Byla eA-827-556/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. spalio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovei S. P. (S. P.) dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir TRATC, pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo S. P. (S. P.) (toliau – ir atsakovė) 219,47 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava) laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., už nekilnojamojo turto objektą – butą, esantį (duomenys neskelbtini), Plungė. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-168 patvirtinti Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų tvarkymą nuostatai (toliau – ir Nuostatai), kuriais nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, galiojančią Plungės rajono savivaldybės teritorijoje. Vietinė rinkliava skaičiuojama tiems asmenims, kurie nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdo nekilnojamąjį turtą, o konkretus rinkliavos dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo nekilnojamojo daikto pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties.

93.

10Pareiškėjas akcentavo, kad jis yra Telšių, Plungės, Mažeikių rajono ir Rietavo savivaldybių įsteigtas regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.

114.

12Atsakovė atsiliepime į prašymą sutiko su pareiškėjo reikalavimu. Atsakovė prašė teismo įvertinti jos sunkią materialinę padėtį ir atidėti teismo sprendimo įvykdymą vieneriems metams.

13II.

145.

15Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 26 d. sprendimu pareiškėjo TRATC prašymą tenkino iš dalies, t. y. iš atsakovės pareiškėjui UAB TRATC priteisė 219,47 Eur vietinę rinkliavą už atliekų surinkimą ir tvarkymą, apskaičiuotą laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., taip pat 15 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas priteistos vietinės rinkliavos ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumokėjimo įvykdymą atidėjo vieneriems metams – iki 2019 m. spalio 26 d.

166.

17Teismas nurodė, kad komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 31 p., Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

187.

19Teismas, apžvelgęs bylai aktualų teisinį reguliavimą (Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 1 ir 2 p.; Nuostatus su vėlesniais pakeitimais ir naujos redakcijos Nuostatus, patvirtintus 2017 m. sausio 26 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 str., 6.59 str.) ir bylos medžiagą (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2.1 p. ir 4.1 p.; 2018 m. gegužės 9 d. pažyma dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo Nr. P-PL-18-40), konstatavo, kad atsakovė tinkamai nevykdė prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl pareiškėjas įgijo reikalavimo teisę į prievolės įvykdymą.

20III.

218.

22Pareiškėjas TRATC pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo dalį, kuria pirmosios instancijos teismas sprendimu priteistos vietinės rinkliavos ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumokėjimo vykdymą atidėjo vieneriems metams. Pareiškėjas taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

239.

24Pareiškėjas nurodo, kad nėra jokio pagrindo manyti, jog atsakovės finansinė padėtis pasikeis, kas leistų įvykdyti teismo sprendimą (minėta aplinkybė yra būtina nustatyti, siekiant atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą).

2510.

26Pareiškėjas paaiškina, kad įsiskolinimas susidaręs nuo pat 2013 m., kas patvirtina, jog papildomas teismo sprendimo vykdymo atidėjimas neabejotinai pažeistų pareiškėjo kaip kreditoriaus teises ir teisėtus interesus.

2711.

28Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą ne išdėstyti sprendimo vykdymą, jį vykdant kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis, o atidėti, kas neproporcingai pažeidžia apelianto teises ir teisėtus interesus.

2912.

30Atsižvelgiant į atsakovės nurodomą vykdomą buto pardavimą, akivaizdu, jog pareiškėjas dėl priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo atsiduria nelygiavertėje padėtyje, lyginant su kitais atsakovės kreditoriais, kurie jau dabar gali nukreipti reikalavimų priverstinį įvykdymą į minėtą nekilnojamąjį turtą bei patenkinti reikalavimus.

3113.

32Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo nekeisti.

3314.

34Atsakovė nurodo, kad turi įsiskolinimų, pirmosios instancijos teismui buvo pristatyti įrodymai, patvirtinantys atsakovės sunkią materialinę padėtį. Atsakovė pabrėžia, kad kol ne parduos savo buto, negalės atsiskaityti su kreditoriais.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

3715.

38Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies (dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymo atidėjimo iki 2019 m. spalio 26 d.) pagrįstumas ir teisėtumas.

3916.

40Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl vietinės rinkliavos dydžio ir bylinėjimosi išlaidų, pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl viso teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.

4117.

42Pagal ABTĮ 85 straipsnį teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) normomis. CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti.

4318.

44Teisėjų kolegija akcentuoja, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, todėl Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pasisakęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011; 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004 ir kt.).

4519.

46Taigi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas ar išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Nustačius, kad atsakovo dabartinė finansinė padėtis leidžia įvykdyti visą sprendimą iš karto arba paaiškėjus, kad dabartinė atsakovo padėtis yra bloga bei ateityje ji nepagerės, teismas netenkina atsakovo prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, nepaisant to, kokia yra ieškovo turtinė padėtis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006; 2011 m. balandžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011 ir kt.).

4720.

48Nagrinėjamu atveju byloje pateikti įrodymai, kad atsakovės materialinė padėtis yra sunki (ji turi įsiskolinimų, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sprendimu suteikė pareiškėjai antrinę teisinę pagalbą dėl pareiškėjos turtinės padėties), taip pat atsakovė nurodė, kad parduoda butą (atsakovė pateikė į bylą sutartį su nekilnojamojo turto brokeriu), t. y. buvo pagrindas manyti, kad atsakovės materialinė padėtis pagerės tik ateityje, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams.

4921.

50Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

5122.

52Pasisakydama dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teisėjų kolegija nurodo, kad pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, todėl jis neįgyja teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.).

53Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

54Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą atmesti.

55Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. spalio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tauragės... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m.... 9. 3.... 10. Pareiškėjas akcentavo, kad jis yra Telšių, Plungės, Mažeikių rajono ir... 11. 4.... 12. Atsakovė atsiliepime į prašymą sutiko su pareiškėjo reikalavimu.... 13. II.... 14. 5.... 15. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 26 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų... 18. 7.... 19. Teismas, apžvelgęs bylai aktualų teisinį reguliavimą (Lietuvos Respublikos... 20. III.... 21. 8.... 22. Pareiškėjas TRATC pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti... 23. 9.... 24. Pareiškėjas nurodo, kad nėra jokio pagrindo manyti, jog atsakovės... 25. 10.... 26. Pareiškėjas paaiškina, kad įsiskolinimas susidaręs nuo pat 2013 m., kas... 27. 11.... 28. Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą ne išdėstyti... 29. 12.... 30. Atsižvelgiant į atsakovės nurodomą vykdomą buto pardavimą, akivaizdu, jog... 31. 13.... 32. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos... 33. 14.... 34. Atsakovė nurodo, kad turi įsiskolinimų, pirmosios instancijos teismui buvo... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. 15.... 38. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies (dėl... 39. 16.... 40. Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo sprendimo... 41. 17.... 42. Pagal ABTĮ 85 straipsnį teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo... 43. 18.... 44. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar... 45. 19.... 46. Taigi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo... 47. 20.... 48. Nagrinėjamu atveju byloje pateikti įrodymai, kad atsakovės materialinė... 49. 21.... 50. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 51. 22.... 52. Pasisakydama dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teisėjų kolegija... 53. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 54. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų... 55. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. spalio 26... 56. Nutartis neskundžiama....