Byla A2-1833-173/2016
Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys G. L., Kauno miesto (duomenys neskelbtini)-asis notarų biuras, notarė R. V

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. P. A. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1089-254/2015 pagal ieškovės D. P. A. ieškinį atsakovui R. L. dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys G. L., Kauno miesto (duomenys neskelbtini)-asis notarų biuras, notarė R. V..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja D. P. A. prašo: atnaujinti procesą Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1089-254/2015 dalyje dėl žemės sklypo, dalies gyvenamojo namo, kiemo statinių ir kitų pastatų 2008 m. rugpjūčio 6 d. dovanojimo sutarties, notarinio reg. Nr. (duomenys neskelbtini), panaikinimo CK 6.472 straipsnio 1 dalies pagrindu, panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-1089-254 ir ieškovės D. P. A. ieškinį patenkinti pilnai.

4Pareiškėja nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 17 d. sprendimu jos ieškinį atmetė. Teismas sprendime nurodė, kad pripažinti sandorį negaliojančiu pagal CK 1.90 straipsnį nėra pagrindo, nes teismas neturi pagrindo išvadai, jog ieškovė nesuprato, kad ji sudaro dovanojimo sutartį ir kad jos valia neteisingai buvo išreikšta, ieškovės valia padovanoti turtą vaikaičiui formavosi nuosekliai, nes ji buvo aptarinėjama su sutuoktiniu, kuris pritarė ir tai matyti iš teisimui pateikto vaikaičio vestuvių vaizdo įrašo CD.

5Teismas atmetė ieškinį ir dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia apgaulės įtakoje (CK 1.91 straipsnis).

6Dėl dovanojimo sutarties panaikinimo CK 6.472 straipsnio (dovanojimo panaikinimas) 1 dalies pagrindu teismas šį reikalavimą atmetė nurodydamas, kad 2014 m. liepos 17 d. konflikto metu ieškovė dėl trečiojo asmens veiksmų patyrė nežymų sveikatos sutrikdymą, dėl ko pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau dar nėra nustatyta, kad sužalojimus padarė trečias asmuo. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovas matė konfliktą ir nesiėmė veiksmų jį nutraukti. Teismas nurodė, kad abi konfliktuojančios šalys turėtų vengti konfliktų, o atsakovo sutuoktinė ypač, kuomet ji gyvena gyvenamajame name, kurį sutuoktiniui padovanojo būtent ieškovė, o ne šeima įgijo turtą atlygintinio sandorio pagrindu, o jos elgesys dėl ieškovės nurodomų sužalojimų, jeigu jie padaryti būtent trečiojo asmens, turės būti įvertintas įstatymų nustatyta tvarka. Teismas sprendė, kad apdovanotasis neatliko jokių veiksmų, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriui ir kad būtų pagrindu dovanojimą panaikinti.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 8 d. nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimą paliko galioti. Kolegijos teigimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai analizavo tiek apeliantės valios formavimo procesą, tikruosius jos ketinimus, sandorių sąlygų esmę, tiek situaciją, buvusią sutarties sudarymo metu, todėl pagrįstai sandorio nenaikintino CK 1.90 bei 1.91 straipsnių pagrindu. Kolegijos nuomone, byloje esanti Specialisto išvada Nr. (duomenys neskelbtini) nepatvirtina, jog sužalojimus ieškovei padarė atsakovo sutuoktinė.

8Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t.y. procesas gali būti atnaujintas kai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjos nuomone, nauja ir esminė bylos aplinkybė yra tai, kad po Kauno apygardos teismo sprendimo bei Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo šioje atsakovo R. L. sutuoktinė G. L. buvo pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir nuteista 6 mėnesiams laisvės apribojimo bausme, įpareigojant ją per šį laikotarpį nesiartinti prie nukentėjusios D. P. A., dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje ir įmokėti į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą 5 MGL dydžio baudą. G. L. nuteista už tai, kad ji 2014 m. liepos 17 d. sužalojo ją – D. P. A..

9Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nuosprendžių paneigiama pirmos ir apeliacinės instancijų teismų išvados, kad nėra byloje įrodymų, o byloje esanti Specialisto išvada Nr. (duomenys neskelbtini) nepatvirtina, jog sužalojimus ieškovei (D.P. A.) padarė atsakovo sutuoktinė.

10Apkaltinamasis nuosprendis ir jame konstatuotos išvados turi esminę reikšmę šiai civilinei bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, tai šioje civilinėje byloje būtų priimtas visai kitas sprendimas toje dalyje, kurioje D.P. A. ginčija dovanojimo sutartį CK 6.472 straipsnio 1 dalies pagrindu, kadangi apdovanotasis anūkas matė visus savo sutuoktinės nusikalstamus veiksmus ir nesiėmė jokių priemonių nei sudrausminti savo sutuoktinę, nei apsaugoti savo močiutę nuo smurtaujančios sutuoktinės. Tokie apdovanotojo veiksmai gali būti laikomi griežtai smerktini geros moralės požiūriu.

11Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pagrindu, t.y. kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas; įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą.

12Įsiteisėjęs 2016 m. sausio 13 d. teismo apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje paneigia tiek paties atsakovo, tiek jo sutuoktinės melagingus teiginius, kad G. L. D.P. A. nesužalojo, kad prieš ją nenaudojo jokio fizinio smurto.

13Atsakovas R. L. atsiliepimu prašo ieškovės D. P. A. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti. Nurodo, kad pareiškėjos D.P. A. nurodytos kaip naujos aplinkybės negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis ir (ar) nebuvusiomis žinomomis ir (ar) teismų neįvertintomis bylos nagrinėjimo metu.

14Pagal kasacinio teismo praktiką CK 6.472 straipsnyje dovanojimo sutarties panaikinimas įtvirtintas kaip išimtinė priemonė, o jos taikymas siejamas su atitinkamais teisiniais pagrindais – apdovanotojo veiksmais, demonstruojančiais ypatingą nedėkingumą dovanotojui, nepateisinamais pagal visuotinai pripažįstamas moralės nuostatas. Tokie veiksmai įstatyme apibūdinti pabrėžiant jų išskirtinį – neabejotinai griežtą – smerkimą. Neabejotinai griežtai smerkiamiems veiksmams pagal CK 6.472 straipsnio 1 dalies prasmę gali būti priskiriami ne bet kokie, net ir neigiamai vertintini veiksmai. Sprendžiant dėl neabejotinai griežtai smerkiamų veiksmų konstatavimo, turi būti atsižvelgiama į vertinamų veiksmų atlikimo aplinkybes bei priežastis. Įstatyme konkrečiai nedetalizuota, kokie apdovanotojo veiksmai laikytini griežtai smerktinais geros moralės požiūriu. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl neabejotinai griežtai smerkiamų veiksmų vertinimo kriterijų, yra išaiškinęs, kad geros moralės kriterijus yra kultūringo, teisingo žmogaus minimalus gėrio, blogio, teisingumo, pareigos, padorumo suvokimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2013).

15Byloje nenustatyta, kad atsakovas atliko veiksmus, kurie neabejotinai griežtai smerkiami CK 6.472 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu. Apeliantė remiasi 2014 m. liepos 18 d. specialisto išvada Nr. (duomenys neskelbtini), kuri neįrodo, jog moralei prieštaraujančius veiksmus atliko atsakovas R. L. . Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė visos bylos nagrinėjimo metu teigė, jog nieko blogo negalinti pasakyti apie atsakovą.

16Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant dėl neabejotinai griežtai smerkiamų veiksmų konstatavimo, turi būti atsižvelgiam į vertinamų veiksmų atlikimo aplinkybes, priežastis. Šiuo aspektu reikšmingais gali būti pripažįstami duomenys, ar neigiamai vertintus veiksmus apdovanotasis atliko vien savo iniciatyva, ar kitam asmeniui juos išprovokavus, ar šių veiksmų neigiamų padarinių buvo siekiama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-01 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-305/2011). Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad atsakovo sutuoktinė apeliantės kaltinama atlikus neteisėtus veiksmus prieš ją bei tai, kad nėra paneigtas ir pačios apeliantės poveikis atsakovo sutuoktinei, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas šiuo konkrečiu atveju pagrįstai pripažino, kad apdovanotasis neatliko jokių veiksmų, kurie neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu ir sudarytų pagrindą panaikinti dovanojimo sutartį.

17Prašymas netenkintinas.

18CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

19Šiuo pagrindu inicijuoti bylos proceso atnaujinimą gali asmuo, dalyvaujančio byloje asmens procesinėmis teisėmis dalyvavęs nagrinėjant konkrečią bylą, tačiau dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių priežasčių, neturėjęs esminės bylos rezultatui informacijos apie atitinkamas bylos aplinkybes ir todėl negalėjęs jomis remtis teismo procese, kas nulėmė galimo neteisingo sprendimo priėmimą,

20Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas.

21Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo, t. y. turi būti vertinami ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs sužinojimo kriterijai. Tačiau ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

22Pareiškėja D. P. A. nurodanti, jog nauja ir esminė bylos aplinkybė yra tai, kad po Kauno apygardos teismo sprendimo bei Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo šioje byloje atsakovo R. L. sutuoktinės G. L. (byloje trečio asmens) atžvilgiu Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Specialisto išvada, 2016 m. sausio 13 d. priėmėm apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo G. L. pripažinta kalta pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir nuteista 6 mėnesiams laisvės apribojimo bausme, įpareigojant ją per šį laikotarpį nesiartinti prie nukentėjusiosios D. P. A., dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje ir įmokėti į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą 5 MGL dydžio baudą.

23Pareiškėja yra tos nuomonės, kad jeigu šios aplinkybės būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, tai šioje civilinėje byloje būtų priimtas visai kitas sprendimas toje dalyje, kurioje pareiškėja ginčija dovanojimo sutartį CK 6.472 straipsnio 1 dalies pagrindu. Kadangi apdovanotasis (atsakovas R. L.) matė visus savo sutuoktinės nusikalstamus veiksmus, nesiėmė jokių priemonių sudrausminti savo sutuoktinę G. L., tuo apsaugoti pareiškėją nuo smurtaujančios sutuoktinės.

24Teismas nesutinka su tokiais pareiškėjos argumentais. Dovanojimas panaikinamas, kai apdovanotasis pasikėsina į dovanotojo ar jo artimųjų giminaičių gyvybę ar tyčia juos sunkiai sužaloja, taip pat kai, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu (CK 6.472 straipsnio 1 dalis). Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 8 d. nutartimi šioje byloje sprendė, kad byloje nenustatyta, jog atsakovas atliko veiksmus, kurie neabejotinai griežtai smerkiami CK 6.472 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu. Nors apeliantė remiasi 2014 m. liepos 18 d. specialisto išvada Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau šis dokumentas nepatvirtina, jog sužalojimus padarė trečias asmuo – atsakovo sutuoktinė, juo labiau neįrodo, kad moralei prieštaraujančius veiksmus atliko atsakovas. Bylos duomenimis. Ikiteisminis tyrimas dėl pareiškėjos patirtų sužalojimų šios bylos nagrinėjimo metu nebuvo baigtas, t.y. nebuvo nustatytas kaltas, apeliantę sužalojęs, asmuo. Tai reiškia, jog nagrinėjant bylą tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teisme buvo žinoma, jog pareiškėja D.P. A. buvo sužalota, bet nebuvo žinomas asmuo, kuris ją sužalojo.

25Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad atsakovo sutuoktinė apeliantės kaltinama atlikus neteisėtus veiksmus prieš ją bei tai, kad nėra paneigtas ir pačios apeliantės D.P. A. poveikis atsakovo sutuoktinei, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas šiuo konkrečiu atveju pagrįstai pripažino, kad apdovanotasis (t.y. atsakovas) neatliko jokių veiksmų, kurie neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu ir sudarytų pagrindą panaikinti dovanojimo sutartį. Tai reiškia, jog teismo nuosprendis, kuriuo G. L. pripažinta kalta dėl pareiškėjos D.P. A. sužalojimo, nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, dėl kurios galėtų būti panaikintas Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. sprendimas CK 6. 472 straipsnio 1 dalies pagrindu.

26CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas; įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą.

