Byla 2-2291-772/2015
Dėl bendro gyvenimo metu įgyto ir sukurto turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe, turto lygių dalių nustatymo ir jo atidalijimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas J. Stubrys,

2posėdžio sekretorė E. A.,

3dalyvaujant ieškovui J. D., jo atstovei advokatei V. Laukevičienei,

4atsakovei B. B., jos atstovui advokatui S. Alysui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. D. ieškinį atsakovei B. B. dėl bendro gyvenimo metu įgyto ir sukurto turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe, turto lygių dalių nustatymo ir jo atidalijimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7teisme 2015-02-12 priimtas ieškovo J. D. ieškinys atsakovei B. B. dėl bendro gyvenimo metu su O. M. įgyto ir sukurto turto pripažinimo bendrąja daline nuosavybe, turto lygių dalių nustatymo ir jo atidalijimo, kuriame nurodyta, kad ieškovas, J. D., su atsakovės seserimi O. M. nuo 1978 metų iki pat jos mirties, t. y. iki ( - ), gyveno kartu, nesusituokę. Savo santykių įteisinimu jie nesirūpino, nes sugyventinių statusas nei ieškovui, nei O. M. visiškai netrukdė gyventi kaip vyrui ir žmonai. Ieškovas ją laikė savo žmona, ji ieškovą laikė savo vyru ir, jei ne nelaukta jos mirtis, būtų ir toliau taip gyvenę. Tačiau O. M., mirė ( - ), įrašo nr. ( - ). Ieškovas kartu O. M. be pertraukos išgyveno 35 metus ir bendrai tvarkė ūkį. Po O. M. mirties ieškovas gyveno kaip gyvenęs tuose pačiuose namuose ir moka visus mokesčius valstybei.

8Su O. M. ieškovas susipažino 1977 metais, grįžęs iš Murmansko kur tarnavo virštarnybinį laiką sovietų kariuomenėje. Tuo metu O. M. su vyru V. A. M. jau buvo nutraukusi santuoką ir jos buvęs vyras jau buvo miręs, vaikų jie neturėjo. Ieškovas nebuvo vedęs ir taip pat vaikų neturėjo. Kaip sugyventiniai jie pradėjo gyventi 1978 metais O. M. sodyboje, esančioje ( - ) kaime, ( - ), ir be pertraukų iki pat jos mirties. Vaikų nesusilaukė.

9Kai ieškovas 1978 m. atsikėlė gyventi pas O. M., žemės sklypai ir statiniai tuo metu dar nebuvo registruoti Nekilnojamojo turto registre, juos įregistravo tik 1995-01-31 d.

10O. M. ( - ). priregistravo ieškovą savo gyvenamojoje vietovėje, t. y. ( - ) kaimo sodyboje, ( - ). Iki šiol čia jis ir yra registruotas. Toje sodyboje, tik kitame sename mediniame namelyje gyveno O. M. tėvas J. B., kurį ieškovas kartu su O. M. slaugė iki pat jo mirties, t. y. iki ( - ), ir kurį palaidojo savo lėšomis. Po O. M. tėvo laidotuvių visą laiką ieškovas su O. M. gyveno sodyboje dviese.

11Jie nuo pat bendro gyvenimo pradžios bendrai tvarkė namų ūkį: taupė ir naudojo pinigus pirkiniams, mokėjo mokesčius, gamino valgį, pirko baldus, drabužius, namų apyvokos daiktus, pašarą gyvuliams, nes augino gyvulius, pardavinėjo pieną, kiaušinius, savo pačių išaugintus žemės ūkio produktus, rūpinosi vienas kitu, nameliu, ūkinių pastatų priežiūra ir remontu, nes statiniai buvo avarinės būsenos, kuriuos reikėjo pastoviai remontuoti. Kartu lankydavo gimines, kaimynus, buvo ir piršliais.

12Ieškovui 1978 metais atėjus gyventi į O. M. sodybą, joje buvo tuo metu Nekilnojamojo turto registre neregistruoti apgriuvę statiniai, kuriuos Nekilnojamojo turto registre įregistravo, esamus bei kitus perstatytus ir jų bendrai pastatytus statinius.

13Mediniame namelyje ( pažymėtas plane 1A1z - pastatytas 1964 m., 4,23 m. x 9,25 m, kurio pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis atkuriamoji vertė – 2 000 Lt, unikalus Nr. ( - ), kuriame gyveno O. M. ir nuo 1978 m. ieškovas apsigyveno bei gyvena iki šio laiko. Šį namelį iki šio laiko prižiūri ieškovas, ne kartą keitė ruberoido stogo dangą, tvarkė lauko ir vidaus sienas, ne kartą teko pamūryti kietu kuru kūrenamą pečių bei šildomą sienele, perstatė priestatą, apšildė jį ir nudažė namelį iš lauko pusės.

14Pagalbiniame ūkiniame pastate prie gyvenamojo namo (pažymėtas plane 711 m., pastatytas 1964 m. 1,92 m. x 6,28 m.), unikalus Nr. ( - ), be vertės, pakeistas stogo ruberoidas ne kartą, pakeistos durys, grindys, šis pastatas iš pagrindų perstatytas.

15Molinio tvarto (pažymėtas plane 2I1 mol., pastatytas 1930 m. 6,10 m. x 8,30 m.), unikalus Nr. ( - ), be vertės, stogo danga pastoviai remontuota, buvo išvirtusi molio siena, teko iš naujo perdirbti ir suremontuoti.

16Šulinys pastatytas 1977 m., unikalus Nr. ( - ), be vertės, kurį iš pagrindų pagilino ir naujai įrengė stogelį bei vandens pakėlimo įrenginį - vandens siurblį.

17Lauko medinis tualetas (pastatytas 1957 m. 1,5 m. x 1,5 metro), unikalus Nr. ( - ), be vertės, kurį teko naujai perstatyti.

18Ūkinį pagalbinį pastatą (daržinę), (pažymėtas plane 311 m., pastatytas 1960 m. 6,10 m. x 7,20 m.), unikalus Nr. ( - ), be vertės, tačiau perstatytas iš naujo.

19Ūkinį pastatą (malkinė), pažymėtas plane 411 m., pastatytas 1970 m. 6,00 m. x 1,60 m., unikalus Nr. ( - ), be vertės.

20Pastatą pagalbinis (viralinė), pažymėtas plane 511 m., pastatytas 1977 m. - 2,72 m. x 5,62 m., unikalus Nr. ( - ); be vertės, pastatė naujai, pamūrijo pečių.

21Ūkinį pastatą (sandėliukas prie viralinės), pažymėta plane - 611 m., pastatytas 1977 m. - 2,72 x 1,60, unikalus Nr. ( - ), be vertės, perstatė naujai.

22Ūkinį pastatą (daržovių saugykla), pažymėtą plane - 811 m., pastatytas 1960 m. - 2,90 x 1520, unikalus Nr. ( - ), be vertės, perstatė naujai.

23Ūkinį pastatą - (garažas), pažymėta plane - 1011 m., pastatytas 1982 m. - 3,70 x 6,00 m.), unikalus Nr. ( - ), be vertės, ieškovo pastatytas 1982 m.

24Kadangi visi statiniai (išskyrus vieną) yra mediniai ir dalis jų labai seni, juos tekdavo laikas nuo laiko remontuoti, be to, dar pastatė kelis naujus statinius. Dažniausia remonto, statybos darbus atlikdavo vienas, be kitų pagalbos, kartais padėdavo giminaičiai, bei kaimynai ir tai ne veltui.

25Šioje sodyboje, po atitarnavimo sovietinėje armijoje virštarnybiniu, praėjo 35 metai be jokios pertraukos, kur begyvendamas su sugyventine ir susirgdamas, nes sunkiai dirbo kolūkyje traktorininku, suvirintojų, vairuotoju ir kitus sunkius darbus. Jeigu nebūtų sugyventinės sodybos prižiūrėjęs, t. y. pastoviai remontavęs bei naujai perstatęs, tai senai viskas būtų nugriuvę, nes sodybos pastatai - mediniai, kai kurie buvo pastatyti apie 1930 metus, o priežiūrai išleido visas santaupas ir ką turėjo uždirbęs tarnaudamas ( - ) virštarnybiniu.

26Ieškovas kitos vietos, kur galėtų gyventi neturi, nes čia išgyveno 35 metus ir visos jo uždirbtos lėšos buvo panaudotos kiemo statiniams pastoviai remontuoti, naujiems statiniams statyti, bei bendram maistui su sugyventine O. M.

27O. M. mirus, laidotuves apmokėjo jis pasiskolinęs tam pinigų, kadangi negalėjo panaudoti jo su O. M. bendrų santaupų. Jie gyveno taupiai ir pinigus laikė banko sąskaitoje jos vardu. Juos naudojo bendroms jų išlaidoms.

28Ieškovas yra pardavęs savo tėvo nuosavybės teise turėtą žemės sklypą, kuris jam atiteko po jo mirties. O. M. ir jis gautus už parduotą žemę pinigus naudojo bendrai, o dalį jų padėjo į jos vardu atidarytą banko sąskaitą. Nepasitikėti O. M. jis neturėjo jokio pagrindo, o prireikus jiems išlaidoms pinigų, nuvažiuodavo kartu į banką jų pasiimti. O. M. ( - ) gavo antrą invalidumo grupę ir ją turėjo iki pat savo mirties, o nuo 1989 m. gegužės 17 d. pradėjo gauti senatvės pensiją (pensijos bylos Nr. ( - )). Iki to laiko dirbo kolūkyje ( - ), lauko darbininke.

29Jų bendro gyvenimo metu ieškovas dirbo ( - ) kolūkyje, kuris vėliau buvo perorganizuotas į ( - ) žemės ūkio bendrovę, vėliau dirbo P. ŽŪB, ( - ) ( - ), ( - ) ( - ). Prieš 4 metus labai pablogėjo jo sveikata, apsunko širdies veikla ir nuo ( - ) jam buvo nustatytas nedarbingumas. Vėliau, t. y. ( - ), ieškovui buvo išduotas neterminuotas neįgaliojo pažymėjimas. Ieškovas turi pirmą invalidumo grupę (darbingumas 25 %) ir gauna invalidumo pensiją.

30Nuo 1999 m., t. y. nuo tada kai iširo bendrovė, jis oficialiai niekur nedirba. Truputi dirbo ir dirba namie bei pas kaimynus, kadangi turi reikiamą techniką laukams apdirbti. Apdirbdavo taip pat ir O. M. broliui A. J. B. ir seseriai B. B. priklausančią žemės ūkio paskirties žemę.

31Ieškovas nurodė, kad mirus O. M., jos sesuo B. B., šioje byloje atsakovė, nusprendė, jog jam ir mirusių brolių vaikams jokia palikimo dalis nepriklauso, o ieškovas lygtai su O. M. jokio bendro turto per 35 metus neužgyveno. Atsakovė ketina užvaldyti ne tik O. M. priklausiusius 2 žemės sklypus, bet ir visa, kas randasi 87 arų namų valdos žemės sklype.

32Todėl ieškovas yra priverstas savo teises ginti teismine tvarka ir prašyti teismo pripažinti, kad turtas, kuriuo jis su O. M. naudojosi ir juo rūpinosi, kad nesunyktų, yra jų bendroji dalinė nuosavybė ir nustatyti, kad minėtas turtas jiems priklausė lygiomis dalimis, t. y. po 1/2 dalį.

33Kadangi ieškovas negalės tinkamai naudotis pastatais, nes jie randasi ant asmeninės nuosavybės teise atsakovei priklausančios žemės, tai nustatytinas servitutas. Su atsakove geruoju sutarti dėl servituto jis negali, tuo pačiu ateityje neturės galimybės naudotis turtu pagal jo paskirtį. CK 4.126 str. 1 d. nustatyta, kad teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesutaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Ieškovas pateikė projektą, kuriuo remiantis prašė teismo nustatyti jam servitutą į 0,8700 ha žemės sklypą, esantį ( - ) k. ( - ).

34Teigė, kad jo išdėstytus faktus ir aplinkybes patvirtins pateikti byloje rašytiniai įrodymai ir liudytojai: A. B. ir N. A. B.; D. Č., M G. K.; R. N..

35Ieškovas manė, kad byloje yra galimas taikus ginčo išsprendimas.

36Ieškovas nurodė, kad pareikalautini iš AB Swedbankas banko O. M. vardu esančių sąskaitų išrašai iki ( - ) ir jie prijungtini prie šio ieškinio. Teigė, kad jis iš banko tokių duomenų negali gauti, todėl prašė teismo juos išreikalauti, remiantis LR CPK 112 str. 1 d. 3 p.

37Be to prašė pareikalauti iš Šiaulių 2 -o notaro kontoros paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu jis buvo išduotas atsakovei, nes jis šio dokumento negali gauti ir draudžia Asmens duomenų apsaugos įstatymas, ir jis prijungtinas prie šios bylos. Gavus paveldėjimo teisės liudijimą, esant reikalui bus patikslintas ieškinys.

38Taip pat prašė teismo prijungti prie šio ieškinio civilinę bylą Nr. 2-233-641/2014, nes joje yra visi procesiniai dokumentai apie nekilnojamąjį turtą.

39Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.75, 4.76 str., 4.126 str., CPK 112 str. 1 d. 3 p., teismo prašė:

401. Pripažinti, kad turtas gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), kurio pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis atkuriamoji vertė 2 000 Lt, kitas be vertės turtas - ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), vasarnamis, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) , ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) , ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) , ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai - tualetas, unikalus Nr. ( - ), šulinys, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) k. ( - ), ir O. M. vardu AB Swedbankas banko sąskaitoje Nr. ( - ) esančios piniginės lėšos yra bendroji dalinė jo, J. D., ir O. M., mirusios ( - ), nuosavybė.

412. Atidalinti turto 1/2 dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir turtą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), kurio pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis atkuriamoji vertė 2 000 Lt, kitą be vertės turtą - ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), vasarnamį, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius - tualetą, unikalus Nr. ( - ), šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) k. ( - ), palikti ieškovui J. D., o atsakovei B. B. priteisti iš ieškovo J. D. 289,62 eurų piniginę kompensaciją.

423. Priteisti ieškovui J. D., 1/2 dalį O. M. vardu AB Swedbankas banko sąskaitoje Nr. ( - ) esančių piniginių lėšų.

434. Nustatyti ieškovui J. D. servitutą į 0,8700 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

445. Prijungti prie šios bylos civilinę bylą Nr. 2-233-641/2014.

456. Pareikalauti iš AB Swedbankas banko O. M. vardu esančių sąskaitų išrašus iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir juos prijungti prie šio ieškinio.

467. Pareikalauti iš Šiaulių 2-os notaro kontoros paveldėjimo teisės liudijimą ir jį prijungti prie šios bylos.

47Ieškovas savo reikalavimus atsakovei grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais ir šiais įrodymais.

48Liudytoja N. A. B. duodama parodymus nurodė, kad yra ieškovo brolio žmona, jog neprisimena kada O. ir J. pradėjo gyventi. Parodė, jog O. ir J. pas juos apsilankydavo, o taip pat ir kada ji lankydavosi jų namuose matė B. B. su vyru. Teigė, kad nuo 2007 metų dažniau lankydavosi pas O. ir J., žino, jog jie tvarkė tvartą, pasistatė naują garažą, o šiaip gyveno ūkiškai. Parodė, kad jai lankantis pas O. ir J. ji matė įrengtą rūsį, žino, kad J. tvarkė gyvenamąjį namą, jo stogą, dažė sienas, pristatė verandą. Žino, kad O. ruošėsi tekėti už J..

49Liudytoja M. G. K. nurodė, kad pažinojo O. nuo 1968 m., o su J. O. pamatė apie 1977-1978 metus. O. jai jį pristatė kaip sugyventinį. Žino, kad J. pastatė rūsį, įsigijo garažą technikai laikyti, sodyboje yra malkinė ir kt. statiniai. O kada statė sodyboje lauko virtuvę ji neprisimena. Žino, kad J. remontavo statinių stogus ir viską darė iš bendrų pinigų. Ji su O. bendravo dažnai, ji norėjo surašyti testamentą, o žemę planavo užrašyti R. B.. O. nenorėjo sudaryti santuokos su J., nes jis buvo už ją jaunesnis 17 metų. Tačiau kada pasakodavo jai O., tai sakydavo mes pirkome, o ne ji viena. O. sakė, kad J. galės iki mirties gyventi jos name.

