Byla e2-5365-435/2018
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant Laurai Jaselskytei, Marijai Tamošauskaitei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energija“ įgaliotam atstovui Karoliui Kokoškai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškinį atsakovui R. V. dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti 443,91 Eur skolą, 13,00 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur žyminį mokestį ir 2,55 Eur išlaidas už duomenų apie skolininką gavimą.

5Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu sutiko. Teigė, jog įsiskolinimas susidarė kai atsakovei sutriko sveikata, po operacijos. Atsakovas nurodė, jog butą, esantį ( - ), paveldėjo, tačiau jame negyveno. Įsiskolinimas susidarė dėl nesusipratimo, jog ir bute negyvenant, į jį tiekiama šiluma ir už ją reikia mokėti. Prašė įsiskolinimą išdėstyti dalimis, šiuo metu kiekvieną mėnesį moka einamuosius mokesčius bei dalimis dengia įsiskolinimą. Nurodė, kad yra dirbantis, jo pajamos yra 410,95 Eur, sumos vos pakanka kasdieniams minimaliems poreikiams tenkinti, taip pat turi prievolių kitų kreditoriams. Atsakovas prašė civilinę bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

6Ieškovė 2018 m. gegužės 10 d. pateikė teismui prašymą dėl ieškinio dalies atsisakymo, kuriuo atsisakė ieškinio 231,62 Eur dalyje, prašo priteisti iš atsakovo 212,29 Eur skolą ir visas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu prašė priteistą įsiskolinimą išdėstyti ne ilgesniam nei dviejų mėnesių terminui.

8Teismas

konstatuoja:

9Atsakovui neprieštaraujant dėl ieškinio reikalavimų surašytini sutrumpinti motyvai (CPK 268 str. 5 d.).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.383 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Civilinio kodekso 6.385 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šilumos kaina nustatoma ir keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11Ieškovė butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui, tiekia šilumos energiją. Atsakovas nėra pasirašęs su ieškove Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau ieškovei tiekiant šilumą, o atsakovui ją vartojant, tarp jų yra susiklostę prievoliniai teisniai santykiai. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi atsakovas prievolę vykdė netinkamai, t. y. laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. neužtikrino apmokėjimo už suteiktas šilumos energijos tiekimo paslaugas, tai laikomas pažeidusiu prievolę.

12Išdėstytas aplinkybes patvirtina prie ieškinio pridėti rašytiniai įrodymai: 2017 m. spalio 26 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas su istorija, Gyventojų registro išrašas, testamentų registro išrašas, buto apyvartos žiniaraštis, priskaičiuotų delspinigių skaičiuotė. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 212,29 Eur skola už patiektą šilumos energiją patalpų šildymui priteistina iš atsakovo ieškovei (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.210 str. 2 d., 6.245 str. 1 d., 6.383 str., 6.384 str., 6.388 str. 2 d., 6.391 str., Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 str. 5 d., Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2010 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297, 27 p., Šilumos pirkimo – padavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-173, 5 p., 6 p., 10 p.).

13Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimų atsakovo atžvilgiu, nurodė, kad ieškinio atsisakymo pasekmės jai žinomos, nenustatyta, kad šis ieškovės veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl toks atsisakymas yra priimamas ir civilinė byla atsakovo atžvilgiu dalyje dėl 231,62 Eur skolos priteisimo nutraukiama (CPK 42 str. 2d., 140 str. 1d., 293 str. 4p.).

14Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-01-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

15Patenkinus ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo, iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos 17,55 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 2,55 Eur duomenų gavimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 93 str. 1 d.). Iš atsakovo taip pat priteistinos 4,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei (CPK 96 str).

16Dėl sprendimo išdėstymo.

17Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Teismo sprendimo vykdymas gali būti išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jam įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą taip pat atsižvelgtina į tai, ar, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti išieškotojo lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006).

18Pateikdamas teismui atsiliepimą į ieškovės ieškinį atsakovas išreiškė pageidavimą išdėstyti jam skolos ieškovei mokėjimą dalimis, nurodė, kad dėl sunkios turtinės padėties galėtų priteistą skolą sumokėti per 6 mėnesius.

19Ieškovė teismui nurodė, kad sutiktų su skolos išdėstymu ne ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis, kadangi skolos išdėstymas ilgesniam terminui pažeistų ieškovės interesus.

20Civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo vidutinis darbo užmokestis yra 410,96 Eur, atsakovui suteikta paskola, kurios likutis yra 16591,06 Eur, mėnesinė įmoka – 257,00 Eur. Iš dalies jau padengė skolą ieškovei. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio nuostatomis, sprendimo įvykdymas išdėstytinas dalimis iki 2018 m. liepos 30 d., tokia tvarka: iki birželio 31 d. sumokant 114,92 Eur, iki liepos 30 d. sumokant 114,92 Eur skolą ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (212,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Toks skolos išdėstymas, teismo nuomone, atitinka tiek atsakovo, tiek ieškovės interesus, užtikrina šalių interesų pusiausvyrą bei šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą.

21Atsakovui išaiškintina, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę pateikti teismo vykdomąjį raštą antstoliui ir išieškoti įsiskolinimą pilnai.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 230 straipsnio 2 dalimi, 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 2 dalimi, 284 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies, dalyje civilinę bylą nutraukti.

24Priteisti akcinei bendrovei „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl. 84, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), iš R. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 212,29 Eur (dviejų šimtų dvylikos eurų 29 ct) skolą laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d., 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-01-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,55 Eur (septyniolikos eurų 55 ct) bylinėjimosi išlaidas.

25Priteisti valstybei iš R. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 4,17 Eur (keturių eurų 17 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

26Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

27Kitoje dalyje bylą nutraukti.

28Išdėstyti iš R. V., priteistos akcinei bendrovei „Kauno energija“, 212,29 Eur skolos, 5 (penkių) proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,55 Eur bylinėjimosi išlaidų mokėjimą, tokia tvarka:

29iki 2018 m. birželio 31 d. sumokėti 114,92 Eur;

30iki liepos 30 d. sumokant 114,92 Eur skolą ir 5 Eur procesinis palūkanas nuo priteistos sumos (212,29 Eur).

31Išaiškinti atsakovui, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę pateikti teismo vykdomąjį raštą antstoliui ir išieškoti įsiskolinimą pilnai.

32Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti 443,91 Eur... 5. Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu sutiko. Teigė, jog įsiskolinimas susidarė... 6. Ieškovė 2018 m. gegužės 10 d. pateikė teismui prašymą dėl ieškinio... 7. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu prašė priteistą įsiskolinimą... 8. Teismas... 9. Atsakovui neprieštaraujant dėl ieškinio reikalavimų surašytini sutrumpinti... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.383 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 11. Ieškovė butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui,... 12. Išdėstytas aplinkybes patvirtina prie ieškinio pridėti rašytiniai... 13. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atsisakė nuo dalies ieškinio... 14. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovei priteistinos 5 proc.... 15. Patenkinus ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo, iš atsakovo... 16. Dėl sprendimo išdėstymo.... 17. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi... 18. Pateikdamas teismui atsiliepimą į ieškovės ieškinį atsakovas išreiškė... 19. Ieškovė teismui nurodė, kad sutiktų su skolos išdėstymu ne ilgesniam nei... 20. Civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo vidutinis darbo užmokestis... 21. Atsakovui išaiškintina, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 230 straipsnio 2... 23. ieškinį tenkinti iš dalies, dalyje civilinę bylą nutraukti.... 24. Priteisti akcinei bendrovei „Kauno energija“, juridinio asmens kodas... 25. Priteisti valstybei iš R. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 4,17 Eur... 26. Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių... 27. Kitoje dalyje bylą nutraukti.... 28. Išdėstyti iš R. V., priteistos akcinei bendrovei „Kauno energija“,... 29. iki 2018 m. birželio 31 d. sumokėti 114,92 Eur;... 30. iki liepos 30 d. sumokant 114,92 Eur skolą ir 5 Eur procesinis palūkanas nuo... 31. Išaiškinti atsakovui, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovė turi teisę... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...