Byla 2-1020-370/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB „Broner“) bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „VANTOLINA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr.

3eB2-1817-619/2017, kuria netenkintas bankroto administratorės skundas dėl BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo (suinteresuoti asmenys „Swedbank“, AB, UAB „Inreal valdymas“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, VĮ Turto bankas),

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja, BUAB „Broner“ bankroto administratorė, teismo prašė panaikinti 2017 m. sausio 9 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkime 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl piniginių lėšų skyrimo apmokėti už teisines paslaugas“ priimtus nutarimus 3.1 ir 3.3 punktais, kuriais atsisakyta patvirtinti bankroto administratorės pasiūlymą dėl lėšų skyrimo (3.1 p.) ir nutarta teisines išlaidas apmokėti iš administravimo išlaidų sąmatos (3.3 p.).
 2. Bankroto administratorė nurodė, kad ginčijami nutarimai, priimti išimtinai „Swedbank“, AB balsais, yra nepagrįsti. Pažymėjo, kad 2016-06-28 BUAB „Broner“ kreditorių susirinkime buvo svarstomas klausimas dėl trišalės sutarties, sudarytos tarp BUAB „Broner“, UAB „Trakų vandenys“ ir gyventojų, nutraukimo (toliau – trišalė sutartis). Šiuo klausimu „Swedbank“, AB pateikė pasiūlymą UAB „Trakų vandenys“ ir UAB „Broner“ sudaryti panaudos sutartį dėl vandentiekio, kanalizacijos trakų ir fekalinės siurblinės naudojimo. Be to, kreditorių susirinkimo metu buvo atmestas bankroto administratorės siūlymas nutraukti trišalę sutartį, tačiau kreditoriai VĮ „Turto bankas“ ir VSDFV Vilniaus skyrius įpareigojo administratorę kitam kreditorių susirinkimui pateikti teisinę išvadą dėl trišalės sutarties nutraukimo pasekmių. Vykdydama kreditorių susirinkimo įpareigojimus, bankroto administratorė kreipėsi į advokatų kontorą „LEX“, kuri parengė teisinę išvadą minėtu klausimu. Šios aplinkybės, bankroto administratorės teigimu, patvirtina, kad į advokatų kontorą buvo kreiptasi ir išlaidų patirta tik dėl to, kad ji vykdė kreditorių valią. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai atsisakė skirti šioms administratorės patirtoms išlaidoms lėšų ir nusprendė jas dengti iš administravimo išlaidų sąmatos.
 3. Kreditorė „Swedbank“, AB su skundu nesutiko, prašė jį atmesti.
 4. Nurodė, kad bankroto administratorė neteisingai išdėstė faktines aplinkybes, t. y. 2016-06-28 kreditorių susirinkime nebuvo balsuojama bankroto administratorės nurodytu klausimu (dėl teisinės išvados dėl trišalės sutarties parengimo), papildomų lėšų kreipimuisi į advokatų kontorą neskirta (šis klausimas buvo tik iškeltas, tačiau nesvarstytas). Banko teigimu, bankroto administratorė savo iniciatyva kreipėsi į advokatų kontorą, kreditoriai jokios išvados nereikalavo pateikti, todėl administratorė tokias išlaidas turi dengti savo sąskaita, juolab, kad patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje yra numatytos lėšos teisinėms paslaugoms. Nuo 2013-11-01 nustatyta, kad per mėnesį galima išleisti 173,77 Eur lėšų sumą teisinėms paslaugoms su sąlyga, kad apie perkamas paslaugas kreditoriai bus informuojami iš anksto. Kreditoriai apie paslaugų pirkimą iš anksto informuoti nebuvo, nesuderinta nei teisines paslaugas teikianti kontora, nei mokėtino atlyginimo dydis.
 5. Pažymėjo, kad balsuodamas „prieš“ administratorės pasiūlytą nutarimo projektą, nurodė konkrečius tokio balsavimo argumentus, t. y., kad nėra prasmės rengti panaudos sutarties, nes UAB „Trakų vandenys“ nesutinka jos pasirašyti, taip pat, kad bankroto administravimo išlaidų sąmatoje yra numatytos lėšos teisinėms išlaidoms.