50Liudytoja R. N. parodė, kad yra J.kaimynė, o anksčiau lankydavosi vieni pas kitus. Žino, kad O. ir J. pasistatė lauko virtuvę, gyveno ūkiškai. O. sakė, kad tarp jos ir J. yra amžiaus skirtumas, jų santuokos nesupras jos giminės. Girdėjo, kaip O. sakė, kad troba ir namų valda liks J., o žemė atiteks R. B.. Parodė, kad apie garažus nežino, nematė remonto darbų, tačiau žino, jog jie turėjo technikos.

51Liudytoja D. Č. parodė teismui, kad yra tolima J. giminaitė. Nurodė, jog su O. susipažino 1985 m. 1986 m. O. ir J. buvo piršliai jos vestuvėse. Teigė, kad dalis pastatų buvo pastatyti ar remontuojami kada J. ir O. gyveno kartu. Mano, kad pinigus jie laikė bendrai, nes O. sakė, jog J. nebus nuskriaustas, o bus aprūpintas. Nors jie ir buvo nevedę, tačiau galvoja, kad sodyba turi atitekti J..

52Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą nurodydama šiuos atsikirtimus į ieškovo ieškinio reikalavimus.

53Ieškovas savo reikalavimus motyvuoja tuo, kad nuo 1978 metų su atsakovės seserimi O. M. kaip sugyventiniai pradėjo gyventi jos sodyboje (duomenys neskelbtini, kartu vedė bendrą ūkį remontavo esamus bei statė naujus statinius iš savo bei O. M. santaupų.

54Atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. J. D. nurodytos faktinės aplinkybės nėra tikslios, dalis jų neatitinka tikrovės. Ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas.

551. Dėl O. M. asmenine nuosavybės teise turėto nekilnojamojo bei kilnojamojo turto.

56Atsakovės tėvai J. bei O. (iki santuokos R.) B. gyvendami kartu ( - ) k., susilaukė šešių vaikų: ( - ) gimė O. M. (tuomet B.), ( - ) - J. B., ( - ) - A. J. B., ( - ) - V. B., ( - ) – atsakovė B. B. (tuomet B.), ( - ) - I. B.. Dėl nepagydomos ligos motina ( - ) mirė. Tėvas naujos santuokos nesudarė, iki pat savo mirties - ( - ) - gyveno sodyboje ( - ), rūpinosi ūkiu bei buitimi.

57Vyriausioji sesuo O. ( - ) ištekėjo už V. - A. M., tačiau vaikų nesusilaukė. ( - ) sudarytą O. M. ir V. A. M. santuoką Šiaulių raj. liaudies teismas ( - ) sprendimu nutraukė. Teismo sprendime konstatuota, kad sutuoktiniai kartu nebegyveno jau tris metus laiko, taikytis nenori, tad šeima iširusi galutinai. Po penkių metų - ( - ) - V. A. M. mirė. To priežastis - baltoji karštligė. Sesers sutuoktinio likusį turtą - 27.52 kv. m. bendro naudingo ploto (16 kv. m. gyv. ploto) gyvenamąjį namą molinį tvartą adresu ( - ), - pagal paveldėjimo pagal įstatymą 1975 07 16 teisės liudijimą paveldėjo valstybė, kurią tuomet atstovavo Šiaulių rajono DŽDT finansų skyrius.

58( - ) mirė sesuo O. M.. Po mirties liko jos vardu registruotas šis nekilnojamasis turtas:

59a) 0.8700 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ) ) su gyvenamuoju namu (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 1A1m; statybos pabaigos metai - 1930), ūkiniu pastatu (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 211 m; statybos pabaigos metai - 1965), ūkiniu pastatu (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 3I1m; statybos pabaigos metai - 1968), 1/2 dalimi kiemo statinių (šulinys; unikalus Nr. ( - ) ; statybos pabaigos metai - 1977), adresu ( - );

60b) gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - ) 6; pažymėjimas plane lA1z; statybos pabaigos metai - 1964), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 311 m; statybos pabaigos metai - 1960), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 411 m; statybos pabaigos metai -1970), vasarnamis (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 511 m; statybos pabaigos metai - 1977), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 611 m; statybos pabaigos metai - 1977), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 711 m; statybos pabaigos metai -1964), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 811 m; statybos pabaigos metai - 1960), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 1011 m; statybos pabaigos metai - 1982), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - ) ; pažymėjimas plane 2 I1 mol; statybos pabaigos metai - 1930), kiemo statiniai (tualetas; unikalus Nr. ( - ) ; statybos pabaigos metai - 1957), adresu ( - ) k., su priklausiniu iš kito registro 1/2 dalimi kiemo statinių (šulinys; unikalus Nr. ( - ) ; statybos pabaigos metai - 1977; ( - )).

61c) 0.8200 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ).

62Minėtas turtas priklausė atsakovės seseriai O. M. asmeninės nuosavybės teise, nes šį turtą ji perėmė kaip esanti kolūkiečio kiemo narė (statinius) bei atkūrus jai nuosavybės teises į anksčiau motinos turėtą turtą (žemės sklypus).

63Visus statinius ( - ), statė atsakovės tėvas J. B.. Sesers O. sutuoktinis V. A. M. dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, agresyvaus ir asocialaus būdo nei darbu, nei lėšomis prie statybų neprisidėjo. Visus statinius po tėvo mirties (( - )) perėmė atsakovės sesuo O. M.. Tai užfiksuota Šiaulių apylinkės 1995 01 31 pažymėjime Nr. 125 p („paveldėjo po tėvo J. B. mirties ( - ) m., kaip sekanti kolūkiečio kiemo narė“), kuriuo remiantis statiniai sesers O. vardu ir buvo registruoti VĮ „Registrų centre“. Tai, kad tėvas turėjo gyvenamąjį namą, ūkinių statinių, gyvulių, sodinių ( - ) k., patvirtina ir ( - ) kaimo 1961-1979 metų ūkinių knygų ištraukos. J. B. sovietmečiu dirbo kolūkyje ( - ) sargu, statybininku, gaudavo atlygį pinigais bei daiktais (maisto produktais, statybinėmis medžiagomis), tad turėjo galimybę vykdyti statybas. Dalį statinių tėvas statė tiesiogiai savo dukrai O. M., kas atsispindi kitame Šiaulių apylinkės 1995 01 31 pažymėjime Nr. 124 p. („...Pastatų įgijimo būdas - pačios statytas 1964 metais, pirminiai dokumentai neišlikę“).

64Tai, kad atsakovės šeima ( - ) k., gyveno kaip kolūkiečių kiemo nariai, matyti iš ( - ) kaimo 1961-1979 metų ūkinių knygų ištraukų.

65Civilinio kodekso 132 - 141 straipsniuose (1964 m.) buvo įtvirtinta kolūkiečių kiemo bendroji jungtinė nuosavybė. Kolūkiečių kiemo nuosavybės teisės objektu galėjo būti gyvenamasis namas, pastatai, inventorius, gyvuliai ir kitoks turtas, reikalingas žemės ūkio veiklai pagalbiniame ūkyje (1964 m. CK 133 straipsnis). Pagal bendrąją kolūkiečių kiemo nuosavybės taisyklę buvo preziumuojama, kad visų kiemo narių, įskaitant nepilnamečius ir nedarbingus asmenis, dalys yra lygios (1964 m. LR CK 136 straipsnis). Ši taisyklė buvo taikoma ir dalijant buvusio kolūkiečių kiemo turtą jam pasibaigus (1964 m. CK 139 straipsnis). Kolūkiečių kiemo bendrosios jungtinės nuosavybės institutas buvo panaikintas 1990 11 27 įstatymu „Dėl kaimo vietovėje nuosavybės teise turinčių namus savininkų žemėnaudos ir bendrosios jungtinės nuosavybės teisės“, kuriuo kolūkiečių kiemo bendrosios jungtinės nuosavybės santykiai buvo transformuoti atitinkamai į bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės santykius (LAT 2009 04 14 nutartis civilinėje byloje Nr.: 3K-3-176/2009). Kasacinio teismo praktikoje dėl šio įstatymo taikymo yra išaiškinta, kad, kolūkiečių kiemo nuosavybei transformavusis į privatinę bendrąją nuosavybę, buvę kolūkiečių kiemo nariai, nepasitraukę iš buvusio kiemo, taip pat buvę kolūkiečių kiemo nariai, pasitraukę iš kiemo, tačiau tokio pasitraukimo (išvykimo) metu buvę nedarbingi (dėl amžiaus, ligos), neprarado savo turėtos turto dalies, nors ir nebuvo kreipęsi dėl turto dalies nustatymo, padalijimo ar atsidalijimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje J. J. v. M. M. ir kt., byla Nr. 3K-3-463/2008).

66Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visi statiniai pastatyti ( - ) dar iki J. D. pradedant gyventi pas atsakovės seserį O. M., t. y. iki 1978 metų. Taigi ieškovas neprisidėjo prie ginčo statinių įgijimo. J. D. taip pat neinvestavo į ginčo statinius, nes pastarieji yra prastos bei avarinės būklės. Ieškovas nuolat piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, kuriems ir išleisdavo visas santaupas.

670.87 ha (Liepų g. 65) ir 0.82 ha (žemės ūkio paskirties) žemės sklypus ( - ) O. M. įgijo pagal apskrities viršininko 1999 04 22 sprendimą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo. Prie minėtų žemės sklypų įgijimo ieškovas taip pat neprisidėjo ir jų nepagerino.

68Atsakovės sesuo O. M. savo buitį tvarkėsi iš savo asmeninių lėšų. Pagal pirkimo - pardavimo 2009 04 29 sutartį atsakovės sesuo už 1096/3288 dalį žemės sklypo, adresu ( - ), iš UAB „U.“ gavo 131 520 Lt. Minėtą turtą O. M. buvo įgijusi apskrities viršininko 2004 12 27 sprendimu atkūrus nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Gautus pinigus sesuo investavo į turimo turto išlaikymą. Taip pat dalį gautų lėšų, kaip asmeninių, laikė banko sąskaitoje. Tuo tarpu ieškovas visą gyvenimą piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, dėl ko, matyt, ir pablogėjo jo sveikata. J. D. naudojosi sesers būstu, jos pinigais. Pats jau nuo 1999 metų nebedirbo, buvo atsakovės sesers išlaikomas. Ieškovas pasinaudodamas sesers naivumu išviliodavo pinigus, kuriuos leido savo žalingiems įpročiams. Dalį sesers lėšų panaudojo žemės ūkio technikai pirkti. Šias priemones jis registravo savo vardu, tad atsakovė nebegalėjo pretenduoti kaip į sesers palikimą. Būtų teisinga užklausti Šiaulių rajono savivaldybę apie ieškovo vardu registruotas žemės ūkio priemones. Gauti duomenys parodytų, kad ieškovas buvo ar tebėra įgijęs daugiau turto nei leido jo pajamos.

692. Dėl atleidimo nuo įrodinėjimo.

70LR CPK 182 straipsnio 2, 5 dalyse nurodyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių: 2) nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai); 5) kurios grindžiamos šalių pripažintais faktais (šio Kodekso 187 straipsnis). Pagal LR CPK 187 straipsnio 2 dalį Teismas gali laikyti pripažintą faktą nustatytu, jeigu įsitikina, kad pripažinimas atitinka bylos aplinkybes ir nėra šalies pareikštas dėl apgaulės, smurto, grasinimo, suklydimo ar siekiant nuslėpti tiesą.

71Atsakovė atkreipė dėmesį, kad Šiaulių apylinkės teismas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-194-291/2014 sprendė to paties ginčo turto nuosavybės klausimą. Nors Šiaulių apylinkės teismas 2014 03 04 nutartimi netenkino atsakovės pareiškimo nustatyti, kad sesuo O. M. prieš savo mirtį ( - ) asmenine nuosavybės teise valdė, naudojosi ir disponavo statiniais adresu ( - ), tačiau aprašomojoje dalyje konstatavo, kad atsakovės sesuo O. M. šį turtą valdė asmeninės nuosavybės teise, nes po tėvo J. B. mirties pagal anksčiau galiojusius įstatymus turtą perėmė kaip sekanti kolūkiečių kiemo narė.

72Taip pat pažymėtina, kad toje byloje suinteresuotu asmeniu dalyvavęs J. D. su atsakovės pareiškimu sutiko ir neprieštaravo, jog būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad O. M. iki savo mirties asmeninės nuosavybės teise valdė, naudojosi ir disponavo nekilnojamuoju turtu, esančiu ( - ).

733. Dėl pakartotinai teikiamo ieškinio.

74J. D. ieškinys atmestinas, nes pateiktas pakartotinai. LR CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį.

75J. D. su tapačiu ieškiniu 2013 metų rudenį kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą. Iš pradžių prašęs pripažinti statinius ir net žemę ( - ), bendrąja daline nuosavybe, vėliau, patikslinęs reikalavimus, prašė nustatyti jam uzufrukto teisę į ginčo statinius.

76Šiaulių apylinkės teismas civilinę bylą Nr. 2-233-641/2014 baigė 2014 07 28 nutartimi, kuria patvirtino šalių sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį, t. y. J. D. nustatė uzufrukto teisę į statinius ( - ) bei žemės sklypą ( - ), 2 metų 6 mėnesių laikotarpiui, pradedant skaičiuoti nuo 2014 08 01. Minėta nutartis įpareigojo J. D. neatlikti statinių rekonstrukcijos, naujų statinių statybos, neperleisti statinių tretiesiems asmenims, nesodinti vaismedžių, vaiskrūmių be atsakovės raštiško sutikimo bei išsikelti nuo 2016 02 01 per trijų dienų laikotarpį. Teismo nutartis nebuvo skųsta, tad įsiteisėjo po 7 dienų.

774. Dėl praleisto termino ieškiniui paduoti.

78Iš ieškinio matyti, kad J. D. reiškia pretenzijas į atsakovės sesers O. M., mirusios ( - ), vardu registruotą nekilnojamąjį turtą, teigdamas, kad 1/2 dalis jam priklauso žodinės jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Taigi ieškovas nesutinka, kad atsakovė viena paveldėtų sesers vardu registruotą turtą. Ieškovas reiškia ginčą dėl palikimo, dėl kurio priėmimo tik atsakovė viena yra pateikusi pareiškimą Šiaulių rajono 2 - ojo notaro biuro notarei B. Š., ( - ).

79Šiuo atveju J. D. privalėjo laikytis LR CK 5.8 straipsnyje numatytos tvarkos: asmuo, pretenduojantis į palikimą gali ginčyti palikimo priėmimo teisėtumą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pareikšdamas ieškinį palikimą priėmusiam asmeniui per vienerius metus nuo palikimo atsiradimo dienos arba nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tai, kad palikimą priėmė kitas asmuo.

80Nuo atsakovės sesers O. M. mirties ( - ) praėjo daugiau nei du metai, tad laikytina, kad J. D. praleido terminą ieškiniui reikšti.

81Atsakovė remdamasi aukščiau nurodytu teismo prašė:

821. Netenkinti J. D. ieškinio.

832. Taikyti ieškinio senatį.

843. Išreikalauti apžiūrai iš Šiaulių apylinkės teismo, adresu Dvaro g. 81, Šiaulių m., civilines bylas Nr. 2-194-291/2014, 2-233-641/2014.

854. Priteisti iš ieškovo J. D. atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

86Atsakovė savo atsikirtimus ieškovui grindė rašytiniais ir šiais įrodymais.

87Liudytojas K. B. parodė, kad yra atsakovės sūnus, sutiko duoti parodymus ir teigė, kad J. pamatė 1986 m. Nematė, kada J. statė naujus statinius, tačiau matė naują garažą, o taip beveik niekas sodyboje nepasikeitė. Šiuo metu statinių būklė yra bloga. Parodė, kad jis su tėvu padėjo O. remontuoti pastatų stogus, statė priestatą, nes teta gyveno ūkiškai.

88Liudytojas R. B. parodė, kad yra atsakovės vyras, sutiko duoti parodymus. Nurodė, kad J. pirmą kartą pamatė 1986 metais. Teigė, kad J. nieko nestatė, tik labai nedaug tvarkė esamus statinius, tai yra tiek kiek buvo būtina. Parodė, kad lauko virtuvė buvo jau seniai. Žino, kad namų valdoje yra nupirktas garažas iš pardavėjo Š.

89Teismas 2015-09-07 atliko vietos apžiūrą ir nustatytas aplinkybes užfiksavo foto nuotraukose.

90Taip pat teismas pridėjo prie bylos ir kitas anksčiau išnagrinėtas civilines bylas.

91Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, prašė ieškinį tenkinti visiškai. Papildomai nurodė, kad buvo daug investuota į statinių išsaugojimą, gerbūvio sutvarkymą, ką darė vienas ieškovas arba jam padėjo kiti jo ir O. M. artimieji. Kai kurie pastatai buvo naujai pastatyti arba išliko tik dėl to, kad jis juos remontavo. Statybines medžiagas gavo iš darbovietės arba pirko. Ieškovas koordinavo visus savo veiksmus su velione sugyventine O. M.. Už didžiąją dalį darbų mokėjo jis arba iš bendrų jo ir velionės O. M. pinigų, buvo mokama grynais pinigais. Statybos dokumentų jis neturėjo. Ieškovas užsakinėjo statybines medžiagas, statė naujus ar remontavo senus griūvančius statinius. Iš viso ieškovas prisidėjo apie 9 000,00 Lt (analogija 2 606,58 Eur) savo pinigais, be to, prisidėjo ir savo darbu. Ginčo laikotarpiu daline nuosavybe nekilnojamųjų daiktų neįgijo, tačiau visi statiniai viešame registre buvo įregistruoti 1995-02-01 O. M. vardu. Ginčo laikotarpiu ieškovas gaudavo darbinių pajamų. Be darbinių pajamų, papildomų pajamų ieškovas irgi turėjo. Savo gyvenamąją vietą O. M. adresu jis deklaravo 1995-03-28. Pradėjęs gyventi kartu su O. M. jis turėtas santaupas išleido pastatų remontui ir priežiūrai. Pinigus laikė kartu su O. M. jos vardu atidarytoje sąskaitoje banke. Pripažino, kad tuo metu ir O. M. turėjo sukauptų piniginių lėšų. Ieškovas nurodė, kad nesitarė turtą su O. M. įsigyti bendrąja daline nuosavybe, rašytinės sutarties nebuvo, nes jie vienas kitu pasitikėjo. O. M. nuo 1989 m. pradėjo gauti senatvės pensiją, o jis nuo 1999 metų pablogėjus sveikatai niekur nedirbo. Nurodė, kad turi įsigijęs technikos ir talkino kaimynams už atlygį. Prašė teismo ieškinį tenkinti visiškai. Teigė, kad kitoje civilinėje byloje teismui patvirtinus tarp ginčo šalių taikos sutartį, jam nebuvo išaiškintos jo atsisakymo pasekmės.

92Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad ieškovas su O. M. susipažino 1978 metais, o vėliau jie pradėjo ir kartu gyventi ( - ). Tačiau atsakovas niekada pinigais neprisidėdavo prie pastatų išlaikymo, piktnaudžiavo alkoholiu ir neturėjo pinigų. Be to ieškovas už savo pinigus pirko žemės ūkio techniką. Atsakovės sesuo O. M. ginčo byloje esančių statinių dalį yra paveldėjusi po savo tėvo J. B. mirties. Kitus statinius tėvas statė dukrai O. M.. Laiko, kad ieškovas nėra prisidėjęs prie šių statinių statybos, o taip pat jis neinvestavo į šiuos statinius, nes jie yra prastos arba avarinės būklės. Maisto produktus pirkdavo tik atsakovės sesuo, o ieškovas už tai nemokėdavo. Sesuo O. M. pardavus dalį žemės sklypo gavo 131 520 Lt ir šiuos pinigus laikė banko sąskaitoje bei naudojo ginčo turto išsaugojimui. Mano, kad sesuo su ieškovu vedė bendrą ūkį formaliai. Dėl statybos darbų, tai už juos mokėjo O. M., o ne ieškovas. Visus statybos darbus O. M. organizavo pati, ji pati užsakydavo statybines medžiagas ir už jas mokėjo. Ieškovas nuo 1999 m. buvo O. M. išlaikomas. Mano, kad ieškovas žemės ūkio techniką irgi įsigijo už sesers pinigus. Laiko, jog ieškovas reiškia tapatų ieškinį atsakovei atsižvelgiant į kitoje civ. byloje Nr. 2-233-641/2014 suformuluotus reikalavimus. Tuo pačiu prašė teismo atleisti nuo įrodinėjimo pareigos įvertinus kitoje civ. byloje Nr. 2-194-291/2014 nustatytus faktus. Taip pat mano, kad ieškovas yra praleidęs vienerių metų ieškinio senaties terminą ginčyti atsakovės sesers palikimo priėmimo teisėtumą. Atsakovė laiko, kad O. M. ir ieškovas savo turtu disponavo atskirai ir nesikišo į vienas kito finansinius reikalus. Pažymėjo, kad ieškovas negali reikšti jokių pretenzijų atsakovei vien tuo, jog jis yra priregistruotas nurodytu adresu. Atsakovė teigė, kad tarp sesers ir ieškovo nebuvo jokių minčių ir kalbų apie bendrą jungtinę (dalinę) nuosavybę. Atsakovė mano, kad ieškovas nėra investavęs savo lėšų į ginčo statinius, tai, kad jis kartu su seserimi leido laisvalaikį, nieko neįrodo. Nurodė, jog ieškovas neturi jokių leidimų, projektų, susijusių su statinių statybą ar jų rekonstrukcija (remontu). Ieškovas prie ginčo statinių rekonstrukcijos (remonto) nei finansiškai, nei savo darbu neprisidėjo, taip pat neprisidėjo prie darbų organizavimo ir vykdymo. Be to kitoje civilinėje byloje ieškovas prašė, o atsakovė sutiko, jog ieškovas laikinai gyventų nurodytoje vietoje, pripažindamas, kad čia nėra jo nuosavybės. Atsakovė nurodė, kad ieškovas nuslėpė faktą, jog savo vardu buvo įregistravęs ir ratinį traktorių, kurį įsigijo už jos sesers pinigus. Atsakovė prašė teismo ieškovo ieškinį atmesti.

93Ieškovo ieškinys atmestinas.

94Dėl ginčo šalių santykiams taikytinų teisės normų.

95Pirmiausia, pažymėtina, kad ieškovas pareiškė teisme atsakovei ieškinį dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės į turtą pripažinimo, kaip buvęs atsakovės sesers sugyventinis (partneris) (CK 6. 969 str.). Antra, atsakovė kaip velionės sesers įpėdinė priėmė atsiradusį palikimą ir jai turi būti išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, remiantis Panevėžio apygardos teismo 2015-04-15 nutartimi (48 b.l.). Trečia, ieškovas 2013-08-26 kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su ieškiniu atsakovei dėl turto pripažinimo bendrąja jungtine nuosavybe ir jo dalies nustatymo (civ. byla Nr. 2-233-641/2014). Nurodytos bylos nagrinėjimo metu ieškovas du kartus tikslino ieškinio reikalavimus, o galiausiai pareiškė atsakovei tik reikalavimą dėl uzufrukto nustatymo.

96Bylose esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas J. D. ir atsakovės sesuo O. M. kartu pragyveno virš 30 metų, kuri mirė ( - ). Po O. M. mirties ginčo pastatus paveldėjo jos sesuo atsakovė B. B., kuriai ir turi būti išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas (134 b.l.). Dėl paminėto pripažintina, kad atsakovė pagal CK 4.47 str. 1d. 2p. įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus (civ. byla Nr. 2-194-291/2014; 2-233-641/2014 ir Nr. 2-797-287/2014) esančius adresu: ( - ).

97Byloje yra kilęs ginčas dėl jungtinės veiklos teisinių santykių tarp nesusituokusių asmenų, nesant bendros jungtinės veiklos sutarties rašytinės formos, statinių įvertinimo bei termino palikimo priėmimo sandoriui nuginčijimo. Byloje kilo ginčas dėl to, kada ieškovas ir atsakovės sesuo O. M. ginčo laikotarpyje gyveno kartu nesusituokę ir kad tuo laikotarpiu buvo vykdoma pastatų statyba, rekonstrukcija (remontas). Teismas pripažįsta, kad šiai aplinkybei pagrįsti ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie savo vardu įsigytas statybines medžiagas, gautus leidimus statybai ar pastatų rekonstrukcijai bei tam parengtus statinių projektus. Sprendžiant ginčą dėl kartu gyvenusių nesusituokusių asmenų įgyto turto teisinio režimo taikytinos CK ketvirtosios knygos normos, kuriose nustatyta bendroji nuosavybės teisė bendraturčiams. CK trečiosios knygos VI dalies XV skyriaus nuostatos netaikytinos, kadangi nepriimtas specialus įstatymas, reglamentuojantis partnerystės įregistravimo tvarką (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 28 straipsnis (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

98Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose pasisako, kad nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu teismui yra pakankamas pagrindas pripažinti buvus tokių asmenų susitarimą dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2008; 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2011; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2014). Jeigu rašytinės jungtinės veiklos sutarties nesudaryta, tai tokios sutarties sudarymas ir vykdymas gali būti patvirtintas kitomis įstatymo leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (šalių paaiškinimais, netiesioginiais rašytiniais įrodymais ir pan.).

99Teisminio nagrinėjimo metu šalys skirtingai aiškino bylai reikšmingas aplinkybes dėl bendro ūkio tvarkymo ir bendro turto – ginčo pastatų kūrimo. Ginčo atveju teismas pasisako, tik dėl ginčo pastatų nurodytų šalių procesiniuose dokumentuose ir kurie yra išviešinti viešame registre. Tai, kad šalys bendrąja daline nuosavybės teise neįgijo jokio kito registruotino nekilnojamojo turto pirmiausia, patvirtina rašytiniai įrodymai, kadangi visi ginčo statiniai esantys adresu ( - ), buvo įregistruoti atsakovės sesers O. M. vardu (civ. byla Nr. 2-194-291/2014; Nr. 2-233-641/2014; Nr. 2-797-287/2014), o įpėdinei (atsakovei) priėmusiai palikimą, jie bus įregistruoti pastarosios vardu (21 b.l.). Dėl to atmestinas ieškovo ieškinio motyvas, kad minėti pastatai turi būti viešame registre įregistruoti ir jo vardu. Pagal VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ duomenis ieškovas nuo 2014-11-18 iki 2014-11-25 nuosavybės teise buvo įregistravęs transporto priemonę, dėl kurios ginčo tarp šalių nėra (35 b.l.). Ieškovas civilinėje byloje Nr. 2-233-641/2014 pareikšdamas patikslintą ieškinį pakeitė savo ankstesnius reikalavimus atsakovei B. B., kas laikytina jo atsisakymu nuo pradinio ieškinio reikalavimų, o motyvas, kad jam nebuvo suprantamos atsisakymo pasekmės ar jam jos nebuvo išaiškintos atmestinas, kadangi jį atstovavo profesionali teisininkė advokatė. Dėl to teismas sutinka su atsakovės teisiniu argumentu, kad ieškovas reiškia tapatų ieškinį B. B.. Taigi, aukščiau paminėti įrodymai patvirtina, jog ieškovas ir O. M. neįgijo turto galinčio būti jų bendrąja daline nuosavybės teise. Tai, kad ieškovas savo darbu ar statybinėmis medžiagomis yra pridėjęs prie O. M. priklausiusių pastatų išsaugojimo, juos remontuodamas ar perstatydamas nesudaro pagrindo išvadai, kad tokiu būdu atsirado bendroji dalinė jo ir buvusios savininkės O. M. nuosavybė.

100Atskirai pažymėtina, kad nuosavybės teisė gali atsirasti pagaminus ar sukūrus daiktą. Nekilnojamojo daikto (statinių) sukūrimas yra specialiai reglamentuotas teisės aktų keliamų reikalavimų. Teisės į nekilnojamuosius daiktus paprastai yra registruojamos viešame registre, tačiau toks registravimas daugiausia siejamas su šių teisių panaudojimu prieš trečiuosius asmenis (CK 1.75 str.). Ginčo atveju ieškovas nebuvo išviešinęs savo dalinės nuosavybės teisių nė į vieną iš ieškinyje nurodytų pastatų (statinių).

101Nors statinių teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindu, tačiau pats statinių teisinės registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Teisine statinių registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į statinius atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, tačiau pati nuosavybė atsiranda kitais teisės aktuose numatytais pagrindais.

102Kaip jau teismas yra nurodęs iš byloje esančių duomenų teismui nėra pagrindo išvadai, kad ieškovui remontuojant (perdirbant) nekilnojamąjį daiktą atsirado ir jo nuosavybės teisė. Kaip įprasta, iki darbo rezultatų perdavimo užsakovui (O. M.), užsakovas netampa daikto savininku, nuosavybės teisė į sukurtą daiktą pirmiausia, atsiranda rangovui. CK atskirai reglamentuojamas daikto perdirbimas, tai yra naujo daikto pagaminimas iš svetimos medžiagos, taip pat naujo daikto pagaminimas iš savo ir svetimos medžiagos (CK 4. 55 - 4. 56 str.). Tai, kad ieškovas nėra sukūręs naujų daiktų iš savo ir iš užsakovo (O. M.) medžiagos teismas įsitikino atlikęs vietos apžiūrą (90-108 b.l.). Be to nė viena iš ginčo šalių neneigė, kad nurodytu adresu esantys statiniai buvo remontuojami ar pertvarkomi, tačiau tokiu atveju galima būtų kalbėti apie piniginę kompensaciją, o ne apie nuosavybės teisės atsiradimą. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad kai kurie minėti daiktai iš esmės nėra visiškai pasikeitę po to kai ieškovas dar gyvendamas su O. M. perdirbo arba remontavo senus daiktus ar jų priklausinius.

103Teismo posėdyje parodymus davę liudytojai nenurodė, kad jiems buvo žinoma apie finansinius ieškovo ir atsakovės sesers O. M. susitarimus. Priešingai šalių kviesti liudytojai nepatvirtino, kad būtų nežinoję apie tai, kaip ieškovas ir O. M. tvarkė finansinius reikalus ir kam priklausė grynieji pinigai, kuriais buvo mokoma už statybos metu nupirktas medžiagas. Įrodymų, kad ieškovas ir O. M. turėjo bendrų lėšų, kartu disponavo gautomis darbinėmis pajamomis ieškovas taip pat nepateikė (CPK 178 str.). Nors ieškovas ir atsakovės sesuo O. M., gyvendami kartu vyko atostogauti, už keliones mokėdavo tai vienas, tai kitas, lankė svečius ir dalyvavo jų šventėse kur buvo mokama grynais pinigais, tačiau tokių išlaidų turėjimas nelaikytinas patvirtinančiu, kad gautomis pajamomis jie disponavimu bendrai. Pažymėtina ir tai, kad net ir pats ieškovas nurodė, jog gyvendamas su O. M. turėjo asmeninių lėšų.

104Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas nurodė, kad vienintelės jo pajamos – gautas darbo užmokestis iki 1999 metų. Nors ieškovas teigė, kad gautas pajamas jis su O. M. laikė bendrai, tačiau šią aplinkybę patvirtinančių duomenų jis nepateikė. Tokiais duomenimis nelaikytinos ir pinigų sumos išmokėtos ieškovui iš jo asmeninių sąskaitų, įvertinus jų laikotarpį (42-47 b.l.). Ieškovas nenurodė, kad turėjo pinigų kartu su O. M. pvz., pagal Gyventojų (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją ir joje deklaruotas lėšas. Be to kaip jau teismas aukščiau yra nurodęs ieškovas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-233-641/2005 yra atsisakęs šio pakartotinio reikalavimo, pripažindamas šių lėšų priklausomybė O. M.. Atskirai pastebėtina, kad pagal minėtoje civilinėje byloje esančius duomenis teismui yra pagrindo išvadai, jog O. M. kiekvieną mėnesį pastoviai buvo mokamos Sodros išmokos. O, kaip nurodė ieškovas teismo posėdžio metu, jokių kitų pajamų, be darbinių jis ginčo laikotarpiu negaudavo. Taigi, pagal Swedbank AB pateiktus rašytinius įrodymus O. M. turėtų piniginių lėšų suma iki 2012 m. pabaigos sudarė 7 569,46 Lt (atitikmuo 2 192,27 Eur), kuri laikytina jos asmenine nuosavybe (142 b.l.).

