. Pirmosios instancijos teismas nevertino apelianto ir ieškovo sudarytos 2010-04-14 sutarties su 9 p. papildymu teisėtumo.

9Atsakovas AB „Lesto“ atsiliepimu į atskirtąjį skundą prašė 2012-11-19 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog apelianto argumentai, jog teismas neišnagrinėjo jo teisės neatskleisti banko sąskaitos bei tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintoje kompensacijų mokėjimo tvarkoje nustatyta sąlyga kompensacijų gavėjams nurodyti banko sąskaitos numerį, visiškai nesusiję su nagrinėjamos bylos dalyku. Pažymėjo, jog nagrinėjama byla dėl skolos priteisimo, atsakovas nereiškė jokių savarankiškų reikalavimų, todėl teismas nenagrinėjo aplinkybių susijusių su kompensacijų mokėjimo tvarkos priėmimu. Taip pat pažymėjo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka yra norminis teisės aktas, kuris yra privalomas visiems asmenims nuo jo paskelbimo. Teismas tinkamai pritaikė galiojančius teisės aktus dėl kompensacijos gavimo, padarė pagrįstą išvadą, todėl nėra jokio pagrindo keisti ginčijamos nutarties.

10Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Proceso atnaujinimo institutas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais (2008-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008). Dėl to procesas privalo būti atnaujintas, jeigu yra pagrįstas pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Proceso atnaujinimas negali būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-01-21 nutartis civilinėjebyloje Nr. 3K-7-57/2008). Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), teismui yra svarbu, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį, tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą.

13LR CPK 366 str. 1 d. įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t.y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Vienas tokių proceso atnaujinimo pagrindų yra atvejis, kai pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos, priimant neteisėtą sprendimą ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (LR CPK 366 str. 1 d. 9 p.).

14Teismų praktikoje šiuo klausimu yra nurodyta, jog minėta norma taikytina tik tuomet, kai teismas sprendime padarė aiškią ir esminę materialiosios ar proceso teisės normos taikymo klaidą – akivaizdžią, lengvai suvokiamą. Aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas ar jos netinkamas taikymas. Teisės taikymo klaida laikoma esmine, kai ji daro sprendimą (nutartį) galimai neteisėtą bei nepagrįstą ir dėl to yra pagrindas tą sprendimą (nutartį) pakeisti ar panaikinti. Teisės normos taikymo klaida bus tada, kai neteisingai nustatomos faktinės aplinkybės arba netinkamai parenkama ir pritaikoma materialiosios teisės norma, jei ši klaida galėjo lemti bylos neteisingą išsprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2536/2011).

15Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-05-17 sprendimu ieškovo ieškinį dėl 396,13 Lt skolos priteisimo už tiektą elektros energiją, tenkino visiškai. Teismas konstatavo, jog pagal LR Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991-01-11-13 ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms įstatymo 3 straipsnio nuostatas (2006-02-01 redakcija), kompensacijos teikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006-03-28 įsakymu Nr. 30-574 patvirtino Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991-01-11-13 ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimo ir mokėjimo taisykles, kurios nuo 2009-01-19 pakeistos vykdymo tvarkos aprašu. Tvarkos aprašo nauja redakcija 2010-05-05 patvirtinta administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1006 (galiojo iki 2012-05-31). Pagal Taisyklių 19 punktą, Tvarkos aprašo 21 punktą bei pagal 2010-05-05 redakcijos Tvarkos aprašo 24 punktą, kompensacijos gavėjui už suvartotas gamtines dujas ir elektros energiją atsiskaito su paslaugas teikiančiomis įmonėmis atitinkamai vartotojų grupei nustatytais tarifais visa apimtimi, o vėliau socialinių išmokų skyrius kompensacijų gavėjams perveda kompensacijas.

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-09-10 nutartimi civilinį procesą atnaujino, nurodydamas, kad galbūt pirmosios instancijos teismas padarė materialinės teisės normų pažeidimą, o teismo sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

17Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-11-19 nutartimi, pareiškėjo J. K. prašymą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-17 sprendimo pakeitimo arba panaikinimo atmetė, 2011-05-17 sprendime išdėstytais motyvais. Nurodė, jog atsakovas nesilaiko teisės gauti įstatymo numatytą kompensaciją įgyvendinimo tvarkos.

18Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė galiojančius teisės aktus dėl kompensacijos gavimo. Pirmosios instancijos teismas, tiek 2011-05-17 sprendime, tiek skundžiamoje 2012-11-19 nutartyje teisingai vadovavosi įsiskolinimo susidarymo laikotarpiu ir šiuo metu galiojančiomis LR Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo 1, 2, 3 straipsnio nuostatomis (2006-02-01 redakcija), šio Įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad kompensacijos teikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-03-28 įsakymu Nr. 30-574 patvirtintomis Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991-01-11-13 ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimo ir mokėjimo taisyklėmis, kurios nuo 2009-01-19 pakeistos vykdymo tvarkos aprašu; tvarkos aprašo nauja redakcija 2010-05-05 patvirtinta administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1006 (galiojo iki 2012-05-31), Taisyklių 19 p., Tvarkos aprašo 21 p. bei 2010-05-05 redakcijos Tvarkos aprašo 24 p., jog atsakovas kaip kompensacijos gavėjas už suvartotas gamtines dujas ir elektros energiją atsiskaito su paslaugas teikiančiomis įmonėmis atitinkamai vartotojų grupei nustatytais tarifais visa kaina, o vėliau socialinių išmokų skyrius kompensacijų gavėjams perveda kompensacijas. Iki 2006-02-01 galiojusios Įstatymo redakcijos 3 straipsnyje buvo nustatyta, kad apskaičiuotų kompensacijų sumos pervedamos į energetines, komunalines, ryšio ir kitas paslaugas teikiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose. Pažymėtina, jog subjektai turintys teisę į kompensaciją, ją gali gauti tik įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi nuo 2006-02-01 iki tol galiojusi kompensavimo už komunalines paslaugas tvarka pakeista, todėl atsakovas atlikdamas mokėjimus įsigaliojus naujai atsiskaitymo už teikiamą elektros energiją tvarkai privalėjo vadovautis galiojančiuose teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis.

19Apelianto atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo jo teisės neatskleisti banko sąskaitos bei, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintoje kompensacijų mokėjimo tvarkoje numatyta sąlyga kompensacijų gavėjams nurodyti banko sąskaitos numerį verčia apeliantą pateikti asmeninius duomenis, šiuo nagrinėjamu atveju nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku. Nagrinėjama byla yra dėl skolos priteisimo už tiektą elektros energiją, todėl minėtos aplinkybės neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

20Kitas atsakovo argumentas, kad pasikeitusi kompensacijų mokėjimo tvarka su juo nebuvo suderinta ir apie pasikeitusią kompensacijų mokėjimų tvarką apeliantui asmeniškai nebuvo pranešta, nėra pagrįstas. Pažymėtina, jog LR Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo 3 str. įtvirtinta, kad kompensacijos teikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta kompensacijos teikimo tvarka yra norminis teisės aktas, kuris yra privalomas visiems asmenims nuo jo paskelbimo, todėl subjektai, įskaitant ir atsakovą, turintys teisę į kompensaciją privalo vadovautis galiojančiuose teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis. Be to pažymėtina ir tai, jog atsakovas apie pakeistą kompensavimo tvarką buvo informuotas (b.l. 41, 49, 56, 57).

21Apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nevertino apelianto ir ieškovo sudarytos 2010-04-14 sutarties su 9 p. papildymu teisėtumo, taip pat nepagrįstas, skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui įtakos neturi. Ieškovas 2010-04-21 rašte aiškiai nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo 9 p. papildymu (jog pareiškajas mokės ieškovui 75 proc. už suvartotą elektros energiją), nurodė, jog tai pažymėta grąžinamoje sutartyje, taip pat pažymėjo, jog pasikeitus kompensacijų mokėjimo tvarkai, atsakovas už suvartotą elektros energiją su bendrove turi atsiskaityti mokėdamas visą objektui taikomo tarifo kainą, o dėl kompensacijos kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę. Be to 2010-04-14 sutartyje kompensacijos mokėjimo tvarka nebuvo nustatyta, minėta, kad kompensacijų mokėjimo tvarką nustato galiojantys teisės aktai, o sutarties nuostatos negali jiems prieštarauti.

22Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

23Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas ir priėmė teisėtą nutartį, o atskirojo skundo argumentai jų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo atsirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 320, 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

24Vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., teisėja

Nutarė

25Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. ieškovas AB „Lesto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 3. A. J. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jį atmesti.... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-05-17 sprendimu ieškovo ieškinį... 5. Pareiškėjas J. K. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-09-10 nutartimi civilinį procesą... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-11-19 nutartimi pareiškėjo J. K.... 8. A. J. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės... 9. Atsakovas AB „Lesto“ atsiliepimu į atskirtąjį skundą prašė 2012-11-19... 10. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 12. Proceso atnaujinimo institutas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje... 13. LR CPK 366 str. 1 d. įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t.y.... 14. Teismų praktikoje šiuo klausimu yra nurodyta, jog minėta norma taikytina tik... 15. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-05-17 sprendimu ieškovo ieškinį... 16. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-09-10 nutartimi civilinį procesą... 17. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-11-19 nutartimi, pareiškėjo J. K.... 18. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas... 19. Apelianto atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas... 20. Kitas atsakovo argumentas, kad pasikeitusi kompensacijų mokėjimo tvarka su... 21. Apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nevertino apelianto ir... 22. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga... 23. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos pirmosios instancijos... 24. Vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., teisėja... 25. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti...