Byla 2-2812/2011
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Saturnas“ 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo „Trans Farm Ltd“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2157-125/2011, pagal nurodyto pareiškėjo skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos Saturnas“ 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorius) „Trans Farm Ltd“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, skundu ginčydamas bankrutuojančios įmonės 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus, jo nuomone, pažeidžiant kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, teigdamas, jog tai yra neginčijamas pagrindas pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais (3-5 b. l.).

4Skundo reikalavimams užtikrinti pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą. Nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus neužtriktinas būsimo galimo palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas, t. y. būsimo teismo sprendimo dėl skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (16 b. l.). Teismo teigimu, pareiškėjas nenurodė, kokia grėsmė kiltų tinkamam sprendimo įvykdymui, jeigu nebūtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Juolab kad ginčo kreditorių susirinkime nebuvo priimta nutarimų, kurių nesustabdžius, būtų negrįžtamai pažeisti pareiškėjo ar kitų kreditorių teisės bei interesai. Todėl teismas sprendė, jog nėra juridinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d., 185 str.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas „Trans Farm Ltd“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti skundžiamų 2011 m. rugpjūčio 19 d. BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų vykdymą (28-31 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pareiškėjas negalėjo išreikšti savo valios dėl 2011 m. rugpjūčio 19 d. BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, kadangi nebuvo tinkamai informuotas apie nurodytą kreditorių susirinkimą, o jame dalyvavusiems kreditoriams, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnyje nustatyta tvarka priėmus ginčijamus nutarimus, pareiškėjas neturės galimybės pasisakyti dėl 2011 m. rugpjūčio 19 d. darbotvarkėje svarstytų klausimų, t. y. bus pažeistos jo, kaip kreditoriaus, teisės (ĮBĮ 23 str.).
  2. Vienu iš ginčijamų nutarimų kreditoriai įpareigojo įmonės bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl BUAB „Klaipėdos Saturnas“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o, įmonę pripažinus bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, į bylą negali įstoti nauji kreditoriai, esami kreditoriai negali tikslinti savo finansinių reikalavimų, be to, šioje stadijoje negalima pasirašyti taikos sutarties (ĮBĮ 28 str. 3 d.), tačiau pareiškėjas nurodytu klausimu negalėjo pasisakyti.
  3. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, darbotvarkėje priimti ir nenuginčyti klausimai, antrą kartą nenagrinėjami, o vykdomi nuo jų priėmimo dienos (nebent teismas pritaiko laikinąsias apsaugos priemones), todėl teismas, nepritaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių, pažeidė pareiškėjo teises.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorius) AB „DnB NORD bankas“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį (35-37 b. l.). Nurodo, kad vien skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais padavimo faktas nesudaro teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai leidžia manyti, kad pareiškėjas buvo tinkamai informuotas apie 2011 m. rugpjūčio 19 d. BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimą, todėl ginčijami nutarimai priimti teisėtai ir pagrįstai. Pažymi, kad pagal ĮBĮ nuostatas, kreditoriai turi teisę inicijuoti nutarimų kreditorių susirinkimuose priėmimą, siūlyti jų projektus, o kreditorių susirinkimas, iškilus būtinybei, turi teisę priimti naujus nutarimus. Juolab kad, pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti bankroto proceso tikslai ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

13Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi (iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusi redakcija), teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1718/2011, 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje 2-1697/2011). Be to, CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Taikant ekonomiškumo, teisingumo bei kitus civilinio proceso teisės principus, būtina išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

14Bylos duomenimis, apeliantas ginčija teisėtumą nutarimų, priimtų pirmojo (2011 m. rugpjūčio 19 d.) BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorių susirinkimo metu, kuriais paskirti susirinkimui pirmininkaujantis ir sekretoriaujantis asmenys (Nr. 1), nutarta, kad išklausyta bankroto administratoriaus ataskaita (Nr. 2), išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas (Nr. 3), patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka (Nr. 4), patvirtinta informacijos apie įmonės bankroto procedūras teikimo tvarka (Nr. 5), nutarta kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto (Nr. 6), patvirtintas pavedimo sutarties projektas (Nr. 8), kreditorių susirinkimo pirmininkui suteikti įgaliojimai bankrutuojančios įmonės vardu sudaryti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi (Nr. 9) (9-12 b. l.).

15Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia, kad būtų sustabdytas (iki teismas išnagrinės ginčo nutarimų teisėtumo klausimą) aukščiau paminėtų nutarimų vykdymas, tačiau vien skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais padavimo faktas nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir apygardos teismas teisingai nurodė, jog šiuo atveju nėra aišku, kokiu būdu paminėtų nutarimų vykdymo nesustabdymas galėtų apsunkinti arba padaryti neįmanomą galimo pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Juolab kad nagrinėjamu atveju, teismui patenkinus pareiškėjo skundą, būtų pripažinti negaliojančiais ginčo kreditorių susirinkimo nutarimai, o toks teismo sprendimas savaime sukuria teisines pasekmes (nereikalinga jo vykdymo procedūra), dėl ko nėra pagrindo teigti, jog gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomas pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas (CPK 144 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1818/2011). Todėl apygardos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymu užtikrinti galimo pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, o prašomos laikinosios apsaugos priemonės nesukeltų siekiamų teisinių pasekmių (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d., 185 str.).

16Be to, šiuo atveju, pritaikius apelianto prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ekonomiškumo, proporcingumo, interesų pusiausvyros ir teisingumo principai (CK 1.5 str., CPK 145 str. 2 d.), nes tokiu atveju būtų praktiškai sustabdytas įmonės bankroto procesas ir paneigtas šio proceso operatyvumo principas, o tuo pačiu – pažeistos kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės ir teisėti interesai.

17Beje, apelianto argumentai dėl jo, kaip kreditoriaus, teisių pažeidimo, tinkamai neinformavus apie kreditorių susirinkimą, gali būti reikšmingi, nagrinėjant bylą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Juolab kad (ne)sustabdymas kreditorių nutarimo kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nepaneigia apelianto teisės nesutikti su įmonės pripažinimu bankrutavusia ir likviduojama, nagrinėjant tokį klausimą teisme bankroto byloje (ĮBĮ 21 str., 26 str. 5 d., 30 str. 1 d., CPK 42 str., 335 str. 1 d.).

18Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (BUAB „Klaipėdos Saturnas“ kreditorius) „Trans Farm Ltd“... 4. Skundo reikalavimams užtikrinti pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi atmetė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas „Trans Farm Ltd“ prašo panaikinti... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (BUAB „Klaipėdos... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi (iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusi... 14. Bylos duomenimis, apeliantas ginčija teisėtumą nutarimų, priimtų pirmojo... 15. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašomomis laikinosiomis apsaugos... 16. Be to, šiuo atveju, pritaikius apelianto prašomas laikinąsias apsaugos... 17. Beje, apelianto argumentai dėl jo, kaip kreditoriaus, teisių pažeidimo,... 18. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d....