 6. Kreditorė VĮ Turto bankas teismo prašė šį klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, jog neprieštarauja tam, kad būtų sumokėta už teisines paslaugas, tačiau atkreipė dėmesį, kad administratorė, pirkdama konkrečias paslaugas, privalėjo kreditorius iš anksto informuoti ir neviršyti nustatytos sąmatos.
 7. Kreditorė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašė klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad balsavimo metu susilaikė, nes mano, kad visais būdais turi būti siekiama išsaugoti kiek įmanoma daugiau turto kreditorių reikalavimams patenkinti. Jos teigimu, skundžiami nutarimai nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, neprieštarauja pagrindiniam bankroto proceso tikslui – užtikrinti kuo didesnį finansinių reikalavimų patenkinimą, todėl yra teisėti.
 8. Kreditorė VSDFV Vilniaus skyrius su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2017-01-09 kreditorių susirinkime balsavo už lėšų skyrimą teisinėms paslaugos apmokėti, neviršijant 2013-10-31 patvirtintos sąmatos, todėl nesuprantama, kodėl turi būti skiriamos papildomos lėšos. Pažymėjo, kad administratorė nepateikė kreditorių susirinkimui ataskaitos apie patirtas administravimo išlaidas bankroto metu, nepagrindė, kad 2013-10-31 patvirtintos išlaidos teisinėms paslaugoms yra nepakankamos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 27 d. nutartimi pareiškėjos BUAB „Broner“ bankroto administratorės skundą atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2013-10-31 kreditorių susirinkime 3-iuoju darbotvarkės klausimu nutarta nuo 2013-11-01 pakeisti administravimo išlaidų sąmatą ir, be kita ko, teisinėms paslaugoms skirti 600 Lt per mėn. su PVM (apie perkamas konkrečias paslaugas kreditoriai privalėjo būti informuoti iš anksto). Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad bankroto administratorei buvo žinoma tiek patvirtina išlaidų teisinėms paslaugoms suma, tiek jos panaudojimo tvarka. Nagrinėjamu atveju teismui nepateikus duomenų, kad apie perkamas konkrečias paslaugas (kreditoriams pateikta advokatų kontoros „LEX“ Vilniaus skyriaus advokato P. S. teisinė išvada ir 420 Eur dydžio sąskaita) kreditoriai buvo informuoti iš anksto, taip pat iš bylos duomenų nustačius, kad UAB „Trakų vandenys“ nesutinka pasirašyti panaudos sutarties, teismas sutiko su kreditorių pozicija, kad bankroto administratorė nepagrindė, kodėl turi būti skiriamos papildomos išlaidos teisinėms paslaugoms, kurios patvirtintos administravimo išlaidų sąmatoje ir kodėl buvo pagrindas nuo jų nukrypti. Šios aplinkybės sudarė pagrindą bankroto administratorės skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskirajame skunde BUAB „Broner“ bankroto administratorė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – BUAB „Broner“ 2017-01-09 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 3.1 ir 3.3 punktais, kuriais atsisakyta patvirtinti bankroto administratorės pasiūlymą dėl lėšų skyrimo ir nutarta teisines išlaidas apmokėti iš administravimo išlaidų sąmatos, panaikinti.
 2. Atskirajame skunde dėstomos analogiškos faktinės aplinkybės, nurodytos skunde, teiktame pirmosios instancijos teismui, kurio turinys atskleistas prie ginčo esmės, todėl pakartotinai jos nenurodomos.
 3. Papildomai bankroto administratorė pažymėjo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, neva administratorė nepagrindė, kodėl turi būti skiriamos papildomos išlaidos teisinėms paslaugoms, kurios numatytos patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje, ir kodėl buvo pagrindas nuo jų nukrypti. Pažymėjo, kad būtent kreditoriai įpareigojo ją kreiptis į advokatą dėl teisinės išvados parengimo, o pagal ĮBĮ administratorė negali nevykdyti kreditorių valios.
