Byla 2-3114-832/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

3Pareiškėja 2012-10-30 kreipėsi į teismą pareiškimu suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turinį faktą, kad ji 1985-08-23 – 1987-12-24 ir 1988-03-24 – 1992-07-15 laikotarpiais, dirbdama Mažeikių naftos produktų tiekimo ir realizavimo bazėje bei Mažeikių kuro tiekimo bazėje prekių operatore, dirbo tą patį darbą ir tokiomis pat kenksmingomis sąlygomis, kaip ir vėlesniais laikotarpiais nuo 1992-07-21 iki 2000-12-12 prekių operatore AB „ORLEN Lietuva“. Pareiškime nurodė, kad šio fakto nustatymas reikalingas tam, kad ji galėtų kreiptis į valstybės institucijas ir siekti kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktame atsiliepime nesutiko su pareiškėjos reikalavimais bei prašė pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukti. Atsiliepime nurodė, kad įskaityti į stažą darbo laikotarpius nuo 1985-08-23 iki 1987-12-24 ir nuo 1988-03-24 iki 1992-07-15, kuriais pareiškėja dirbo prekių operatore Mažeikių naftos produktų tiekimo ir realizavimo bazėje bei Mažeikių kuro tiekimo bazėje, VSDF valdybos Mažeikių skyrius neturėjo pagrindo, kadangi į stažą ypatingomis darbo sąlygomis pagal Sąrašo Nr. 2 XIII skyriaus 3 dalį įskaitytinas darbas prekių operatore tik naftos perdirbimo įmonėse (gamybose), kurios perdirbo naftą. Naftos produktų tiekimo ir realizavimo organizacijos minėtame skyriuje neįvardintos, todėl, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja iki 1994-12-31 darbų, įvardytų Sąraše Nr. 2 nedirbo nei 10 metų, nei 5 metų 1988-1994 metais, Mažeikių skyrius 2011-11-22 sprendimu atsisakė skirti jai kompensaciją.

5Byla nutrauktina.

6Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam

7asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Paminėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 str.). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009).

8Byloje esantys dokumentai – darbo knygelės įrašai (10-15 b. l.), UAB „Archyvų sistemos“ pažyma apie lengvatinį darbo pobūdį (16-19 b. l.), Mažeikių naftos produktų ir kuro tiekimo įmonės 1990-12-30 įsakymas Nr. 394-K (20-22 b. l.) bei Mažeikių kuro tiekimo bazės 1992-07-15 įsakymas Nr. 198-K, įrodo, kad pareiškėja J. P. laikotarpiu nuo 1985-08-23 iki 1987-12-24 ir nuo 1988-03-24 iki 1992-07-15 dirbo prekių operatore kenksmingomis darbo sąlygomis Mažeikių naftos produktų tiekimo ir realizavimo bazėje bei Mažeikių kuro tiekimo bazėje, ko neginčija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja turi dokumentų įrodančių šią aplinkybę, darytina išvada, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjai nesukels jokių teisinių pasekmių, dėl ko pareiškimas nenagrinėtinas ypatingosios teisenos tvarka.

9Paminėtina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius atsisakė pareiškėjai skirti kompensaciją, ne dėl to, kad pareiškėja minėtu laikotarpiu nedirbo kenksmingomis darbo sąlygomis, bet todėl, kad pagal Lietuvos Respublikoje galiojusį Gamybų, cechų, profesijų ir pareigų sąrašo Nr. 2 XIII skyriaus „Gręžimas, naftos ir dujų gavyba ir perdirbimas“ 3 dalį, pareiškėjos darbovietės - Naftos produktų tiekimo ir realizavimo bei kuro tiekimo bazės, nėra įtrauktos į sąrašo Nr. 2 XIII skyrių. Iš pareiškime nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėja nesutinka su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus tokiu sprendimu, todėl išaiškintina, kad pareiškėja Valstybinio socialinio draudimo fondo Mažeikių skyriaus sprendimą gali skųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o, nesutinkant su minėtos institucijos priimtu sprendimu, paduoti skundą administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

10Esant nustatytoms aplinkybėms civilinė bylą nutrauktina, nes pareiškimas dėl prašomo nustatyti juridinio fakto nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2d. 1p., 293 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais bei 293 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Civilinę bylą pagal pareiškėjos J. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nutraukti.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai