Byla e2-3697-800/2018
Dėl juridinio asmens organo veiksmais (neveikimu) padarytos žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant ieškovui ir ieškovės D. Ž. firmos atstovui bankroto administratoriui Oleg Drobitko,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų bankrutuojančios D. Ž. firmos atstovaujamos bankroto administratoriaus Oleg Drobitko ir bankroto administratoriaus Oleg Drobitko ieškinį atsakovei D. Ž. dėl juridinio asmens organo veiksmais (neveikimu) padarytos žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai patikslintu ieškiniu prašo: 1) priteisti iš atsakovės D. Ž., ieškovės D. Ž. firmos naudai 5597,25 Eur dydžio žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) priteisti iš atsakovės D. Ž. bankroto administratoriaus Oleg Drobitko naudai 2000,00 Eur dydžio žalos atlyginimą, t. y. bankroto administratoriaus teismo nustatytą atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškinyje nurodė, kad 2017-01-27 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1618-343/2017 iškėlė D. Ž. firmai bankroto bylą, paskyrė D. Ž. firmos bankroto administratoriumi Oleg Drobitko (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA492). Minėta nutartimi teismas nustatė 10 dienų laikotarpį nuo minėtos teismo nutarties įsiteisėjimo, per kurį D. Ž. firmos administracijos vadovas privalo perduoti administratoriui Oleg Drobitko įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Pavedė administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 7 d. 8 p. (toliau - ĮBĮ) nustatytus veiksmus bei įpareigojo sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 str. 1 d. nustatytu terminu. Teismas nutartimi nustatė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau - VSDFV Kauno skyrius) kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą jos skolininkei D. Ž. firmai. Pareiškime ieškovas nurodė, kad: “VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš D. Ž. firmos išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, vadovaudamasis VSD įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. duodamas nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas įmokas ir delspinigius nurašyti iš skolininko sąskaitų kredito įstaigose Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka. VSDFV Kauno skyrius 2002-11-29 sprendimą Nr.1385 ir 2008-05-08 sprendimą Nr. 16760 dėl D. Ž. firmos skolos išieškojimo priverstine tvarka perdavė vykdyti antstoliui. Antstolis 2016-12-21 minėtus sprendimus grąžino su 2016-11-30 išieškojimo negalimumo aktais Nr. S-16-106-471 ir Nr. S-16-106-471, kuriuose nurodė, kad D. Ž. firma veikos nevykdo, darbuotojų firmoje nėra, registruoto nekilnojamo turto neturi, transporto priemonių taip pat nėra. Banko sąskaitos areštuotos, piniginių lėšų juose nerasta”. Minėtoje nutartyje teismas nurodė, kad D. Ž. firma nepateikė teismui dokumentų, nurodytų ĮBĮ 9 str., todėl teismas padarė išvadą, jog D. Ž. firma sutinka, kad yra nemoki ir kad jai būtų iškelta bankroto byla. 2017-03-28 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1618-343/2017 nutarė bankrutuojančiai D. Ž. firmai taikyti supaprastintą bankroto procesą, patvirtinti VSDFV Kauno skyriaus 5597,25 Eur finansinį reikalavimą, taip pat patvirtinti bankrutuojančios D. Ž. firmai administravimui 3800 Eur sumą, iš jos skiriant 2000 Eur administratoriaus atlyginimui, kurią administratorius turi teisę naudoti įmonės administravimo išlaidoms apmokėti iki įmonės pabaigos, paliekant administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį. 2017-05-26 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1618-343/2017 nutarė pripažinti D. Ž. firmą, kurios buveinė yra adresu ( - ), juridinio asmens kodas 134033976, bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto. Patvirtinti 3 (trijų) mėnesių supaprastinto bankroto proceso trukmę nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos 2017 04 07. Patvirtinti bankrutavusios D. Ž. firmos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą: antros eilės kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius – 5597,25 Eur. Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes, akivaizdu, kad atsakovė nesiėmė jokių veiksmų susiklosčiusiai padėčiai gelbėti, t. y. Atsakovė nesiėmė jokių veiksmų dėl bankroto bylos iškėlimo inicijavimo ar kitokių veiksmų finansinių problemų sprendimui ar kreditorių interesų apsaugai užtikrinti. Atsakovė nuo 1994-04-12 iki šiol yra D. Ž. firmos vadovė. Be to, pagal ĮBĮ 2 str. 9 d., atsakovė yra vienintelė ieškovės D. Ž. firmos savininkė. ĮBĮ 8 str. 1 d. numatyta pareiga ir vadovui, ir atitinkamam organui inicijuoti bankroto procesą, jeigu jų įmonė dėl nemokumo negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais). Ieškovė D. Ž. firma nuo 2002 m. nemoka valstybinio socialinio draudimui jokių įmokų. Nuo 2008 metų įmonė buvo faktiškai nemoki, o susiklosčiusiuose aplinkybėse pareiga pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atiteko tik atsakovei. Tačiau atsakovė šios imperatyvios pareigos neįvykdė, ko pasėkoje, dėl savalaikio nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, D. Ž. firmos kreditoriui buvo padaryta 5597,25 Eur turtinė žala. Bankroto administratoriui teismas nustatė 2000 EUR atlyginimą. Šie pinigai turi būti priteisti iš atsakovės bankroto administratoriui (LR ĮBĮ 36 str. 1d.). Teisės aktų nesilaikymas nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės administracijos vadovui ir savininkams kyla pareiga atlyginti padarytą žalą.

6Ieškovės D. Ž. firmos atstovas ir ieškovas bankroto administratorius Oleg Drobitko teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes.

7Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką atsakovė buvo informuota procesinius dokumentus įteikiant viešo paskelbimo būdu, paskelbus pranešimą interneto tinklalapyje www.teismai.lt

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Iš byloje elektronine forma pateiktų rašytinių įrodymų – pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo (e. b. l. 7-9), antstolės Redos Stašenienės išieškojimo negalimumo akto (e. b. l. 10-11), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus vedėjo sprendimo dėl išieškojimo į VSDF biudžetą ne ginčo tvarka (e. b. l. 12-13), Kauno apygardos teismo 2017-01-27 nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1618-343/2017 (e. b. l. 21-22) nustatyta, kad atsižvelgiant į kreditoriaus pareiškimą ir kitus duomenis apie įmonės nemokumą 2017-01-27 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1618-343/2017 pagal VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą iškėlė D. Ž. firmai bankroto bylą, D. Ž. firmos bankroto administratoriumi paskyrė Oleg Drobitko. Kauno apygardos teismas 2017-03-28 nutartimi D. Ž. firmos bankroto byloje patvirtino bankrutuojančios D. Ž. kreditoriumi VSDFV Kauno skyrių ir jo finansinį reikalavimą 5597,25 Eur sumai, taip pat pavirtino 3800,00 Eur sumą bankrutuojančios įmonės administravimui iš kurių 2000,00 Eur paskirta administratoriaus atlyginimui, kurią administratorius turi teisę naudoti įmonės administravimo išlaidoms apmokėti iki įmonės pabaigos, paliekant administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį (e. b. l. 31-32). 2017-05-26 nutartimi Kauno apygardos teismas pripažino D. Ž. firmą bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti dėl bankroto (e. b. l. 33).

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, dalyvio pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui ar dalyviui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas, dalyvis prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Atsakovės D. Ž. individualios įmonės tapimo nemokia laikotarpiu ĮBĮ nebuvo tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas <...> privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.). Todėl šios bylos aplinkybių kontekste aiškinant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, konstatuotina, kad įmonės vadovas ar dalyvis, esant įmonės nemokumo faktui, privalėjo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

11Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

12Iš 2017-01-27 Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1618-343/2017 (e. b. l. 21-22) matyti, jog įmonė D. Ž. firma nevykdo savo finansinių įsipareigojimų, t.y. nemoka mokesčių VSDFV biudžetui, įsiskolinimas 2016 12 22 sudarė 5 244,58 Eur, antstolio 2016-11-30 išieškojimo negalimumo aktuose nurodyta, jog įmonė nevykdo veiklos, įmonės vadovė ir savininkė (atsakovė) D. Ž. 2008-09-30 deklaravo išvykimą gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas. Atsižvelgiant į tai, kad D. Ž. firma jau nuo 2002 m. turėjo įsiskolinimų VSDFV biudžetui, įmonės finansinė padėtis pagerėjusi nebuvo, tikėtina, kad D. Ž. firma buvo nemoki nuo 2002 m.

13Teismo vertinimu atsakovė D. Ž., būdama atsakinga už įmonės apskaitos organizavimą, galėjo ir turėjo žinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis, nes ji turėjo pareigą būti susipažinusi su įmonės finansiniais dokumentais, o būdama rūpestinga ir veikdama atidžiai, nustačiusi sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Atsakovė D. Ž. neginčijo įmonės nemokumo teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nurodytu laikotarpiu. Šios faktinės aplinkybės leidžia konstatuoti, kad D. Ž. firmos savininkė D. Ž. laiku nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, t. y., atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.).

15Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė D. Ž. nuo 1994-04-12 buvo įmonės vadovė ir savininkė, teismas daro išvadą, jog jai neginčijamai teko pareiga tiek pateikti įmonės finansines ataskaitas juridinių asmenų registrui, tiek ir vykdyti Kauno apygardos teismo 2017-01-11 nutartyje nurodytas pareigas - per 5 dienas nuo nutarties įteikimo dienos pateikti teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, kitus bankroto bylai nagrinėti reikšmingus dokumentus. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių teismas daro išvadą, jog atsakovė minėtos pareigos taip pat neįvykdė – įmonės dokumentai teismui nebuvo perduoti, įmonės finansinės ataskaitos nebuvo teikiamos juridinių asmenų registrui. Teismas vertina, kad atsakomybė dėl to, jog įmonė neviešino savo finansinės padėties juridinių asmenų registre, teismui nebuvo perduoti įmonės dokumentai tenka atsakovei D. Ž., ir minėtos pareigos nebuvo atliktos tik dėl šio asmens (atsakovės) neteisėtų veiksmų.

16Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuotolių atlyginimo principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė yra ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2012).

17Teismas daro išvadą, kad atsakovei nevykdant įstatymų numatytų pareigų: nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Juridinių asmenų registrui neteikiant finansinės atskaitomybės dokumentų, nevykdant teismo nutarties bei nerūpestingai ir aplaidžiai valdant įmonę, ja nesirūpinant bankrutavusi įmonė ir jos kreditoriai patyrė žalos. Neperduoti jokie įmonės dokumentai bei turtas, dėl ko įmonė neturi galimybės padengti net bankroto administravimo išlaidų.

18Įmonės vadovo (atsakovės) neatsakingumas, aplaidumas ar įmonės dokumentų neteikimas juridinių asmenų registrui, dėl ko laiku nepastebimas įmonės nemokumas, laikytinas pakankamu pagrindu įmonės vadovo ar/ir dalyvio civilinės atsakomybės taikymui.

19Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovės neveikimo ir atsiradusios žalos. Atsakovei netinkamai vykdant anksčiau nurodytas pareigas, neinicijavus bankroto bylos iškėlimo, įmonei buvo padaryta žala. Atsakovei rūpestingai ir apdairiai stebėjus įmonės finansinius rodiklius ir laiku inicijavus bankroto bylą būtų užkirstas kelias administravimo išlaidų bei įmonės įsiskolinimų susidarymui, kurių padengimui įmonė šiuo metu neturi turto.

20Teismui nustačius, kad atsakovė D. Ž. atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jos kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir šios prezumpcijos atsakovė byloje nepaneigė.

21Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidu sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013).

22ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis i teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko dėl to, kad šis, įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) administratoriui atsako solidariai.

23Byloje yra nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017-03-28 nutartimi D. Ž. firmos bankroto byloje pavirtino 3800,00 Eur sumą bankrutuojančios įmonės administravimui iš kurių 2000,00 Eur paskirta administratoriaus atlyginimui, kurią administratorius turi teisę naudoti įmonės administravimo išlaidoms apmokėti iki įmonės pabaigos, paliekant administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį (e. b. l. 31-32). Duomenų, jog būtų buvę asmenų, prieštaraujančių dėl bankroto administravimo išlaidų – 2000,00 Eur atlyginimo bankroto administratoriui nustatymo, nėra. Bylos nagrinėjimo metu šių išlaidų dydžio taip pat niekas neginčijo.

24Įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo - nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, todėl iš atsakovo yra priteistinos administravimo išlaidos bankroto administratoriui – 2000,00 Eur atlyginimas bankroto administratoriui.

25Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla piniginės prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovams įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis nurodytomis įstatymo normomis, ieškinio reikalavimai dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkinami iš dalies, ieškovams iš atsakovės (fizinio asmens) priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Ieškinį tenkinus, valstybei iš atsakovės priteistina 171,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 9 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

28Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

29Priteisti iš atsakovės D. Ž., asmens kodas ( - ) 5597,25 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt septynis eurus 25 ct) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-02-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės bankrutavusios D. Ž. firmos, juridinio asmens kodas 134033976, naudai.

30Priteisti iš atsakovės D. Ž., asmens kodas ( - ) 2000,00 Eur (du tūkstančius eurų 00 ct) administravimo išlaidų, t. y. teismo nustatytą atlyginimą bankroto administratoriui, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-02-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bankroto administratoriaus Oleg Drobitko, asmens kodas ( - ) naudai.

31Priteisti iš atsakovės D. Ž., asmens kodas ( - ) 171,00 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio valstybei. Bylinėjimosi išlaidas valstybei atsakovė turi sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

32Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai patikslintu ieškiniu prašo: 1) priteisti iš atsakovės D. Ž.,... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2017-01-27 Kauno apygardos teismas nutartimi... 6. Ieškovės D. Ž. firmos atstovas ir ieškovas bankroto administratorius Oleg... 7. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai. ... 9. Iš byloje elektronine forma pateiktų rašytinių įrodymų – pareiškimo... 10. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8... 11. Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą... 12. Iš 2017-01-27 Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr.... 13. Teismo vertinimu atsakovė D. Ž., būdama atsakinga už įmonės apskaitos... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 15. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė D. Ž. nuo 1994-04-12 buvo įmonės... 16. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1... 17. Teismas daro išvadą, kad atsakovei nevykdant įstatymų numatytų pareigų:... 18. Įmonės vadovo (atsakovės) neatsakingumas, aplaidumas ar įmonės dokumentų... 19. Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp... 20. Teismui nustačius, kad atsakovė D. Ž. atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius... 21. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti... 22. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad prisiėmęs riziką... 23. Byloje yra nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017-03-28 nutartimi D. Ž.... 24. Įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo -... 25. Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 26. Ieškinį tenkinus, valstybei iš atsakovės priteistina 171,00 Eur žyminio... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 28. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Priteisti iš atsakovės D. Ž., asmens kodas ( - ) 5597,25 Eur (penkis... 30. Priteisti iš atsakovės D. Ž., asmens kodas ( - ) 2000,00 Eur (du... 31. Priteisti iš atsakovės D. Ž., asmens kodas ( - ) 171,00 Eur (vieną šimtą... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...