27Procesas gali būti atnaujinamas esant CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ar 4 punktuose nustatytiems pagrindams, tačiau tokiu atveju prie prašymo atnaujinti procesą turi būti pridėtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriame būtų nurodyta bent viena aplinkybė, sudaranti pagrindą spręsti klausimą dėl proceso atnaujinimo.

28Taip pat taikant nurodytas nuostatas svarbu, kad teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu nustatyti faktai turėjo esminę reikšmę priimant sprendimą civilinėje byloje, t. y. susiję su ginčo metu įrodinėtomis aplinkybėmis, paneigia, patvirtina ar pakeičia jų teisinį kvalifikavimą. Šiuo šiuo pagrindu negali remtis pats asmuo, dėl kurio nusikalstamų veiksmų buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, nes faktai, nustatyti nuosprendyje, jam buvo žinomi bylos nagrinėjimo metu.

29Pareiškėja nurodžiusi, jog įsiteisėjęs 2016 m. sausio 13 d. apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje paneigia tiek paties atsakovo R. L., tiek jo sutuoktinės g. L. melagingus teiginius, kad G. L. pareiškėjos D.P. A. nesužalojo, kad prieš ją nenaudojo jokio fizinio smurto. Teismas, kaip ir buvo aukščiau yra pasisakęs, jog byloje trečiuoju asmeniu dalyvaujančios G. L. nuteisimas dėl pareiškėjos D.P. A. sužalojimo, nėra esminę reikšmę turintis faktas priimant sprendimą civilinėje byloje, kurioje pareiškėja siekė pripažinti dovanojimo sutartį negaliojančia CK 6.472 straipsnio 1 dalies pagrindu. Atsakovas R. L. prieš pareiškėją D.P. A. ((dovanotoją) atliko tokius veiksmus, kurie neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu.

30Teismas, vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, sprendžia, jog tenkinti pareiškėjos D. P. A. prašymą atnaujinti procesą pagrindo nėra.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 370 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

32pareiškėjos D. P. A. prašymą atnaujinti procesą atmesti.

33Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja D. P. A. prašo: atnaujinti procesą Kauno apygardos teismo... 4. Pareiškėja nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 17 d. sprendimu... 5. Teismas atmetė ieškinį ir dėl dovanojimo sutarties pripažinimo... 6. Dėl dovanojimo sutarties panaikinimo CK 6.472 straipsnio (dovanojimo... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 8 d. nutartimi pirmos... 8. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t.y.... 9. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nuosprendžių paneigiama pirmos ir... 10. Apkaltinamasis nuosprendis ir jame konstatuotos išvados turi esminę reikšmę... 11. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pagrindu,... 12. Įsiteisėjęs 2016 m. sausio 13 d. teismo apkaltinamasis nuosprendis... 13. Atsakovas R. L. atsiliepimu prašo ieškovės D. P. A. prašymą dėl proceso... 14. Pagal kasacinio teismo praktiką CK 6.472 straipsnyje dovanojimo sutarties... 15. Byloje nenustatyta, kad atsakovas atliko veiksmus, kurie neabejotinai griežtai... 16. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad teismų praktikoje pripažįstama,... 17. Prašymas netenkintinas.... 18. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo... 19. Šiuo pagrindu inicijuoti bylos proceso atnaujinimą gali asmuo, dalyvaujančio... 20. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs... 21. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis... 22. Pareiškėja D. P. A. nurodanti, jog nauja ir esminė bylos aplinkybė yra tai,... 23. Pareiškėja yra tos nuomonės, kad jeigu šios aplinkybės būtų buvusios... 24. Teismas nesutinka su tokiais pareiškėjos argumentais. Dovanojimas... 25. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad atsakovo... 26. CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytas proceso atnaujinimo... 27. Procesas gali būti atnaujinamas esant CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 ar 4... 28. Taip pat taikant nurodytas nuostatas svarbu, kad teismo įsiteisėjusiu... 29. Pareiškėja nurodžiusi, jog įsiteisėjęs 2016 m. sausio 13 d.... 30. Teismas, vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, sprendžia, jog tenkinti... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 370 straipsnio 3 dalimi,... 32. pareiškėjos D. P. A. prašymą atnaujinti procesą atmesti.... 33. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...