Byla 2A-920-260/2012
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramūno Mitkaus ir Algirdo Remeikos, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės Šiaulių bankas apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-2092-570/2011 pagal ieškovės akcinės bendrovės Šiaulių bankas ieškinį atsakovams Petrui G. A., A. S. M., A. D., trečiasis asmuo BUAB „Imperita“, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. G. esmė

4Ieškovė akcinė bendrovė Šiaulių bankas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2010-07-21 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2739, sudarytą tarp atsakovų Petro G. A. ir A. D. dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - )., žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - )pardavimo ir 2010-07-21 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. RK-2673, sudarytą tarp atsakovų Petro G. A. ir A. S. M. dėl žemės sklypo, ( - ) pardavimo, prašė taikyti restituciją – grąžinti šalis į pirminę padėtį.

5Ieškovė nurodė, kad tarp ieškovės AB Šiaulių bankas ir trečiojo asmens UAB „Imperita“ 2008-04-01 buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. IL-2008-001-18, pagal kurią UAB ,,Imperita“ buvo suteiktas 193.000 Lt kreditas, o 2008-04-01 laidavimo sutartimi Nr. 2008-11-18 atsakovas P. G. A. įsipareigojo UAB ,,Imperita“ laiku neįvykdžius savo prievolių kreditoriui, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo ieškovo kreditorinio reikalavimo gavimo dienos pervesti reikalavime nurodytą sumą. Nurodytai kreditavimo sutarčiai įvykdyti UAB „Imperita“ yra įkeitusi ieškovui naują „Shantui“ buldozerį. Kadangi UAB „Imperita“ sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, ieškovė, 2010-11-19 raštu Nr. 806 informavusi trečiąjį asmenį UAB ,,Imperita“, nuo 2010-12-02 minėtą kreditavimo sutartį vienašališkai nutraukė prieš terminą. 2011-03-30 Kauno apygardos teismo sprendimu iš atsakovo kaip UAB „Imperita“ laiduotojo ieškovei yra priteista 152.331,72 Lt skola. A. P. G. A., siekdamas išvengti laidavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, ėmėsi nesąžiningų veiksmų ir 2010-07-21 dviem pirkimo-pardavimo sutartimis Nr.2739 ir RK-2673 perleido atsakovams A. D. ir A. S. M. jam nuosavybės teise priklausantį turtą – 9 žemės sklypus. A. P. G. A. nuo trečiojo asmens UAB ,,Imperita“ įregistravimo dienos 2006-09-11 iki ieškovei pareiškiant reikalavimus yra UAB ,,Imperita“ vienintelis akcininkas ir vienasmenis valdymo organas, todėl kreditavimo sutarties sudarymo bei vykdymo metu gerai žinojo UAB ,,Imperita“ finansinę padėtį ir gresiantį priverstinį skolos išieškojimą. Ginčo sandoriai buvo sudaryti tik po to, kai ieškovė atsakovui pareiškė reikalavimus dėl skolos pagal Laidavimo sutartį grąžinimo.

6A. P. G. A. su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog pardavęs sklypus gautus pinigus panaudojo paskolos ieškovui grąžinimui, dalį įnešė į UAB „Imperita“ kasą kaip paskolą įmonei apyvartinėms lėšoms, o likusią dalį panaudojo važinėjimui į Vokietiją, technikos ekspertizei atlikti, detalėms pirkti, kitiems einamiems įmonės reikalams.

7I. P. instancijos teismo sprendimo esmė

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė (b.l. 62-65, t.III). Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, padarė išvadą, kad atsakovas privalėjo parduoti neįkeistą žemę ir iš gautų lėšų vykdyti UAB „Imperita“ ūkinę veiklą, atsiskaityti su savo kreditoriais, naudoti lėšas pragyvenimui, nes turėjo finansinių sunkumų. Sandoriais perleisti žemės sklypai buvo niekam neįkeisti, neareštuoti, jokių pretenzijų į juos niekas nereiškė, todėl atsakovas galėjo laisvai šiais nekilnojamaisiais daiktais disponuoti ir juos valdyti. 2010-07-29 UAB „Imperita“ vienintelio akcininko sprendimas ir 2010-07-30 kasos pajamų orderio kvitas patvirtina, kad atsakovas P. G. A. po 2010-07-21 įvykusių ginčijamų sandorių sudarymo suteikė kredito gavėjai UAB „Imperita“ 35.000 Lt akcininko paskolą, kitą sumą panaudojo atsiskaitymui su kreditoriais, įmonės technikos remontui ir kt. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė actio Pauliana sąlygos, jog ginčo sandoriais buvo pažeisti kreditoriaus interesai. Byloje pateikti įrodymai patvirtino, kad UAB „Imperita“ turi kito turto, į kurį galima nukreipti skolos išieškojimą, be to, už 193.000 Lt kreditą sutartinio įkeitimo lakštu ieškovui įmonė yra įkeitusi apie 242.000 Lt vertės naują buldozerį „Shantui SD13“, kredito grąžinimas užtikrintas atsakovo P. G. A. laidavimu, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija 80 proc. kredito sumos. Šis užstatas dar nėra realizuotas, garantija neišmokėta, todėl juos realizavus gali būti padengtas apie 152.331,72 Lt dydžio įsiskolinimas ieškovui. Teismas sprendė, kad atsakovai A. D. ir A.S. M. išnaudojo visus jiems prieinamus ir įmanomus būdus pasidomėti perkamu daiktu, todėl laikė juos sąžiningais įgijėjais. Prieš sandorio sudarymą ir pasirašydami sutartis notarų biure atsakovai pasidomėjo ar parduodami žemės sklypai nėra įkeisti, areštuoti, išnuomoti tretiesiems asmenims, suteikti panaudai ar kitaip apribotas jų valdymas, naudojimasis ar disponavimas. Atsakovo A.S. M. paaiškinimais jam buvo žinoma, jog P. G. A. yra sąžiningas verslininkas, jo įmonė veikianti. Sandorio sudarymo dieną dar nebuvo jokių oficialių ir viešų duomenų apie atsakovo Petro G. A. skolą ieškovei, atsakovas Petras G. A. nežinojo, kad ieškovė nutrauks kreditavimo sutartį prieš terminą ir pradės priverstinį skolos išieškojimą. Teismas ieškovės argumentus dėl parduotų žemės sklypų mažos kainos atmetė kaip nepagrįstus. Teismas nustatė, kad žemės sklypai buvo parduoti už tokią pačią kainą, už kurią P. G. A. žemę įsigijo prieš 2 metus, 2008 metais. Kadangi dėl ekonominės krizės 2010 metais pragyvenimo lygis pakito iš esmės, sumažėjo nekilnojamojo turto paklausa, todėl nekilnojamasis turtas galėjo būti parduodamas mažesne negu rinkos kaina.

9I. A. skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai

10Apeliaciniu skundu (b.l. 70-79, t.III) ieškovė AB Šiaulių bankas prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ji nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Spręsdamas dėl privalomumo sudaryti ginčo sutartis, pirmosios instancijos teismas rėmėsi Petro G. A. paaiškinimais, kad dėl sugedusios žemės ūkio technikos atsakovas vyko į Vokietiją pas gamintojus, pirko naujas detales, dėl nekokybiškų buldozerių pardavimo BUAB „Imperita“ ruošė dokumentus kreipimuisi į teismą, nurodytoms išlaidoms dengti naudojo pinigines lėšas, gautas pagal sandorius, pinigines lėšas taip pat naudojo atsiskaitymams su BUAB „Imperita“ kreditoriais, skolino pinigines lėšas BUAB „Imperita“. Visus nurodytus veiksmus atsakovas atliko siekdamas pagerinti BUAB „Imperita“ finansinę padėtį. Apeliantės nuomone, atsakovo nurodyti paaiškinimai nėra pagrįsti jokiais su byla susijusiais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi aplinkybėmis, jog BUAB „Imperita“ turi kito turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą, ir kad ieškovui sutartinio įkeitimo lakštu yra įkeistas apie 242.000 Lt vertės naujas buldozeris Shantui SD13, kurios byloje nebuvo įrodytos, t.y. į bylą nebuvo pateiktas BUAB „Imperita“ turto sąrašas ir/ar jo vertę pagrindžiantys dokumentai, byloje nėra dokumentų, patvirtinančių esamą buldozerio Shantui SD13 vertę. Atsakovų sąžiningumą pirmosios instancijos teismas argumentavo tuo, kad: BUAB „Imperita“ paskolintos piniginės lėšos, t. y. 35.000 Lt, buvo investuotos į BUAB „Imperita“ žemės ūkio techniką, t. y. jos remontą; A. S. M. apie Petrą G. A. sužinojo iš trečiųjų asmenų, nurodžiusių, kad inter alia P. G. A. yra sąžiningas verslininkas, jo įmonė yra veikianti, vykdanti įvairaus pobūdžio darbus; kad P. G. A. parduoda jam priklausančius žemės sklypus A. D. pranešė jo pažįstama, kuri inter alia charakterizavo jį kaip sąžiningą verslininką; P. G. A. ir A. S. M. negalėjo būti pažįstami, kadangi A. S. M. su O. M., kuri yra V. M. (P. G. A. yra jos vaikų tėvas) motina, išsituokė 1975 m. ir nuo to laiko nepalaikė jokių artimų santykių nei su dukra, nei su buvusia žmona. Tačiau šios aplinkybės byloje nebuvo įrodytos. Į bylą nebuvo pateikti dokumentai, pagrindžiantys investicijas į BUAB „Imperita“ žemės ūkio techniką, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nebuvo apklaustas nė vienas liudytojas, galintis patvirtinti, supažindinęs A. S. M. ir/ar A. D. su Petru G. A., bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nebuvo apklaustas nė vienas liudytojas, galintis patvirtinti A. S. M. nurodytas aplinkybes dėl visiško nebendravimo su dukra V. M. ar buvusia žmona O. M.. Todėl pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė jokiais leistinais įrodymais nepatvirtintomis aplinkybėmis.

11Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė prielaidomis, nurodydamas, kad ieškovui susidaręs įsiskolinimas bus padengtas realizavus įkeistą 242.000 Lt vertės buldozerį“ ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantą. Į bylą nėra pateikti nei dokumentai, pagrindžiantys buldozerio vertę, nei dokumentai, įrodantys, kad neva pasinaudojus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, gautos piniginės lėšos padengs susidariusį įsiskolinimą.

12Reikšdama actio Pauliana ieškinį ieškovė privalo įrodyti tai, kad dėl ginčijamo sandorio sumažėjo skolininko mokumas, ir kad dėl sumažėjusio skolininko mokumo sumažėjo kreditoriaus galimybė gauti reikalavimo patenkinimą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovė „nepateikė įrodymų, kad jo suteikto kredito grąžinimui nepakaktų UAB „Imperita“ įkeisto turto, garantijų ir laidavimo". Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, apeliantės teisių pažeidimą siejo ne su P. G. A., o su BUAB „Imperita“ mokumu, ir šiuo pagrindu sprendė esant būtina apeliantei įrodyti aplinkybes, susijusias su BUAB „Imperita“ finansine padėtimi. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkėlė ieškovei aplinkybių, kurių ši neprivalo įrodinėti, įrodinėjimo naštą - aplinkybės, susijusios su BUAB „Imperita“ bankroto byla ir galimybe patenkinti ieškovo reikalavimą iš BUAB „Imperita“ turto nėra susijusios su nagrinėjama byla.

13Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad P. G. A. privalėjo sudaryti ginčo sandorius, rėmėsi aplinkybėmis, kurios nepagrindžia sandorio sudarymo privalomumo. Techninės ekspertizės aktas Nr. 2011-02-17/2 tegali pagrįsti tik tai, kad BUAB „Imperita“ žemės ūkio technika galimai buvo nekokybiška. Tačiau, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, šis dokumentas negali pagrįsti aplinkybių, kad šis ekspertizės aktas buvo ruošiamas kaip vienas iš ieškinio prieš žemės ūkio technikos gamintojus įrodymų. 35.000 Lt paskolą BUAB „Imperita“ P. G. A. grąžino 2010-08-31, t. y. praėjus vienam mėnesiui po paskolos suteikimo. J. P. G. A., būdamas šios įmonės vadovu, būtų siekęs pagerinti BUAB „Imperita“ finansinę padėtį, jis nebūtų priėmęs sprendimo po mėnesio grąžinti paskolą. Šie veiksmai tik patvirtina P. G. A. suvokus sudėtingą BUAB „Imperita“ finansinę padėtį ir siekus laiku apsaugoti savo pinigines lėšas (jeigu jos iš viso buvo paskolintos) kuo greičiau jas atsiimant. Be to, byloje nėra įrodymų, kad paskolintos piniginės lėšos buvo panaudotos ginčijamame sprendime nurodytiems tikslams. Priešingai, paties atsakovo P. G. A. ir ieškovo pateikti banko sąskaitų išrašai patvirtina, kad nuo 35.000 Lt paskolos suteikimo BUAB „Imperita“ nenaudojo piniginių lėšų ir nemokėjo įmokų ieškovei.

14Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad sandoriai nepažeidė ieškovės teisių ir teisėtų interesų. P. G. A. yra ieškovės skolininkas, iš kurio, kaip BUAB „Imperita“ laiduotojo, Kauno apygardos teismas 2011-03-30 sprendimu priteisė 152.331,72 Lt skolos. Likusio, ginčijamais sandoriais neperleisto, atsakovo Petro G. A. nekilnojamojo turto vertė yra tik 66.771 Lt, kas sudaro tik trečdalį ieškovės reikalavimų pagal laidavimo sutartį atsakovui Petrui G. A.. Skola ieškovei iki šiol nėra grąžinta, kito vertingo turto, į kurį ieškovė galėtų nukreipti išieškojimą, P. G. A. neturi. Todėl nurodytos faktinės aplinkybės neginčijamai patvirtina, kad ginčijami sandoriai pažeidžia ieškovės teises ir teisėtus interesus, nes juos sudarius sumažėjo Petro G. A. mokumas ir ieškovo galimybė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš Petro G. A. turimo turto.

15Sudarydamas sandorius, atsakovas P. G. A. buvo nesąžiningas. Šis atsakovas buvo BUAB „Imperita“ vieninteliu akcininku bei vadovu. Jis prisiėmė įsipareigojimus pagal UAB „Imperita“ suteiktą kreditą. Atsakovo įmonė nuo 2010-05-05 nustatytais terminais negrąžino kredito dalių, o nuo 2010-08-05 nemokėjo priskaičiuotų palūkanų. Bankroto byla BUAB „Imperita" buvo iškelta 2011-04-27. UAB „Imperita“ su finansiniais sunkumais susidūrė anksčiau nei buvo sudaryti ginčo sandoriai. A. P. G. A., sudarydamas sandorius, neabejotinai žinojo ir suvokė, kad sandorių pagrindu perleidus žemės sklypus ir ieškovei pareikalavus įvykdyti prievoles už BUAB „Imperita“, ieškovė praras galimybę patenkinti savo reikalavimą į atsakovą Petrą G. A..

16Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino atsakovus A. S. M. ir A. D. buvus sąžiningais. Sandorių pagrindu žemės sklypai buvo perleisti už beveik perpus mažesnę kainą. Ekspertizės akte nustatyta kaina - tai rinkoje ekonominės krizės metu galiojanti kaina. A. P. G. A. pardavė žemės sklypus jų pirkimo kaina. Veiksmai, kai asmuo parduoda žemės sklypus jų įsigijimo kaina galėdamas parduoti beveik perpus didesne kaina, negali būti vertintini esant sąžiningais ir pagrįstais. Be to, atsakovų A. S. M. ir A. D. nesąžiningumą patvirtina šių civilinių teisinių santykių dalyvių neveikimas nesidomint atsakovo Petro G. A. padėtimi. Pateikdami atsiliepimus į ieškovo ieškinį A. S. M. ir A. D. nurodė, kad sandorių pagrindu perleistus žemės sklypus jie įgijo tikėdamiesi juos parduoti ateityje ir tokiu būdu gauti pelno. Nurodyti atsakovų motyvai patvirtina, kad įsigydami žemės sklypus jie veikė kaip verslininkai. Kaip patvirtina atsakovų A. S. M. ir A. D. atsiliepimai, ir kaip parengiamajame teismo posėdyje nurodė A. D., sudarydami sandorius atsakovai visiškai nesidomėjo, ar atsakovas P. G. A. turi įsipareigojimų trečiosioms šalims, nėra laidavęs už juridinio asmens, kurio vieninteliu akcininku ir vadovu jis pats yra, prievoles, ar BUAB „Imperita" nėra trečiųjų asmenų kreditorė ir pan. Tiek A. S. M. ir A. D. nurodė pasitikėję tik atsakovo Petro G. A. patvirtinimais ir pareiškimais apie jo padėtį. Jeigu atsakovai būtų pasidomėję vieša informacija ir pareikalavę Petrą G. A. suteikti su jo įsteigtos ir valdomos įmonės prievolėmis susijusią informaciją, jie neabejotinai būtų sužinoję, kad sandoriai pažeis ieškovės teises ir teisėtus interesus. Atsakovų neveikimas tik patvirtina juos buvus nesąžiningais. Aplinkybės, kad pirmosios instancijos teismas A. S. M. ir A. D. sąžiningumą vertino tik tuo atžvilgiu, kad jie pasidomėjo tik perkamu daiktu, o ne pardavėju, patvirtina pirmosios instancijos teismą netinkamai taikius CK 6.66 str. nuostatas. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovų sąžiningumą, visiškai neatsižvelgė į jų parodymų ir pozicijos prieštaringumą. Atsakovai atsiliepimuose nurodė, kad žemės sklypai buvo įsigyti siekiant juos parduoti ateityje ir gauti pelno. Tuo tarpu bylos nagrinėjimo metu atsakovai pakeitė šią poziciją ir nurodė visiškai kitus tikslus. A. D. nurodė siekęs vykdyti šiuose žemės sklypuose žemės ūkio veiklą. A. S. M., vis keisdamas savo poziciją, iš viso nurodė tris skirtingus įsigijimo tikslus: 1) neva žemės sklypai buvo įsigyti siekiant kirsti juose esančius medžius ir naudoti juos pakuroms; 2) žemės sklypai buvo įsigyti siekiant perleisti juos anūkams; 3) žemės sklypai buvo įsigyti siekiant juose vykdyti kaimo turizmo veiklą. Šios aplinkybės tik patvirtina, kad atsakovai sandorius sudarė tik dėl akių, jų pagrindu nesiekė sukurti jokių teisinių padarinių.

17Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, kad atsakovai neįrodė piniginių lėšų perdavimo ir gavimo fakto. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu atsakovai neįrodė, kad pinginės lėšos Petrui G. A. buvo perduotos. Šių aplinkybių nepatvirtina nei byloje esantys dokumentai, nei kitos galimos įrodinėjimo priemonės. Sandoriuose yra įtvirtinta, jog piniginės lėšos buvo perduotos iki sandorių sudarymo, tačiau bylos nagrinėjimo metu A. D. nurodė pinigus perdavęs po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Toks atsakovų pozicijos prieštaringumas patvirtina, kad pinigai iš viso nebuvo perduoti. Pirmosios instancijos teismas turėjo ginčo sandorius kaip tariamus panakinti ex officio, nenustatęs realaus pinigų perdavimo fakto. Netinkamai vertindamas faktines bylos aplinkybes ir jų pagrindu netinkamai taikęs teisės normas pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

18Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 85-89, t.III) atsakovas A. S. M. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Jis nurodė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo byloje esančius įrodymus ir priėmė teisingą ir teisiškai pagrįstą sprendimą.

19Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 91-95, t.III) atsakovas A. D. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Jis nurodė, kad visi apelianto argumentai yra nepagrįsti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas yra teisingas ir teisiškai pagrįstas.

20Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 97-100, t.III) atsakovas P. G. A. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Jis nurodė, kad byloje yra pakankamai rašytinių įrodymų, pagrindžiančių, jog ieškovo interesai nebuvo pažeisti. Ginčo sandoriais perleisti žemės sklypai buvo niekam neįkeisti, neareštuoti, jokių pretenzijų į juos niekas nereiškė, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas turėjo teisę laisvai šiais nekilnojamaisiais daiktais disponuoti ir juos valdyti kaip tinkamas. BUAB „Imperita“ turi kito turto, į kurį galima nukreipti skolos išieškojimą, kad už 193.000 Lt kreditą sutartinio įkeitimo lakštu ieškovui BUAB „Imperita“ yra įkeitusi apie 242.000 Lt vertės naują buldozerį „Shantui SD13“. Kredito grąžinimas yra užtikrintas atsakovo laidavimu, kuris dar nerealizuotas, ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija, kuri taip pat neišmokėta. Ieškovas, o ne atsakovai, turėjo pareigą įrodyti, kad įkeisto turto nepakaks jo kreditoriniams reikalavimams patenkinti. Bankas šios aplinkybės neįrodė. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių įrodinėti nereikia. Techninės ekspertizės aktas Nr. 2011-02-17/2 įrodo, kad BUAB „Imperita“ žemės ūkio technika buvo nekokybiška, kad to pasekmėje BUAB „Imperija“ turėjo finansinių nuostolių, papildomų išlaidų. Todėl teko realizuoti turtą, kad būtų galima ruošti dokumentus kreiptis į teismą dėl nekokybiškų buldozerių įsigijimo, bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais ir pataisyti įmonės finansinę būklę. Techninės ekspertizės aktas Nr. 2011-02-17/2 pagrindžia atsakovo atsikirtimus į ieškinį.

21Ieškovė byloje 2012 03 19 pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo, kuriuo prašė priteisti advokato pagalbai parengiant apeliacinį skundą apmokėti turėtas 4177,89 Lt išlaidas (b.l. 107-11, t. III). 2012 04 12 ieškovė pateikė prašymą priteisti jai 7200 Lt turėtas išlaidas už byloje atliktą ekspertizę (b.l. 113-118, t. III).

22I. Apeliacinės teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas tenkintinas.

24Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (( - ) str. 2 d. 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

25Ieškovė AB Šiaulių bankas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m gruodžio 22 d. byloje priimtą sprendimą prašo panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą dėl to, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes rėmėsi neįrodytomis aplinkybėmis ir prielaidomis, taip pat netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes ir šiuo pagrindu netinkamai taikė ginčo santykiams privalomas taikyti materialines teisės normas. Apeliantė vertina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog atsakovas P. G. A. privalėjo sudaryti ginčijamus sandorius, ginčijami sandoriai nepažeidė apeliantės teisių ir teisėtų interesų, taip pat, kad visi atsakovai ir pardavėjas P. G. A. , ir atsakovai A. D. bei A. S. M. sudarydami sandorius buvo sąžiningi.

26Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentais.

27Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Imperita“, atstovaujama direktoriaus ir akcininko atsakovo G.P. A., 2008-04-01 sudarė su ieškove AB Šiaulių bankas kreditavimo sutartį Nr. IL-2008-001-18, pagal kurią ieškovė suteikė uždarajai akcinei bendrovei „Imperita“ 193000 Lt kreditą. Tą pačią dieną ieškovė su atsakovu P. G. A. sudarė laidavimo sutartį, kuria laiduotojas, kaip solidarinis skolininkas, įsipareigojo atsakyti bankui visomis savo lėšomis ir turtu, jei paskolos gavėjas UAB „Imperita“ nevykdys savo prievolės pagal kreditavimo sutartį Nr. IL-2008-001-18. Kreditas pagal grafiką turėjo būti grąžintas iki 2013 m. balandžio 1 d., tačiau skolininkui netinkamai vykdant prievoles, ieškovė 2010-08-09 pranešimu informavo skolininkę UAB „Imperita“ ir laiduotoją P. G. A. dėl sutarties pažeidimų, o 2010-11-19 pranešimu Nr. 806 kreditavimo sutartį nutraukė prieš terminą nuo 2010 12 02 (b.l. 12-28, t. I). 2010-07-21 atsakovas P. G. A. sudarė dvi pirkimo pardavimo sutartis, kuriomis už 51700 Lt pardavė atsakovams A. D. ir A. S. M. jam nuosavybės teise priklausančius 10 žemės sklypų ( b.l. 114-119 ir 120-131, t. I) . 2011 m. kovo 30 d. sprendimu už akių Kauno apygardos teismas priteisė iš laiduotojo Petro G. A. 152331,72 Lt skolą už UAB „Imperita“ negrąžintą kreditą pagal kreditavimo sutartį Nr. IL-2008-001-18 (b.l. 32-33, t. I). Pagal LITEKO duomenis šis sprendimas įsiteisėjęs. 2011 04 21 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti negaliojančiomis 9 žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, kuriomis atsakovas P. G. A. perleido jam priklausantį turtą atsakovams A. D. ir A. S. M. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, dėl šioje byloje ieškovo pareikštų reikalavimų sprendžia taip:

28Dėl actio Pauliana instituto taikymo

29CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Liūto vaistinė“ v. UAB „Optivita“, bylos 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Multiimpex“ v. UAB „Eneka“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas šių nurodytų sąlygų visetas. Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nebus pagrindo sandoriui pripažinti negaliojančiu.

30Dėl kreditoriaus reikalavimo teisės

31A. P. institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, t. y. šis institutas taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Kreditorius turi pareigą įrodyti byloje, kad jis turi tokią, t. y. neabejotiną, galiojančią reikalavimo teisę, kad ši egzistuoja, nėra tariama ar pasibaigusi.

32Ieškovė nurodo, kad ji yra atsakovo P. G. A. kreditorius, nes ieškovė AB Šiaulių bankas ir trečiasis asmuo UAB „Imperita“ 2008-04-01 sudarė kreditavimo sutartį Nr. IL-2008-001-18, pagal kurią uždarajai akcinei bendrovei ,,Imperita“ buvo suteiktas 193.000 Lt kreditas, o 2008-04-01 laidavimo sutartimi Nr. 2008-11-18 atsakovas P. G. A. įsipareigojo šios paskolos gavėjui UAB ,,Imperita“ laiku neįvykdžius savo prievolės ar jos dalies, t.y. negrąžinus paskolos sutartyje nurodytais terminais paskolos ar jos dalies, nesumokėjus palūkanų, delspinigių ar neįvykdžius kitų įsipareigojimų, atsakyti bankui tomis pačiomis sąlygomis ir ta pačia apimtimi kaip ir paskolos gavėjas, laidavimo sutartyje ieškovė, laidavimo sutartimi atsakovas P. G. A. įsipareigojo kaip solidarinis skolininkas atsakyti visomis savo lėšomis ir turtu, jei paskolos gavėjas, už kurį laiduojama, neįvykdys prievolės. Šias aplinkybes patvirtina Kreditavimo ir Laidavimo sutartys (b.l. 12-19, t.I; b.l.24-25, t. I).

33Ieškovė nurodė, kas matyti ir iš jos 2010-11-19 pranešimo skolininkei UAB „Imperita“ bei laiduotojui P. G. A. „Dėl kredito sutarčių nutraukimo“ (b.l. 27-28), kad kredito gavėja UAB „Imperita“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus grąžinti bankui dalimis kreditą, mokėti priskaičiuotas palūkanas, t.y nuo 2010 m. gegužės 5 d. negrąžino grafike numatytų kredito dalių, o nuo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nemokėjo ir priskaičiuotų palūkanų. Kadangi kredito gavėja UAB „Imperita“ nuo 2010 05 05 nevykdė įsipareigojimo grąžinti pagal grafiką suteiktą kreditą dalimis, laikytina, kad nuo 2010 m. gegužės 5 dienos ieškovė turėjo reikalavimo teisę į atsakovą Petrą G. A., kaip skolininkės laiduotoją, o atsakovas P. G. A., būdamas uždarosios akcinės bendrovės „Imperita“ direktoriumi ir vieninteliu akcininku (b.l. 135, t.I), apie tai žinojo.

34Ši kreditoriaus reikalavimo teisė yra galiojanti, nes ieškovės su atsakovu P. G. A. sudarytoje Laidavimo sutartyje šalys numatė, kad Laidavimo sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal paskolos sutartį visiško įvykdymo.

35Dėl kreditoriaus teisių pažeidimo

36CK 6.66 str. 1 d. nustato, kokiais atvejais sandoris yra pripažintinas kaip pažeidžiantis kreditoriaus teises. Tokie atvejai yra, kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui arba kai yra kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teisėjų kolegija vertina,, kad byloje nagrinėjamu atveju kreditoriaus teisės buvo pažeistos skolininko atsakovo P. G. A. sudarytais ieškovės ginčijamais sandoriais, kuriais buvo sumažintas šio atsakovo turtas ir likusio turto vertės neužtenka kreditoriaus reikalavimams patenkinti.

37Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ginčijami sandoriai nepažeidė kreditoriaus interesų, kadangi trečiasis asmuo turi turto į kurį būtų galima nukreipti skolos išieškojimą, ieškovė neįrodė, kad šio turto nepakaks kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Tokios pirmosios instancijos teismo išvados yra nepagrįstos, kadangi atsakovas P. G. A. yra solidarinis kredito gavėjo skolininkas, o pagal CK 6.6 str. 4 d. jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi skolininkai bendrai, tiek ir bet kuris jų skyriumi, be to tiek ją visą, tiek jos dalį. Todėl ne ieškovas, kaip kad konstatavo pirmosios instancijos teismas, privalėjo įrodyti, kad atsakovo turto sumažėjimas nepažeidė kreditoriaus interesų.

38Dėl ieškinio senaties termino

39CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu (actio Pauliana) ieškinį dėl skolininko sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiomis 2010 m. liepos 21 d. sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis, ieškovė pateikė teismui 2011 m. balandžio 21 d., todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

40Dėl neprivalomumo sudaryti ginčijamą sandorį

41CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos skolininko sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo. Privalėjimas sudaryti sandorį – tai asmens pareiga, kurią gali nustatyti įstatymas, ir jei šalis tokios pareigos nevykdo, tai suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą su reikalavimu teismo tvarka nustatyti prievolę. Pareiga sudaryti sandorį gali kilti taip pat iš teismo sprendimo, preliminarios sutarties, iki sutartinių santykių, viešo konkurso ir kitų imperatyvų. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos A. T., taip pat atitinkamais atvejais privalomumas skolininkui sudaryti sandorį gali kilti ir dėl tam tikrų faktinių aplinkybių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju įvertina teismas. Dėl to, sprendžiant dėl sandorio sudarymo privalomo pobūdžio, yra svarbu byloje tinkamai nustatyti ir įvertinti faktines aplinkybes. Teismas konkrečiu atveju nustato ir vertina, kada ir kokiu tikslu buvo sudarytas sandoris, ar apie jo sudarymą ir tikslus žinojo kreditorius, ar jį buvo būtina sudaryti tam, kad būtų įvykdytos kitų sutarčių sąlygos ir visiškai atsiskaityta su kreditoriumi, ar nebuvo galimybės reikalavimų, kylančių iš kitų sutarčių, įvykdymui užtikrinti įkeisti kitą turtą ir pan.(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo mėn. 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga Nr. 29, Teismų praktika 29).

42Byloje nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas vertino, kad atsakovas P. G. A. privalėjo parduoti savo žemės sklypus, nes reikėjo lėšų vykdyti UAB „Imperita“ ūkinę veiklą, atsikaityti su kreditoriais, taip pat reikėjo lėšų pragyvenimui.

43Tokios pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, teisėjų kolegijos vertinimu, yra nepagrįstos. Lėšų trūkumas įmonės veiklai vykdyti dar neįpareigoja įmonės vadovą parduoti asmeninį turtą. Be to atsakovo paaiškinimai apie lėšų trūkumą įmonės veiklai vykdyti, ekspertizėms apmokėti nėra pagrįsti byloje pateiktais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas buvo įpareigojęs trečiąjį asmenį UAB „Imperita“ pateikti byloje įrodymus apie gautas iš atsakovo P. G. A. pinigines lėšas laikotarpiu nuo 2010 06 01 iki 2010 09 01 (b.l.138, t. II) , jų panaudojimą, tačiau byloje buvo pateikti įrodymai tik apie tai, kad šis atsakovas uždarajai akcinei bendrovei „Imperita“ 2010 07 29 suteikė 35000 Lt paskolą, 2010 07 30 tokia suma buvo įnešta į įmonės kasą, tačiau nepateikti duomenys apie jų panaudojimą. Nesant įrodymų apie tai, kam įmonė panaudojo 35000 Lt paskolintas lėšas, bet esant pateiktiems įrodymams, kad po mėnesio ši suma buvo grąžinta atsakovui P. G. A. (b.l.50, t. III), nesant pateiktiems įrodymams apie bendrą tuometę įmonės finansinę padėti, negalima pripažinti, jog šis atsakovas turėjo pareigą parduoti savo turtą – žemės sklypus.

44Dėl sandorio šalių nesąžiningumo

45Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys). Teismui pripažįstant atlygintinį sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, nesąžiningumas – tai teisinių pasekmių taikymo sąlyga, todėl teismas privalo ištirti aplinkybes, susijusias su turtą įgijusio asmens sąžiningumu sudarant ginčijamą sandorį (CK 6.66 straipsnio 2, 5 dalys).

46Asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal asmens turimus duomenis, t.y. informatyvumą, apie tam tikrus faktus. Vienu atveju įstatyme nustatytas reikalavimas, kad asmuo žinotų apie tam tikras aplinkybes, kitu atveju - asmuo neturi tam tikrų aplinkybių žinoti. „Žinojimas“ yra suprantamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų, o „turėjimas žinoti“ aiškinamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, nustatyta pareiga pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Taigi sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tokie duomenys gali būti gaunami iš įvairiausių šaltinių: pokalbio su turtą parduodančiu asmeniu arba jo atstovu, iš registrų, kitų asmenų, kitų oficialių ir privačių šaltinių. Kreditoriaus interesų gynimas pagal actio Pauliana apima ne tik tuos atvejus, kai yra suvaržytos skolininko daiktinės teisės, bet ir tuos, kai skolininkas turi kreditorių, o skolininko daiktinės teisės nėra apribotos, kaip buvo byloje nagrinėjamu atveju. Todėl labai svarbu įvertinti, ar sandorio sudarymu objektyviai nebus pažeistos kreditoriaus teisės. Sudarant kiekvieną sandorį turto įgijėjas yra suinteresuotas neturėti sunkumų dėl įgyjamo turto, siekia apsisaugoti, kad šis nebūtų išreikalaujamas. Tai reiškia, kad turto įgijėjas taip pat yra suinteresuotas civilinių teisinių santykių stabilumu. Vadinasi, jis, elgdamasis apdairiai, prieš sudarydamas sutartį turi pasidomėti, ar patikima kita sandorio šalis, ar ji elgiasi sąžiningai. Iš būsimos sandorio šalies yra pagrįsta reikalauti paaiškinimo ir kitų duomenų, ar ji neturi kreditorių, kurių interesams gali būti padaryta žala sandorio sudarymu. Jeigu asmuo gauna žinių apie galimo kontrahento kreditorių, tai privalo svarstyti, ar skolininko turto įgijimu nepažeis kreditoriaus interesu. Protingu ir apdairiu, t. y. sąžiningu, minėta, gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandori ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tai daroma iš dalies jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga, kurią sustiprina šio asmens statusas, pvz., verslininkas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

47Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ginčijamus sandorius sudariusiuos šalys buvo sąžiningos. Teismas pripažino, kad atsakovai A. D. ir A. S. M. pakankamai domėjosi parduodamais žemės sklypais ir pardavėju, negalėjo žinoti apie tai, kad P. G. A. galėjo turėti kreditorių.

48Teisėjų kolegija pripažįsta, kad sutikti su tokiomis pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis negalima. Byloje teismo ekspertas atlikęs ginčijamais sandoriais perleisto Turto vertinimo ekspertizę nustatė, kokia buvo pardavimo metu žemės sklypų rinkos vertė (b.l. 156, t.II). Iš šių duomenų matyti, kad atsakovui A. D. už 15200 Lt parduotų žemės sklypų rinkos vertė pardavimo metu buvo 23837 Lt, o atsakovui A. S. M. už 34000 Lt parduotų žemės sklypų rinkos vertė pardavimo metu buvo 63216 Lt. Turto pardavimas už kainą kuri mažesnė už rinkos vertę 37 % ar 53% , leidžia pripažinti, kad įvykdymo , kurį pagal sandorius turėjo atlikti atsakovas P. G. A., vertė žymiai viršijo atsakovų A. D. ir A. S. M. pateiktą įvykdymą, o tai leidžia preziumuoti, jog kreditoriaus interesus pažeidusių sandorių šalys buvo nesąžiningos (CK 67 str. 1 d. 4 p.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką faktas, kad turtas parduotas už žymai mažesnę nei jo rinkos vertė kainą, teikia pagrindą konstatuoti ginčijamais sandoriais įgijusių nekilnojamąjį turtą atsakovų nesąžiningumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-549/2007; 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-367/2010; kt.).

49Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja visos actio Pauliana instituto taikymo sąlygos. Dėl šios priežasties kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylai reikšmingas aplinkybes ir įrodymus, o todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą skundžiamą sprendimą. Todėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas - ieškinį tenkinti.

50Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

51Dėl restitucijos taikymo

52Pripažinus sandorius negaliojančiais actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str.).

53Atsižvelgus į tai, kad pagal ginčo sandorius nuosavybės teisę į pirktus žemės sklypus įgijo pirkėjai atsakovai A. D. ir A. S. M., o pardavėjas atsakovas P. G. A. gavo iš pirkėjų pinigus, taikant restituciją nekilnojamasis turtas grąžintinas pardavėjui, o ginčo sandorių pagrindu sumokėtos lėšos iš jo priteistinos pirkėjams.

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Patenkinus ieškovės ieškinį jai iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

56Ieškovė byloje pareiškė prašymus priteisti jai tokias turėtas bylinėjimosi išlaidas : 270 Lt žyminį mokestį, sumokėtą paduodant ieškinį, 18586,25 Lt advokato pagalbai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme apmokėti turėtų išlaidų, 280 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą, 4177,89 Lt advokato pagalbai nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme apmokėti turėtų išlaidų ir 7260 Lt išlaidų, turėtų sumokant už atliktą byloje ekspertizę. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pilnai pagrįstos ir priteistinos išlaidos, patirtos ieškovei sumokant žyminius mokesčius bei už ekspertizę. Pirmosios instancijos teismas 2011 08 09 nutartimi skirdamas ekspertizę nurodė, kad ji atliekama ieškovės lėšomis. Ieškovė sumokėjo ekspertams 7260 Lt (b.l.118, t. III). Ieškovės išlaidos, turėtos sumokant už advokatų teisinę pagalbą priteistinos ne visos, o atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, kuriomis nustatyti maksimalūs priteistini dydžiai už ieškinio ir apeliacinio skundo surašymą po 2400 Lt, dalyvavimą teismo posėdyje po 120 Lt už valandą. Ieškovei priteistinos išlaidos už advokato pagalbą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme 3600 Lt (ieškinio surašymas, 8 valandos dalyvavimo teismo posėdžiuose, konsultacijos, prašymų surašymas) ir 2400 Lt už advokato pagalbą nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (apeliacinio skundo surašymą).

57Iš viso ieškovei iš atsakovų priteistinos 13810 Lt bylinėjimosi išlaidos, 6905 Lt iš atsakovo P. G. A. (dviejų naikinamų sandorių šalis) ir po 3452,50 Lt iš atsakovų A. D. ir A. S. M. (kiekvienas viena iš dviejų naikinamų sandorių šalis).

58Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovų, tokiomis pačiomis dalimis bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų priteisiamos ieškovei, t.y. 28,50 Lt iš atsakovo Petro G. A. ir po 14,25 Lt iš atsakovų A. D. ir A. S. M..

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies antru punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

60Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

61Pripažinti negaliojančia 2010 m. liepos 21 d. sudarytą tarp atsakovų P. G. A. (a.k. ( - ) ir A. D. (a.k. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2739, dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr ( - )., pardavimo.

62Taikyti restituciją:

631) Žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) grąžinti P. G. A. (a.k. ( - )

642) Priteisti iš P. G. A. (a.k. ( - ) 15200 Lt (penkiolika tūkstančių du šimtus litų) A. D. (a.k. ( - )

65Pripažinti dalyje negaliojančia 2010 m. liepos 21 d. sudarytą tarp atsakovų P. G. A. (a.k. ( - ) ir A. S. M. (a.k. ( - ) pirkimo - pardavimo sutartį Nr. RK-2673, dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr.( - ) pardavimo

66Taikyti restituciją :

671) Žemės sklypą, kurio unikalus Nr.( - ) grąžinti P. G. A. (a.k. ( - )

682) Priteisti iš P. G. A. (a.k. ( - ) 34000 Lt (trisdešimt keturis tūkstančius litų) A. S. M. (a.k. ( - )

69Priteisti ieškovei akcinei bendrovei Šiaulių bankas (į.k.112025254) iš atsakovo P. G. A. (a.k. ( - ) 6905 Lt bylinėjimosi išlaidų.

70Priteisti ieškovei akcinei bendrovei Šiaulių bankas (į.k.112025254) iš atsakovo A. D. (a.k. ( - ) 3452,50 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt du litus ir 50 centų) bylinėjimosi išlaidų.

71Priteisti ieškovei akcinei bendrovei Šiaulių bankas (į.k.112025254) iš atsakovo A. S. M. (a.k. ( - ) 3452,50 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt du litus ir 50 centų) bylinėjimosi išlaidų.

72Priteisti iš atsakovo P. G. A. (a.k. ( - ) 28,50 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 50 centų) , iš atsakovo A. D. (a.k. ( - ) 14,25 Lt (keturiolika litų ir 25 centus) ir iš atsakovo A. S. M. (a.k. ( - ) 14,25 Lt (keturiolika litų ir 25 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. (Mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (į.k. 188659752) į biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB bankas „Swedbank“ (banko kodas 7300), įmokos kodas 5660).

73Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. G. esmė... 4. Ieškovė akcinė bendrovė Šiaulių bankas ieškiniu prašė pripažinti... 5. Ieškovė nurodė, kad tarp ieškovės AB Šiaulių bankas ir trečiojo asmens... 6. A. P. G. A. su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog pardavęs sklypus gautus... 7. I. P. instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu... 9. I. A. skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai... 10. Apeliaciniu skundu (b.l. 70-79, t.III) ieškovė AB Šiaulių bankas prašo... 11. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė prielaidomis, nurodydamas, kad... 12. Reikšdama actio Pauliana ieškinį ieškovė privalo įrodyti tai, kad dėl... 13. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad P. G. A. privalėjo sudaryti... 14. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad sandoriai... 15. Sudarydamas sandorius, atsakovas P. G. A. buvo nesąžiningas. Šis atsakovas... 16. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino atsakovus A. S. M. ir A.... 17. Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, kad atsakovai neįrodė... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 85-89, t.III) atsakovas A. S. M.... 19. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 91-95, t.III) atsakovas A. D. prašo... 20. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 97-100, t.III) atsakovas P. G. A.... 21. Ieškovė byloje 2012 03 19 pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi... 22. I. Apeliacinės teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 24. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 25. Ieškovė AB Šiaulių bankas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m... 26. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentais.... 27. Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Imperita“, atstovaujama... 28. Dėl actio Pauliana instituto taikymo... 29. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios... 30. Dėl kreditoriaus reikalavimo teisės... 31. A. P. institutui taikyti būtina, kad kreditorius turėtų neabejotiną ir... 32. Ieškovė nurodo, kad ji yra atsakovo P. G. A. kreditorius, nes ieškovė AB... 33. Ieškovė nurodė, kas matyti ir iš jos 2010-11-19 pranešimo skolininkei UAB... 34. Ši kreditoriaus reikalavimo teisė yra galiojanti, nes ieškovės su atsakovu... 35. Dėl kreditoriaus teisių pažeidimo ... 36. CK 6.66 str. 1 d. nustato, kokiais atvejais sandoris yra pripažintinas kaip... 37. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ginčijami sandoriai nepažeidė... 38. Dėl ieškinio senaties termino... 39. CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatytu... 40. Dėl neprivalomumo sudaryti ginčijamą sandorį... 41. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos... 42. Byloje nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas vertino, kad atsakovas... 43. Tokios pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, teisėjų kolegijos... 44. Dėl sandorio šalių nesąžiningumo... 45. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek... 46. Asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal asmens turimus duomenis, t.y.... 47. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ginčijamus sandorius... 48. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad sutikti su tokiomis pirmosios instancijos... 49. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 50. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 51. Dėl restitucijos taikymo... 52. Pripažinus sandorius negaliojančiais actio Pauliana pagrindu taikoma... 53. Atsižvelgus į tai, kad pagal ginčo sandorius nuosavybės teisę į pirktus... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 55. CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 56. Ieškovė byloje pareiškė prašymus priteisti jai tokias turėtas... 57. Iš viso ieškovei iš atsakovų priteistinos 13810 Lt bylinėjimosi išlaidos,... 58. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės biudžetą... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio... 60. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m gruodžio 22 d. sprendimą... 61. Pripažinti negaliojančia 2010 m. liepos 21 d. sudarytą tarp atsakovų P. G.... 62. Taikyti restituciją:... 63. 1) Žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) grąžinti P. G. A. (a.k. ( - )... 64. 2) Priteisti iš P. G. A. (a.k. ( - ) 15200 Lt (penkiolika tūkstančių du... 65. Pripažinti dalyje negaliojančia 2010 m. liepos 21 d. sudarytą tarp atsakovų... 66. Taikyti restituciją :... 67. 1) Žemės sklypą, kurio unikalus Nr.( - ) grąžinti P. G. A. (a.k. ( - )... 68. 2) Priteisti iš P. G. A. (a.k. ( - ) 34000 Lt (trisdešimt keturis... 69. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei Šiaulių bankas (į.k.112025254) iš... 70. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei Šiaulių bankas (į.k.112025254) iš... 71. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei Šiaulių bankas (į.k.112025254) iš... 72. Priteisti iš atsakovo P. G. A. (a.k. ( - ) 28,50 Lt (dvidešimt aštuonis... 73. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....