Byla 2-1818/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. G., I. B. ir A. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal pareiškėjų V. G., I. B. ir A. G. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ovacija“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, aiškinimo ir taikymo.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 24 d. nutartimi iškėlė UAB „Ovacija“ bankroto bylą. Šio teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartimi UAB „Ovacija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7Pareiškėjai V. G., I. B. ir A. G. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami pripažinti negaliojančiais BUAB „Ovacija“ 2011 m. kovo 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 2, 3, 4, 5 ir 7 nuo jų priėmimo momento. Taip pat pareiškėjai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BUAB „Ovacija“ (jos administratoriui) vykdyti BUAB „Ovacija“ turto, dėl kurio pardavimo buvo nuspręsta 2011 m. kovo 30 d. kreditorių susirinkime - remonto mechaninio cecho, unikalus Nr. ( - ), ir pastato (sandėlio), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), kilnojamojo turto (Kompresoriaus GA45+AFF-8 su oro rinktuvu KP2000-11; Krautuvo 5 t; Suvirinimo pusautomačio Phoenix 421 Expert Puls ForceArc – 4 vnt.; Šratavimo kameros PC-CL1343; Metalinių lakštų programinio pjaustymo įrenginių komplekso; Dažymo kameros Type Venus 1343; Metalizacijos cinku ARC 140 S350; Pakabinamų kranų su Abus mechanizmais, 2 vnt.; Kompresoriaus sraigtinio GA15FF-10 500; Metalinių paviršių valymo linijos; Dūmtraukių su ved. kanalu (dažymo kam.); Valcuotų profilių dujinio - plazminio pjaustymo linijos, programinės įrangos ,,SolidWorks 2008 su 3 SolidWorks DWGEditor 2008), ir/ar jo dalies varžytynes, turtą parduodant ne komplekse (ne kaip vieną turtinį vienetą), kartu uždraudžiant surašyti turto pardavimo iš varžytynių protokolus ir aktus, kitus dokumentus dėl BUAB „Ovacija“ turto perdavimo bei uždraudžiant perduoti įkeistą turtą įkaito turėtojui.

8Pareiškėjai nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir neuždraudus vykdyti varžytynių, ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais nuspręsta turtą pardavinėti ne komplekse, pagrindu arba bankui perėmus varžytynėse neparduotą įkeistą turtą ar jo dalį, nebus įmanomas maksimalios naudos gavimas, parduodant bendrovės turtą komplekse ir atitinkamai maksimalus kreditorių reikalavimų patenkinimas. Be to, pažymėjo, kad teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o vėliau priėmus pareiškėjams palankų teismo sprendimą, pareiškėjai būtų priversti reikšti kitus papildomus reikalavimus (dėl varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir pan.).

9Kreditorius AB „DnB NORD bankas“ atsiliepime dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė atmesti pareiškėjų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nurodė, kad, patenkinus pareiškėjų, esančių bankrutuojančios įmonės akcininkais, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų nepagrįstai sustabdytas BUAB „Ovacija“ bankui įkeisto ir neįkeisto didelės vertės turto pardavimo procesas. Tokiu atveju būtų sustabdytas ne tik banko, bet ir visų kreditorių reikalavimų, kurių bendra suma didesnė nei 7,5 mln. Lt, tenkinimo procesas, o tai sukeltų ženklius nuostolius ne tik bankui, bet ir kitiems įmonės kreditoriams. Be to, pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas jau yra išsprendęs pareiškėjų reikalavimus dėl to paties turto pardavimo tvarkos, o šiuo ieškiniu pareiškėjai vėl reiškia iš esmės tapačius reikalavimus dėl turto pardavimo būdo ir tvarkos parinkimo, nepateikdami jokių naujų įrodymų.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi atmetė pareiškėjų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad ginčai dėl BUAB „Ovacija“ turto pardavimo vyksta nuo 2010 metų vasario mėnesio. Teisme dėl šio dalyko buvo iškeltos ir išnagrinėtos net keturios civilinės bylos Nr. 2-3989-392/2010, 2-6731-392/2010, 2-7885-392/2010, 2-4503-392/2011. Vilniaus apygardos teismo 2010-02-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3939-392/2010 ir 2010-09-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7885-392/2010 jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdytas BUAB „Ovacija“ turto pardavimas, tačiau ginčai dėl turto pardavimo nesiliauja. Vilniaus apygardos teismo 2011-02-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4503-392/2011 pareiškėjų prašymai dėl analogiško turto pardavimo stabdymo buvo atmesti, o skundas, kuris savo turiniu yra itin artimas šioje byloje pateiktam skundui, taipogi buvo atmestas.

12Teismas nusprendė, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus aukščiau paminėto turto pardavimą, iš esmės būtų sustabdytas visas BUAB „Ovacija“ didelės vertės – didesnės nei 7,5 mln. Lt, turto pardavimo procesas, o tai nepagrįstai suvaržytų ne tik pareiškėjų minimo įkaito turėtojo – AB „DnB NORD bankas“, bet ir kitų kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai jau yra patvirtinti BUAB „Ovacija“ bankroto byloje, teises.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Atskiruoju skundu pareiškėjai V. G., I. B. ir A. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti pareiškėjų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nagrinėjamu atveju egzistuoja reali grėsmė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kadangi, įvykus varžytynėms ir pardavus BUAB „Ovacija“ priklausantį nekilnojamąjį ir (ar) ieškinyje nurodytą kilnojamąjį turtą atskirai, pardavus tik dalį šio turto, perdavus tik įkeistą turtą arba jo dalį įkaito turėtojui, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas. Be to, jeigu teismas patenkintų skundą, o laikinosios apsaugos priemonės būtų nepritaikytos, įvykdžius skundžiamus nutarimus, pareiškėjai būtų priversti reikšti papildomus reikalavimus dėl varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais ir pan.
  2. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir neuždraudus vykdyti varžytynių, ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais nuspręsta turtą pardavinėti ne komplekse, pagrindu arba bankui perėmus varžytynėse neparduotą įkeistą turtą ar jo dalį, nebus įmanomas maksimalios naudos gavimas, parduodant bendrovės turtą komplekse ir atitinkamai maksimalus kreditorių reikalavimų patenkinimas.
  3. Nesutiktina su teismo motyvais, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės sustabdytų bankrutavusios bendrovės turto pardavimo procedūras ir tai neatitiktų bankroto proceso operatyvumo principo, kadangi šis principas neturi prioriteto prieš kitus bankroto proceso principus, užtikrinančius šio proceso teisėtumą ir teisingumą, ir kuriais siekiama bankroto procedūrų metu apsaugoti bankrutavusios įmonės bei jos kreditorių turtinius interesus. Juolab kad operatyvumo siekis bankroto procese negali paneigti konstitucinio teisingumo principo bei kreditorių ir skolininko teisių apsaugos.
  4. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neriboja atsakovo ir kitų bankroto bylos dalyvių teisių labiau nei būtina užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybę, kadangi pareiškėjai prašo ne apskritai uždrausti parduoti bankrutavusios bendrovės turtą, o uždrausti tai padaryti dalimis (ne komplekse).
  5. Nei tai, kad ieškinį pareiškė bendrovės akcininkai, nei tai, jog teisme jau buvo iškeltos trys civilinės bylos pagal kitų bendrovės kreditorių pareikštus reikalavimus, negali būti pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bendrovės akcininkai taip pat yra suinteresuoti, kad įmonei nebūtų padaryta žalos.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas AB „DnB NORD bankas“ prašo atmesti pareiškėjų atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį. Nurodo, kad pareiškėjai, šiuo atveju prašydami pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgia į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo proporcingumo, sąžiningumo ir nepiktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis principus. Pareiškėjų veiksmai, kuomet jie nagrinėjamu atveju reiškia iš esmės tapačius ir jau teismo išnagrinėtus reikalavimus dėl turto pardavimo būdo bei tvarkos parinkimo, nepateikdami naujų įrodymų, atsakovo nuomone, vertintini kaip nesąžiningi veiksmai, piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ir siekis užvilkinti bankrutuojančios įmonės turto pardavimą bei kreditorinių reikalavimų patenkinimą. Nagrinėjamu atveju, patenkinus pareiškėjų prašymą, būtų nepagrįstai sustabdytas bankrutavusios įmonės bankui įkeisto ir neįkeisto didelės vertės turto pardavimo, o tuo pačiu - ir kreditorių reikalavimų, kurių bendra suma didesnė nei 7,5 mln. Lt, tenkinimo procesai. Atsakovas pažymi, kad įmonės akcininkams bankrutuojančios įmonės turto pardavimo klausimai turi mažesnę įtaką nei smulkiojo trečiosios eilės kreditoriaus interesams, todėl prioritetiškai turi būti ginami kreditorių interesai.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, būsimu teismo sprendimu galimų patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1260/2011, 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-57/2011, 2010 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-550/2010).

19Nagrinėjamu atveju pareiškėjai (bankrutuojančios UAB ,,Ovacija“ akcininkai) ginčija 2011 m. kovo 30 d. kreditorių susirinkimo Nr. 5 nutarimus Nr. 2, 3, 4, 5 ir 7, nurodydami, kad jais buvo nepagrįstai nuspręsta bendrovės turtą parduoti iš varžytynių, nenustačius turto įvertinimo tvarkos, nustačius pernelyg mažas turto pardavimo iš varžytynių pradines kainas, didžiausios vertės turtą parduodant ne kaip vieną turto vienetą, bet skyriumi. Nurodytus nutarimus prašydami pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, pareiškėjai prašo šių reikalavimų užtikrinimui pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti BUAB „Ovacija“ turto, dėl kurio pardavimo tvarkos ir kainų buvo nuspręsta 2011 m. kovo 30 d. kreditorių susirinkime, ir/ar jo dalies varžytynes, turtą parduodant ne komplekse (ne kaip vieną turtinį vienetą), kartu uždrausti surašyti turto pardavimo iš varžytynių protokolus ir aktus bei kitus dokumentus dėl BUAB „Ovacija“ turto perdavimo ir uždrausti perduoti įkeistą turtą įkaito turėtojui. Pareiškėjai prašo taikyti šias priemones, teigdami, kad jų netaikius, būtų iš esmės apsunkinta galimybė įvykdyti galimą pareiškėjams palankų teismo sprendimą, kadangi skundo dalyką sudaro reikalavimas, susijęs su bendrovei priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pardavimu, be to, neuždraudus vykdyti varžytynių arba įkaito turėtojui perėmus varžytynėse neparduotą įkeistą turtą ar jo dalį, maksimalios naudos gavimas, parduodant bendrovės turtą komplekse ir atitinkamai maksimalus kreditorių reikalavimų patenkinimas, nebebus įmanomas.

20Kaip jau buvo minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra būsimo galimo ieškovui (pareiškėjams) palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjai neprašo teismo procesiniu sprendimu nustatyti turto kainos ar jo pardavimo būdo, todėl teismui galimai patenkinus pareiškėjų skundą, būtų pripažinti negaliojančiais jau priimti ir ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai. Toks teismo sprendimas pats savaime sukuria teisines pasekmes (nereikalinga jo vykdymo procedūra), dėl ko nėra pagrindo teigti, jog gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomas pareiškėjams palankaus teismo sprendimo įvykdymas (CPK 144 str. 1 d.). Todėl paminėti atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti.

21Be to, CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Taikant ekonomiškumo, teisingumo bei kitus civilinio proceso teisės principus, būtina išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Nagrinėjamu atveju, pritaikius pareiškėjų prašomas laikinąsias apsaugos priemones, teisėjų kolegijos nuomone, būtų pažeisti ekonomiškumo, proporcingumo, interesų pusiausvyros ir teisingumo principai (CK 1.5 str., CPK 145 str. 2 d.), nes tokiu atveju būtų uždraustas didelės vertės bankrutuojančios įmonės turto pardavimas, t. y. sustabdytos BUAB „Ovacija“ bankroto procedūros, o tai pažeistų tiek bankrutavusios įmonės, tiek ir jos kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai šiuo metu sudaro beveik 7,5 mln. Lt, teises ir teisėtus interesus kiek įmanoma greičiau patenkinti pagrįstus kreditorių finansinius reikalavimus ir apsaugoti bankrutavusios įmonės turtinius ir kitus teisėtus interesus. Todėl apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, jog nagrinėjamu atveju bankroto proceso operatyvumo principas tokio pobūdžio santykiuose laikytinas prioritetiniu, o prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės – nepagrįstai suvaržančios bankrutavusios įmonės kreditorių teises. Tokios nuomonės laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1034/2010, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1391/2009).

22Dėl pasakyto teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netenkino pareiškėjų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 329 str., 330 str., 338 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 24 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Pareiškėjai V. G., I. B. ir A. G. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami... 8. Pareiškėjai nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir... 9. Kreditorius AB „DnB NORD bankas“ atsiliepime dėl laikinųjų apsaugos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi atmetė... 12. Teismas nusprendė, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjai V. G., I. B. ir A. G. prašo panaikinti... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas AB „DnB NORD bankas“ prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai (bankrutuojančios UAB ,,Ovacija“... 20. Kaip jau buvo minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra... 21. Be to, CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos... 22. Dėl pasakyto teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartį palikti nepakeistą....