Byla eB2-2319-264/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Auto Namai Auginera“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Auto Namai Auginera“, ir

Nustatė

2Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Auto Namai Auginera“. Pareiškime nurodo, kad UAB „Auto Namai Auginera“ įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 291 151,71 Eur. Nurodo, jog pareiškėja atliko mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmus, t.y. 2017 m. rugpjūčio 16 d. priėmė sprendimą Nr. (23.31-08)467-200729 „Išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto“, kurį perdavė vykdyti antstoliui R. S., tačiau sprendimas iki šios dienos nėra įvykdytas. VĮ „Registrų centras“ bei VĮ „Regitra“ duomenims įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, įmonėje nėra nei vieno apdrausto darbuotojo, o įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sudaro

31 490,99 Eur.

4UAB „Auto Namai Auginera“, jos vadovas atsiliepimo ir Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartyje nurodytų dokumentų nepateikė.

5Atsakovei UAB „Auto Namai Auginera“ keltina bankroto byla.

6Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

7Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

8Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

9Atsakovė, jos vadovas nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktus ir teismo surinktus duomenis.

10VĮ Registrų centro duomenimis įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų nėra teikusi nuo 2014 metų. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis įmonėje nėra apdraustų asmenų, tačiau įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sudaro 1 490,99 Eur. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškime nurodytais duomenimis UAB „Auto Namai Auginera“ skola valstybės biudžetui sudaro 291 151,71 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenimis įmonės vardu buvo registruota viena transporto priemonė, tačiau šiuo metu ji yra išregistruota.

11Pažymėtina, kad pavėluotas bankroto bylos iškėlimas gali pažeisti ne tik esančių ir (ar) būsimų kreditorių, bet ir pačios įmonės interesus. Pavyzdžiui, delsimas atsiskaityti su kreditoriais gali nuolat didinti jau pradelstų įsiskolinimų apimtį ir taip dar labiau sunkinti įmonės finansinę padėtį. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatos užtikrina, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles (tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais) pavėluotą mokėjimą skaičiavimas (pvz. žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2461-330/2017).

12Atsižvelgiant į tai, kad įmonė nevykdo veiklos, kad įmonėje nėra apdraustų asmenų, įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, darytina išvada, kad tokia UAB „Auto Namai Auginera“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

13Dėl administratoriaus kandidatūros.

14Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB „Lideres“, sąrašo eilės Nr. ( - ), kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, UAB „Auto Namai Auginera“ bankroto administratore skirtina Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti UAB „Lideres“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. ( - ), (duomenys neskelbti), tel. ( - ), el. p. ( - )), atitinkanti LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

15Iškėlus UAB „Auto Namai Auginera“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

17Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Auto Namai Auginera“ (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

18Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Auto Namai Auginera“ bankroto administratore UAB „Lideres“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. ( - ), ( - ), tel. ( - ), el. p. ( - )).

19Uždėti uždarajai akcinei bendrovei „Auto Namai Auginera“ (juridinio asmens kodas ( - )) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

21Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

22Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

23Nutarčiai įsiteisėjus ją pakartotinai išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka... 2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. 1 490,99 Eur.... 4. UAB „Auto Namai Auginera“, jos vadovas atsiliepimo ir Kauno apygardos... 5. Atsakovei UAB „Auto Namai Auginera“ keltina bankroto byla.... 6. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 7. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 8. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 9. Atsakovė, jos vadovas nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9... 10. VĮ Registrų centro duomenimis įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų... 11. Pažymėtina, kad pavėluotas bankroto bylos iškėlimas gali pažeisti ne tik... 12. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė nevykdo veiklos, kad įmonėje nėra... 13. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 14. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore... 15. Iškėlus UAB „Auto Namai Auginera“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 17. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Auto Namai Auginera“ (juridinio... 18. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Auto Namai Auginera“ bankroto... 19. Uždėti uždarajai akcinei bendrovei „Auto Namai Auginera“ (juridinio... 20. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 21. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 23. Nutarčiai įsiteisėjus ją pakartotinai išsiųsti Turto arešto aktų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 25. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...