Byla 1A-433-282-2012
Dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nuosprendžio, kuriuo D. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams

1Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Žindulienės, teisėjų Irenos Ivanovienės, Nijolės Matuzevičienės, sekretoriaujant Irenai Skaringienei, dalyvaujant prokurorui Sauliui Kulikauskui, gynėjui advokatui Modestui Švažui, nuteistajam D. Ž.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo D. Ž. apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nuosprendžio, kuriuo D. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams.

3Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinus su Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, D. Ž. paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 2 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Iš D. Ž. priteista Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos SAM 1047,59 Lt už D. N. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

5D. N. pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, klausimą dėl ieškinio dydžio perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka.

6Kolegija

Nustatė

7D. Ž. nuosprendžiu nuteistas už tai, kad jis 2010 m. kovo 17 d. apie 04 val., savo namuose, esančiuose adresu ( - ), asmeninio konflikto metu, tyčia stikline suduodamas vieną kartą D. N. į veidą, padarė jam daugybines pjautines žaizdas veide, ko pasekoje dėl daugybinių pjautinių žaizdų vietose susidariusių aiškiai matomų hipertrofinių randų D. N. kūnas (veidas) subjaurotas nepataisomai, kas atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą.

8Apeliaciniu skundu nuteistasis D. Ž. prašo pakeisti Telšių rajono apylinkės teismo 2012-03-14 nuosprendį dėl per griežtos bausmės. Nurodo, kad nukentėjusįjį D. N. pažįsta jau keletą metų, draugais nebuvo, bet kartais pabendraudavo. Įvykio vakarą D. N. užėjo pas jį pasiskolinti pinigų, jiedu sutarė kartu išgerti. Nusipirko alkoholio ir liko gerti jo (apelianto) namuose, kur buvo ir jo draugė A. J.. Begeriant degtinę, A. J. pasiskundus D. N. dėl jo (apelianto) blogo elgesio. Mano, kad konfliktas prasidėjo būtent dėl A. J. pasakytų žodžių. Tvirtina, kad D. N. pirmas sudavė smūgį jam alkūne ir pradėjo mušti kumščiais per galvą. Tokie D. N. veiksmai buvo netikėti, todėl norėdamas apsiginti, koja spyrė nukentėjusiajam. Nugriuvusiam D. N. trenkė stikline į veidą ir pastarajam pradėjo bėgti kraujas. Teigia, kad stiklinę pačiupo spontaniškai, nes buvo labai susijaudinęs ir susinervinęs. Tvirtina, kad nenorėjo tyčia D. N. sužaloti veidą bei sukelti tokių pasekmių.

9Be to skunde nurodo, kad jis turi rūpintis ir išlaikyti šeimą. Nors su A. J. nėra susituokę, tačiau gyvena kaip šeima, augina du mažamečius vaikus, yra registruotas darbo biržoje. Teigia, kad jam realiai atliekant laisvės atėmimo bausmę, jis neturės galimybės uždirbti pajamų ir kuo greičiau kompensuoti priteistas sumas.

10Apeliantas taip pat teigia, kad iš jo priteista 7000 Lt neturtinė žala nukentėjusiajam yra per didelė.

11Nuteistasis ir jo gynėjas prašė tenkinti apeliacinį skundą ir D. Ž. sumažinti paskirtą bausmę arba paskirti laisvės apribojimo bausmę.

12Prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, nuosprendį pakeisti, pripažinti nukentėjusiojo provokuojantį elgesį nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, panaikinti bausmės subendrinimą pagal BK 64 straipsnį bei procesą dėl civilinio ieškinio nutraukti, kadangi nukentėjusysis atsisakė ieškinio dėl neturtinės žalos.

13Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nuosprendis keičiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo bei dėl netinkamai išspręsto civilinio ieškinio klausimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK 328 straipsnio 1 punktas, 4 punktas).

14Pirmosios instancijos teismas ištyręs byloje surinktus įrodymus, tinkamai juos įvertino ir padarė pagrįstas išvadas dėl D. Ž. kaltės sunkiai sužalojus nukentėjusįjį, teisingai kvalifikavo jo nusikalstamus veiksmus pagal BK 135 straipsnio 1 dalį.

15Nors nuteistasis D. Ž. tvirtina, kad jis smūgius nukentėjusiajam sudavė gindamasis, t. y. esant būtinajai ginčiai, tačiau byloje tokių aplinkybių nenustatyta. BK 28 straipsnio 1 dalyje numatyta asmens teisė į būtinąją gintį. BK 28 straipsnio 2 dalies prasme asmuo neatsako pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. Taikant ir aiškinant šią nuostatą teismų praktikoje būtinąja gintimi pripažįstamas tam tikras atkirtis pavojingam kėsinimuisi į baudžiamojo įstatymo ginamas vertybes (kasacinės nutartys Nr. 2K-558/2006, 2K-342/2006, 2K-627/2007, 2K-186/2008, 2K-336/2008, 2K-487/2009 ir kt.). Kėsinimasis, nuo kurio galima būtinoji gintis, turi būti pavojingas, realus ir akivaizdus. Būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo.

16Iš byloje esančių surinktų ir ištirtų įrodymų matyti, kad pirmus smūgius (kumščiu į veidą, alkūne į šoną) nuteistajam sudavė nukentėjusysis D. N.. Šią aplinkybę patvirtino ir pats nukentėjusysis (72–74, 75–76, 166–169 b. l.). Tačiau pats nuteistasis pripažino, kad nukentėjusįjį nuo savęs nustūmė koja ir nugriuvusiam ant žemės nukentėjusiajam sudavė stikline į kaktą, kodėl taip padarė, jis negalėjo paaiškinti, teigė, kad „gal jis atsistos ir vėl muš“ (167 b. l.). Byloje nustatyta, kad D. N. padarytos dauginės pjautinės žaizdos veide buvo padarytos suduodant smūgį stikline į veido sritį. Taigi, akivaizdu, kad, nuteistajam nustūmus nuo savęs nukentėjusįjį, nebebuvo akivaizdaus ir realaus kėsinimosi, o tik menamas pavojus „gal ir vėl muš“, todėl apelianto smūgis stikline nukentėjusiajam į galvą buvo suduotas nesant būtinosios ginties situacijos. Įvertinus šias aplinkybes, daroma išvada, kad D. Ž., suduodamas nukentėjusiajam stikline į galvą ir padarydamas pastarajam sunkų sveikatos sutrikdymą, veikė tyčia, todėl jis pagrįstai nuteistas pagal BK 135 straipsnio 1 dalį.

17Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo sumažinti jam paskirtą bausmę.

18Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam D. Ž. bausmę už jo padarytą nusikalstamą veiką, nepažeidė BK 54 straipsnyje numatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų. Teismas atsižvelgė į BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

19Teismas nustatė D. Ž. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailėjosi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), o nuteistojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė. Taip pat atsižvelgė į paties nukentėjusiojo D. N. elgesį, kai jis pirmas sudavė smūgius D. Ž. – kumščiu sudavė į veidą, alkūne – į šoną, tačiau tokio nukentėjusiojo elgesio teismas nepripažino apelianto atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Byloje esantys duomenys neginčijamai patvirtina, kad pats nukentėjusysis D. N. pirmas sudavė smūgius nuteistajam, nesant jokios rimtos priežasties, kadangi jis ir nuteistasis bei liudytoja tik kalbėjosi. Taigi, nukentėjusiojo suduoti smūgiai išprovokavo D. Ž. fizinį smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu, todėl nukentėjusiojo elgesys laikomas provokuojančiu bei rizikingu ir dėl to D. Ž. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstamas provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiojo D. N. elgesys, turėjęs įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Pirmosios instancijos teismas be pagrindo nepripažino šios aplinkybės D. Ž. atsakomybę lengvinančia aplinkybe, todėl nuosprendis keičiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

20Iš bylos matyti, kad D. Ž. padarė sunkų tyčinį nusikaltimą, veikdamas netiesiogine tyčia, jo padaryta nusikalstama veika yra baigta, nes nukentėjusiajam padaryti sužalojimai atsirado dėl nuteistojo nusikalstamų veiksmų. Nors nuteistasis nevedęs, tačiau gyvena faktinėje santuokoje su A. J., augina du mažamečius vaikus (208–209 b. l.), yra registruotas darbo biržoje (210 b. l.). Taip pat D. Ž. yra baustas administracine tvarka, bei anksčiau buvo teistas. Nors naują nusikalstamą veiką padarė neatlikęs Telšių rajono apylinkės teismo 2010-02-19 nuosprendžiu paskirtos bausmės – laisvės apribojimo, tačiau skundžiamo nuosprendžio priėmimo dieną šią bausmę jau buvo atlikęs (155 b. l.).

21Atsižvelgus į šias aplinkybes bei į tai, kad BK 135 straipsnio 1 dalyje numatyta vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas, kolegija daro išvadą, kad apylinkės teismas pagrįstai nuteistajam paskyrė laisvės atėmimo bausmę, nes nėra visumos aplinkybių, kurios leistų nuteistajam skirti švelnesnę bausmę, negu numatyta sankcijoje. Nors D. Ž. ir augina du mažamečius vaikus, tačiau iš bylos matyti, kad jis nedirba, jo sugyventinė A. J. taip pat nedirba, pagal Sodros duomenis ji augina vaiką iki trejų metų, be to, jiedu su vaikais gyvena pas A. J. motiną (168 b. l.), todėl BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytos aplinkybės nėra.

22D. Ž. paskirta laisvės atėmimo bausmė savo dydžiu yra žymiai mažesnė nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis ir artima minimaliai laisvės atėmimo bausmei (minimali bausmė 3 mėnesiai), todėl, net ir nustačius dar vieną nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, dar labiau mažinti D. Ž. paskirtą bausmę nėra pagrindo.

23Tačiau teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, subendrindamas D. Ž. paskirtą bausmę su Telšių rajono apylinkės teismo 2010-02-19 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą – BK 64 straipsnio nuostatas. Iš bylos matyti, kad Telšių rajono apylinkės teismo 2010-02-19 nuosprendžiu D. Ž. buvo nuteistas laisvės apribojimu 6 mėnesiams, šią bausmę jis pilnai atliko ir 2011-10-24 buvo išbrauktas iš Telšių rajono pataisos inspekcijos įskaitos (155 b. l.). Pagal BK 64 straipsnio nuostatas, nauju nuosprendžiu paskirta bausmė yra subendrinama su neatlikta bausme ar jos dalimi, o atsižvelgus į tai, kad apeliantas skundžiamo nuosprendžio priėmimo dieną jau buvo pilnai atlikęs jam ankstesniu nuosprendžiu paskirtą bausmę, kolegija daro išvadą, kad apylinkės teismas nepagrįstai D. Ž. paskirtą 1 metų laisvės atėmimo bausmę subendrino su ankstesniu nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme. Dėl to skundžiamas nuosprendis keičiamas panaikinant bausmių subendrinimą pagal BK 64 straipsnio nuostatas.

24Be to, apylinkės teismas neteisingai išsprendė klausimą dėl nukentėjusiojo civilinio ieškinio. Iš bylos matyti, kad D. N. pareiškė civilinį ieškinį tik dėl neturtinės žalos atlyginimo bei šio ieškinio teisme atsisakė (167 b. l.). Dėl to procesas dėl civilinio ieškinio turėjo būti nutrauktas (BPK 107 straipsnis). Taigi, apylinkės teismas nepagrįstai pripažino D. N. teisę į ieškinio patenkinimą, klausimą dėl ieškinio dydžio perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka. Dėl to skundžiamas nuosprendis keičiamas ir procesas dėl nukentėjusiojo D. N. pareikšto civilinio ieškinio nutraukiamas (BPK 328 straipsnio 4 punktas). Be to, pastebėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.283 straipsnio nuostatas fizinio asmens suluošinimo ar kitokio sveikatos sužalojimo atveju už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Taigi, nukentėjusysis, patyręs išlaidų, susijusių su sveikatos sutrikdymu, turės galimybę kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka. Be to, pažymėtina, kad apelianto teiginys, jog iš jo nukentėjusiajam 7000 litų dydžio priteista neturtinė žala yra per didelė, visiškai nepagrįstas, nes nuosprendžiu nukentėjusiajam neturtinė žala nepriteista.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 2 puntu, kolegija,

Nutarė

26Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nuosprendį pakeisti:

27Pripažinti D. Ž. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad įtakos nusikalstamos veikos padarymui turėjo provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiojo elgesys (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

28Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria D. Ž., vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme.

29Procesą dėl nukentėjusiojo D. N. pareikšto civilinio ieškinio neturtinei žalai atlyginti nutraukti.

30Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirtą bausmę dalinio... 4. Iš D. Ž. priteista Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos SAM... 5. D. N. pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, klausimą dėl ieškinio... 6. Kolegija... 7. D. Ž. nuosprendžiu nuteistas už tai, kad jis 2010 m. kovo 17 d. apie 04... 8. Apeliaciniu skundu nuteistasis D. Ž. prašo pakeisti Telšių rajono... 9. Be to skunde nurodo, kad jis turi rūpintis ir išlaikyti šeimą. Nors su A.... 10. Apeliantas taip pat teigia, kad iš jo priteista 7000 Lt neturtinė žala... 11. Nuteistasis ir jo gynėjas prašė tenkinti apeliacinį skundą ir D. Ž.... 12. Prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, nuosprendį... 13. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 14. Pirmosios instancijos teismas ištyręs byloje surinktus įrodymus, tinkamai... 15. Nors nuteistasis D. Ž. tvirtina, kad jis smūgius nukentėjusiajam sudavė... 16. Iš byloje esančių surinktų ir ištirtų įrodymų matyti, kad pirmus... 17. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo sumažinti jam paskirtą bausmę.... 18. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam D. Ž. bausmę už jo... 19. Teismas nustatė D. Ž. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis... 20. Iš bylos matyti, kad D. Ž. padarė sunkų tyčinį nusikaltimą, veikdamas... 21. Atsižvelgus į šias aplinkybes bei į tai, kad BK 135 straipsnio 1 dalyje... 22. D. Ž. paskirta laisvės atėmimo bausmė savo dydžiu yra žymiai mažesnė... 23. Tačiau teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas,... 24. Be to, apylinkės teismas neteisingai išsprendė klausimą dėl... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio... 26. Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nuosprendį pakeisti:... 27. Pripažinti D. Ž. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad įtakos... 28. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria D. Ž., vadovaujantis BK 64 straipsnio 1... 29. Procesą dėl nukentėjusiojo D. N. pareikšto civilinio ieškinio neturtinei... 30. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....