105Įvertinus ieškovo turėtas pajamas ir išlaidas, jo laisvai disponuotina suma laikytina neįrodyta, akcentuotina tai, kad teismui nėra žinomos ir ieškovo bei O. M. būtiniausios pragyvenimo išlaidos, kas patvirtina atsakovės nurodytas aplinkybes, kad ieškovas neprisidėjo prie bendro ūkio vedimo. Įvertinus nurodytus įrodymus, darytina išvada, kad ieškovas neturėjo pakankamai piniginių lėšų ir jos nebuvo pervedamos į O. M. vardu atidarytą sąskaitą Swedbank banke. Pažymėtina tai, kad teismas ieškovo pajamas ir išlaidas vertina iki 2012 metų pabaigos, tai yra O. M. mirties. Atskirai pastebėtina, kad ginčo pastatų kadastriniai duomenys užfiksuoti 1987-02-19, tai dar prieš 25 metus iki O. M. mirties. Todėl ieškovo išlaidos nuo 1999 metų, kada jis oficialiai nebedirbo, turėjo dar labiau sumažinti jo gaunamas pajamas. Be to, išlaidos ir pajamos apskaičiuotos pagal ieškovo poziciją, kad jis nesinaudojo O. M. pinigais gautais pastarajai pardavus žemės sklypą ir ginčo pastatų remontui panaudojant tik jo gautą uždarbį, laikytina visiškai neįrodytu, žinant, kad savininkė O. M. taip pat prisidėjo prie jai priklausančio turto išsaugojimo ir sukūrimo. Taigi, net ir laikantis ieškovui palankios pozicijos, jo pajamos nebuvo pakankamos likusią jų dalį pervedant į O. M. sąskaitą banke, o byloje tokių duomenų irgi nėra.

106Kai jungtinę veiklą plėtojantys asmenys tvarko bendrą ūkį, dalyvavimas siekiant bendro ūkinio tikslo yra ir darbas bendrame ūkyje. Ta aplinkybė, kad ieškovas padėjo rasti dalį rangovų, dalyvavo prižiūrint statybą, tvarkė aplinką įrodyta ir liudytojų parodymais, to neneigė ir atsakovė, tačiau pagalba padedant tvarkyti ūkio reikalus savaime nereiškia, jog šalys susitarė bendrai rūpintis turtu ir pati savaime nėra pagrindas nuosavybei įgyti, o galėtų būti vertinama kaip atlygintinė paslauga.

107Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad nors šalių gyvenimas kartu ir buvo neepizodinis, o nuolatinis, tačiau nenustatytos aplinkybės, kad šalys tvarkė bendrą ūkį, kūrė bendrą turtą asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu, kas būtų pagrindas ieškinį tenkinti. Ieškovui neįrodžius, jog jis ir O. M. bendrai veikė siekdami vienodo tikslo: sukurti, naudoti ir valdyti dalinės nuosavybės teisę turtą, teismui nėra pagrindo pripažinti buvus žodinį asmenų susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę, todėl ieškinys atmetamas. Ieškinį atmetus šioje dalyje, teismas dėl argumentų, susijusių su ieškinio senaties termino taikymu irgi plačiai nepasisako, kadangi tik patenkinus ieškovo ieškinį, tačiau pripažinus, jog yra pagrindas taikyti ieškinio senatį, ieškovo reikalavimams, ieškinys irgi būtų atmestas.

108CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad ji patyrė 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (už teisines paslaugas, 109-113 b.l.). Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta, pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, teisinių klausimų naujumą. Įvertinus parengtų procesinių dokumentų kiekį (atsiliepimas į ieškinį, prašymai dėl įrodymų), ieškinio sumą, pačios bylos apimtį; tai, kad advokato kontora yra tame pačiame mieste, kur nagrinėjama byla, kelių advokatų reikalingumo nebuvo, byla neišsiskyrė nei specifiškumu, nei reikalingomis specialiomis žiniomis, tai, kad praktika tokio pobūdžio bylose suformuota, bylinėjimosi išlaidos nemažintinos. Teismas, vadovaujantis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, atsakovės išlaidas patirtas advokato pagalbai apmokėti teismas laiko būtinomis ir pagrįstomis.

109Nors aukščiau paminėtos išlaidos priteistinos atsakovei iš ieškovo, tačiau atsižvelgiant į atsakovo finansinę padėtį jų sumokėjimas atsakovei išdėstytinas 5 mėnesių laikotarpiui, nuo teismo sprendimo įsiteisimo dienos ir įpareigojant ieškovą mokėti atsakovei kiekvieną mėnesį po 40 Eur iki paskutinės mėnesio dienos.

110Kadangi ieškovui šioje byloje yra teikiama valstybės antrinė teisinė pagalba pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Šiaulių tarnybos 2014-09-24 sprendimą Nr. SP -3077-(7.2608) iš ieškovo valstybei nei žyminis mokestis, nei kitos, su bylinėjimusi susijusios išlaidos, nepriteistinos (8 b.l.).

111Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

112Ieškovo ieškinį atmesti.

113Priteisti iš ieškovo J. D., a.k. ( - ) atsakovei B. B., a.k. ( - ) 200,00 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

114Atsakovas aukščiau nurodytas ir ieškovei priteistas bylinėjimosi išlaidos privalo sumokėti per 5 mėnesių laikotarpį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėdamas kiekvieną mėnesį po 40 Eur (keturiasdešimt eurų) iki paskutinės mėnesio dienos.

115Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas J. Stubrys,... 2. posėdžio sekretorė E. A.,... 3. dalyvaujant ieškovui J. D., jo atstovei advokatei V. Laukevičienei,... 4. atsakovei B. B., jos atstovui advokatui S. Alysui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. D.... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. teisme 2015-02-12 priimtas ieškovo J. D. ieškinys atsakovei B. B. dėl bendro... 8. Su O. M. ieškovas susipažino 1977 metais, grįžęs iš Murmansko kur tarnavo... 9. Kai ieškovas 1978 m. atsikėlė gyventi pas O. M., žemės sklypai ir... 10. O. M. ( - ). priregistravo ieškovą savo gyvenamojoje vietovėje, t. y. ( - )... 11. Jie nuo pat bendro gyvenimo pradžios bendrai tvarkė namų ūkį: taupė ir... 12. Ieškovui 1978 metais atėjus gyventi į O. M. sodybą, joje buvo tuo metu... 13. Mediniame namelyje ( pažymėtas plane 1A1z - pastatytas 1964 m., 4,23 m. x... 14. Pagalbiniame ūkiniame pastate prie gyvenamojo namo (pažymėtas plane 711 m.,... 15. Molinio tvarto (pažymėtas plane 2I1 mol., pastatytas 1930 m. 6,10 m. x 8,30... 16. Šulinys pastatytas 1977 m., unikalus Nr. ( - ), be vertės, kurį iš... 17. Lauko medinis tualetas (pastatytas 1957 m. 1,5 m. x 1,5 metro), unikalus Nr. (... 18. Ūkinį pagalbinį pastatą (daržinę), (pažymėtas plane 311 m., pastatytas... 19. Ūkinį pastatą (malkinė), pažymėtas plane 411 m., pastatytas 1970 m. 6,00... 20. Pastatą pagalbinis (viralinė), pažymėtas plane 511 m., pastatytas 1977 m. -... 21. Ūkinį pastatą (sandėliukas prie viralinės), pažymėta plane - 611 m.,... 22. Ūkinį pastatą (daržovių saugykla), pažymėtą plane - 811 m., pastatytas... 23. Ūkinį pastatą - (garažas), pažymėta plane - 1011 m., pastatytas 1982 m. -... 24. Kadangi visi statiniai (išskyrus vieną) yra mediniai ir dalis jų labai seni,... 25. Šioje sodyboje, po atitarnavimo sovietinėje armijoje virštarnybiniu, praėjo... 26. Ieškovas kitos vietos, kur galėtų gyventi neturi, nes čia išgyveno 35... 27. O. M. mirus, laidotuves apmokėjo jis pasiskolinęs tam pinigų, kadangi... 28. Ieškovas yra pardavęs savo tėvo nuosavybės teise turėtą žemės sklypą,... 29. Jų bendro gyvenimo metu ieškovas dirbo ( - ) kolūkyje, kuris vėliau buvo... 30. Nuo 1999 m., t. y. nuo tada kai iširo bendrovė, jis oficialiai niekur... 31. Ieškovas nurodė, kad mirus O. M., jos sesuo B. B., šioje byloje atsakovė,... 32. Todėl ieškovas yra priverstas savo teises ginti teismine tvarka ir prašyti... 33. Kadangi ieškovas negalės tinkamai naudotis pastatais, nes jie randasi ant... 34. Teigė, kad jo išdėstytus faktus ir aplinkybes patvirtins pateikti byloje... 35. Ieškovas manė, kad byloje yra galimas taikus ginčo išsprendimas.... 36. Ieškovas nurodė, kad pareikalautini iš AB Swedbankas banko O. M. vardu... 37. Be to prašė pareikalauti iš Šiaulių 2 -o notaro kontoros paveldėjimo... 38. Taip pat prašė teismo prijungti prie šio ieškinio civilinę bylą Nr.... 39. Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.75, 4.76 str., 4.126 str.,... 40. 1. Pripažinti, kad turtas gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), kurio pagal... 41. 2. Atidalinti turto 1/2 dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir turtą -... 42. 3. Priteisti ieškovui J. D., 1/2 dalį O. M. vardu AB Swedbankas banko... 43. 4. Nustatyti ieškovui J. D. servitutą į 0,8700 ha žemės sklypą, esantį (... 44. 5. Prijungti prie šios bylos civilinę bylą Nr. 2-233-641/2014.... 45. 6. Pareikalauti iš AB Swedbankas banko O. M. vardu esančių sąskaitų... 46. 7. Pareikalauti iš Šiaulių 2-os notaro kontoros paveldėjimo teisės... 47. Ieškovas savo reikalavimus atsakovei grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 48. Liudytoja N. A. B. duodama parodymus nurodė, kad yra ieškovo brolio žmona,... 49. Liudytoja M. G. K. nurodė, kad pažinojo O. nuo 1968 m., o su J. O. pamatė... 50. Liudytoja R. N. parodė, kad yra J.kaimynė, o anksčiau lankydavosi vieni pas... 51. Liudytoja D. Č. parodė teismui, kad yra tolima J. giminaitė. Nurodė, jog su... 52. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą nurodydama šiuos atsikirtimus į... 53. Ieškovas savo reikalavimus motyvuoja tuo, kad nuo 1978 metų su atsakovės... 54. Atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. J. D. nurodytos faktinės... 55. 1. Dėl O. M. asmenine nuosavybės teise turėto nekilnojamojo bei kilnojamojo... 56. Atsakovės tėvai J. bei O. (iki santuokos R.) B. gyvendami kartu ( - ) k.,... 57. Vyriausioji sesuo O. ( - ) ištekėjo už V. - A. M., tačiau vaikų... 58. ( - ) mirė sesuo O. M.. Po mirties liko jos vardu registruotas šis... 59. a) 0.8700 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ) ) su gyvenamuoju namu... 60. b) gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - ) 6; pažymėjimas plane lA1z; statybos... 61. c) 0.8200 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ).... 62. Minėtas turtas priklausė atsakovės seseriai O. M. asmeninės nuosavybės... 63. Visus statinius ( - ), statė atsakovės tėvas J. B.. Sesers O. sutuoktinis V.... 64. Tai, kad atsakovės šeima ( - ) k., gyveno kaip kolūkiečių kiemo nariai,... 65. Civilinio kodekso 132 - 141 straipsniuose (1964 m.) buvo įtvirtinta... 66. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visi statiniai pastatyti ( - ) dar iki J. D.... 67. 0.87 ha (Liepų g. 65) ir 0.82 ha (žemės ūkio paskirties) žemės sklypus (... 68. Atsakovės sesuo O. M. savo buitį tvarkėsi iš savo asmeninių lėšų. Pagal... 69. 2. Dėl atleidimo nuo įrodinėjimo.... 70. LR CPK 182 straipsnio 2, 5 dalyse nurodyta, kad nereikia įrodinėti... 71. Atsakovė atkreipė dėmesį, kad Šiaulių apylinkės teismas kitoje... 72. Taip pat pažymėtina, kad toje byloje suinteresuotu asmeniu dalyvavęs J. D.... 73. 3. Dėl pakartotinai teikiamo ieškinio.... 74. J. D. ieškinys atmestinas, nes pateiktas pakartotinai. LR CPK 137 straipsnio 2... 75. J. D. su tapačiu ieškiniu 2013 metų rudenį kreipėsi į Šiaulių... 76. Šiaulių apylinkės teismas civilinę bylą Nr. 2-233-641/2014 baigė 2014 07... 77. 4. Dėl praleisto termino ieškiniui paduoti.... 78. Iš ieškinio matyti, kad J. D. reiškia pretenzijas į atsakovės sesers O.... 79. Šiuo atveju J. D. privalėjo laikytis LR CK 5.8 straipsnyje numatytos tvarkos:... 80. Nuo atsakovės sesers O. M. mirties ( - ) praėjo daugiau nei du metai, tad... 81. Atsakovė remdamasi aukščiau nurodytu teismo prašė:... 82. 1. Netenkinti J. D. ieškinio.... 83. 2. Taikyti ieškinio senatį.... 84. 3. Išreikalauti apžiūrai iš Šiaulių apylinkės teismo, adresu Dvaro g.... 85. 4. Priteisti iš ieškovo J. D. atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 86. Atsakovė savo atsikirtimus ieškovui grindė rašytiniais ir šiais... 87. Liudytojas K. B. parodė, kad yra atsakovės sūnus, sutiko duoti parodymus ir... 88. Liudytojas R. B. parodė, kad yra atsakovės vyras, sutiko duoti parodymus.... 89. Teismas 2015-09-07 atliko vietos apžiūrą ir nustatytas aplinkybes užfiksavo... 90. Taip pat teismas pridėjo prie bylos ir kitas anksčiau išnagrinėtas... 91. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovė ieškinį palaikė jame... 92. Teismo posėdžio metu atsakovė ir jos atstovas su ieškiniu nesutiko,... 93. Ieškovo ieškinys atmestinas.... 94. Dėl ginčo šalių santykiams taikytinų teisės normų.... 95. Pirmiausia, pažymėtina, kad ieškovas pareiškė teisme atsakovei ieškinį... 96. Bylose esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas J. D. ir atsakovės sesuo... 97. Byloje yra kilęs ginčas dėl jungtinės veiklos teisinių santykių tarp... 98. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio... 99. Teisminio nagrinėjimo metu šalys skirtingai aiškino bylai reikšmingas... 100. Atskirai pažymėtina, kad nuosavybės teisė gali atsirasti pagaminus ar... 101. Nors statinių teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo... 102. Kaip jau teismas yra nurodęs iš byloje esančių duomenų teismui nėra... 103. Teismo posėdyje parodymus davę liudytojai nenurodė, kad jiems buvo žinoma... 104. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas nurodė, kad vienintelės jo pajamos –... 105. Įvertinus ieškovo turėtas pajamas ir išlaidas, jo laisvai disponuotina suma... 106. Kai jungtinę veiklą plėtojantys asmenys tvarko bendrą ūkį, dalyvavimas... 107. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad nors šalių... 108. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 109. Nors aukščiau paminėtos išlaidos priteistinos atsakovei iš ieškovo,... 110. Kadangi ieškovui šioje byloje yra teikiama valstybės antrinė teisinė... 111. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260, 270, 279 straipsniais,... 112. Ieškovo ieškinį atmesti.... 113. Priteisti iš ieškovo J. D., a.k. ( - ) atsakovei B. B., a.k. ( - ) 200,00 Eur... 114. Atsakovas aukščiau nurodytas ir ieškovei priteistas bylinėjimosi išlaidos... 115. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių...