Byla 2S-2044-798/2014
Dėl antstolio V. M. veiksmų, kurioje suinteresuoti asmenys yra antstolis V. M. bei Vilniaus miesto savivaldybė

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Supla“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-27593-599/2014 pagal pareiškėjo UAB „Supla“ skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, kurioje suinteresuoti asmenys yra antstolis V. M. bei Vilniaus miesto savivaldybė, ir

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Supla“ skundu dėl antstolio veiksmų prašė teismo panaikinti 2014-05-12 antstolio V. M. padėjėjo G. N. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. 0013/14/00474 bei panaikinti 2014-05-12 antstolio V. M. padėjėjo G. N. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. 0013/14/00475. Paaiškino, kad 2014-05-12 buvo priimtas raginimas Nr. 0013/14/00474, kuriuo buvo raginama išsikelti iš Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, t. y. viešojo tualeto Vilniuje, Nemenčinės pl. 1 C su visu priklausančiu turtu bei 2014-05-12 d. raginimas Nr. 0013/14/00475, kuriuo buvo raginama pinigines lėšas, t. y. 62 793,50 Lt skolą ir 875,80 Lt vykdymo išlaidų įmokėti į antstolio V. M. depozitinę sąskaitą. Šie raginimai buvo priimti 2014-04-22 Vilniaus miesto apylinkės teismui išdavus vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-4110-910/2014. Minėti raginimai yra nepagrįsti, neteisėti bei priimti pažeidžiant nustatytas procedūras bei imperatyvias teisės normas, kadangi antstolis V. M. negalėjo priimti skundžiamų raginimų įvykdyti sprendimą už akių, nes pareiškėjas niekada nežinojo nei apie negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą, nei apie priimtą sprendimą už akių, nei apie jam reiškiamas kokias nors pretenzijas dėl nuomos sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, kadangi apie 2014-02-11 priimtą sprendimą už akių pareiškėjas sužinojo visiškai netikėtai ir atsitiktinai, t. y. tik gavęs skundžiamus antstolio V. M. raginimus. Taip pat nurodė, kad pateikė teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Be to, dėl neteisėto ir nepagrįsto teismo sprendimo už akių pareiškėjas patirtų ne mažiau kaip 193 086,71 Lt nuostolių.

3Antstolis V. M. atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad 2014-04-28 antstolių kontoroje buvo gautas Vilniaus miesto savivaldybės prašymas priimti vykdymui 2014-04-22 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-4110-910/2014 dėl UAB „Supla“ iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, t.y. viešojo tualeto Vilniuje, Nemenčinės pl. 1 C ir dėl 62 793,50 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Supla“ išieškotojo Vilniaus miesto savivaldybės naudai. 2014-04-29 d. buvo užvestos vykdomosios bylos Nr. 0013/14/00474 bei Nr. 0013/14/00475 ir 2014-05-15 UAB „Supla“ vadovui E. K. adresu Čiobiškio g. 19-25, Vilniuje buvo įteikti vykdomųjų bylų Nr. 0013/14/00474 bei Nr. 0013/14/00475 dokumentai, t. y. patvarkymai priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, patvarkymai dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei raginimai įvykdyti sprendimą. Skola per raginime nustatytą terminą nebuvo sumokėta, todėl 2014-05-27 buvo pradėta priverstinio vykdymo procedūra vykdomojoje byloje Nr. 0013/14/00475 ir išieškojimas nukreiptas į pinigines lėšas, esančias UAB „Supla“ sąskaitose. Iki šios dienos iš skolininko UAB „Supla“ nėra išieškota jokių lėšų skolai ir vykdymo išlaidoms dengti, be to, UAB „Supla“ per raginime nurodytą terminą neišsikėlė iš minėtų patalpų, todėl 2014-05-27 pranešimu UAB „Supla“, Vilniaus miesto savivaldybė bei Vilniaus miesto VPK 1 PK buvo informuoti apie tai, kad priverstinis UAB „Supla“ iškeldinimas iš minėtų patalpų bus vykdomas 2014-06-25 10 val. Šio pranešimo UAB „Supla“ vadovui E. K. nepavykus įteikti, 2014-06-10 jis buvo persiųstas UAB „Supla“ atstovui advokato padėjėjui K. P.. 2014-06-09 antstolių kontoroje buvo gauta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-06 nutartis, kuria buvo atmestas UAB „Supla“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t.y. išieškojimo sustabdymo vykdymo procese ir įpareigojimo antstolį V. M. sustabdyti visus iškeldinimo veiksmus iš minėtų negyvenamųjų patalpų. Antstolis neturi teisės kvestionuoti teismų priimtų sprendimų ir nevykdyti šių sprendimų pagrindu išduotų vykdomųjų dokumentų, vadovaujantis vien tik skolininko nuomone, kad teismas priėmė neteisėtą sprendimą, be to, priimdamas šiuos vykdomuosius dokumentus vykdymui, antstolis V. M. patikrino, ar nėra akivaizdžių kliūčių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 651 str. 2 d. nuostatose.

4Išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu prašė skundą dėl antstolio veiksmų atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2014-04-28 antstolių kontoroje buvo gautas Vilniaus miesto savivaldybės prašymas priimti vykdymui 2014-04-22 Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-4110-910/2014 dėl UAB „Supla“ iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, t. y. viešojo tualeto Vilniuje, Nemenčinės pl. 1 C ir dėl 62 793,50 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Supla“ išieškotojo Vilniaus miesto savivaldybės naudai, o tuo pagrindu 2014-04-29 buvo užvestos vykdomosios bylos Nr. 0013/14/00474 bei Nr. 0013/14/00475. Taip pat nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-30 atsisakė priimti UAB „Supla“ pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-11 sprendimas už akių yra galiojantis ir turi būti vykdomas.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 7 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Nustatė, kad antstolis V. M. priėmęs vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-4110-910/2014 m. dėl UAB „Supla“ iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, t. y. viešojo tualeto Vilniuje, Nemenčinės pl. 1 C ir dėl 62 793,50 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Supla“ išieškotojo Vilniaus miesto savivaldybės naudai, UAB „Supla“ vadovui E. K. 2014-05-15 dieną adresu Čiobiškio g. 19-25, Vilniuje, išsiuntė vykdomųjų bylų dokumentus, t. y. patvarkymus priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, patvarkymus dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei raginimus įvykdyti sprendimą (vykd.b. Nr. 0013/14/00474, b.l. 4-6, 12 ; vykd.b. Nr. 0013/14/00475, b.l. 4-6, 17). Nurodyta skola per raginime nustatytą terminą sumokėta nebuvo, be to, skolininkas negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Nemenčinės pl. 1C, Vilniuje, neatlaisvino, todėl 2014-05-27 antstolis V. M. pradėjo priverstinius skolos išieškojimus, išsiųsdamas pareiškėjui patvarkymą dėl lėšų banko sąskaitose areštavimo bei dėl priverstinio iškeldinimo iš minėtų negyvenamųjų patalpų. Taip pat pareiškėjui, išieškotojui ir Vilniaus miesto VPK 1 PK buvo siunčiama informacija apie tai, jog 2014-06-25 10 val. bus vykdomas priverstinis iškeldinimas iš negyvenamųjų patalpų.

6Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ištyręs bylos medžiagą, padarė išvadą, kad antstolis V. M. ėmėsi visų leistinų ir privalomų priemonių, numatytų CPK ir CPK nuostatų nepažeidė. Nors pareiškėjas savo skundą grindžia aplinkybe, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-11 sprendimas už akių, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-4110-910/2014, bei jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas yra nepagrįsti ir neteisėti, tačiau pažymėjo, kad kaip matyti iš LITEKO duomenų bazės, vykdomasis raštas šioje civilinėje byloje buvo išduotas tik įsiteisėjus minėtam sprendimui už akių ir šiuo metu šis sprendimas už akių nėra pakeistas ar panaikintas. Taip pat nurodė, jog antstolis, pagal savo veiklos kompetenciją neturi teisės tikrinti sprendimo už akių teisėtumo bei pagrįstumo.

7Pareiškėjas UAB „Supla“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti. Nurodo, kad antstolis pažeidė CPK normas, bendruosius teisės principus, veikdamas kartu su suinteresuotu asmeniu nesąžiningai ir neteisėtai užkirto pareiškėjui galimybę ir faktiškai eliminavo jo teisę CPK garantuotomis teisėmis peržiūrėti sprendimą už akių, ką teismas privalėjo vertinti kaip antstolio veiklos teisėtumo pažeidimus. Anot apelianto, nors suinteresuotas asmuo apie sprendimą už akių žinojo jau nuo 2014 m. vasario mėnesio, tačiau tyčia beveik tris mėnesius nepateikė šio sprendimo vykdymui. Antstolis, kaip valstybės pareigūnas, žinodamas, kad pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pareiškėjas gali pateikti per tris mėnesius po sprendimo už akių priėmimo, tai yra iki 2014-05-11, nuo 2014-04-29 tyčia delsė vykdyti pateiktą sprendimą net 11 dienų, suprasdamas, jog dėl tokių veiksmų pareiškėjas praras savo teisę į sprendimo už akių peržiūrėjimą.

8Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad gavęs vykdomąjį dokumentą antstolis privalo patikrinti ne vykdomojo teisėtumą, bet tik peržiūrėti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Ta aplinkybė, kad skolininkas tik nuo jo paties priklausančių priežasčių nepateikė pareiškimo teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, negali būti laikoma neteisėtais antstolio veiksmais.

9Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepateikė jokių objektyvių ir pagrįstų argumentų, kodėl skundžiama nutartis yra neteisėta. Apelianto argumentai, jog išieškotojas tyčia beveik tris mėnesius nepateikė sprendimo už akių vykdymui, yra visiškai nepagrįsti kadangi CPK 606 str. 2 d. numato, jog vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, o jokių tyčinių nesąžiningų išieškotojo veiksmų šiuo atveju nėra konstatuota. Taip pat pažymi, kad šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-11 sprendimas už akių, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-4110-910/2014, yra įsiteisėjęs, galiojantis ir turi būti vykdomas.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisinius argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.).

13Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 22 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-4110-910/2014 dėl UAB „Supla“ iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, t. y. viešojo tualeto Vilniuje, Nemenčinės pl. 1 C ir dėl 62 793,50 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Supla“ išieškotojo Vilniaus miesto savivaldybės naudai. Išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybė 2014 m. balandžio 28 d. pateikė antstoliui V. M. vykdyti vykdomąjį dokumentą, t.y. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-4110-910/2014. Antstolis V. M. 2014 m. balandžio 29 d. patvarkymu, nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, priėmė minėtą vykdomąjį dokumentą vykdyti.

14Skundas dėl antstolio V. M. veiksmų iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog antstolis negalėjo priimti vykdomojo dokumento vykdyti, kadangi skolininkas nieko nežinojo nei apie priimtą sprendimą už akių, kurio pagrindu buvo išduotas teismo vykdomasis raštas, nei apie jam reiškiamas suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės pretenzijas. Tokie skundo argumentai žemiau išdėstytų motyvų pagrindu atmetami kaip nepagrįsti.

15Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios (proceso) teisės normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK 634 str. 2 d. įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir teisėtus interesus. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007).

16Lietuvos Respublikos CPK 651 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. numato, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 str. 2 d., vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolis turi patikrinti: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 str.); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 str.); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 str. reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 str. 5 d.); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 str.); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, - ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, - ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nors, kaip matyti, šis sąrašas nėra baigtinis tačiau, apeliacinės instancijos teismo nuomone, sprendimas dėl kitų, CPK 651 str. 2 d. nedetalizuotų akivaizdžių kliūčių, trukdančių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priklauso nuo konkrečių ir aiškių aplinkybių nustatymo, tačiau ne nuo antstoliui pateikto vykdomojo dokumento teisėtumo ar neteisėtumo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su antstolio ir suinteresuoto asmens atsiliepimuose išdėstyta pozicija ir pažymi, kad įstatymas neįpareigoja antstolio tikrinti vykdomųjų dokumentų teisėtumo ir pagrįstumo, tai yra teismo prerogatyva. Pagal pateiktą vykdomąjį dokumentą vykdomosiose bylose buvo pradėtas priverstinio vykdymo procesas, kurio teisėtumui ir pagrįstumui apelianto nurodytos aplinkybės, jog jam nebuvo žinoma nei apie ieškovo reikalavimus, nei apie priimtą sprendimą už akių nagrinėjamu atveju neturi reikšmės. Sutinkama su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad vykdomasis raštas šioje civilinėje byloje buvo išduotas tik įsiteisėjus sprendimui už akių, kuris nėra panaikintas. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys taip pat patvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje byloje A2-28840-608/2014 pagal pareiškėjo UAB „Supla“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Supla“ dėl skolos priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestas. Minėta nutartis įsiteisėjusi.

17Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

18Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmos instancijos teismo nutartis pagrįsta, o atskirasis skundas netenkinamas (CPK 337 str. 1 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. pareiškėjas UAB „Supla“ skundu dėl antstolio veiksmų prašė teismo... 3. Antstolis V. M. atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad... 4. Išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu prašė skundą dėl... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 7 d. nutartimi pareiškėjo... 6. Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ištyręs bylos medžiagą,... 7. Pareiškėjas UAB „Supla“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 8. Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą... 9. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu prašo... 10. Atskirasis skundas atmetamas. ... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 12. Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo ir... 13. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m.... 14. Skundas dėl antstolio V. M. veiksmų iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog... 15. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios (proceso) teisės... 16. Lietuvos Respublikos CPK 651 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p.... 17. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė... 18. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.,... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartį palikti...