 4. Be to, administratorės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad panaudos sutarties nebuvo prasmės rengti, jei UAB „Trakų vandenys“ nesutiko jos pasirašyti. Pažymėjo, kad 2016-06-28 kreditorių susirinkime administratorė buvo ne tik įpareigota kreiptis į advokatą dėl teisinės išvados parengimo, bet ir dėl panaudos sutarties sudarymo. Papildomos sąlygos kreditorių susirinkime nebuvo nustatytos, byloje taip pat nėra duomenų, kad kreditoriai būtų informavę administratorę nevykdyti minėtų įsipareigojimų ar būtų inicijavę kreditorių susirinkimą dėl naujo įpareigojimo ar senojo atšaukimo.
 5. Bankroto administratorė nesutiko su teismo motyvais, kad ji turėjo pareigą informuoti kreditorius apie planuojamas išlaidas už teisines paslaugas, nes toks atskiras įpareigojimas jai kreditorių susirinkime nebuvo nustatytas. Pažymėjo, kad bankas, būdamas didžiausias kreditorius, klausimų dėl išlaidų dydžio ir pagrįstumo nekėlė, o tai patvirtina, kad (ne)informavimas neturi realios įtakos nagrinėjant šį ginčą.
 6. Administratorė yra pateikusi skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nutarties dalies, kuria atmestas jos skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo atsisakyta peržiūrėti administravimo išlaidų sąmatą. Tol, kol Lietuvos apeliacinis teismas neišnagrinėjo šio klausimo, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti dėl to, ar kreditorių nutarimas patirtas teisines išlaidas apmokėti pagal 2013-10-31 patvirtintą administravimo sąmatą yra teisėtas.
 7. Kreditorė „Swedbank“, AB atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašo jo netenkinti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą dėstomi analogiški argumentai, kurie buvo nurodyti pirmosios instancijos teismui teiktame atsiliepime į skundą, kurių turinys atskleistas prie ginčo esmės, todėl jie (argumentai) nekartojami.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Iš teismų informacinės sistemos Liteko nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartimi UAB „Broner“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Būrai“. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartį pakeitė: panaikino nutarties dalį, kuria UAB „Broner“ bankroto administratore paskirta UAB „Būrai“ ir bankroto administratore paskyrė UAB „VANTOLINA“; kitą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutarties dalį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Broner“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis nutartimis tikslintas.
 3. 2017-01-09 BUAB „Broner“ kreditorių susirinkime, 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl piniginių lėšų skyrimo apmokėti už teisines paslaugas. Bankroto administratorė šiuo klausimu pateikė tokį nutarimo projektą: 3.1. skirti pinigines lėšas apmokėjimui už gautas teisines paslaugas (teisinę išvadą) ir panaudos sutarties projekto parengimui pagal išankstinę sąskaitą ir sąskaitą už parengtą teisinę išvadą, išrašytą advokatų kontoros „LEX“; kreditoriai VSDFV Vilniaus skyrius ir VĮ Turto bankas 3.2 punktu siūlė skirti pinigines lėšas apmokėjimui už gautas teisines paslaugas (teisinę išvadą) ir panaudos sutarties projekto parengimui pagal išankstinę sąskaitą ir sąskaitą už parengtą teisinę išvadą, išrašytą advokatų kontoros „LEX“, neviršijant patvirtintos sąmatos; kreditorė „Swedbank“, AB 3.3 punktu pasiūlė, kad teisinės išlaidos būtų apmokamos pagal 2013-10-31 patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą ir nurodė, kad nėra tikslo ruošti panaudos sutarties projekto, jei ne visos šalys sutinka pasirašyti.
 4. Iš 2017-01-09 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 31 turinio matyti, kad nutarimas nei pagal bankroto administratorės pasiūlymą, pateiktą 3.1 punkte, nei pagal VSDFV Vilniaus skyriaus ir VĮ Turto banko 3.2 punkte pateiktą pasiūlymą, nepriimtas, o 70,08 proc. balsų dauguma 3-iuoju darbotvarkės klausimu nutarta, kad teisinės išlaidos turi būti apmokamos pagal 2013-10-31 patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą ir nėra tikslo ruošti panaudos sutarties projekto jei ne visos šalys sutinka pasirašyti (t. y. pritarta „Swedbank“, AB pasiūlymui, pateiktam 3.3 punkte).
 5. BUAB „Broner“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti BUAB „Broner“ 2017-01-09 kreditorių susirinkimo nutarimus 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl piniginių lėšų skyrimo apmokėti už teisines paslaugas“ priimtus 3.1 ir 3.3 punktais, kuriais atsisakyta patvirtinti bankroto administratorės pasiūlymą dėl lėšų skyrimo (3.1 p.) ir nutarta teisines išlaidas apmokėti iš administravimo išlaidų sąmatos (3.3 p.).
 6. Pirmosios instancijos teismas BUAB „Broner“ bankroto administratorės skundo netenkino. BUAB „Broner“ bankroto administratorė dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutarties pateikė atskirąjį skundą, prašydama skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – 2017-01-09 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 3-iuoju darbotvarkės klausimu pagal 3.1 ir 3.3 punktus, panaikinti.
 7. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.
 8. Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos (ĮBĮ 36 str. 3 d.).
 9. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2016-05-01) nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
 10. Minėtoje normoje taip pat įtvirtinta, kad administratorius neturi teisės viršyti patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ir įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančių įsipareigojimų, išskyrus ĮBĮ 36 straipsnyje numatytus atvejus. Jeigu planuojama viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus, administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Administratorius turi teisę viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus. Apie tai administratorius nedelsdamas informuoja kreditorių susirinkimą ir pateikia jam sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą. Jeigu kreditorių susirinkimas šios ataskaitos nepatvirtina, išlaidos ir įsipareigojimai, kuriais viršyta sąmata, dengiami iš administratoriaus asmeninių lėšų. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl sąmatos viršijimo ataskaitos arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitos tvirtinimo gali būti skundžiamas teismui. Jeigu kreditorių susirinkimas sąmatos viršijimo ataskaitos arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitos nepatvirtina, ją gali patvirtinti teismas, įvertinęs atliktų išlaidų ir prisiimtų įsipareigojimų būtinumą, pobūdį, jų atitiktį įmonės ir kreditorių interesams ir kitas svarbias aplinkybes. Tokia teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administratorė kreipėsi į teismą su skundu, nesutikdama su kreditorių susirinkimo nutarimais, kuriais atsisakyta skirti lėšų išlaidoms dėl teisinių paslaugų apmokėti ir nuspręsta, kad jos turi būti apmokamos iš administravimui skirtų lėšų pagal 2013-10-31 kreditorių susirinkime patvirtintą sąmatą, nurodydama, kad kreiptis teisinės pagalbos ją įpareigojo kreditorių susirinkimas, todėl išlaidų, patirtų dėl kreditorių valios, administratorė neturi pareigos dengti savo sąskaita. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos (kreditorių susirinkimas įvyko esant kvorumui, o nutarimai priimti esant balsų daugumai), taip pat įvertino kitas aplinkybes, susijusias su lėšų, skirtų teisinėms išlaidoms, suma ir jų panaudojimo tvarka, t. y. teismas ginčą dėl papildomų lėšų skyrimo teisinėmis paslaugoms apmokėti išnagrinėjo iš esmės, konstatuodamas, jog skundžiami nutarimai yra teisėti ir pagrįsti, o bankroto administratorė nepagrindė papildomų išlaidų skyrimo būtinumo.
 12. Atsižvelgiant į tai, taip pat į aptartą teisinį reglamentavimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas, iš esmės išnagrinėjęs bankroto administratorės skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dėl išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti, jį atmetė, negali būti skundžiama apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas pagal bankroto administratorės atskirąjį skundą nutrauktinas, nesant apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 315 str. 5 d., 338 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

13apeliacinį procesą pagal BUAB „Broner“ bankroto administratorės UAB „VANTOLINA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutarties panaikinimo, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai