Byla 2-11931-947/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei ir Renatai Spirinai, dalyvaujant pareiškėjai Z. A., pareiškėjos atstovei advokatei Aidai Martinaitienei, suinteresuotam asmeniui I. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Z. A. pareiškimą suinteresuotam asmeniui I. M. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos motina A. K., gimusi 1930 m. kovo 9 d., mirusi 1998 m. sausio 23 d., nuosavybės teise iki mirties valdė nebaigtą statyti gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ).

3Pareiškėja teismo posėdyje palaikė pateiktą pareiškimą ir prašė jį tenkinti (b. l. 79). Paaiškino, kad jos motina A. K. 1991 m. nusipirko medinį gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), iš O. D. G., jį nugriovė ir statė mūrinį namą savo lėšomis, tvarkė dokumentus, gavo statybos leidimą. Pareiškėja nurodė, kad pradėjus namo statybas jos motina A. K. jau buvo išsiskyrusi su sutuoktiniu. Pareiškėjos paaiškinimu, A. K. netikėtai mirus, pradėto statyti namo dokumentai liko nesutvarkyti, po motinos mirties pastato įforminimu nepasirūpino ir pati pareiškėja, nes turėjo kitų rūpesčių, be to jai trūko piniginių lėšų.

4Suinteresuotas asmuo I. M. teismo posėdyje paaiškino, kad ji yra pareiškėjos sesuo, mirusiosios A. K. duktė. I. M. paaiškinimu, ji ir pareiškėja yra vienintelės A. K. dukterys. Juridinis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu, nes po motinos mirties, notarės paaiškinimu, palikėjos nebaigtos statybos namas (esantis adresu ( - )) negali būti paveldimas. Suinteresuotas asmuo paaiškino, kad A. K., norėdama turėti savos žemės sklypą, nusipirko sklypą su mediniu pastatu, pastarąjį nugriovė ir pradėjo statyti naują namą, tačiau dėl statybos darbų jame negyveno (b. l. 79).

5Liudytoja O. Š. teismo posėdyje paliudijo, kad ji yra suinteresuoto asmens I. M. draugė, pastarųjų mamos bendraudavo, todėl ji pažinojusi A. K.. O. Š. paliudijo, jog žinojo, kad A. K. įsigijo sklypą maždaug 1990-1991 m., jos manymu, jau po skyrybų su vyru, buvęs A. K. sutuoktinis gyveno atskirai. Liudytoja nurodė, kad A. K. nugriovė sklype buvusį medinį namą ir statė mūrinį namą, kuris šiuo metu yra su stogu, langais (b. l. 79).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (Civilinio proceso kodekso 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

8Išnagrinėjus bylą, išklausius pareiškėjos, jos atstovės, suinteresuoto asmens paaiškinimus, liudytojos parodymus, susipažinus su rašytine bylos medžiaga, nustatyta, kad 1998 m. sausio 23 d. mirė A. K. (b. l. 11). Mirusioji buvo pareiškėjos Z. A. motina (b. l. 12, 14). A. K. 1991 m. sausio 30 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu nuosavybės teise už 10000,00 rublių įsigijo pastatą – gyvenamąjį namą, esančius adresu ( - ) (b.l.16, 57-58). A. K. 1994 m. rugsėjo 4 d. statybų leidimo pagrindu pradėjo statyti gyvenamąjį namą minėtu adresu (b. l. 17). A. K., kaip statytoja, statybas vykdė pagal jai parengtą statybos projektą (b. l. 18-28). Pagal pareiškėjos Z. A., suinteresuoto asmens I. M. paaiškinimus ir liudytojos O. Š. parodymus, A. K. rūpinosi vykdomomis statybomis ir nuosavybės teise valdė nebaigtą statyti gyvenamąjį namą. Po A. K. mirties 1998 m. sausio 23 d. jos palikimą lygiomis dalimis priėmė įstatyminės įpėdinės pareiškėja Z. A. ir I. M. (b. l . 74). Atsižvelgiant į tai, kad nebaigto statyti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), dokumentai nebuvo tinkamai įforminti iki A. K. mirties, pareiškėja negali priimti jo, kaip palikimo dalies, nenustačius, jog palikėja jį valdė nuosavybės teise. Valdymo nuosavybės teise fakto nustatyti neteismine tvarka pareiškėja negali.

9Laikytina, kad reikalavimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą yra pagrįstas ir įrodytas pareiškėjos, jos atstovės, suinteresuoto asmens paaiškinimais, liudytojos parodymais bei byloje esančiais netiesioginiais rašytiniais įrodymais, patvirtinančiais, kad pareiškėjos Z. A. motina A. K., mirusi 1998 m. sausio 23 d., iki mirties nuosavybės teise valdė nebaigtą statyti namą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ). Pareiškėjai siekiant realizuoti teisę įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį turtą ir jį paveldėti, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, patvirtinantis nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise faktą. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio l dalis, 2 dalies 5 punktas).

10Iš pareiškėjos priteistinos 19,10 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 straipsniu, 444 straipsnio l dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos Z. A., asmens kodas ( - ) motina A. K., gimusi 1930 m. kovo 9 d., mirusi 1998 m. sausio 23 d., iki mirties nuosavybės teise valdė nebaigtą statyti pastatą - gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ).

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas, siekiant įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą ir paveldėti nekilnojamąjį turtą.

15Priteisti iš pareiškėjos Z. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 19,10 Lt (devyniolika litų ir 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB bankas Swedbank, įmokos kodas 5660.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai