Byla 2A-614/2012
Dėl pinigų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės Z. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo P. D. ieškinį atsakovei Z. K. dėl pinigų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas P. D. nurodė, kad 2008 m. sausio 15 d. tarp J. D. (sutuoktinės), atstovaujamos atsakovės Z. K. (dukters), ieškovo bei M. G. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuria sutuoktiniai už 110 000 Lt pardavė M. G. jiems priklausiusią gyvenamojo namo su priklausiniais ir užimamu žemės sklypu, esančių ( - ), dalį. Sutartyje buvo numatyta, kad kainos dalis – 100 000 Lt, sutinkant ieškovui, sumokama pardavėjams prieš pasirašant sutartį bankiniu pavedimu į atsakovės sąskaitą. Ieškovo teigimu, atsakovei buvo sumokėta visa turto kaina, tačiau ji iki šiol vengia atsiskaityti. Atsakovė suklaidino ieškovą, nes aiškino, kad, gaudama pinigus, išlaikys iki gyvos galvos (suteiks gyvenamąjį plotą, prižiūrės ir pan.), tačiau po sutuoktinės J. D. mirties nebeleido gyventi, gyvenimui sudarė nebeįmanomas sąlygas ir ieškovas buvo priverstas išeiti gyventi kitur. Dėl tokių veiksmų stipriai pablogėjo ieškovo sveikata. Ieškovo įsitikinimu, atsakovė neteisėtai pasisavino jam ir jo velionei sutuoktiniai priklausantį turtą, t. y. neteisėtai ir nesąžiningai praturtėjo jų sąskaitą, dėl ko buvo padaryta turtinė žala. Remdamasis tuo, ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 110 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. balandžio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas priteisė ieškovui iš atsakovės 55 000 Lt ir procesines palūkanas, o kitą ieškinio dalį atmetė.

8Teismas nustatė, kad 2007 m. gegužės 2 d. teismo nutartimi ieškovo sutuoktinė J. D. buvo pripažinta neveiksnia, o atsakovė buvo paskirta jos globėja ir turto administratore. 2008 m. sausio 8 d. teismo nutartimi atsakovei buvo išduotas teismo leidimas parduoti globotinei J. D. priklausiusią 1/2 dalį nekilnojamojo turto, esančio ( - ). Nutartyje nurodyta, kad atsakovė ketina savo ir globotinės vardu nupirkti 15/100 dalis namo su priklausiniais, esančius ( - ), už 220 000 Lt. Šią namo dalį atsakovės šeima nupirko, joje iki mirties gyveno globotinė bei iki 2010 metų balandžio mėn. ieškovas. Teismas taip pat nustatė, kad 2008 m. sausio 15 d. pirkimo-pardavimo sutarties kaina buvo sumokėta atsakovei, 100 000 Lt suma pervesta į atsakovės sąskaitą banke ir iš jos nuimta (2008 m. sausio 16 d. – 30 000 Lt, 2008 m. sausio 17 d. – 40 006 Lt bei 30 000 Lt).

9Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog 1/2 dalis parduoto nekilnojamo turto nuosavybės teise priklausė J. D. , kaip bendrosios jungtinės nuosavybės su ieškovu bendraturtei, todėl jai priklausė ir 1/2 dalis už tą turtą gautų lėšų. Atsakovė buvo teisėta J. D. atstovė, reikalų tvarkytoja ir turto administratorė. Byloje nėra jokių įrodymų, kad J. D. priklausiusi pinigų dalis už parduotą turtą būtų buvusi perleista ieškovui. Ieškinio faktiniu pagrindu nenurodyta, byloje nebuvo įrodinėjama ir nustatinėjama, kad buvo atsiradęs palikimas po J. D. mirties, iš ko jis susidėjo, kas priėmė (nepriėmė) palikimą. Dėl šių priežasčių teismas ieškinio dalį dėl 55 000 Lt priteisimo atmetė.

10Teismas tenkino likusią ieškinio dalį. Ieškovas nurodė, kad pinigus atsakovė turėjo saugoti, naudoti jo priežiūrai ir išlaikymui, o jam pareikalavus – grąžinti, tačiau, kai su atsakove kilo konfliktai ir jis pareikalavo grąžinti pinigus, atsakovė jų negrąžino. Atsakovė taip pat nurodė, kad turėjo laikyti ir saugoti tėvui priklausančius pinigus, juos naudoti jo priežiūrai ir išlaikymui, tačiau teigė, jog, tėvui pareikalavus, grąžino 40 000 Lt, o 15 000 Lt tėvas jai paliko už jo priežiūrą ir išlaikymą. Tokie šalių santykiai, teismo nuomone, turi pavedimo teisiniams santykiams būdingų požymių (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.757 str. 1 d.) bei kito asmens reikalų tvarkymo požymių (CK 6.229 str. 1 d.). Asmuo, pradėjęs tvarkyti kito asmens reikalus, privalo juos tvarkyti tol, kol tas kitas asmuo pats galės rūpintis savo reikalais ir pats to pageidaus. Asmuo, tvarkęs kito asmens reikalus, privalo pastarajam grąžinti dėl to gautą turtą (CK 6.234 str.). Todėl, ieškovui pareikalavus grąžinti pinigus, atsakovė turėjo grąžinti ieškovui 55 000 Lt už jam priklausiusią parduotą nekilnojamojo turto dalį. Teismo nuomone, atsakovė savo argumento, kad ji, ieškovui pareikalavus, grąžino 40 000 Lt, o 15 000 Lt ieškovas jai paliko už jo priežiūrą, išlaikymą ir pan., nepatvirtina jokie kiti objektyvūs ir patikimi įrodymai. Ieškovas nuosekliai neigė, kad pinigus iš atsakovės gavo. Išrašas iš atsakovės sąskaitos patvirtina tik tai, kad pinigai iš sąskaitos buvo paimti, tačiau neįrodo, kad jie buvo grąžinti ieškovui. Liudytoja G. D. (ieškovo marti), M. K. (ieškovo sesuo), E. L. , N. G. , N. K. , Z. B. apie tai, ar atsakovė grąžino ieškovui pinigus už parduotą namą, esminių aplinkybių nenurodė. Liudytojas Arvydas Kriaučionis patvirtino, kad ieškovui pinigai buvo atiduoti, tačiau jo parodymai vertinami visų įrodymų visumoje atsižvelgiant į tai, kad jis yra atsakovės, su kuria jis veda bendrą ūkį, vyras, todėl yra suinteresuotas sau palankia bylos baigtimi. 2009 metų spalio, gruodžio mėn. ieškovas iš savo sąskaitos yra pasiėmęs tam tikras pinigų sumas, todėl tai, kad liudytoja Z. B. (atsakovės kaimynė) girdėjo, kaip ieškovas išeidamas pasakė, jog pasiima pinigus, neįrodo, kad atsakovė jam atidavė pinigus už jam priklausiusią namo dalį. Kitų liudytojų parodymai yra bendro pobūdžio nuomonės apie šalių tarpusavio santykius, o ne apie ieškinio dalyką, be to, kiekvienos šalies liudytojas nurodo, kad apie nagrinėjamas aplinkybes žino iš šalies, kurie juos prašė apklausti liudytojais.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliantė Z. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

13Apeliantės nuomone, teismas, vertindamas įrodymus dėl pinigų ieškovui perdavimo fakto buvimo ar nebuvimo, netinkamai įvertino ir neatsižvelgė į tarp šalių pardavimo metu bei vėliau, iki ieškovo išėjimo gyventi pas kitą moterį, buvusius maksimaliu pasitikėjimu grindžiamus tarpusavio santykius, kuriems esant, šalys jokių raštelių apie tarpusavio atsiskaitymus neprašė ir jų nerašė, o toks prašymas kitos šalies būtų vertintinas kaip įžeidimas. Apeliantei reikalauti kartu su ja gyvenančio tėvo pinigų gavimą patvirtinančio raštelio buvo žema ir nepatogu. Be to, liudytoja Z. B. patvirtino, kad ieškovas, išeidamas gyventi pas kitą moterį, jai pasigyrė, jog pasiima pinigėlius, dokumentus ir išeina. Liudytoja N. G. patvirtino, kad ieškovas jai yra sakęs (džiaugęsis), jog jam nuperka valgyti, su juo yra atsiskaityta, jis pinigus yra gavęs ir juos pataupys bei padės vaikams atiduoti paskolą, o liudytoja N. K. patvirtino, kad ieškovas jai sakęsis, jog jam niekas nekainuoja, valgyti jam gamina dukra. Svarbi aplinkybė yra ir tai, kad ieškovas ilgą laiką (beveik 3 m.) po 2008 m. sausio 15 d. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo jokių pretenzijų dėl tariamo pinigų negavimo nereiškė ir šių pinigų nereikalavo bei dėl jų į teismą nekreipė. Ieškovas į teismą kreipėsi tik po 2010 m. lapkričio 12 d. Tuo tarpu aplinkybių, kurios būtų trukdę ieškovui reikšti tokias pretenzijas ar kreiptis į teismą, nebuvo. Pastaroji aplinkybė taip pat patvirtina, kad ieškovas žinojo, jog jam priklausę pinigai yra perduoti ir apeliantė nėra jam skolinga. Apeliantės pateikti atsiskaitomosios sąskaitos išrašai taip pat patvirtina jos ir liudytojo A. K. parodymus, kad apeliantė nuėmė ir perdavė ieškovui sutartą 40 000 Lt pinigų sumą. Su ieškovu taip pat buvo sutarta, kad likusi ieškovo dalis, o būtent 15 000 Lt, lieka pas apeliantę ir šie pinigai yra skirti ieškovo poreikių tenkinimui, t. y. jo gyvenamajai vietai užtikrinti, jo maitinimui ir kitokių jo poreikių tenkinimui. Juk po to ieškovas buvo apeliantės visiškai išlaikomas: apeliantė mokėjo būsto išlaikymo išlaidas, ieškovą maitino, pirko jam drabužius ir pan. Ieškovas visu tuo laiku gyveno tik apeliantės išlaikomas, o savo gautą pensiją pasilikdavo sau ir ją, kaip ir iš apeliantės gautus pinigus, kaupė. Apeliantės teigimu, nurodytos aplinkybės įrodo, kad labiau tikėtina atitinkamą pinigų perdavimo ieškovui faktą buvus, nei jo nebuvus.

14Ieškovas Pr. Daučiūnas prašo atmesti apeliacinį skundą.

15Ieškovas pažymi, kad iš apeliantės sąskaitos per dvi dienas buvo nuimta 100 000 Lt, o ne tik tie 40 000 Lt, kuriuos esą jam grąžino apeliantė; kaip tik tuo metu apeliantė įsigijo gyvenamojo namo dalį su sklypu, esančius ( - ). Ieškovo nuomone, liudytojos Z. B. parodymai, kad ji girdėjo, jog ieškovas, ruošdamasis išeiti iš apeliantės gyventi kitur, pasiima pinigus ir dokumentus, nereiškia, kad ieškovas tuos pinigus jau turėjo. Priešingai, radęs kur išeiti gyventi, ieškovas pareikalavo, kad apeliantė grąžintų pinigus už parduotą namą, todėl ieškovas galėjo Z. B. pasakyti, kad „pasiima“ pinigus, kas reiškė, jog jis nori atsiimti jam priklausančius pinigus. Ieškovo teigimu, apeliantė nuo pat pradžių elgėsi nesąžiningai, nes, parduodant ieškovui ir J. D. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą, buvo kalba, kad kitas būstas, kuriame gyvens visi kartu, bus perkamas ieškovo ir J. D. vardu, tačiau apeliantė būstą, esantį ( - ), nupirko tik savo vardu. Ieškovas nurodo, kad pradžioje nereiškė jokių pretenzijų dėl pinigų. Atvirkščiai, kol jo ir apeliantės santykiai buvo geri, gyvenimo sąlygos buvo normalios, ieškovas iš savo santaupų prisidėjo prie būsto remonto, visą laiką pats save išlaikė, gyveno iš pensijos ir santaupų. Tačiau mirus J. D. , apeliantė sudarė nepakenčiamas sąlygas gyventi kartu su ja, todėl ieškovas buvo priverstas ieškoti prieglobsčio kitur. Kadangi buvo priverstas išeiti iš namų, kuriuose manė gyvensiąs iki mirties, ieškovas paprašė, kad apeliantė grąžintų jam priklausančius pinigus. Tačiau apeliantė negrąžino ne tik ieškovui priklausančių pinigų, bet ir jo asmeninių daiktų.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pinigų perdavimo ieškovui, netinkami vertino surinktus įrodymus. Skundžiamo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas įvertintinas nurodytu aspektu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.).

18Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kaip pažymima teismų praktikoje, įrodymų vertinimas civilinėje byloje yra grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl jų egzistavimo (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje V. G. v. V. G., J. G., bylos Nr. 3K-3-336/2009; 2009 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. UAB „Dujotiekio statyba“, bylos Nr. 3K-3-427/2009).

19Byloje nustatyta, kad visa už ieškovui ir jo sutuoktinei priklausiusio nekilnojamojo turto pardavimą gauta pinigų sumą buvo pervesta atsakovei (b. l. 71). Atsižvelgdamas į tai bei į apeliantės atsikirtimus, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai laikė, kad būtent apeliantei teko pareiga įrodyti, jog ji 40 000 Lt grąžino ieškovui, o 15 000 Lt ieškovas jai paliko už priežiūrą (CPK 178 str.).

20Iš apeliantės sąskaitos, į kurią buvo pervesta minėto turto kaina, per kelias dienas buvo nuimta ne tik 40 000 Lt, kurie, apeliantės teigimu, iš karto buvo grąžinti ieškovui, bet ir likusi kainos dalis – 60 000 Lt (b. l. 71-74). Todėl pinigų paėmimas iš sąskaitos neleidžia daryti išvados, kad dalis jų buvo grąžinti ieškovui. Be to, vertinant šią aplinkybę, būtina atsižvelgti, kad pinigai buvo paimti, kaip nurodė pati apeliantė (b. l. 87), namo, esančio G. Petkevičaitės-Bitės g. 12, Panevėžyje, įsigijimo metu. Kaip galima daryti išvadą iš byloje esančių netiesioginių įrodymų (b. l. 27), šio namo kaina – 220 000 Lt. Nors apeliantė ir nurodė, kad ieškovas nesutiko iš jam perduotų pinigų prisidėti prie namo įsigijimo ir dėl to apeliantės vyras turėjo imti paskolą, byloje nėra įrodymų, kokia dydžio paskola buvo paimta ir kam ji panaudota, ar apskritai buvo skolintasi.

21Kaip teisingai įvertino pirmosios instancijos teismas, nei vienas liudytojas nenurodė esminių aplinkybių dėl pinigų perdavimo ieškovui (b. l. 88-96). Konstatuoti buvus tokį faktą iš apeliantės nurodomų liudytojų Z. B. , N. G. ir N. K. parodymų negalima, nes jie yra bendro pobūdžio, liudytojų nurodomos aplinkybės jiems žinomos iš kitų asmenų pasakojimo ar nuogirdų. Tuo tarpu vertindamas apeliantės sutuoktinio parodymus pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į šio asmens suinteresuotumą bylos baigtimi.

22Nagrinėjant ieškovo išlaikymo faktą, būtina atsižvelgti į tai, kad ieškovas gaudavo iš viso virš 1 000 Lt siekiančias pensijas (b. l. 14), kuriomis naudodavosi (b. l. 64), taip pat banke turėjo indėlių, kuriuos iš esmės kaupė dar nuo 2006 m. (b. l. 66). Taigi ieškovas buvo pajėgus išlaikyti save iš turimų lėšų, neįskaičiuojant į jas už turto pardavimą priklausiusių 55 000 Lt. Tuo tarpu liudytojų parodymai dėl šios aplinkybės yra prieštaringi, neretai grindžiami kitų asmenų pasakojimais, be to, iš jų negalima spręsti, kad apeliantė išlaikymą ieškovui teikė iš savo lėšų.

23Ieškovo nuoseklus pinigų kaupimas banke (indėlių forma) visų aplinkybių kontekste gali būti vertinamas ir kaip patvirtinantis, kad ieškovui 40 000 Lt nebuvo perduoti, – ieškovas, įpratęs laikyti pinigus banke, būdamas garbaus amžiaus ir gavęs tokią didelę pinigų sumą, labai tikėtina, būtų ją padėjęs į banką. Tačiau byloje tokiu įrodymų nėra.

24Sutiktina su apeliantės argumentu, kad šalių giminystės ryšys gali pateisinti pinigų perdavimo ieškovui fakto neįforminimo raštu, tačiau nagrinėjamu atveju apeliantei buvo suteikta galimybė savo atsikirtimus įrodinėti ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Pirmosios instancijos teismas vertino visus byloje surinktus įrodymus ir argumentuotai dėl jų pasisakė. Faktas, kad ieškovas nereiškė pretenzijų dėl pinigų neperdavimo iš karto, visų aplinkybių kontekste negali patvirtinti, jog šiuos pinigus ieškovas iš tiesų gavo. Be to, pradinis šalių pasitikėjimas ir vėliau pašliję santykiai, lėmę, kad ieškovui teko palikti apeliantės namus, pateisina tokį ieškovo elgesį.

25Taigi byloje surinkti įrodymai leidžia spręsti, kad apeliantė neįrodė, jog ieškovui priklausę pinigai buvo grąžinti, jog egzistavo susitarimas dėl dalies pinigų skyrimo ieškovo išlaikymui ir šis išlaikymas buvo teikiamas.

26Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d.).

27Atmetus apeliacinį skundą, valstybei iš apeliantės priteistina žyminio mokesčio dalis, kurios mokėjimas apeliantei buvo atidėtas iki procesinio sprendimo apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje priėmimo, – 1 350 Lt (b. l. 108-109) (CPK 84 str.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Panevėžio apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti valstybei iš apeliantės Z. K. 1 350 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 arba Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas P. D. nurodė, kad 2008 m. sausio 15 d. tarp J. D. (sutuoktinės),... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. balandžio 15 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad 2007 m. gegužės 2 d. teismo nutartimi ieškovo... 9. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog 1/2 dalis parduoto nekilnojamo... 10. Teismas tenkino likusią ieškinio dalį. Ieškovas nurodė, kad pinigus... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliantė Z. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir... 13. Apeliantės nuomone, teismas, vertindamas įrodymus dėl pinigų ieškovui... 14. Ieškovas Pr. Daučiūnas prašo atmesti apeliacinį skundą.... 15. Ieškovas pažymi, kad iš apeliantės sąskaitos per dvi dienas buvo nuimta... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, kad pirmosios... 18. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 19. Byloje nustatyta, kad visa už ieškovui ir jo sutuoktinei priklausiusio... 20. Iš apeliantės sąskaitos, į kurią buvo pervesta minėto turto kaina, per... 21. Kaip teisingai įvertino pirmosios instancijos teismas, nei vienas liudytojas... 22. Nagrinėjant ieškovo išlaikymo faktą, būtina atsižvelgti į tai, kad... 23. Ieškovo nuoseklus pinigų kaupimas banke (indėlių forma) visų aplinkybių... 24. Sutiktina su apeliantės argumentu, kad šalių giminystės ryšys gali... 25. Taigi byloje surinkti įrodymai leidžia spręsti, kad apeliantė neįrodė,... 26. Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 27. Atmetus apeliacinį skundą, valstybei iš apeliantės priteistina žyminio... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. balandžio 15 d. sprendimą palikti... 30. Priteisti valstybei iš apeliantės Z. K. 1 350 Lt (vieną tūkstantį tris...